Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMAHEMY1136300Güz Dönemi2+025
Ders Programı

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBilimsel araştırma süreci doğrultusunda bir araştırma projesi planlama, uygulama ve yazma becerilerini kazandırmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Hemşirelikte Araştırmaya Giriş ve Araştırma Süreci ,Araştırma Konusu Belirleme ve Literatür Tarama,Araştırma Amacı, Araştırma Soruları, Hipotez ve Sınırlılıklar ,Nicel Araştırma Tasarımları ,Nitel Araştırma Tasarımları,Bilimsel Araştırma Atölyesi-I,Bilimsel Araştırma Atölyesi-II,Örnekleme,Veri Toplama Yöntem ve Araçları,Verilerin Analizi ve Yorumlanması,Hemşirelik Araştırmalarında Etik ,Araştırma Raporunu Yazma ve Yayınlama,Bilimsel Araştırma Atölyesi-III,Bilimsel Araştırma Atölyesi-IV; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bilimsel araştırma sürecinin basamaklarını açıklar. 10, 13, 16, 9A
2. Bilimsel araştırma sürecinin basamakları doğrultusunda bir araştırma planlar.10, 14, 16F
3. Bir bilimsel araştırma için etik kurul raporu hazırlar. 10, 14, 16F
4. Hemşirelikte bilimsel araştırmaların önemine inanır.10, 14, 16F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hemşirelikte Araştırmaya Giriş ve Araştırma Süreci Kaynağın 1-27. sayfalarının okunması
2Araştırma Konusu Belirleme ve Literatür TaramaKaynağın 29-63. sayfalarının okunması
3Araştırma Amacı, Araştırma Soruları, Hipotez ve Sınırlılıklar Kaynağın 65-86. sayfalarının okunması
4Nicel Araştırma Tasarımları Kaynağın 87-128. sayfalarının okunması
5Nitel Araştırma TasarımlarıKaynağın 133-164. sayfalarının okunması
6Bilimsel Araştırma Atölyesi-IAraştırma Konusu, araştırma amacı, araştırma soruları ve araştırma tasarımları ile ilgili ders notlarının okunması
7Bilimsel Araştırma Atölyesi-IIAraştırma Konusu, araştırma amacı, araştırma soruları ve araştırma tasarımları ile ilgili ders notlarının okunması
8ÖrneklemeKaynağın 167-192. sayfalarının okunması
9Veri Toplama Yöntem ve AraçlarıKaynağın 193-214. sayfalarının okunması
10Verilerin Analizi ve YorumlanmasıKaynağın 237-279 sayfalarının okunması
11Hemşirelik Araştırmalarında Etik Kaynağın 313-331. sayfalarının okunması
12Araştırma Raporunu Yazma ve YayınlamaKaynağın 281-295. sayfalarının okunması
13Bilimsel Araştırma Atölyesi-IIIVeri toplama araç ve yöntemleri ve verilerin analizi ilgili ders notlarının okunması
14Bilimsel Araştırma Atölyesi-IVHemşirelik araştırmalarında etik ve araştırma raporunu yazma ve yayınlama ile ilgili ders notunu okuması
Kaynak
anlatılan çıktılar
1. Burns, N., Grove, S.K. (2009) The Practice of Nursing Research. Appraisal, Synthesis, and Generation of Evidence. Sixth Edition. USA: Saunders. 2. Erefe İ (2011). Hemşirelikte Araştırma: İlke Süreç ve Yöntemler, Odak Ofset, İstanbul. 3. Polit DF, Beck CT, Hungler BP (2001). Essentials of nursing research, methods, appraisal, and utilization, Lippincott, Philadelphia. 4. Özdamar,K (2003). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri,Kaan Kitapevi,Eskişehir 5. Özdamar,K (2003).SPSS ile Biyoistatistik,Kaan Kitapevi, 5. Baskı, Eskişehir

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
3
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
X
5
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
6
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.
X
7
6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
X
8
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
9
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
11
10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
12
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
14
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
X
15
14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
16
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi31030
Okul Dışı Diğer Faaliyetler22040
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12121
Genel Sınav ve Hazırlığı12626
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)145
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(145/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMAHEMY1136300Güz Dönemi2+025
Ders Programı

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBilimsel araştırma süreci doğrultusunda bir araştırma projesi planlama, uygulama ve yazma becerilerini kazandırmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Hemşirelikte Araştırmaya Giriş ve Araştırma Süreci ,Araştırma Konusu Belirleme ve Literatür Tarama,Araştırma Amacı, Araştırma Soruları, Hipotez ve Sınırlılıklar ,Nicel Araştırma Tasarımları ,Nitel Araştırma Tasarımları,Bilimsel Araştırma Atölyesi-I,Bilimsel Araştırma Atölyesi-II,Örnekleme,Veri Toplama Yöntem ve Araçları,Verilerin Analizi ve Yorumlanması,Hemşirelik Araştırmalarında Etik ,Araştırma Raporunu Yazma ve Yayınlama,Bilimsel Araştırma Atölyesi-III,Bilimsel Araştırma Atölyesi-IV; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bilimsel araştırma sürecinin basamaklarını açıklar. 10, 13, 16, 9A
2. Bilimsel araştırma sürecinin basamakları doğrultusunda bir araştırma planlar.10, 14, 16F
3. Bir bilimsel araştırma için etik kurul raporu hazırlar. 10, 14, 16F
4. Hemşirelikte bilimsel araştırmaların önemine inanır.10, 14, 16F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hemşirelikte Araştırmaya Giriş ve Araştırma Süreci Kaynağın 1-27. sayfalarının okunması
2Araştırma Konusu Belirleme ve Literatür TaramaKaynağın 29-63. sayfalarının okunması
3Araştırma Amacı, Araştırma Soruları, Hipotez ve Sınırlılıklar Kaynağın 65-86. sayfalarının okunması
4Nicel Araştırma Tasarımları Kaynağın 87-128. sayfalarının okunması
5Nitel Araştırma TasarımlarıKaynağın 133-164. sayfalarının okunması
6Bilimsel Araştırma Atölyesi-IAraştırma Konusu, araştırma amacı, araştırma soruları ve araştırma tasarımları ile ilgili ders notlarının okunması
7Bilimsel Araştırma Atölyesi-IIAraştırma Konusu, araştırma amacı, araştırma soruları ve araştırma tasarımları ile ilgili ders notlarının okunması
8ÖrneklemeKaynağın 167-192. sayfalarının okunması
9Veri Toplama Yöntem ve AraçlarıKaynağın 193-214. sayfalarının okunması
10Verilerin Analizi ve YorumlanmasıKaynağın 237-279 sayfalarının okunması
11Hemşirelik Araştırmalarında Etik Kaynağın 313-331. sayfalarının okunması
12Araştırma Raporunu Yazma ve YayınlamaKaynağın 281-295. sayfalarının okunması
13Bilimsel Araştırma Atölyesi-IIIVeri toplama araç ve yöntemleri ve verilerin analizi ilgili ders notlarının okunması
14Bilimsel Araştırma Atölyesi-IVHemşirelik araştırmalarında etik ve araştırma raporunu yazma ve yayınlama ile ilgili ders notunu okuması
Kaynak
anlatılan çıktılar
1. Burns, N., Grove, S.K. (2009) The Practice of Nursing Research. Appraisal, Synthesis, and Generation of Evidence. Sixth Edition. USA: Saunders. 2. Erefe İ (2011). Hemşirelikte Araştırma: İlke Süreç ve Yöntemler, Odak Ofset, İstanbul. 3. Polit DF, Beck CT, Hungler BP (2001). Essentials of nursing research, methods, appraisal, and utilization, Lippincott, Philadelphia. 4. Özdamar,K (2003). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri,Kaan Kitapevi,Eskişehir 5. Özdamar,K (2003).SPSS ile Biyoistatistik,Kaan Kitapevi, 5. Baskı, Eskişehir

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
3
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
X
5
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
6
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.
X
7
6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
X
8
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
9
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
11
10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
12
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
14
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
X
15
14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
16
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:35Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:37