Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INTRODUCTION to FUNDAMENTALS of NURSINGHEMY1110439Fall Semester3+036
Course Program

Perşembe 12:45-13:30

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Perşembe 17:30-18:15

Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelSecond Cycle (Master's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Pınar DOĞAN
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Pınar DOĞAN
Assistant(s)
Aim
Course ContentThis course contains; Historical Development of Nursing,Basic Concepts of Nursing,The Nature of Nursing,Nursing Philosophy,Professionalization Process of Nursing,Contemporary Roles and Responsibilities in Nursing,Nursing and Critical Thinking,Nursing and Care,Values of Nursing,Nursing Models and Theories,Nursing in the Changing Health Care System-1,Nursing in the Changing Health Care System-2,ICN Themes of the last 4 years -1,ICN Themes of the last 4 years-2.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
Explains the basic concepts of nursing philosophically.10, 16, 19, 9A, F
Explain the models and theories that are the basis of care.10, 16, 9A, F
Discuss the milestones affecting the development of nursing.10, 16, 19, 9A, F
Discusses the factors affecting the professionalization process of nursing.10, 16, 9A, F
Teaching Methods:10: Discussion Method, 16: Question - Answer Technique, 19: Brainstorming Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, F: Project Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Historical Development of Nursing“Florence Nightingale: İstanbul’da hemşireliğin temelini attı.” videosunun izlenmesi https://www.youtube.com/watch?v=ILerx4ZVEt0 “Introduction to the History of Nursing” videosunun izlenmesi https://www.youtube.com/watch?v=nWvhq-2Gfm8
2Basic Concepts of NursingÜnsal A. Hemşireliğin dört temel kavramı: İnsan, çevre, sağlık/hastalık ve hemşirelik. Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017, 1(1), 11-25. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2017190
3The Nature of NursingÖkdem Ş, Abbasoğlu A, Doğan N. Hemşirelik Tarihi, Eğitimi ve Gelişimi. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yıllığı 2000. 1 (1). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/598756
4Nursing PhilosophyKarahan Okuroğlu G, Bahçecik N, Ecevit Alpar Ş. Felsefe ve Hemşirelik Etiği. Kilikya Felsefe Dergisi. 2014, 1, 53-61. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/180421
5Professionalization Process of NursingKorkmaz F. Meslekleşme ve Ülkemizde Hemşirelik. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Dergisi. 2011, 59-67. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/88499
6Contemporary Roles and Responsibilities in NursingHemşirelik Kanunu. Kanun Numarası: 6283, Kabul Tarihi: 25.2.1954, Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi: 2.3.1954, Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı: 8647. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6283.pdf Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun Numarası: 5634, Kabul Tarihi: 25.4.2007, Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi: 2.5.2007, Yayımlandığı Resmî Gazete 26510. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070502-3.htm Resmî Gazete (8.3.2010, Sayı: 27515) sayılı Hemşirelik Yönetmeliği; 2010 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100308-4.htm Y4. Resmî Gazete (19.4.2011, Sayı: 27910) sayılı Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 2011. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110419-5.htm
7Nursing and Critical ThinkingKılıç Akça N, Taşçı S. Hemşirelik eğitimi ve eleştirel düşünme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009, 5(2), 187-195. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/160769 Yıldırım B, Özkahraman Koç Ş. Eleştirel düşünmeyi hemşirelik sürecinde uygulama. Electronic Journal of Vocational Colleges. 2013, 29-35. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/62553
8Nursing and CareAtabek Aşti T, Karadağ A. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Akademi Basın ve Yayıncılık, 2.Basım. 2018.
9Values of NursingGöriş S, Kılıç Z, Ceyhan Ö, Şentürk A. Hemşirelerin Profesyonel Değerleri ve Etkileyen Faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2014, 5(3), 137-142. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/74218459
10Nursing Models and TheoriesAtabek Aşti T, Karadağ A. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Akademi Basın ve Yayıncılık, 2.Basım. 2018.
11Nursing in the Changing Health Care System-1Ergün S. Hemşireliğe Giriş. Atlas Akademi Basın, Yayın ve Dağıtım. 1.Basım. 2021
12Nursing in the Changing Health Care System-2Atabek Aşti T, Karadağ A. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Akademi Basın ve Yayıncılık, 2.Basım. 2018.
13ICN Themes of the last 4 years -1https://www.icn.ch/what-we-do/campaigns/international-nurses-day#:~:text=The%20theme%20for%20the%202022,messages%20from%20ICN%20Board%20Members!
14ICN Themes of the last 4 years-2https://www.icn.ch/what-we-do/campaigns/international-nurses-day#:~:text=The%20theme%20for%20the%202022,messages%20from%20ICN%20Board%20Members!
Resources
K1. Ergün S. Hemşireliğe Giriş. Atlas Akademi Basın, Yayın ve Dağıtım. 1.Basım. 2021 K2. Aslan Özkan H. Hemşirelikte Bilim, Felsefe ve Bakımın Temelleri. Akademi Basın ve Yayıncılık, 1.Basım. 2014. K3. Babadağ K. Hemşirelik ve Değerler. Alter Yayıncılık. 1.Basım. 2010 K4. Atabek Aşti T, Karadağ A. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Akademi Basın ve Yayıncılık, 2.Basım. 2018. K5. Gürhan N, Yaman Sözbir Ş, Polat Ü. Hemşirelik Alanında Kullanılan Kavram, Beceri ve Modeller. Ankara Nobel Kitabevleri. 1.Basım. 2020 K6. Erhan Şentürk S. Hemşirelik Tarihi. ACR Tıbbi Yayın ve Dış Ticaret. 3.Baskı. 2021. K7. Gürhan N, Görgülü Polat Ü, Eren Fidancı B. Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Ankara Nobel Kitabevleri. 11.Basım. 2019.
M1. Yılmaz Ş, Özbek Güven G. Türkiye’de Hemşirelik Tarihi ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 2021; 11 (3): 605-611 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1844297 M2. Ökdem Ş, Abbasoğlu A, Doğan N. Hemşirelik Tarihi, Eğitimi ve Gelişimi. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yıllığı 2000. 1 (1). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/598756 M3. Korkmaz F. Meslekleşme ve Ülkemizde Hemşirelik. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Dergisi. 2011, 59-67. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/88499 M4. Yılmaz Gören Ş, Yalım NY. Hemşirelik tarihinde bir öncü “Safiye Hüseyin Elbi” Lokman Hekim Dergisi. 2016, 6(2); 38-45. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/643739 M5. Bebiş H, Özdemir S. Savaş, Terör ve Hemşirelik. F.N. Hemşirelik Dergisi. 2013, 21(1), 57-68. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/95118 M6. Ünsal A. Hemşireliğin dört temel kavramı: İnsan, çevre, sağlık/hastalık ve hemşirelik. Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017, 1(1), 11-25. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2017190 M7. Göriş S, Kılıç Z, Ceyhan Ö, Şentürk A. Hemşirelerin Profesyonel Değerleri ve Etkileyen Faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2014, 5(3), 137-142. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/74218459 M8. Karahan Okuroğlu G, Bahçecik N, Ecevit Alpar Ş. Felsefe ve Hemşirelik Etiği. Kilikya Felsefe Dergisi. 2014, 1, 53-61. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/180421 M9. Karadağ A. Meslek olarak hemşirelik. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2002, 5(2). https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/29181 M10. Kılıç Akça N, Taşçı S. Hemşirelik eğitimi ve eleştirel düşünme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009, 5(2), 187-195. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/160769 M11. Yıldırım B, Özkahraman Koç Ş. Eleştirel düşünmeyi hemşirelik sürecinde uygulama. Electronic Journal of Vocational Colleges. 2013, 29-35.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
1. Has knowledge for develop and deepen to their information in particular fields of nursing as based on nursing graduate degree level qualifications
X
2
2. Comprehend to interdisciplinary interaction associated with the area of expertise.
X
3
Has proper knowledge of nursing practices and related regulations.
X
4
3.Has projection ability to research and practice to theoretical knowledge acquired in the field of Nursing.
X
5
4.Can interpret knowledge that integrating information from different disciplines to knowledge acquired in the field of nursing and create new knowledge.
X
6
5.Configures professional practices according to scientific research in healthcare, developing technology and current health policies.
X
7
6.Carry out a study that required special competence in the field of nursing, with the light of acquired knowledge and skills.
X
8
7.Has the abilities that required proficiency in nursing as to assesment a problem, to determine a method for solution of problem, to collect data, to analyze, and responsibility.
X
9
8.Makes leadership for solving of expected or not problems related to nursing profession
X
10
9. Develops a behavior that open to development in health care that changing information constantly and adopt with lifelong learning
X
11
10.Follow national and international professional literature that up to date in the field of nursing and transfer to results of scientific studies and systematic
X
12
11. Uses English in sufficient level (at least B2 level of European Language Portfolio) to reach international literature in nursing field and to contribute.
X
13
12. Takes role in research, projects and events in cooperation with medical team and other disciplines with a decent awareness of social accountability.
X
14
13. Takes an active role in the work of professional organizations
X
15
14.Be able to data collection, interpretation, implementation and control introduction of social, scientific, cultural and ethical values in expertise field of nursing and teach these values.
X
16
15.Take responsibility for planning, organization, implementation, evaluation, and coordination of nursing services as individual and a team member in management activities based on post-graduate education information, evaluates the results within the framework of quality processes.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours31030
Guided Problem Solving000
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report13030
Term Project000
Term Project13030
Presentation of Project / Seminar13030
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam13030
General Exam000
Performance Task, Maintenance Plan13030
Total Workload(Hour)180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(180/30)6
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INTRODUCTION to FUNDAMENTALS of NURSINGHEMY1110439Fall Semester3+036
Course Program

Perşembe 12:45-13:30

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Perşembe 17:30-18:15

Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelSecond Cycle (Master's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Pınar DOĞAN
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Pınar DOĞAN
Assistant(s)
Aim
Course ContentThis course contains; Historical Development of Nursing,Basic Concepts of Nursing,The Nature of Nursing,Nursing Philosophy,Professionalization Process of Nursing,Contemporary Roles and Responsibilities in Nursing,Nursing and Critical Thinking,Nursing and Care,Values of Nursing,Nursing Models and Theories,Nursing in the Changing Health Care System-1,Nursing in the Changing Health Care System-2,ICN Themes of the last 4 years -1,ICN Themes of the last 4 years-2.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
Explains the basic concepts of nursing philosophically.10, 16, 19, 9A, F
Explain the models and theories that are the basis of care.10, 16, 9A, F
Discuss the milestones affecting the development of nursing.10, 16, 19, 9A, F
Discusses the factors affecting the professionalization process of nursing.10, 16, 9A, F
Teaching Methods:10: Discussion Method, 16: Question - Answer Technique, 19: Brainstorming Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, F: Project Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Historical Development of Nursing“Florence Nightingale: İstanbul’da hemşireliğin temelini attı.” videosunun izlenmesi https://www.youtube.com/watch?v=ILerx4ZVEt0 “Introduction to the History of Nursing” videosunun izlenmesi https://www.youtube.com/watch?v=nWvhq-2Gfm8
2Basic Concepts of NursingÜnsal A. Hemşireliğin dört temel kavramı: İnsan, çevre, sağlık/hastalık ve hemşirelik. Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017, 1(1), 11-25. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2017190
3The Nature of NursingÖkdem Ş, Abbasoğlu A, Doğan N. Hemşirelik Tarihi, Eğitimi ve Gelişimi. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yıllığı 2000. 1 (1). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/598756
4Nursing PhilosophyKarahan Okuroğlu G, Bahçecik N, Ecevit Alpar Ş. Felsefe ve Hemşirelik Etiği. Kilikya Felsefe Dergisi. 2014, 1, 53-61. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/180421
5Professionalization Process of NursingKorkmaz F. Meslekleşme ve Ülkemizde Hemşirelik. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Dergisi. 2011, 59-67. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/88499
6Contemporary Roles and Responsibilities in NursingHemşirelik Kanunu. Kanun Numarası: 6283, Kabul Tarihi: 25.2.1954, Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi: 2.3.1954, Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı: 8647. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6283.pdf Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun Numarası: 5634, Kabul Tarihi: 25.4.2007, Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi: 2.5.2007, Yayımlandığı Resmî Gazete 26510. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070502-3.htm Resmî Gazete (8.3.2010, Sayı: 27515) sayılı Hemşirelik Yönetmeliği; 2010 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100308-4.htm Y4. Resmî Gazete (19.4.2011, Sayı: 27910) sayılı Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 2011. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110419-5.htm
7Nursing and Critical ThinkingKılıç Akça N, Taşçı S. Hemşirelik eğitimi ve eleştirel düşünme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009, 5(2), 187-195. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/160769 Yıldırım B, Özkahraman Koç Ş. Eleştirel düşünmeyi hemşirelik sürecinde uygulama. Electronic Journal of Vocational Colleges. 2013, 29-35. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/62553
8Nursing and CareAtabek Aşti T, Karadağ A. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Akademi Basın ve Yayıncılık, 2.Basım. 2018.
9Values of NursingGöriş S, Kılıç Z, Ceyhan Ö, Şentürk A. Hemşirelerin Profesyonel Değerleri ve Etkileyen Faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2014, 5(3), 137-142. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/74218459
10Nursing Models and TheoriesAtabek Aşti T, Karadağ A. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Akademi Basın ve Yayıncılık, 2.Basım. 2018.
11Nursing in the Changing Health Care System-1Ergün S. Hemşireliğe Giriş. Atlas Akademi Basın, Yayın ve Dağıtım. 1.Basım. 2021
12Nursing in the Changing Health Care System-2Atabek Aşti T, Karadağ A. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Akademi Basın ve Yayıncılık, 2.Basım. 2018.
13ICN Themes of the last 4 years -1https://www.icn.ch/what-we-do/campaigns/international-nurses-day#:~:text=The%20theme%20for%20the%202022,messages%20from%20ICN%20Board%20Members!
14ICN Themes of the last 4 years-2https://www.icn.ch/what-we-do/campaigns/international-nurses-day#:~:text=The%20theme%20for%20the%202022,messages%20from%20ICN%20Board%20Members!
Resources
K1. Ergün S. Hemşireliğe Giriş. Atlas Akademi Basın, Yayın ve Dağıtım. 1.Basım. 2021 K2. Aslan Özkan H. Hemşirelikte Bilim, Felsefe ve Bakımın Temelleri. Akademi Basın ve Yayıncılık, 1.Basım. 2014. K3. Babadağ K. Hemşirelik ve Değerler. Alter Yayıncılık. 1.Basım. 2010 K4. Atabek Aşti T, Karadağ A. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Akademi Basın ve Yayıncılık, 2.Basım. 2018. K5. Gürhan N, Yaman Sözbir Ş, Polat Ü. Hemşirelik Alanında Kullanılan Kavram, Beceri ve Modeller. Ankara Nobel Kitabevleri. 1.Basım. 2020 K6. Erhan Şentürk S. Hemşirelik Tarihi. ACR Tıbbi Yayın ve Dış Ticaret. 3.Baskı. 2021. K7. Gürhan N, Görgülü Polat Ü, Eren Fidancı B. Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Ankara Nobel Kitabevleri. 11.Basım. 2019.
M1. Yılmaz Ş, Özbek Güven G. Türkiye’de Hemşirelik Tarihi ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 2021; 11 (3): 605-611 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1844297 M2. Ökdem Ş, Abbasoğlu A, Doğan N. Hemşirelik Tarihi, Eğitimi ve Gelişimi. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yıllığı 2000. 1 (1). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/598756 M3. Korkmaz F. Meslekleşme ve Ülkemizde Hemşirelik. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Dergisi. 2011, 59-67. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/88499 M4. Yılmaz Gören Ş, Yalım NY. Hemşirelik tarihinde bir öncü “Safiye Hüseyin Elbi” Lokman Hekim Dergisi. 2016, 6(2); 38-45. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/643739 M5. Bebiş H, Özdemir S. Savaş, Terör ve Hemşirelik. F.N. Hemşirelik Dergisi. 2013, 21(1), 57-68. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/95118 M6. Ünsal A. Hemşireliğin dört temel kavramı: İnsan, çevre, sağlık/hastalık ve hemşirelik. Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017, 1(1), 11-25. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2017190 M7. Göriş S, Kılıç Z, Ceyhan Ö, Şentürk A. Hemşirelerin Profesyonel Değerleri ve Etkileyen Faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2014, 5(3), 137-142. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/74218459 M8. Karahan Okuroğlu G, Bahçecik N, Ecevit Alpar Ş. Felsefe ve Hemşirelik Etiği. Kilikya Felsefe Dergisi. 2014, 1, 53-61. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/180421 M9. Karadağ A. Meslek olarak hemşirelik. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2002, 5(2). https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/29181 M10. Kılıç Akça N, Taşçı S. Hemşirelik eğitimi ve eleştirel düşünme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009, 5(2), 187-195. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/160769 M11. Yıldırım B, Özkahraman Koç Ş. Eleştirel düşünmeyi hemşirelik sürecinde uygulama. Electronic Journal of Vocational Colleges. 2013, 29-35.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
1. Has knowledge for develop and deepen to their information in particular fields of nursing as based on nursing graduate degree level qualifications
X
2
2. Comprehend to interdisciplinary interaction associated with the area of expertise.
X
3
Has proper knowledge of nursing practices and related regulations.
X
4
3.Has projection ability to research and practice to theoretical knowledge acquired in the field of Nursing.
X
5
4.Can interpret knowledge that integrating information from different disciplines to knowledge acquired in the field of nursing and create new knowledge.
X
6
5.Configures professional practices according to scientific research in healthcare, developing technology and current health policies.
X
7
6.Carry out a study that required special competence in the field of nursing, with the light of acquired knowledge and skills.
X
8
7.Has the abilities that required proficiency in nursing as to assesment a problem, to determine a method for solution of problem, to collect data, to analyze, and responsibility.
X
9
8.Makes leadership for solving of expected or not problems related to nursing profession
X
10
9. Develops a behavior that open to development in health care that changing information constantly and adopt with lifelong learning
X
11
10.Follow national and international professional literature that up to date in the field of nursing and transfer to results of scientific studies and systematic
X
12
11. Uses English in sufficient level (at least B2 level of European Language Portfolio) to reach international literature in nursing field and to contribute.
X
13
12. Takes role in research, projects and events in cooperation with medical team and other disciplines with a decent awareness of social accountability.
X
14
13. Takes an active role in the work of professional organizations
X
15
14.Be able to data collection, interpretation, implementation and control introduction of social, scientific, cultural and ethical values in expertise field of nursing and teach these values.
X
16
15.Take responsibility for planning, organization, implementation, evaluation, and coordination of nursing services as individual and a team member in management activities based on post-graduate education information, evaluates the results within the framework of quality processes.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Student Success

Ekleme Tarihi: 27/11/2023 - 00:10Son Güncelleme Tarihi: 27/11/2023 - 00:10