Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Droglardan ekstre vb. preparat hazırlama, bitkisel preparatlarda kalitatif ve kantitatif analiz, ve biyolojik aktivite çalışmaları hakkında bilgi vermek

Kazanılan Derece

Tezli Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Eczacılık lisans diploması, ALES belgesi

Mezuniyet Koşulları

Zorunlu/seçmeli dersler ve 1 semineri (60 AKTS) ve tezini ( 60 AKTS) başarı ile tamamlamak

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
FKGY1114169FARMAKOGNOZİDE ARAŞ. TEKNİK. VE BİLİM ETİĞİTürkçe3-6
FKGY1114172FARMAKOGNOZİDE PRATİK ÇALIŞMA TEKNİKLERİTürkçe3-6
FKGY1114171GELENEKSEL TEDAVİ SİSTEMLERİTürkçe3-6
FKGY1114173FİTOÖSTROJENLER Türkçe3-6
FKGY1114174DOĞAL MADDELER TOKSİKOLOJİSİ Türkçe3-6
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
FKGY1213005DOĞAL BİLEŞİKLERİN ELDE EDİLİŞ VE ANALİZ YÖNT.Türkçe3-6
FKGY1211774SEMİNERTürkçe-10
FKGY1214176DROGLARIN MARFOLOJİK VE MİKROSKOBİK OLARAK İNC.Türkçe3-6
FKGY1214177ZEHİRLİ BİTKİLERTürkçe3-6
FKGY1214014BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMATürkçe2-6
FKGY1214175BESİN DESTEKLERİTürkçe3-6
FKGY1214178TIBBİ BİTKİ TAYİNİ VE HERBARYUM TEKNİKLERİ Türkçe3-6

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Eczacılık eğitimiyle edindiği bilgi ve becerilere dayalı olarak Farmakognozi ve Fitoterapi alanındaki güncel bilgilere sahiptir.
Bitkisel ilaç, drog preparatı, bitkisel çayların ve tıbbi bitkilerin; üretimleri, özellikleri, kaliteleri ve analizleri hakkında bilgi sahibidir.
Farmakognozik yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
Tıbbi bitkilerin biyolojik aktiviteleri hakkında bilgi sahibidir.
Ülkemizde bulunan Bazı Zehirli Bitkiler, Özellikleri ve Toksik Etkileri hakkında bilgi edinir
Besinlerde bulunabilen mikrobiyal toksinler hakkında bilgi sahibidir


İstihdam Olanakları

Üniversitede ve ilaç sektöründe araştırma bölümlerinde ve sağlık kurumlarında yönetici olarak iş bulabilirler

Üst Dereceye Geçiş

Doktora programlarına başvurabilir

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler ara sınav ve final sınavına girmek veya proje sunmak zorundadır.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders12345678910111213
DOĞAL BİLEŞİKLERİN ELDE EDİLİŞ VE ANALİZ YÖNT.1515335555000
DROGLARIN MARFOLOJİK VE MİKROSKOBİK OLARAK İNC.2021144112000
FARMAKOGNOZİDE ARAŞ. TEKNİK. VE BİLİM ETİĞİ4055550555055
FARMAKOGNOZİDE PRATİK ÇALIŞMA TEKNİKLERİ3112331211000
FİTOÖSTROJENLER 5044400400500
GELENEKSEL TEDAVİ SİSTEMLERİ5005500000000
SEMİNER0050500500000
İlişkili Ders Sayısı / 7/122061822261510221213555

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu