Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel olmayı benimsemiş eğitim, araştırma ve uygulama yapabilen, bilgisini çalıştığı alana aktarabilen nitelikli Bilim Doktoru yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans ve/veya Yüksek Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu, İngilizce Yeterlik Belgesi

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora tezi ile en az 240 AKTS alan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Esasları kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
FTRD1113105İLERİ EGZERSİZ FİZYOLOJİSİTürkçe2-9
FTRD1113111İLERİ FONKSİYONEL ANATOMİTürkçe3-9
FTRD1110990MUSKULOSKELETAL REHABİLİTASYONTürkçe2-9
FTRD1113103NÖROFİZYOLOJİK REHABİLİTASYONTürkçe2-9
FTRD1113104SPOR YARALANMALARITürkçe2-9
FTRD1113106ERGOTERAPİTürkçe2-9
FTRD1113107ORTEZ-PROTEZ REHABİLİTASYONUTürkçe2-9
FTRD1113108YAŞLANMA VE FİZİKSEL AKTİVİTETürkçe2-9
FTRD1115086İLERİ PULMONER REHABİLİTASYONTürkçe2-9
FTRD1118760KOGNİTİF REHABİLİTASYONTürkçe2-9
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
FTRD1246910SEMİNERTürkçe-2
FTRD1213111İLERİ FONKSİYONEL ANATOMİTürkçe3-9
FTRD1214048İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe3-8
FTRD1211120AĞRI FİZYOTERAPİSİTürkçe2-9
FTRD1213102DENGE VE YÜRÜME BOZUKLUKLARINDA REHABİLİTASYONTürkçe2-9
FTRD1213113PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ HAST. FİZYOTERAPİTürkçe2-9
FTRD1213114ÇOCUK HAST. FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONTürkçe2-9
FTRD1213115FİZYOTERAPİDE EGZERSİZ YÖNTEMLERİTürkçe2-9
FTRD1213116EL REHABİLİTASYONUTürkçe2-9
FTRD1215087İLERİ KARDİYAK REHABİLİTASYONTürkçe2-9
FTRD1214021BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMADA İLERİ KONULARTürkçe2-6

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun özelleştiği alanında bilimsel ve kanıta dayalı temel bilgiye sahiptir.
Özelleştiği fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında değerlendirme, tedavi planlama, uygulama bilgisine ve bilimsel bakışa sahiptir.


İstihdam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayanlar kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitülerinde görev alabilir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavlarında başarılı oldukları takdirde, üniversitelerde öğretim görevlisi veya öğretim üyesi kadrolarında görev alabilir.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sınav, sözlü sınav ve bir makalenin ya da bir konunun anlatımı şeklinde yapılır. Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun doktora programında en az 75 olması gerekir. Ara sınav ve genel sınav notlarının % 50'si alınarak başarı puanı belirlenir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders123456789
AĞRI FİZYOTERAPİSİ554433222
ÇOCUK HAST. FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON443534225
DENGE VE YÜRÜME BOZUKLUKLARINDA REHABİLİTASYON552532212
EL REHABİLİTASYONU553543223
ERGOTERAPİ333422222
FİZYOTERAPİDE DEĞERLENDİRME VE ANALİZ554532222
FİZYOTERAPİDE EGZERSİZ YÖNTEMLERİ554454345
İLERİ EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ443333333
İLERİ FONKSİYONEL ANATOMİ432221001
KADIN SAĞLIĞI554523222
KOGNİTİF REHABİLİTASYON443333333
MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ HAST. FİZYOTERAPİ554454345
MUSKULOSKELETAL REHABİLİTASYON554454345
NÖROFİZYOLOJİK REHABİLİTASYON553432222
OBEZİTE FİZYOTERAPİSİ352412113
ORTEZ-PROTEZ REHABİLİTASYONU553443322
ORTOPEDİK REHABİLİTASYON554532222
PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ HAST. FİZYOTERAPİ554454345
SEMİNER554444433
SPOR YARALANMALARI242322222
TEZ554545444
VESTİBÜLER SİSTEM VE REHABİLİTASYONU144523422
YAŞLANMA VE FİZİKSEL AKTİVİTE554433222
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK232322211
YOĞUN BAKIM FİZYOTERAPİSİ554454345
İlişkili Ders Sayısı / 25/28107114831028174616073

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu