Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda görev alacak normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki 0-18 yaş grubu çocuk ve ergenlerin gelişimlerine yönelik tanı ve değerlendirme yapabilecek, aile danışmanlığı yapabilecek, gelişimsel destek programları hazırlayıp uygulayabilecek, araştırma ve uygulama projelerinde görev alabilecek, teknolojik, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanan, eklektik yaklaşımı benimsemiş ve etik değerlere bağlı çocuk gelişimi uzmanı yetiştirme amacını taşımaktadır.

Kazanılan Derece

Tezli Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına başvuracak adaylarda, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümlerinde 4 yıllık lisans programlarını tamamlamış ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı (ALES)’ndan Eşit Ağırlık puan türünde en az 55 puan olmak.

Mezuniyet Koşulları

Program süresince öğrenciler, yüksek lisans derslerini tamamladıktan sonra (en az 60 AKTS) kendi dallarında bir tez hazırlarlar (60 AKTS). Tez sınavında başarılı olanlara ÇGE programında "Bilim Uzmanlığı" diploması verilir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Esasları kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ÇGLY1111445ÇOCUK GEL. VE EĞİ. ARAŞ. YÖNTEM VE TEKNİK. UYG.Türkçe3-6
ÇGLY1157560GELİŞİM TEORİLERİTürkçe3-6
ÇGLY1110442ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DUYG. VE DAVR. SORUNLARTürkçe3-6
ÇGLY1110443OKUL PSİKOLOJİSİTürkçe3-6
ÇGLY1111659KÜÇÜK ADIMLARTürkçe3-6
ÇGLY1157650ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DUYU EĞİTİMİTürkçe2-6
ÇGLY1157660ERKEN ÇOCUK. DÖNE. ÇOCUK AİLE EĞİ. VE DANIŞ. HİZM.Türkçe3-6
ÇGLY1157670GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE SEÇME KONULARTürkçe2-6
ÇGLY1157780ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE KAYNAŞTIRMATürkçe3-6
ÇGLY1157810HASTA VE HASTA. YATAN ÇOCUK. EĞİT. VE ÖĞRET.-HASTANE OKULLARITürkçe3-6
ÇGLY1110438BİYOİSTATİSTİKTürkçe3-8
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ÇGLY1211841ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM DEĞERLENDİRMETürkçe3-6
ÇGLY1257710FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLARTürkçe3-6
ÇGLY1257730SEMİNERTürkçe-12
ÇGLY1214014BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMATürkçe2-6
ÇGLY1257590ANA-BABA ÇOCUK İLİŞKİLERİTürkçe3-6
ÇGLY1257680İLERİ ÇOCUK EDEBİYATITürkçe3-6
ÇGLY1257740GELİŞİMSEL ERKEN MÜDAHALE YAKLAŞIMLARITürkçe3-6
ÇGLY1257750ÇOCUK RESİMLERİNİ TEŞHİS ARACI OLARAK KULLANMATürkçe3-6
ÇGLY1257760ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE EĞİTİMSEL YAKLAŞIMLARTürkçe3-6
ÇGLY1257790ÖZEL EĞİTİMDE AİLE DANIŞMANLIK HİZMETLERİTürkçe3-6

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

0-18 yaşlarındaki tüm çocuk ve gençlerin zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal, duygusal gelişim alanları hakkında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahiptir.
Gelişim ve eğitimle ilgili 0-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik tüm kavramları bilir ve bu konuda yapılan çalışmaları takip eder.
0-18 yaş grubu çocuklara yönelik zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal-duygusal gelişim alanlarında kazandığı bilgileri, meslek alanıyla ilgili birimlerde, çocuk, aile ve topluma yönelik olarak, gelişimsel ve eğitimsel tanılama yapmak üzere kullanır.
0-18 yaş çocuklarının ve ailelerinin sağlık, gelişim, eğitim ve sosyal hizmet konularında ülkedeki sorunların saptar ve bu sorunlara ilişkin temel bilgilerini kullanarak uygun çözümler ve özgün fikirler üretir.
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi konularında sahip olduğu temel bilgileri kullanarak öneriler ortaya koyar, öğrendiği konuları uygulamalara aktarır, bilgiyi yorumlayarak uygulamalardan çıkan sonuçları yorumlar, bir bilgi kümesini eleştirel bir şekilde analiz eder.
Mesleki alana yönelik kazandığı bilgileri, başta çocuk ve aile olmak üzere, sağlık, eğitim ve sosyal hizmet kuruluşlarına yönelik olarak kullanabilir, hazırlanacak gelişimsel ve eğitimsel programlarda ve ilgili projelerde etkin şekilde çalışır araştırmalara katılır.
Bilim etiğine uygun hareket eder ve çocuklar üzerinde yapılacak deneysel araştırmalar konusunda çocuğun ve ailenin psikolojik durumlarını gözetir.
Dış görünüş tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.


İstihdam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayanlar Çocuk Gelişimi alanında bilim uzmanlıklarını almaya hak kazanırlar. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavlarında başarılı olmak şartıyla üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrolarına atanabilir, Doktoraya devam edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Üçüncü aşama programları için geçerli olabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi'ne göre yapılır. Yazılı sınav, bir makalenin ya da konunun anlatımı şeklinde yapılır. Master programında geçerli not minimum 65'dir. Toplam 100 puan üzerinden arasınavın başarıya oranı %50, genel sınavın başarıya oranı % 50'dir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders123456789
ANA-BABA ÇOCUK İLİŞKİLERİ212122122
ÇOCUK GEL. VE EĞİ. ARAŞ. YÖNTEM VE TEKNİK. UYG.555555555
ÇOCUK RESİMLERİNİ TEŞHİS ARACI OLARAK KULLANMA211212322
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DUYG. VE DAVR. SORUNLAR444444433
ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE KAYNAŞTIRMA213223232
ERKEN ÇOCUK. DÖNE. ÇOCUK AİLE EĞİ. VE DANIŞ. HİZM.555122132
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DUYU EĞİTİMİ132121222
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE EĞİTİMSEL YAKLAŞIMLAR232112222
ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM DEĞERLENDİRME223212123
FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLAR222322132
GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE SEÇME KONULAR232123232
GELİŞİM TEORİLERİ555554545
GELİŞİMSEL ERKEN MÜDAHALE YAKLAŞIMLARI211232212
HASTA VE HASTA. YATAN ÇOCUK. EĞİT. VE ÖĞRET.-HASTANE OKULLARI122232222
İLERİ ÇOCUK EDEBİYATI212221312
KÜÇÜK ADIMLAR545454444
OKUL PSİKOLOJİSİ454555454
ÖZEL EĞİTİMDE AİLE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ212132212
SEMİNER455555454
TEZ321222123
İlişkili Ders Sayısı / 20/21575658515755515555

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu