Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEZÇGLY2257820Bahar Dönemi0+0-60
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüTez
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN, Prof.Dr. İbrahim Haluk YAVUZER, Dr.Öğr.Üye. Feryal SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı öğrencinin belirli bir bilgi birikimi edinmesini, bilimsel araştırma ya da çalışma yapmasını, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Çalışma konusunun belirlenmesi,İlgili konuda yapılmış çalışmaların taranması,İlgili konuda yapılmış çalışmaların taranması,İlgili konuda yapılmış çalışmaların taranması,Konu ile ilgili çalışmaların derlenmesi,Amaç, problem ve alt problemlerin belirlenmesi,Veri Toplama,Veri toplama,Veri toplama,Verilerin tarışılması,Verilerin tartışılması,Verilerin tartışılması,Sonuç ve Öneriler,Araştırmanın sunulması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Yüksek lisans eğitimi boyunca kazanılan teorik ve pratik bilgiler doğrultusunda konu belirler.
Araştırma tekniklerini kullanarak, araştırmada kullanılacak değişkenleri seçer.
Değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini anlar.
Araştırmaya ilişkin denenceleri oluşturur.
Araştırmaya uygun yöntem ve ölçme araçlarını seçer.
Araştırma bulgularını yazar ve yorumlar.
Araştırma önerileri geliştirir.
Araştırmada kullanılan kaynakları uluslararası standartlara uygun şekilde listeler.
Kütüphanelerde ve elektronik ortamda etkin şekilde kaynak tarar ve yorumlar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çalışma konusunun belirlenmesi
2İlgili konuda yapılmış çalışmaların taranması
3İlgili konuda yapılmış çalışmaların taranması
4İlgili konuda yapılmış çalışmaların taranması
5Konu ile ilgili çalışmaların derlenmesi
6Amaç, problem ve alt problemlerin belirlenmesi
7Veri Toplama
8Veri toplama
9Veri toplama
10Verilerin tarışılması
11Verilerin tartışılması
12Verilerin tartışılması
13Sonuç ve Öneriler
14Araştırmanın sunulması
Kaynak
Alanla İlgili Ulusal ve Uluslarası Güncel Literatür

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
0-18 yaşlarındaki tüm çocuk ve gençlerin zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal, duygusal gelişim alanları hakkında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahiptir.
X
2
Gelişim ve eğitimle ilgili 0-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik tüm kavramları bilir ve bu konuda yapılan çalışmaları takip eder.
X
3
0-18 yaş grubu çocuklara yönelik zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal-duygusal gelişim alanlarında kazandığı bilgileri, meslek alanıyla ilgili birimlerde, çocuk, aile ve topluma yönelik olarak, gelişimsel ve eğitimsel tanılama yapmak üzere kullanır.
X
4
0-18 yaş çocuklarının ve ailelerinin sağlık, gelişim, eğitim ve sosyal hizmet konularında ülkedeki sorunların saptar ve bu sorunlara ilişkin temel bilgilerini kullanarak uygun çözümler ve özgün fikirler üretir.
X
5
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi konularında sahip olduğu temel bilgileri kullanarak öneriler ortaya koyar, öğrendiği konuları uygulamalara aktarır, bilgiyi yorumlayarak uygulamalardan çıkan sonuçları yorumlar, bir bilgi kümesini eleştirel bir şekilde analiz eder.
X
6
Mesleki alana yönelik kazandığı bilgileri, başta çocuk ve aile olmak üzere, sağlık, eğitim ve sosyal hizmet kuruluşlarına yönelik olarak kullanabilir, hazırlanacak gelişimsel ve eğitimsel programlarda ve ilgili projelerde etkin şekilde çalışır araştırmalara katılır.
X
7
Bilim etiğine uygun hareket eder ve çocuklar üzerinde yapılacak deneysel araştırmalar konusunda çocuğun ve ailenin psikolojik durumlarını gözetir.
X
8
Dış görünüş tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
9
Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi101571570
Okul Dışı Diğer Faaliyetler148112
Proje Sunumu / Seminer10550
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)1788
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(1788/30)60
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEZÇGLY2257820Bahar Dönemi0+0-60
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüTez
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN, Prof.Dr. İbrahim Haluk YAVUZER, Dr.Öğr.Üye. Feryal SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı öğrencinin belirli bir bilgi birikimi edinmesini, bilimsel araştırma ya da çalışma yapmasını, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Çalışma konusunun belirlenmesi,İlgili konuda yapılmış çalışmaların taranması,İlgili konuda yapılmış çalışmaların taranması,İlgili konuda yapılmış çalışmaların taranması,Konu ile ilgili çalışmaların derlenmesi,Amaç, problem ve alt problemlerin belirlenmesi,Veri Toplama,Veri toplama,Veri toplama,Verilerin tarışılması,Verilerin tartışılması,Verilerin tartışılması,Sonuç ve Öneriler,Araştırmanın sunulması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Yüksek lisans eğitimi boyunca kazanılan teorik ve pratik bilgiler doğrultusunda konu belirler.
Araştırma tekniklerini kullanarak, araştırmada kullanılacak değişkenleri seçer.
Değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini anlar.
Araştırmaya ilişkin denenceleri oluşturur.
Araştırmaya uygun yöntem ve ölçme araçlarını seçer.
Araştırma bulgularını yazar ve yorumlar.
Araştırma önerileri geliştirir.
Araştırmada kullanılan kaynakları uluslararası standartlara uygun şekilde listeler.
Kütüphanelerde ve elektronik ortamda etkin şekilde kaynak tarar ve yorumlar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çalışma konusunun belirlenmesi
2İlgili konuda yapılmış çalışmaların taranması
3İlgili konuda yapılmış çalışmaların taranması
4İlgili konuda yapılmış çalışmaların taranması
5Konu ile ilgili çalışmaların derlenmesi
6Amaç, problem ve alt problemlerin belirlenmesi
7Veri Toplama
8Veri toplama
9Veri toplama
10Verilerin tarışılması
11Verilerin tartışılması
12Verilerin tartışılması
13Sonuç ve Öneriler
14Araştırmanın sunulması
Kaynak
Alanla İlgili Ulusal ve Uluslarası Güncel Literatür

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
0-18 yaşlarındaki tüm çocuk ve gençlerin zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal, duygusal gelişim alanları hakkında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahiptir.
X
2
Gelişim ve eğitimle ilgili 0-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik tüm kavramları bilir ve bu konuda yapılan çalışmaları takip eder.
X
3
0-18 yaş grubu çocuklara yönelik zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal-duygusal gelişim alanlarında kazandığı bilgileri, meslek alanıyla ilgili birimlerde, çocuk, aile ve topluma yönelik olarak, gelişimsel ve eğitimsel tanılama yapmak üzere kullanır.
X
4
0-18 yaş çocuklarının ve ailelerinin sağlık, gelişim, eğitim ve sosyal hizmet konularında ülkedeki sorunların saptar ve bu sorunlara ilişkin temel bilgilerini kullanarak uygun çözümler ve özgün fikirler üretir.
X
5
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi konularında sahip olduğu temel bilgileri kullanarak öneriler ortaya koyar, öğrendiği konuları uygulamalara aktarır, bilgiyi yorumlayarak uygulamalardan çıkan sonuçları yorumlar, bir bilgi kümesini eleştirel bir şekilde analiz eder.
X
6
Mesleki alana yönelik kazandığı bilgileri, başta çocuk ve aile olmak üzere, sağlık, eğitim ve sosyal hizmet kuruluşlarına yönelik olarak kullanabilir, hazırlanacak gelişimsel ve eğitimsel programlarda ve ilgili projelerde etkin şekilde çalışır araştırmalara katılır.
X
7
Bilim etiğine uygun hareket eder ve çocuklar üzerinde yapılacak deneysel araştırmalar konusunda çocuğun ve ailenin psikolojik durumlarını gözetir.
X
8
Dış görünüş tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
9
Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:27Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:28