Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Evrensel değerler ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren, geliştiren ve bozulduğu durumlarda hemşirelik hizmeti veren, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, hemşirelik mesleğinin gelişimine katkıda bulunacak eğitim, yönetim ve bilimsel araştırma becerilerine sahip uzman hemşireler yetiştirmek programımızın amacıdır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı ( ALES ) sonucu, İngilizce Yeterlilik Sertifikası

Mezuniyet Koşulları

90 ile 120 AKTS almış olup, derslerini başarı ile geçen, bir seminere katılmış ve tezini vermiş öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HEMY1144400 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ SEMİNER I Türkçe - 5
HEMY1136300 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA Türkçe 2 5
HEMY1111210 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ SEMİNER I Türkçe - 5
HEMY1139500 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEM. SEMİNER I Türkçe - 5
HEMY1144800 CERRAHİ HASTALIKLARI HEM. SEMİNER I Türkçe - 5
HEMY1112840 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNER I Türkçe - 5
HEMY1136200 HEMŞİRELİKTE KAVRAM VE KURAM I Türkçe 2 5
HEMY1144600 DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEM. SEMİNER I Türkçe - 5
HEMY1136600 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM SEMİNER I Türkçe - 5
HEMY1171660 HEMŞİRELİK ESASLARI SEMİNER I Türkçe - 5
HEMY1112850 FİZYOPATOLOJİ I Türkçe 2 5
HEMY1137200 ÇOCUKTA BÜYÜME VE GELİŞME I Türkçe 2 5
HEMY1138500 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMA I Türkçe 4
HEMY1137900 CERRAHİ HASTALIKLARI HEM. UYGULAMA I Türkçe 4
HEMY1137800 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Türkçe 3 6
HEMY1111190 İNSAN DAVRANIŞLARINDA NÖROBİYOLOJİK TEMELLER Türkçe 2 5
HEMY1138600 SAĞLIK POLİTİKALARI Türkçe 2 5
HEMY1139100 DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEM. UYGULAMA I Türkçe 4
HEMY1111180 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ I Türkçe 3+4 10
HEMY1138000 AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2 5
HEMY1110439 HEMŞİRELİK ESASLARI - GİRİŞ Türkçe 3 6
HEMY1139200 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI Türkçe 2 5
HEMY1112820 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Türkçe 3 6
HEMY1111894 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA I Türkçe 4
HEMY1139000 DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Türkçe 3 6
HEMY1136400 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I Türkçe 3+4 10
HEMY1112830 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA I Türkçe 4
HEMY1171650 HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMA I Türkçe 4
HEMY1111895 AFET HEMŞİRELİĞİ VE YÖNETİMİ Türkçe 2 5
HEMY1137400 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Türkçe 3 6
HEMY1171710 SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ Türkçe 2 5
HEMY1138400 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM I Türkçe 3 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HEMY1237100 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM SEMİNER II Türkçe - 5
HEMY1244500 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ SEMİNER II Türkçe - 5
HEMY1244300 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEM. SEMİNERİ II Türkçe - 5
HEMY1211240 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ SEMİNER II Türkçe - 5
HEMY1212880 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNER II Türkçe - 5
HEMY1244700 DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEM. SEMİNER II Türkçe - 5
HEMY1236800 HEMŞİRELİKTE ETİK Türkçe 2 5
HEMY1236700 HEMŞİRELİKTE KAVRAM VE KURAM II Türkçe 2 5
HEMY1244900 CERRAHİ HASTALIKLARI HEM. SEMİNER II Türkçe - 5
HEMY1271690 HEMŞİRELİK ESASLARI SEMİNER II Türkçe - 5
HEMY1211897 ÇOCUK ACİL HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2 5
HEMY1236900 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II Türkçe 3+4 10
HEMY1237000 İŞ SAĞLIĞI Türkçe 2 5
HEMY1211220 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ II Türkçe 3+4 10
HEMY1211230 PSİKOPATOLOJİ Türkçe 2 5
HEMY1244200 DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEM. UYGULAMA II Türkçe 4
HEMY1271670 HEMŞİRELİK SÜRECİ Türkçe 2 5
HEMY1271680 HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMA II Türkçe 4
HEMY1238700 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM II Türkçe 3 6
HEMY1212890 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA II Türkçe 4
HEMY1238200 TRAVMA VE ACİL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2 5
HEMY1210441 HEMŞİRELİK ESASLARI Türkçe 3 6
HEMY1239300 DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Türkçe 3 6
HEMY1212870 FİZYOPATOLOJİ II Türkçe 2 5
HEMY1239400 JİNE-ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2 5
HEMY1211896 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA II Türkçe 4
HEMY1238100 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Türkçe 3 6
HEMY1238300 CERRAHİ HASTALIKLARI HEM. UYGULAMA II Türkçe 4
HEMY1237500 ÇOCUKTA BÜYÜME VE GELİŞME II Türkçe 2 5
HEMY1239600 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Türkçe 3 6
HEMY1212860 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Türkçe 3 6
HEMY1238800 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMALARI II Türkçe 4
HEMY1238900 HEMŞİRELİK HİZMETLERİ PERSONELİNİN YÖNETİMİ Türkçe 2 5
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HEMY2123120 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HEMY2223120 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

Öğrenme Yetkinliği

9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.

Alana Özgü Yetkinlik

14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

İstihdam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayanlar çeşitli araştırmalarda görev alabilir, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı ( ALES ) ve Yabancı Dil Sınavlarında başarılı olmak şartıyla, üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrolarına atanabilir, doktoraya devam edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora programlarına başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sınav, sözlü sınav ve bir makalenin yada bir konunun öğrenciler tarafından anlatımı şeklinde yapılır. Yüksek lisans programında geçerli not minimum 65'tir. Toplam 100 puan üzerinden ara sınavın başarıya oranı %50, genel sınavın başarıya oranı %50'dir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ 3443231445221343
CERRAHİ HASTALIKLARI HEM. SEMİNER I 3121224405522243
CERRAHİ HASTALIKLARI HEM. SEMİNER II 3121224405522243
CERRAHİ HASTALIKLARI HEM. UYGULAMA I 3324343223222052
CERRAHİ HASTALIKLARI HEM. UYGULAMA II 2324343223222052
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I 2434342434322341
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II 2434342434322341
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEM. SEMİNER I 5545554545533555
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEM. SEMİNERİ II 5545554555435555
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I 5555554545435555
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II 5545454445434554
ÇOCUKTA BÜYÜME VE GELİŞME II 4554444545334443
ÇOCUKTA BÜYÜME VE GELİŞME I 4554444545334443
DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEM. SEMİNER II 0000000000400000
DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEM. UYGULAMA II 2023200020000032
FİZYOPATOLOJİ I 5324444434443333
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I 5435434534324443
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II 3324435433414355
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ SEMİNER I 4334425534312334
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ SEMİNER II 3325445435533553
HEMŞİRELİK ESASLARI SEMİNER I 5555544534544454
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ PERSONELİNİN YÖNETİMİ 4334445434222334
HEMŞİRELİK SÜRECİ 5543354544423155
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA 5455444434433344
HEMŞİRELİKTE KAVRAM VE KURAM I 3334434343323343
HEMŞİRELİKTE KAVRAM VE KURAM II 3333433443422343
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM I 3323320333323032
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM II 4454354443423444
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM SEMİNER I 3343344343333233
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM SEMİNER II 3343443343323333
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMA I 5554454443523345
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMALARI II 3343343443323433
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNER II 5554545535544454
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I 5545455544544444
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II 5545455544544444
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNER I 5555544535544454
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA I 5554554454534345
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA II 5554554454534345
İNSAN DAVRANIŞLARINDA NÖROBİYOLOJİK TEMELLER 2213313223323131
İŞ SAĞLIĞI 3433224334214445
JİNE-ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ 1200300000300000
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ I 4434434444434343
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ II 4434434444434343
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ SEMİNER I 3333434443423333
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ SEMİNER II 3433434344333233
SAĞLIK POLİTİKALARI 3324423334313345
TEZ 5332433544334534
TRAVMA VE ACİL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ 3443231445221343
ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI 1204040000300000
İlişkili ders sayısı / 49/65176175159178173169165181156180175113142141184159
İlişki ağırlığı3333333434323343

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu