Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Evrensel değerler ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren, geliştiren ve bozulduğu durumlarda hemşirelik hizmeti veren, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, hemşirelik mesleğinin gelişimine katkıda bulunacak eğitim, yönetim ve bilimsel araştırma becerilerine sahip uzman hemşireler yetiştirmek programımızın amacıdır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı ( ALES ) sonucu, İngilizce Yeterlilik Sertifikası

Mezuniyet Koşulları

90 ile 120 AKTS almış olup, derslerini başarı ile geçen, bir seminere katılmış ve tezini vermiş öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
HEMY1111210PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ SEMİNER ITürkçe-5
HEMY1112840İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNER ITürkçe-5
HEMY1136200HEMŞİRELİKTE KAVRAM VE KURAM ITürkçe2-5
HEMY1136300HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMATürkçe2-5
HEMY1136600HEMŞİRELİKTE YÖNETİM SEMİNER ITürkçe-5
HEMY1144400HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ SEMİNER ITürkçe-5
HEMY1144800CERRAHİ HASTALIKLARI HEM. SEMİNER ITürkçe-5
HEMY1171660HEMŞİRELİK ESASLARI SEMİNER ITürkçe-5
HEMY1110439HEMŞİRELİK ESASLARI - GİRİŞTürkçe3-6
HEMY1111180PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ITürkçe3+4-10
HEMY1111190İNSAN DAVRANIŞLARINDA NÖROBİYOLOJİK TEMELLERTürkçe2-5
HEMY1112820İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ITürkçe3-6
HEMY1112830İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA ITürkçe-4
HEMY1112850FİZYOPATOLOJİ ITürkçe2-5
HEMY1136400HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ITürkçe3+4-10
HEMY1137800CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ITürkçe3-6
HEMY1137900CERRAHİ HASTALIKLARI HEM. UYGULAMA ITürkçe-4
HEMY1138000AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİTürkçe2-5
HEMY1138400HEMŞİRELİKTE YÖNETİM ITürkçe3-6
HEMY1138500HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMA ITürkçe-4
HEMY1138600SAĞLIK POLİTİKALARITürkçe2-5
HEMY1171650HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMA ITürkçe-4
HEMY1171710SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİTürkçe2-5
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
HEMY1212880İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNER IITürkçe-5
HEMY1211240PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ SEMİNER IITürkçe-5
HEMY1236700HEMŞİRELİKTE KAVRAM VE KURAM IITürkçe2-5
HEMY1236800HEMŞİRELİKTE ETİKTürkçe2-5
HEMY1237100HEMŞİRELİKTE YÖNETİM SEMİNER IITürkçe-5
HEMY1244500HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ SEMİNER IITürkçe-5
HEMY1244900CERRAHİ HASTALIKLARI HEM. SEMİNER IITürkçe-5
HEMY1271690HEMŞİRELİK ESASLARI SEMİNER IITürkçe-5
HEMY1214014BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMATürkçe2-6
HEMY1212860İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ IITürkçe3-6
HEMY1212890İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA IITürkçe-4
HEMY1271670HEMŞİRELİK SÜRECİTürkçe2-5
HEMY1210441HEMŞİRELİK ESASLARITürkçe3-6
HEMY1211220PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ IITürkçe3+4-10
HEMY1211230PSİKOPATOLOJİTürkçe2-5
HEMY1212870FİZYOPATOLOJİ IITürkçe2-5
HEMY1236900HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ IITürkçe3+4-10
HEMY1237000İŞ SAĞLIĞITürkçe2-5
HEMY1238100CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ IITürkçe3-6
HEMY1238200TRAVMA VE ACİL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİTürkçe2-5
HEMY1238300CERRAHİ HASTALIKLARI HEM. UYGULAMA IITürkçe-4
HEMY1238700HEMŞİRELİKTE YÖNETİM IITürkçe3-6
HEMY1238800HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMALARI IITürkçe-4
HEMY1238900HEMŞİRELİK HİZMETLERİ PERSONELİNİN YÖNETİMİTürkçe2-5
HEMY1271680HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMA IITürkçe-4

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.


İstihdam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayanlar çeşitli araştırmalarda görev alabilir, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı ( ALES ) ve Yabancı Dil Sınavlarında başarılı olmak şartıyla, üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrolarına atanabilir, doktoraya devam edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora programlarına başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sınav, sözlü sınav ve bir makalenin yada bir konunun öğrenciler tarafından anlatımı şeklinde yapılır. Yüksek lisans programında geçerli not minimum 65'tir. Toplam 100 puan üzerinden ara sınavın başarıya oranı %50, genel sınavın başarıya oranı %50'dir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders12345678910111213141516
AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ3443231445221343
CERRAHİ HASTALIKLARI HEM. SEMİNER I3121224405522243
CERRAHİ HASTALIKLARI HEM. SEMİNER II3121224405522243
CERRAHİ HASTALIKLARI HEM. UYGULAMA I3324343223222052
CERRAHİ HASTALIKLARI HEM. UYGULAMA II2324343223222052
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I2434342434322341
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II2434342434322341
FİZYOPATOLOJİ I5324444434443333
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I5435434534324443
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II3324435433414355
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ SEMİNER I4334425534312334
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ SEMİNER II3325445435533553
HEMŞİRELİK ESASLARI - GİRİŞ4244434433433354
HEMŞİRELİK ESASLARI SEMİNER I5555544534544454
HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMA I3233435432312334
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ PERSONELİNİN YÖNETİMİ4334445434222334
HEMŞİRELİK SÜRECİ5543354544423155
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA5455444434433344
HEMŞİRELİKTE KAVRAM VE KURAM I3334434343323343
HEMŞİRELİKTE KAVRAM VE KURAM II3333433443422343
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM I3323320333323032
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM II4454354443423444
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM SEMİNER I3343344343333233
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM SEMİNER II3343443343323333
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMA I5554454443523345
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMALARI II3343343443323433
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNER II5554545535544454
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I5545455544544444
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II5545455544544444
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNER I5555544535544454
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA I5554554454534345
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA II5554554454534345
İNSAN DAVRANIŞLARINDA NÖROBİYOLOJİK TEMELLER2213313223323131
İŞ SAĞLIĞI3433224334214445
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ I4434434444434343
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ II4434434444434343
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ SEMİNER I3333434443423333
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ SEMİNER II3433434344333233
SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ4234333433223344
SAĞLIK POLİTİKALARI3324423334313345
TEZ5332433544334534
TRAVMA VE ACİL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ3443231445221343
İlişkili Ders Sayısı / 42/48155147140154152146153164138158151101125122165144

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu