Ana içeriğe atla
/Çocuk Gelişimi

Gelişen ve değişen toplum yapısı içerisinde aileye ve çocuğa ilişkin sorunlar her geçen gün çeşitlenerek artmaktadır. Dolayısıyla bu durum Çocuk Gelişimi alanının önemini giderek daha fazla ortaya koymaktadır.


Çocukların gelişimlerini değerlendirmek ve onları her yönden desteklemek, ailelere ve eğitimcilere bu konuda rehberlik etmek, uygun eğitim programlarının oluşturulabilmesi açısından gerekli yönlendirmeleri yapmak ve toplumu bilinçlendirmek gibi önemli görevleri üstlenen Çocuk Gelişimciler; her yönden sağlıklı, başarılı bireylerden oluşan, çağdaş ve bilinçli bir toplum için önemli rol oynamaktadırlar.

Bu doğrultuda Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından açılan tezli yüksek lisans programının amacı; sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda görev alacak normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki 0-18 yaş grubu çocuk ve ergenlerin gelişimlerine yönelik tanı ve değerlendirme yapabilecek, aile danışmanlığı yapabilecek, gelişimsel destek programları hazırlayıp uygulayabilecek, araştırma ve uygulama projelerinde görev alabilecek, teknolojik, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanan, eklektik yaklaşımı benimsemiş ve etik değerlere bağlı çocuk gelişimi uzmanı yetiştirme amacını taşımaktadır. Çocuk Gelişimi tezli yüksek lisans programından mezun olan bireyler, çocuk gelişimi alanıyla ilgili bilgi ve uygulama düzeyinde yurtiçi ve yurtdışı yenilikleri takip etme ve hayata geçirme, araştırma planlama, yürütme ve rapor etme, araştırmaları alan çalışanlarıyla paylaşma, alanı ile ilgili literatür ve bilimsel çalışmaları takip etme gibi üst düzey becerilere sahip olmaktadır.

Ekleme Tarihi: 16/06/2022 - 10:29Son Güncelleme Tarihi: 25/11/2023 - 15:06