Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Evrensel değerler ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren, geliştiren ve bozulduğu durumlarda hemşirelik hizmeti veren, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, hemşirelik mesleğinin gelişimine katkıda bulunacak eğitim, yönetim ve bilimsel araştırma becerilerine sahip uzman hemşireler yetiştirmek programımızın amacıdır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı ( ALES ) sonucu, İngilizce Yeterlilik Sertifikası

Mezuniyet Koşulları

90 ile 120 AKTS almış olup, derslerini başarı ile geçen, bir seminere katılmış ve tezini vermiş öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
HEMY1111210PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ SEMİNER ITürkçe-5
HEMY1112840İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNER ITürkçe-5
HEMY1136200HEMŞİRELİKTE KAVRAM VE KURAM ITürkçe225
HEMY1136300HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMATürkçe225
HEMY1136600HEMŞİRELİKTE YÖNETİM SEMİNER ITürkçe-5
HEMY1144400HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ SEMİNER ITürkçe-5
HEMY1144800CERRAHİ HASTALIKLARI HEM. SEMİNER ITürkçe-5
HEMY1171660HEMŞİRELİK ESASLARI SEMİNER ITürkçe-5
HEMY1110439HEMŞİRELİK ESASLARI - GİRİŞTürkçe336
HEMY1111180PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ITürkçe3+4510
HEMY1111190İNSAN DAVRANIŞLARINDA NÖROBİYOLOJİK TEMELLERTürkçe225
HEMY1112820İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ITürkçe336
HEMY1112830İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA ITürkçe0+424
HEMY1112850FİZYOPATOLOJİ ITürkçe225
HEMY1136400HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ITürkçe3+4510
HEMY1137800CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ITürkçe336
HEMY1137900CERRAHİ HASTALIKLARI HEM. UYGULAMA ITürkçe0+424
HEMY1138000AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİTürkçe225
HEMY1138400HEMŞİRELİKTE YÖNETİM ITürkçe336
HEMY1138500HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMA ITürkçe0+424
HEMY1138600SAĞLIK POLİTİKALARITürkçe225
HEMY1171650HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMA ITürkçe0+424
HEMY1171710SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİTürkçe225
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
HEMY1212880İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNER IITürkçe-5
HEMY1211240PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ SEMİNER IITürkçe-5
HEMY1236700HEMŞİRELİKTE KAVRAM VE KURAM IITürkçe225
HEMY1236800HEMŞİRELİKTE ETİKTürkçe225
HEMY1237100HEMŞİRELİKTE YÖNETİM SEMİNER IITürkçe-5
HEMY1244500HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ SEMİNER IITürkçe-5
HEMY1244900CERRAHİ HASTALIKLARI HEM. SEMİNER IITürkçe-5
HEMY1271690HEMŞİRELİK ESASLARI SEMİNER IITürkçe-5
HEMY1214014BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMATürkçe226
HEMY1212860İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ IITürkçe336
HEMY1212890İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA IITürkçe0+424
HEMY1271670HEMŞİRELİK SÜRECİTürkçe225
HEMY1210441HEMŞİRELİK ESASLARITürkçe336
HEMY1211220PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ IITürkçe3+4510
HEMY1211230PSİKOPATOLOJİTürkçe225
HEMY1212870FİZYOPATOLOJİ IITürkçe225
HEMY1236900HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ IITürkçe3+4510
HEMY1237000İŞ SAĞLIĞITürkçe225
HEMY1238100CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ IITürkçe336
HEMY1238200TRAVMA VE ACİL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİTürkçe225
HEMY1238300CERRAHİ HASTALIKLARI HEM. UYGULAMA IITürkçe0+424
HEMY1238700HEMŞİRELİKTE YÖNETİM IITürkçe336
HEMY1238800HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMALARI IITürkçe0+424
HEMY1238900HEMŞİRELİK HİZMETLERİ PERSONELİNİN YÖNETİMİTürkçe225
HEMY1271680HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMA IITürkçe0+424

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.


