Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Beslenme ve diyetetik alanında bireysel ve toplumsal sorunları saptayan, değerlendiren, çözüm önerileri getiren, bilimsel araştırma becerilerine sahip ve özel konularda uzmanlaşmış diyetisyenler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu, İngilizce Yeterlik Belgesi

Mezuniyet Koşulları

90 ile 120 AKTS almış olup, derslerini başarı ile geçen, bir seminere katılmış ve tezini vermiş öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Beslenme ve Diyetetik lisans diplomasına sahip olmak

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
BESY1178500İLERİ BESLENME ITürkçe3-10
BESY1110030SEMİNERTürkçe-6
BESY1134840TOPLU BES. SİS. BESİN HAZIR. VE PİŞİR.YÖNT., MALİ. KONT.Türkçe3-7
BESY1178700İLERİ BESLENME BİYOKİMYASITürkçe3-7
BESY1178900AĞIRLIK DENETİMİ VE YEME DAVRANIŞ BOZUKLUKLARITürkçe3-7
BESY1179100KALP DAMAR HASTALIKLARINDA DİYET TEDAVİSİTürkçe3-7
BESY1179300TOPLUM BESLENMESİTürkçe3-7
BESY1179400BESLENME ANTROPOMETRİSİTürkçe3-7
BESY1179500BESLENME DANIŞMANLIĞI VE İLETİŞİM BECERİLERİTürkçe3-7
BESY1179700BESİN GÜVENLİĞİ VE HACCPTürkçe3-7
BESY1110120GEBE VE EMZİKLİ BESLENMESİTürkçe3-7
BESY1110438BİYOİSTATİSTİKTürkçe3-8
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
BESY1210020İLERİ BESLENME IITürkçe3-10
BESY1214014BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMATürkçe2-6
BESY1234830BESİN DESTEK., SAĞLIĞA VE BESLENMEYE KATKI. DEĞER.Türkçe3-7
BESY1279200ENTERAL VE PARENTERAL BESLENMETürkçe3-7
BESY1279600ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİNDE BESLENMETürkçe3-7
BESY1210040İŞLEVSEL BESİNLERTürkçe3-7
BESY1210050BESLENME VE GENETİKTürkçe3-7
BESY1210060ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENMETürkçe3-7
BESY1210070ÇOCUKLUK OBEZİTESİ ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİTürkçe3-7
BESY1210080GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HAST. DİYET TEDAVİSİTürkçe3-7
BESY1210110BESLENME ANTROPOLOJİSİTürkçe3-7
BESY1210130YAŞLI BESLENMESİTürkçe3-7
BESY1210140SPORCU BESLENMESİTürkçe3-7
BESY1210150MENÜ PLANLAMATürkçe3-7
BESY1231250BESLENME PSİKOLOJİSİTürkçe3-7
BESY1231260NÖROLOJİK VE PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA BESLENMETürkçe3-7

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.


İstihdam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayanlar çeşitli araştırma laboratuvarlarında, besin endüstrisinde görev alabilir, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavlarında başarılı olmak şartıyla üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrolarına atanabilir. Doktora programına devam edebilir. Uzman Diyetisyen olarak danışmanlık merkezinde çalışabilir.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora programlarına başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler yıl içinde sözlü ve yazılı sınavla değerlendirilir. Ayrıca, ödev ve projeler verilir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567891011
AĞIRLIK DENETİMİ VE YEME DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI34143221131
BESİN DESTEK., SAĞLIĞA VE BESLENMEYE KATKI. DEĞER.22441511343
BESİN GÜVENLİĞİ VE HACCP24553231124
BESLENME ANTROPOLOJİSİ12024302341
BESLENME ANTROPOMETRİSİ34245233324
BESLENME DANIŞMANLIĞI VE İLETİŞİM BECERİLERİ33435531432
BESLENME PSİKOLOJİSİ44132415233
BESLENME VE GENETİK30053505550
BİYOİSTATİSTİK54253455544
ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME03050404402
ÇOCUKLUK OBEZİTESİ ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİ10004304430
ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİNDE BESLENME44352123233
ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME43532421101
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HAST. DİYET TEDAVİSİ00044405400
GEBE VE EMZİKLİ BESLENMESİ45352232123
İLERİ BESLENME BİYOKİMYASI45142445111
İLERİ BESLENME I54253553111
İLERİ BESLENME II55555434553
İŞLEVSEL BESİNLER31232424431
KALP DAMAR HASTALIKLARINDA DİYET TEDAVİSİ45125334214
MENÜ PLANLAMA10410004300
NÖROLOJİK VE PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA BESLENME23040403403
SEMİNER12354555221
SPORCU BESLENMESİ03344404530
TEZ12443455542
TOPLU BES. SİS. BESİN HAZIR. VE PİŞİR.YÖNT., MALİ. KONT.34432321121
TOPLUM BESLENMESİ44545342445
YAŞLI BESLENMESİ34433134444
İlişkili Ders Sayısı / 28/2875846810481946191846857

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu