Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HEMŞİRELİK ESASLARI - GİRİŞHEMY1110439Güz Dönemi3+036
Ders Programı

Perşembe 12:45-13:30

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Perşembe 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Pınar DOĞAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Pınar DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriğiBu ders; Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi ,Hemşireliğin Temel Kavramları,Hemşireliğin Doğası ,Hemşirelik Felsefesi ,Hemşireliğin Meslekleşme Süreci ,Hemşirelikte Çağdaş Roller ve Sorumluluklar,Hemşirelik ve Eleştirel Düşünme ,Hemşirelik ve Bakım ,Hemşireliğin Değerleri ,Hemşirelik Model ve Kuramları ,Değişen Sağlık Bakım Sistemi İçinde Hemşirelik -1,Değişen Sağlık Bakım Sistemi İçinde Hemşirelik-2,Son 4 yılın ICN Temaları -1 ,Son 4 yılın ICN temaları-2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Hemşireliğin temel kavramlarını felsefi olarak açıklar.10, 16, 19, 9A, F
Bakıma temel olan model ve kuramları açıklar. 10, 16, 9A, F
Hemşireliğin gelişimine etki eden dönüm noktalarını tartışır. 10, 16, 19, 9A, F
Hemşireliğin meslekleşme sürecine etki eden faktörleri tartışır. 10, 16, 9A, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi “Florence Nightingale: İstanbul’da hemşireliğin temelini attı.” videosunun izlenmesi https://www.youtube.com/watch?v=ILerx4ZVEt0 “Introduction to the History of Nursing” videosunun izlenmesi https://www.youtube.com/watch?v=nWvhq-2Gfm8
2Hemşireliğin Temel KavramlarıÜnsal A. Hemşireliğin dört temel kavramı: İnsan, çevre, sağlık/hastalık ve hemşirelik. Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017, 1(1), 11-25. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2017190
3Hemşireliğin Doğası Ökdem Ş, Abbasoğlu A, Doğan N. Hemşirelik Tarihi, Eğitimi ve Gelişimi. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yıllığı 2000. 1 (1). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/598756
4Hemşirelik Felsefesi Karahan Okuroğlu G, Bahçecik N, Ecevit Alpar Ş. Felsefe ve Hemşirelik Etiği. Kilikya Felsefe Dergisi. 2014, 1, 53-61. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/180421
5Hemşireliğin Meslekleşme Süreci Korkmaz F. Meslekleşme ve Ülkemizde Hemşirelik. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Dergisi. 2011, 59-67. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/88499
6Hemşirelikte Çağdaş Roller ve SorumluluklarHemşirelik Kanunu. Kanun Numarası: 6283, Kabul Tarihi: 25.2.1954, Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi: 2.3.1954, Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı: 8647. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6283.pdf Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun Numarası: 5634, Kabul Tarihi: 25.4.2007, Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi: 2.5.2007, Yayımlandığı Resmî Gazete 26510. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070502-3.htm Resmî Gazete (8.3.2010, Sayı: 27515) sayılı Hemşirelik Yönetmeliği; 2010 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100308-4.htm Y4. Resmî Gazete (19.4.2011, Sayı: 27910) sayılı Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 2011. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110419-5.htm
7Hemşirelik ve Eleştirel Düşünme Kılıç Akça N, Taşçı S. Hemşirelik eğitimi ve eleştirel düşünme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009, 5(2), 187-195. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/160769 Yıldırım B, Özkahraman Koç Ş. Eleştirel düşünmeyi hemşirelik sürecinde uygulama. Electronic Journal of Vocational Colleges. 2013, 29-35. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/62553
8Hemşirelik ve Bakım Atabek Aşti T, Karadağ A. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Akademi Basın ve Yayıncılık, 2.Basım. 2018.
9Hemşireliğin Değerleri Göriş S, Kılıç Z, Ceyhan Ö, Şentürk A. Hemşirelerin Profesyonel Değerleri ve Etkileyen Faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2014, 5(3), 137-142. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/74218459
10Hemşirelik Model ve Kuramları Atabek Aşti T, Karadağ A. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Akademi Basın ve Yayıncılık, 2.Basım. 2018.
11Değişen Sağlık Bakım Sistemi İçinde Hemşirelik -1Ergün S. Hemşireliğe Giriş. Atlas Akademi Basın, Yayın ve Dağıtım. 1.Basım. 2021
12Değişen Sağlık Bakım Sistemi İçinde Hemşirelik-2Atabek Aşti T, Karadağ A. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Akademi Basın ve Yayıncılık, 2.Basım. 2018.
13Son 4 yılın ICN Temaları -1 https://www.icn.ch/what-we-do/campaigns/international-nurses-day#:~:text=The%20theme%20for%20the%202022,messages%20from%20ICN%20Board%20Members!
14Son 4 yılın ICN temaları-2https://www.icn.ch/what-we-do/campaigns/international-nurses-day#:~:text=The%20theme%20for%20the%202022,messages%20from%20ICN%20Board%20Members!
Kaynak
K1. Ergün S. Hemşireliğe Giriş. Atlas Akademi Basın, Yayın ve Dağıtım. 1.Basım. 2021 K2. Aslan Özkan H. Hemşirelikte Bilim, Felsefe ve Bakımın Temelleri. Akademi Basın ve Yayıncılık, 1.Basım. 2014. K3. Babadağ K. Hemşirelik ve Değerler. Alter Yayıncılık. 1.Basım. 2010 K4. Atabek Aşti T, Karadağ A. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Akademi Basın ve Yayıncılık, 2.Basım. 2018. K5. Gürhan N, Yaman Sözbir Ş, Polat Ü. Hemşirelik Alanında Kullanılan Kavram, Beceri ve Modeller. Ankara Nobel Kitabevleri. 1.Basım. 2020 K6. Erhan Şentürk S. Hemşirelik Tarihi. ACR Tıbbi Yayın ve Dış Ticaret. 3.Baskı. 2021. K7. Gürhan N, Görgülü Polat Ü, Eren Fidancı B. Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Ankara Nobel Kitabevleri. 11.Basım. 2019.
M1. Yılmaz Ş, Özbek Güven G. Türkiye’de Hemşirelik Tarihi ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 2021; 11 (3): 605-611 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1844297 M2. Ökdem Ş, Abbasoğlu A, Doğan N. Hemşirelik Tarihi, Eğitimi ve Gelişimi. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yıllığı 2000. 1 (1). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/598756 M3. Korkmaz F. Meslekleşme ve Ülkemizde Hemşirelik. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Dergisi. 2011, 59-67. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/88499 M4. Yılmaz Gören Ş, Yalım NY. Hemşirelik tarihinde bir öncü “Safiye Hüseyin Elbi” Lokman Hekim Dergisi. 2016, 6(2); 38-45. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/643739 M5. Bebiş H, Özdemir S. Savaş, Terör ve Hemşirelik. F.N. Hemşirelik Dergisi. 2013, 21(1), 57-68. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/95118 M6. Ünsal A. Hemşireliğin dört temel kavramı: İnsan, çevre, sağlık/hastalık ve hemşirelik. Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017, 1(1), 11-25. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2017190 M7. Göriş S, Kılıç Z, Ceyhan Ö, Şentürk A. Hemşirelerin Profesyonel Değerleri ve Etkileyen Faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2014, 5(3), 137-142. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/74218459 M8. Karahan Okuroğlu G, Bahçecik N, Ecevit Alpar Ş. Felsefe ve Hemşirelik Etiği. Kilikya Felsefe Dergisi. 2014, 1, 53-61. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/180421 M9. Karadağ A. Meslek olarak hemşirelik. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2002, 5(2). https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/29181 M10. Kılıç Akça N, Taşçı S. Hemşirelik eğitimi ve eleştirel düşünme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009, 5(2), 187-195. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/160769 M11. Yıldırım B, Özkahraman Koç Ş. Eleştirel düşünmeyi hemşirelik sürecinde uygulama. Electronic Journal of Vocational Colleges. 2013, 29-35.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
3
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
X
5
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
6
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.
X
7
6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
X
8
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
9
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
11
10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
12
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
14
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
X
15
14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
16
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati31030
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi13030
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler13030
Proje Sunumu / Seminer13030
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı13030
Toplam İş Yükü (Saat)180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(180/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HEMŞİRELİK ESASLARI - GİRİŞHEMY1110439Güz Dönemi3+036
Ders Programı

Perşembe 12:45-13:30

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Perşembe 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Pınar DOĞAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Pınar DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriğiBu ders; Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi ,Hemşireliğin Temel Kavramları,Hemşireliğin Doğası ,Hemşirelik Felsefesi ,Hemşireliğin Meslekleşme Süreci ,Hemşirelikte Çağdaş Roller ve Sorumluluklar,Hemşirelik ve Eleştirel Düşünme ,Hemşirelik ve Bakım ,Hemşireliğin Değerleri ,Hemşirelik Model ve Kuramları ,Değişen Sağlık Bakım Sistemi İçinde Hemşirelik -1,Değişen Sağlık Bakım Sistemi İçinde Hemşirelik-2,Son 4 yılın ICN Temaları -1 ,Son 4 yılın ICN temaları-2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Hemşireliğin temel kavramlarını felsefi olarak açıklar.10, 16, 19, 9A, F
Bakıma temel olan model ve kuramları açıklar. 10, 16, 9A, F
Hemşireliğin gelişimine etki eden dönüm noktalarını tartışır. 10, 16, 19, 9A, F
Hemşireliğin meslekleşme sürecine etki eden faktörleri tartışır. 10, 16, 9A, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi “Florence Nightingale: İstanbul’da hemşireliğin temelini attı.” videosunun izlenmesi https://www.youtube.com/watch?v=ILerx4ZVEt0 “Introduction to the History of Nursing” videosunun izlenmesi https://www.youtube.com/watch?v=nWvhq-2Gfm8
2Hemşireliğin Temel KavramlarıÜnsal A. Hemşireliğin dört temel kavramı: İnsan, çevre, sağlık/hastalık ve hemşirelik. Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017, 1(1), 11-25. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2017190
3Hemşireliğin Doğası Ökdem Ş, Abbasoğlu A, Doğan N. Hemşirelik Tarihi, Eğitimi ve Gelişimi. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yıllığı 2000. 1 (1). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/598756
4Hemşirelik Felsefesi Karahan Okuroğlu G, Bahçecik N, Ecevit Alpar Ş. Felsefe ve Hemşirelik Etiği. Kilikya Felsefe Dergisi. 2014, 1, 53-61. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/180421
5Hemşireliğin Meslekleşme Süreci Korkmaz F. Meslekleşme ve Ülkemizde Hemşirelik. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Dergisi. 2011, 59-67. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/88499
6Hemşirelikte Çağdaş Roller ve SorumluluklarHemşirelik Kanunu. Kanun Numarası: 6283, Kabul Tarihi: 25.2.1954, Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi: 2.3.1954, Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı: 8647. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6283.pdf Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun Numarası: 5634, Kabul Tarihi: 25.4.2007, Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi: 2.5.2007, Yayımlandığı Resmî Gazete 26510. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070502-3.htm Resmî Gazete (8.3.2010, Sayı: 27515) sayılı Hemşirelik Yönetmeliği; 2010 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100308-4.htm Y4. Resmî Gazete (19.4.2011, Sayı: 27910) sayılı Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 2011. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110419-5.htm
7Hemşirelik ve Eleştirel Düşünme Kılıç Akça N, Taşçı S. Hemşirelik eğitimi ve eleştirel düşünme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009, 5(2), 187-195. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/160769 Yıldırım B, Özkahraman Koç Ş. Eleştirel düşünmeyi hemşirelik sürecinde uygulama. Electronic Journal of Vocational Colleges. 2013, 29-35. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/62553
8Hemşirelik ve Bakım Atabek Aşti T, Karadağ A. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Akademi Basın ve Yayıncılık, 2.Basım. 2018.
9Hemşireliğin Değerleri Göriş S, Kılıç Z, Ceyhan Ö, Şentürk A. Hemşirelerin Profesyonel Değerleri ve Etkileyen Faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2014, 5(3), 137-142. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/74218459
10Hemşirelik Model ve Kuramları Atabek Aşti T, Karadağ A. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Akademi Basın ve Yayıncılık, 2.Basım. 2018.
11Değişen Sağlık Bakım Sistemi İçinde Hemşirelik -1Ergün S. Hemşireliğe Giriş. Atlas Akademi Basın, Yayın ve Dağıtım. 1.Basım. 2021
12Değişen Sağlık Bakım Sistemi İçinde Hemşirelik-2Atabek Aşti T, Karadağ A. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Akademi Basın ve Yayıncılık, 2.Basım. 2018.
13Son 4 yılın ICN Temaları -1 https://www.icn.ch/what-we-do/campaigns/international-nurses-day#:~:text=The%20theme%20for%20the%202022,messages%20from%20ICN%20Board%20Members!
14Son 4 yılın ICN temaları-2https://www.icn.ch/what-we-do/campaigns/international-nurses-day#:~:text=The%20theme%20for%20the%202022,messages%20from%20ICN%20Board%20Members!
Kaynak
K1. Ergün S. Hemşireliğe Giriş. Atlas Akademi Basın, Yayın ve Dağıtım. 1.Basım. 2021 K2. Aslan Özkan H. Hemşirelikte Bilim, Felsefe ve Bakımın Temelleri. Akademi Basın ve Yayıncılık, 1.Basım. 2014. K3. Babadağ K. Hemşirelik ve Değerler. Alter Yayıncılık. 1.Basım. 2010 K4. Atabek Aşti T, Karadağ A. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Akademi Basın ve Yayıncılık, 2.Basım. 2018. K5. Gürhan N, Yaman Sözbir Ş, Polat Ü. Hemşirelik Alanında Kullanılan Kavram, Beceri ve Modeller. Ankara Nobel Kitabevleri. 1.Basım. 2020 K6. Erhan Şentürk S. Hemşirelik Tarihi. ACR Tıbbi Yayın ve Dış Ticaret. 3.Baskı. 2021. K7. Gürhan N, Görgülü Polat Ü, Eren Fidancı B. Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Ankara Nobel Kitabevleri. 11.Basım. 2019.
M1. Yılmaz Ş, Özbek Güven G. Türkiye’de Hemşirelik Tarihi ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 2021; 11 (3): 605-611 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1844297 M2. Ökdem Ş, Abbasoğlu A, Doğan N. Hemşirelik Tarihi, Eğitimi ve Gelişimi. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yıllığı 2000. 1 (1). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/598756 M3. Korkmaz F. Meslekleşme ve Ülkemizde Hemşirelik. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Dergisi. 2011, 59-67. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/88499 M4. Yılmaz Gören Ş, Yalım NY. Hemşirelik tarihinde bir öncü “Safiye Hüseyin Elbi” Lokman Hekim Dergisi. 2016, 6(2); 38-45. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/643739 M5. Bebiş H, Özdemir S. Savaş, Terör ve Hemşirelik. F.N. Hemşirelik Dergisi. 2013, 21(1), 57-68. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/95118 M6. Ünsal A. Hemşireliğin dört temel kavramı: İnsan, çevre, sağlık/hastalık ve hemşirelik. Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017, 1(1), 11-25. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2017190 M7. Göriş S, Kılıç Z, Ceyhan Ö, Şentürk A. Hemşirelerin Profesyonel Değerleri ve Etkileyen Faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2014, 5(3), 137-142. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/74218459 M8. Karahan Okuroğlu G, Bahçecik N, Ecevit Alpar Ş. Felsefe ve Hemşirelik Etiği. Kilikya Felsefe Dergisi. 2014, 1, 53-61. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/180421 M9. Karadağ A. Meslek olarak hemşirelik. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2002, 5(2). https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/29181 M10. Kılıç Akça N, Taşçı S. Hemşirelik eğitimi ve eleştirel düşünme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009, 5(2), 187-195. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/160769 M11. Yıldırım B, Özkahraman Koç Ş. Eleştirel düşünmeyi hemşirelik sürecinde uygulama. Electronic Journal of Vocational Colleges. 2013, 29-35.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
3
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
X
5
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
6
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.
X
7
6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
X
8
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
9
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
11
10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
12
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
14
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
X
15
14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
16
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:35Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:37