Skip to main content

RC For Bio-Law

Biohukuk, tıp ve hukuk alanlarıyla ilgili interdisipliner bir bilim alanıdır. Ülkemizde henüz gelişmemiş bir interdisipliner alan olduğu için hâlihazırda tıp alanında ve hukuk alanında çalışan akademisyenleri biraraya getiren bilimsel merkezlere ihtiyaç duyulmaktadır.


Merkez aynı zamanda gerek hukuk gerek tıp fakülteleri kapsamında faaliyet gösteren bölüm ve anabilim dallarına destek olacak bilgi üretimini sağlayacaktır. Hukuk bilgisine hakim olmayan konuyla ilgili tıp fakültesi akademisyenleri ile tıp bilgine sahip olmayan hukuk akademisyenlerinin birlikte çalışmalarını sağlayacak olan Merkez her iki alanda akademik çalışmaların, özellikle de araştırmaya yönelik yükseklisans programlarının destekleyicisi olacak faaliyetlerde bulunacaktır.

Biohukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Türkiye açısından takip edilmesi gereken politikaların belirlenmesi ve alanındaki temel hukuki düzenlemelerin yapılmasında aktif rol üstlenmesi planlanmaktadır. Merkez bu alandaki uzman hukukçu eksikliğini lisans, lisansüstü ve sertifika programları ile gidermeyi, ülke açısından alanındaki temel sorunları ve politikaları ülke gündemine taşımayı, kamuoyunu alanındaki temel sorunlar hakkında aydınlatmayı hedeflemektedir.

Medipol Üniversitesi 2. Biohukuk Toplantısı

Ekleme Tarihi: 11/08/2023 - 19:18Son Güncelleme Tarihi: 18/12/2023 - 02:17