Program Çıktısı TYYÇ Temel Alan Matrisi
Temel Alan YeterliliğiProgram Yeterliliği

İstihdam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayanlar çeşitli araştırmalarda görev alabilir, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı ( ALES ) ve Yabancı Dil Sınavlarında başarılı olmak şartıyla, üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrolarına atanabilir, doktoraya devam edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora programlarına başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sınav, sözlü sınav ve bir makalenin yada bir konunun öğrenciler tarafından anlatımı şeklinde yapılır. Yüksek lisans programında geçerli not minimum 65'tir. Toplam 100 puan üzerinden ara sınavın başarıya oranı %50, genel sınavın başarıya oranı %50'dir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğrenme Durumları

Öğrenme durumları öğrencilerin yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünme becerilerini mantıksal, matematiksel düşünme becerileri gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bunun yanında öğrencilerin meta-bilişsel becerilerini geliştirmeyi hedefler. Öğrenme durumları öğrenme stratejileri, yöntemleri, tekniklerinin yanında kullanılan araç gereçler ile ölçme değerlendirme yöntemlerini kapsamaktadır. Programlarda kullanılan öğrenme durumları aşağıdaki listede verilmiştir:

Öğrenme Durumları *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Tartışma Yöntemi

Dinleme, konuşma, soru sorma, cevap üretme, görüş geliştirme ve sorgulama, görüş inceleme ve araştırma, eleştirel düşünce üretme, yaratıcı düşünce üretme, (çalıştay, panel, zıt panel, açıkoturum, münazara teknikleri uygulanır) kolegyum, forum, akvaryum tekniği.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salon, çalıştay.

Gösterip Yapma Yöntemi

Öğretim elemanının bir araç veya gereçin kullanımı göstermesi, öğretim elemanın bir performansı/uygulamayı/pratiği gerçekleştirerek öğrenciye göstermesi, öğrencilerin araç veya gereçi kullanımı tekrar etmesi , öğrencinin bir performansı/uygulamayı/pratiği tekrar etmesi.

Öğrenim hedefi ve konuya uygun gerçek araç gereçler veya model araç ve gereçler,çoklu ortam araçları , video ve animasyonları) , bilgisayar.

Problem Çözme Yöntemi

Bilimsel/teorik ve/ veya gerçek hayat ilişkin bir problemi saptama, probleme ilişkin verileri analiz etme, alternatif çözüm önerileri geliştirme, uygun çözüm yöntemini seçme, probleme ilişkin çözümü değerlendirme , bireysel çalışma

Ders kitapları, araştırma raporları, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları), bilgisayar

Örnek Olay Yöntemi

Örnek olayların sunumu, örnek olayları keşfetme, tipik olayları örnekleme, aykırı olayları örnekleme, örnek olayları karşılaştırma, örnek olay analizi, örnek olay yorumu, örnek olayı değerlendirme.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (vakaya ilişkin metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyon, karikatür), bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar.

Bireysel Çalışma Yöntemi

Öğrenci ilgi, merak ve motivasyonu, öğrenim hedefi, konuya göre detaylı araştırma ve inceleme; derinlemesine araştırma ve inceleme, kapsamlı Okuma, dinleme ve izleme, bir performası tekrar etme.

Kütüphane, e-kütüphane, laboratuvar, atölye

Soru - Cevap Tekniği

Sokratik sorular sorma, cevapları eleştirme, soru üretme, cevap üretme, eleştirme, yaratıcı cevapları analiz etme ve değerlendirme, yapılandılmış sorular sorma ve cevaplar ürütme, kapalı uçlu sorular sorma ve cevap üretme

Ders kitapları, önerilen kitaplar, çalışma yaprakları, soru bankası , çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video, karikatür ve animasyonlar)

Mikro Öğretim Tekniği

Sunum yapma performansı sergileme, yansıtıcı düşünce becerilerini geliştirme, öğrenci öz değerlendirme yapar. Öğretim elemanı öğrencilere konuları (seminer konuları da olabilir) dağıtır. Öğrenciler konuları inceler; araştır. Öğrenci sunumları hazırlanır. Öğrenci sunumlarını gerçekleştirir. Öğrencinin video kayıtları izlenir.

Kamera, video kayıt cihazları, kontrol listesi, rubrik, dereceleme ölçeği, gözlem formu.

Beyin Fırtınası Tekniği

Görüş geliştirme, soru geliştirme, gözlem durumlarını ifade etme, eleştirel düşünce geliştirme, problem çözme, grup/takım çalışması, dinleme ve konuşma.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar.

Proje Temelli Öğrenme Modeli

Gerçek hayata ilişkin bir problem durumu senaryosu oluşturma, gerçek hayata ilişkin problem durumu tespit etme, probleme ilişkin veri toplama, veri analiz etme, veri işleme ,veri dönüştürme, altenatif çözüm önerileri geliştirme, uygun çözüm yöntemi seçme, çözüm yöntemini uygulama / çözüme ilişkin bir model/tasarım/somut bir ürün oluşturma/ somut bir hizmet üretme, model/tasarı/ somut ürün/hizmeti değerlendirme, Proje ürünlerini sergileme

Problem senoryosu metinleri/Örnek projeler,veri tabanları, kitaplar, araştırma raporları, laboratuvar, atölye,uygulama alanları, kütüphane, bilgisayar yazılımları, standart derslik teknolojileri, projeye konusuna göre araç ve gereçler

Tersine Beyin Fırtınası Tekniği

Problemleri saptama, problemleri sıralama, problemleri sınıflandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (balık kılçıkları, metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar

Benzetim/Simülasyon Tekniği

Riskli, tehlikeli, pahalı, uzun zaman alan uygulama/pratiklere ilişkin simülasyonların gerçekleştirilmesi.

Simülasyon ortamı, Bilgisayar

Kavram Haritası Tekniği

Kavramları ayırt etme, kavramları sıralama, kavramları sayma, kavramları ilişkilendirme, kavramsal çerceveyi analiz etme

Kavram haritaları

Probleme Dayalı Öğrenme Modeli

Gerçek hayata ilişkin bir problem durumu yansıtıcı senorya oluşturma, gerçek hayata ilişkin problem durumu tespit etme, probleme ilişkin veri toplama, veri analiz etme, veri işleme ,veri dönüştürme, altenatif çözüm önerileri geliştirme

Problem senoryosu metinleri ,veri tabanları, kitaplar, araştırma raporları, laboratuvar, atölye,uygulama alanları, kütüphane, bilgisayar yazılımları, standart derslik teknolojileri, projeye konusuna göre araç ve gereçler

Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim

Çevrimiçi Ders Platformları : İşbirliği ve iletişim kurma, dijital okuryazarlık etkinlikleri, bilgi paylaşma, teknoloji kullanımını geliştirme, yaratıcı düşünme etkinlikleri, problem çözme, eleştirel düşünce üretme. Öğretim elemanlarının ders materyallerini paylaştığı, ödev toplayabildiği ve öğrencilerle etkileşime girdiği ortamlardır. E-Kitaplar ve Dijital İçerikler : Okuma, yazma, anlama, yorumlama, yaratıcı düşünce etkinlikleri, dil kullanımı, inceleme, araştırma yapma, teknoloji kullanma, eleştirel düşünce üretme etkinlikleri. Öğrencilere interaktif içerikler sunularak öğrenme ortamı ve materyalleri daha çekici hale getirildiği ortamlardır. Web Seminerleri ve Canlı Dersler : İletişim, işbirliği kurma, takım çalışması, sunum yapma, teknoloji kullanma becerileri, sorun çözm, Öğrencilerle uzaktan canlı etkileşime geçilen interaktif ortamlardır. Uygulama ve Simülasyonlar : Problem çözme, teknoloji kullanma, analitik düşünme, iletişim kurma, karar verme, takım çalıması ve işbirliği kurma. Öğrencilerin kavramları deneyimleme fırsatı sunan ortamlardır. Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme : Problem çözme becerisi, teknoloji kullanma becerisi, yaratıcı düşünce geliştirme, hızlı karar verme, strateji geliştirme, işbirliği ve takım çalışması. Öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek ve öğrenmede kalıcılığı artırmak için dijital ortamlarda hazırlanan veya oynanan oyunlar. Adaptif Öğrenme Sistemleri : Mantıksal matematiksel düşünme etkinlikleri , okuma, yazma, anlama, yorumlama, eleştirel düşünme etkinlikleri. Öğrencilerin zayıf olduğu yanları tespit edip o alana özgü çalışmalar ve etkinlikler yapmak için sunulan ortamlardır. Sanal Gerçeklik (VR) ve Arttırılmı Gerçeklik (AR) : Simülasyon ve pratik uygulamalar, yaratıcı düşünme etkinlikleri, teknoloji kullanma, planma, proglama, sosyal etkileşim kurma ve iletişim kurma. 3D sanal ortamlara öğrenmeyi eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde gerçekleştirmek için kullanılan ortamlardır. Sosyal Medya ve İnteraktif Platformlar : İletişim, işbirliğ kurmai, takım çalışması, proje yönetimi, interaktif içerik üretme, eleştirel düşünme etkinlikleri. Öğrencilerin herhangi bir konu hakkındaki düşüncelerini paylaşmak, etkileşimde olmak ve içerik üretmelerini desteklemek için kullanılan kişisel platformlardır. Veri Analizi ve İzleme Araçları : Analitik düşünme etkinlikleri,mantıksal matematiksel düşünme etkinlikleri, problem çözme, karar verme, iletişim kurma. Öğrenci performanlarını değerlendirmek , izlemek, öğrenci güçlüklerini belirlemek ve buna göre ders planları oluşturmak için kullanılan araçlardır. Yapay Zeka Teknolojileri : Veri analizi ve tahminleme, oyun ve strateji geliştirme, güvenlik ve tehdit analizi yapma, teknoloji kullanma becerileri, robotik ve otomasyon becerileri, yaratıcı düşünme becerileri, computasyonel düşünme becerileri.

Moodle, Google Classroom, Edmodo, Edupage vb. Google Play Books, Apple Books, Amazon Kindle Store, BookBoon, OpenStax vb. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Adobe Connect, GoToMeeting vb. NASA Eyes on the Solar System, FlightGear, Virtual Biology Lab, CarSim, SimCity vb. Strateji ve bulmaca oyunları, Simülasyon ve yapım oyunları, görev oyunları, gerçek zamanlı çok oyunculu oyunlar vb. Udemy, Khan Academy, Duolingo, Cognii, Smart Sparrow vb. Oculus Rift, PlayStation VR, Samsung Gear VR, Google CardBoard, Pokemon Go, Arlit, Google ARCore, SnapChat ve Instagram Filtreleri vb. Facebook, instagram, twitter, linledIn,Snapchat, pinterest, youtube, twitch, reddit, discord vb. Google Analytics, Microsoft Power BI, Splunk, Adobe Analytics vb. ChatGPT, Google AI, Deeply, DıaloGPT. Amazon Alexa, Tesla Autopilot vb.

Bakım Planı

Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli

Keşfetme, örnek olay bulma, neden sonuç ilişkisi kurma, sorgulama, inceleme, araştırma ( öğrenme halkaları=3E,5E,7E modelleri

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salonu

İşbirlikli Öğrenme Modeli

İşbirliği kurma, iletişim kurma, liderlik yapma, görev paylaşma, sorumluluk paylaşma, birlikte öğrenme, sosyal etkileşim kurma. Öğrenciler arasından heterojen gruplar oluşturulur. Görev gruplara verilir. Proje, performans, problem çözme, rol oynama, klasik ödev gibi görevleri öğrenci grubları birlikte yapar. Bireysel veya grup değerlendirmesi yapılır.Ayrılıp Birleşme I; Ayrılıp birleşme tekniği II ; Öğrenci takımları-başarı grupları;Ekip destekli bireyselleştirme tekniği Takım-oyun turnuva tekniği; Görüşme teknikleri, Akranla Öğretim Tekniği , Tutor öğretim Tekniği uygulanır.

Sınıf içi ve sınıf dışı, okul içi ve okul dışı ortamlar.

Deneyimle Öğrenme Modeli

Fakülte- dış paydaş( sanayi kuruluşları, okullar ve diğer ) işbilliği kurulur. Öğrenciler mesleki becerileri gerçek ortamında doğrudan gözlemler. Gözlem sonuçları sınıf içi ortamda analiz edilir.

Programa göre staj yerleri, mesleki uygulama yerleri, Öğrenci ürün dosyası örneği, gözlem formları ve diğer alteratif ölçme araçları

Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli

Problem çözme, tartışma, örnek olay sunma, vaka analiz etme, eleştirel düşünce üretme, yaratıcı düşünce üretme, Öğrenim hedefine uygun video kayıtları oluşturulur veya seçilir. Öğrenciler video kayıtları izleyerek ön hazırlık yapar. Sınıf içi ortamda problem çözülür. Problem tartışılır.

Video kayıtları, çevrimiçi ortamlar, sınıf

Anlatım Yöntemi

Dinleme, konuşma, (düz anlatım, konferans, seminer,nutuk,demeç ve brifing teknikleri uygulanır)

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salonu

Klasik Yazılı Sınav

Yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşüncelerin değerlendirmesi için klasik yazılı sınavlar. Bilgi, kavrama, uygulama, analiz gibi bilişsel becerileri değerlendirmek amaçıyla çoktan seçmeli, kısa cevaplı ( boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, doğru yanlış ve diğer) sınavlar yapılır.

Yazılı sınav kağıtları, çoktan seçmeli testler, kısa çevaplı testler, karma testler, cevap anahtarları

Sözlü Sınav

Öğrenciye özgü, yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünce becerisi ve bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve sentez gibi bilişse beceriler değerlendirmek amaçıyla yapılır. Genel bir ölçme değerlenme yöntemi değildir.her programda uygulanmaz; programa özeldir.

Sözlü soru bankası/ sözlü soru havuzu, çevap anahtarları, kontor listeleri, rubrikler, dereceleme ölçekleri

Ödev

Öğrencinin bilgi, becerilerini geliştirmek, araştırma ve incelemeye özendirmek, öğrenme eksikliklerini tamamlamak, bir konuda derinleşmeyi sağlamak amaçıyla kullanılır.

Kütüphane, e-kütüphane, kitaplar, makaleler

Proje Görevi

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme eksiklerini belirlemek amaçıyla yapılır. Bu durumda öğrenci notlarını yansıtılmaz. Öğrenme hedeflerinin gerçekleşme düzeyi sürece bağlı olarak değerlendirilmek amaçıyla yapılabilir. Bu durumda öğrenci notlarına yansıtılabilir.

Çalışma yaprakları, soru bankası, soru havuzu, cevap anahtarı

Performans Görevi

Öğrencileri bütünsel ( bilişsel, duyuşsal ve psikomotor) olarak değerlendirmek hedeflendiği durumlarda kullanılır. Öğrenme süreçi ve öğrenme ürünleri ölçmek ve değerlendirmek amaçıyla yapılır. Performans ödevleri en az iki haftalık bir iş yükü içerir.

Problem senoryosu metinleri,kontor listeleri, rubrikler, dereceleme ölçekleri

Öz değerlendirme

Öğrenci kendi öğrenme ürünü veya performansını kendisinin değerlendirmesi öğrencinin yansıtıcı düşünce becerisini geliştirmesi açısından uygulanır.Öğretim elemanı tarafından öz değerlendirme sonuçları incelenir.

Öz değerlendirme formu ( kontor listesi rubrik, dereceleme ölçek formunda kullanabilir)

Grup değerlendirme

İşbirlikli öğrenme modelinin uygulandığı durumlarda öğretim elemanı grubu değerlendirir. Değerlendirme sonucu nota dönüştürelebilir.

Grup değerlendirme formu ( kontor listesi rubrik, dereceleme ölçek formunda kullanabilir)

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders12345678910111213141516
AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ3443231443221343
CERRAHİ HASTALIKLARI HEM. SEMİNER I3121224403322243
CERRAHİ HASTALIKLARI HEM. SEMİNER II3121224403322243
CERRAHİ HASTALIKLARI HEM. UYGULAMA I3324343223222042
CERRAHİ HASTALIKLARI HEM. UYGULAMA II2324343223222032
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I2434342434322341
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II2434342434322341
FİZYOPATOLOJİ I5324444434443333
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I5435434534324443
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II3324435433414355
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ SEMİNER I4334425534312334
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ SEMİNER II3325445432433553
HEMŞİRELİK ESASLARI4445324324332245
HEMŞİRELİK ESASLARI - GİRİŞ4244434433433354
HEMŞİRELİK ESASLARI SEMİNER I5555544534544454
HEMŞİRELİK ESASLARI SEMİNER II3314423524533132
HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMA I3233435432312334
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ PERSONELİNİN YÖNETİMİ4334445434222334
HEMŞİRELİK SÜRECİ5543354544423155
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA5455444434433344
HEMŞİRELİKTE ETİK3242222243313354
HEMŞİRELİKTE KAVRAM VE KURAM I3334434343323343
HEMŞİRELİKTE KAVRAM VE KURAM II3333433443422343
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM I3323320333323032
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM II4454354443423444
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM SEMİNER I3343344343333233
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM SEMİNER II3343443343323333
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMA I5554454443523345
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMALARI II3343343443323433
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNER II5554545535544454
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I5545455544544444
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II5545455544544444
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNER I5555544535544454
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA I5554554454534345
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA II5554554454534345
İNSAN DAVRANIŞLARINDA NÖROBİYOLOJİK TEMELLER2213313223323131
İŞ SAĞLIĞI3433224334214443
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ I4434434444434343
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ II4434434444434343
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ SEMİNER I3333434443423333
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ SEMİNER II3433434344333233
PSİKOPATOLOJİ4134403201410030
SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ4234333433223344
SAĞLIK POLİTİKALARI3324423334313345
TRAVMA VE ACİL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ3443231445221343
İlişkili Ders Sayısı / 45/48164154149167161149162171142157158106129123174149

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 04/07/2022 - 13:51Son Güncelleme Tarihi: 01/08/2022 - 12:15