Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Droglardan ekstre vb. preparat hazırlama, bitkisel preparatlarda kalitatif ve kantitatif analiz, ve biyolojik aktivite çalışmaları hakkında bilgi vermek

Kazanılan Derece

Tezli Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Eczacılık lisans diploması, ALES belgesi

Mezuniyet Koşulları

Zorunlu/seçmeli dersler ve 1 semineri (60 AKTS) ve tezini ( 60 AKTS) başarı ile tamamlamak

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
FKGY1111764 FARMAKOGNOZİDE PRATİK ÇALIŞMA TEKNİKLERİ Türkçe 2 6
FKGY1111766 ZEHİRLİ BİTKİLER Türkçe 2 6
FKGY1111765 DROGLARIN MARFOLOJİK VE MİKROSKOBİK OLARAK İNCELENMESİ Türkçe 2 6
FKGY1113004 FARMAKOGNOZİDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE BİLİM ETİĞİ Türkçe 2 6
FKGY1113005 DOĞAL BİLEŞİKLERİN ELDE EDİLİŞ VE ANALİZ YÖNT. Türkçe 3 6
FKGY1111776 TIBBİ BİTKİ TAYİNİ VE HERBARYUM TEKNİKLERİ Türkçe 2 6
FKGY1112777 DENİZ CANLILARINDAN ELDE EDİLEN BİYOAKTİF BİLEŞİKLER Türkçe 2 6
FKGY1111767 KOZMETİKLERDE KULLANILAN DOĞAL KAYNAKLI ÜRÜNLER Türkçe 2 6
FKGY1111768 DOĞAL MADDELER TOKSİKOLOJİSİ Türkçe 2 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
FKGY1211774 SEMİNER Türkçe - 10
FKGY1213005 DOĞAL BİLEŞİKLERİN ELDE EDİLİŞ VE ANALİZ YÖNT. Türkçe 3 6
FKGY1211778 GELENEKSEL TEDAVİ SİSTEMLERİ Türkçe 2 6
FKGY1212777 DENİZ CANLILARINDAN ELDE EDİLEN BİYOAKTİF BİLEŞİKLER Türkçe 2 6
FKGY1211777 FİTOÖSTROJENLER Türkçe 2 6
FKGY1211775 BESİN DESTEKLERİ Türkçe 2 6
FKGY1211776 TIBBİ BİTKİ TAYİNİ VE HERBARYUM TEKNİKLERİ Türkçe 2 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
FKGY2111779 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
FKGY2211779 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Eczacılık eğitimiyle edindiği bilgi ve becerilere dayalı olarak Farmakognozi ve Fitoterapi alanındaki güncel bilgilere sahiptir.
Bitkisel ilaç, drog preparatı, bitkisel çayların ve tıbbi bitkilerin; üretimleri, özellikleri, kaliteleri ve analizleri hakkında bilgi sahibidir.
Farmakognozik yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
Tıbbi bitkilerin biyolojik aktiviteleri hakkında bilgi sahibidir.
Ülkemizde bulunan Bazı Zehirli Bitkiler, Özellikleri ve Toksik Etkileri hakkında bilgi edinir
Besinlerde bulunabilen mikrobiyal toksinler hakkında bilgi sahibidir

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Farklı kromatografik teknikleri kullanarak analiz yapar
Farmakognozi ve Fitoterapi alanındaki İngilizce yayınları okur, bu çalışmaları derleyerek “Seminer” dersi kapsamında sunum yapar.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Farmakognozi konusunda bilginin toplanması, yorumlanması, duyurulmasında ulusal ve uluslar arası çalışmalarda görev alır.
Yürüttüğü veya yer aldığı farmakognozik bir çalışmayı bilimsel bir toplantıda sunar, makale haline getirerek bir dergide yayınlar.

Öğrenme Yetkinliği

Mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenmeye önem verir, ulusal/uluslararası gelişmeleri basılı yayınlar, teknolojik araçlar ve veri tabanlarını takip ederek bilgisini derinleştirir.
Bitkilerdeki toksik maddelerin besin destekleri ve ilaçlar ile etkileşimi hakkında bilgi sahibidir
Besinlerle alınan zararlı kimyasalların insan sağlığı üzerine etkisi hakkında bilgi edinir

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Meslektaşları ve sağlık alanındaki diğer meslek gruplarıyla iletişim halindedir, güncel konulardaki fikirlerini bu kişiler ve topluma sözlü/yazılı olarak sunar.

Alana Özgü Yetkinlik

Farmakognozi alanında bir çalışmayı tasarlar, çalışmayı bağımsız veya ekip olarak yürütür ve sonuçları eleştirel gözle yorumlayarak rapor halinde sunar.
Bilim etiği hakkında bilgi sahibidir
Bilimsel araştırmada etik sorunlar hakkında bilgi sahibidir
Belirli bitkilerle zehirlenmede tedavi konusunda bilgi edinir

İstihdam Olanakları

Üniversitede ve ilaç sektöründe araştırma bölümlerinde ve sağlık kurumlarında yönetici olarak iş bulabilirler

Üst Dereceye Geçiş

Doktora programlarına başvurabilir

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler ara sınav ve final sınavına girmek veya proje sunmak zorundadır.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DENİZ CANLILARINDAN ELDE EDİLEN BİYOAKTİF BİLEŞİKLER 5055411441100
DOĞAL BİLEŞİKLERİN ELDE EDİLİŞ VE ANALİZ YÖNT. 1515335555000
DOĞAL MADDELER TOKSİKOLOJİSİ 0005500000000
DROGLARIN MARFOLOJİK VE MİKROSKOBİK OLARAK İNCELENMESİ 2021144112000
FARMAKOGNOZİDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE BİLİM ETİĞİ 4055550555055
FARMAKOGNOZİDE PRATİK ÇALIŞMA TEKNİKLERİ 3112331211000
FİTOÖSTROJENLER 5044400400500
GELENEKSEL TEDAVİ SİSTEMLERİ 5005500000000
KOZMETİKLERDE KULLANILAN DOĞAL KAYNAKLI ÜRÜNLER 1003300500000
SEMİNER 0050500500000
ZEHİRLİ BİTKİLER 0005500000000
İlişkili ders sayısı / 11/132662340431611311614655
İlişki ağırlığı3334332332355

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu