Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel olmayı benimsemiş eğitim, araştırma ve uygulama yapabilen, bilgisini çalıştığı alana aktarabilen nitelikli Bilim Doktoru yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree and/or Master's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result, Certificate of English Proficiency

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses and take minumum 240 ECTS with a seminar, qualifying exam, dissertation proposal, PhD dissertation have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
FTRD1115640 İLERİ EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Türkçe 2 12
FTRD1112790 ERGOTERAPİ Türkçe 2 12
FTRD1121630 SPOR YARALANMALARI Türkçe 2 12
FTRD1130680 ORTEZ-PROTEZ REHABİLİTASYONU Türkçe 2 12
FTRD1132060 NÖROFİZYOLOJİK REHABİLİTASYON Türkçe 3 12
FTRD1118760 KOGNİTİF REHABİLİTASYON Türkçe 2 9
FTRD1110940 YAŞLANMA VE FİZİKSEL AKTİVİTE Türkçe 3 9
FTRD1110990 MUSKULOSKELETAL REHABİLİTASYON Türkçe 2 9
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
FTRD1246910 SEMİNER Türkçe - 2
FTRD1238560 İLERİ FONKSİYONEL ANATOMİ Türkçe 3 12
FTRD1211130 ÇOCUK HASTALIKLARINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Türkçe 2 12
FTRD1212810 PSİKOMOTOR FİZYOTERAPİ Türkçe 2 12
FTRD1214070 KARDİYAK REHABİLİTASYON Türkçe 2 12
FTRD1211080 FİZYOTERAPİDE EGZERSİZ YÖNTEMLERİ Türkçe 2 12
FTRD1211120 AĞRI FİZYOTERAPİSİ Türkçe 2 9
FTRD1231750 PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARINDA FİZYOTERAPİ Türkçe 2 12
FTRD1211060 DENGE VE YÜRÜME BOZUKLUKLARINDA REHABİLİTASYON Türkçe 2 12
FTRD1211070 EL REHABİLİTASYONU Türkçe 2 12
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
FTRD2110437 İLERİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Türkçe 3 8
FTRD2126940 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
FTRD2132040 KADIN SAĞLIĞI Türkçe 2 12
FTRD2121530 VESTİBÜLER SİSTEM VE REHABİLİTASYONU Türkçe 2 12
FTRD2132050 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARINDA FİZYOTERAPİ Türkçe 2 12
FTRD2111010 FİZYOTERAPİDE DEĞERLENDİRME VE ANALİZ Türkçe 3 9
FTRD2111140 PULMONER REHABİLİTASYON Türkçe 2 12
FTRD2111030 OBEZİTE FİZYOTERAPİSİ Türkçe 2 9
FTRD2121660 ORTOPEDİK REHABİLİTASYON Türkçe 2 12
FTRD2115650 YOĞUN BAKIM FİZYOTERAPİSİ Türkçe 2 9
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
FTRD2226940 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
FTRD2223220 TEZ Türkçe - 100
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
FTRD3126940 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
FTRD3123220 TEZ Türkçe - 100
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
FTRD3226940 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
FTRD3223220 TEZ Türkçe - 100
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
FTRD4123220 TEZ Türkçe - 100
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
FTRD4223220 TEZ Türkçe - 100

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun özelleştiği alanında bilimsel ve kanıta dayalı temel bilgiye sahiptir.
Özelleştiği fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında değerlendirme, tedavi planlama, uygulama bilgisine ve bilimsel bakışa sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Özelleştiği alanda kuramsal bilgisini kullanarak uygulamaya yönelik sorunları çözer.
Uzmanlaştığı alanda Fizyoterapi gerektiren hastaları değerlendirip koruyucu, önleyici ve rehabilite edici tedavileri uygulayabilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Uzmanlaştığı alanda kazandığı bilgi ve beceri kapsamında bağımsız olarak çalışır ve sorumluluk alır.

Öğrenme Yetkinliği

Uzmanlaştığı alanda evrensel düzeyde mesleki bilgi ve becerilerini değerlendirip etkin kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Özelleştiği Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında çalışma performansını iletişim teknolojilerini kullanarak uygular.
Kuramsal mesleki bilgilerini disiplinler arası iletişime önem vererek ve ulusal politikalar doğrultusunda kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

Uzmanlaştığı alanda sağlığın korunması açısından toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme sorumluluğunu mesleki etik ilkelere göre uygular.

İstihdam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayanlar kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitülerinde görev alabilir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavlarında başarılı oldukları takdirde, üniversitelerde öğretim görevlisi veya öğretim üyesi kadrolarında görev alabilir.

Üst Dereceye Geçiş

May apply to post-doctoral programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sınav, sözlü sınav ve bir makalenin ya da bir konunun anlatımı şeklinde yapılır. Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun doktora programında en az 75 olması gerekir. Ara sınav ve genel sınav notlarının % 50'si alınarak başarı puanı belirlenir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9
AĞRI FİZYOTERAPİSİ 554433222
ÇOCUK HASTALIKLARINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 443534225
DENGE VE YÜRÜME BOZUKLUKLARINDA REHABİLİTASYON 552532212
EL REHABİLİTASYONU 553543223
ERGOTERAPİ 333422222
FİZYOTERAPİDE DEĞERLENDİRME VE ANALİZ 554532222
FİZYOTERAPİDE EGZERSİZ YÖNTEMLERİ 554454345
İLERİ EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ 443333333
İLERİ FONKSİYONEL ANATOMİ 432221001
KADIN SAĞLIĞI 554523222
KOGNİTİF REHABİLİTASYON 443333333
MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARINDA FİZYOTERAPİ 554454345
MUSKULOSKELETAL REHABİLİTASYON 554454345
NÖROFİZYOLOJİK REHABİLİTASYON 553432222
OBEZİTE FİZYOTERAPİSİ 352412113
ORTEZ-PROTEZ REHABİLİTASYONU 553443322
ORTOPEDİK REHABİLİTASYON 554532222
PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARINDA FİZYOTERAPİ 554454345
PSİKOMOTOR FİZYOTERAPİ 554532222
SEMİNER 554444433
SPOR YARALANMALARI 242322222
TEZ 554545444
VESTİBÜLER SİSTEM VE REHABİLİTASYONU 144523422
YAŞLANMA VE FİZİKSEL AKTİVİTE 554433222
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 232322211
YOĞUN BAKIM FİZYOTERAPİSİ 554454345
İlişkili ders sayısı / 26/28112119871078476636275
İlişki ağırlığı443432222

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu