Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ IIHEMY1238100Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Çarşamba 07:00-07:45

Çarşamba 08:00-08:45

Çarşamba 09:00-09:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBütüncül sağlık bakım hizmetleri doğrultusunda cerrahinin temel ilkeleri, sistemlerin cerrahi girişim gerektiren hastalıkları ve hemşirelik bakımı hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Solunum sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı ,Kalp damar cerrahisi ve hemşirelik bakımı ,Sindirim sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı ,Sinir sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı ,Ortopedi cerrahisi ve hemşirelik bakımı ,Üriner sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı ,Kbb cerrahisi ve hemşirelik bakımı ,Göz cerrahisi ve hemşirelik bakımı ,Hepatobilier sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı ,Endokrin sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı ,Transplantasyon cerrahisi ve hemşirelik bakımı ,Plastik ve rekonstrüktif cerrahide hemşirelik bakımı ,Obez, acil, yaşlı ve çocuk hastalarda cerrahi süreçler ve hemşirelik bakımı ,Güncel cerrahi yöntemler ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sistem cerrahilerinde ameliyat öncesi hasta hazırlığını bilir 10, 16, 9A
Ameliyat öncesi ve sonrası hastanın ve ailenin eğitimini planlar.10, 16, 9A
Ameliyat sonrası komplikasyon yönetiminde hemşirenin sorumluluğunu açıklar.10, 16, 9A
Ameliyat sonrası etkili ağrı kontrol yöntemlerini bilir.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Solunum sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
2Kalp damar cerrahisi ve hemşirelik bakımı Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
3Sindirim sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
4Sinir sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
5Ortopedi cerrahisi ve hemşirelik bakımı Cerrahi hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
6Üriner sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
7Kbb cerrahisi ve hemşirelik bakımı Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
8Göz cerrahisi ve hemşirelik bakımı Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
9Hepatobilier sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
10Endokrin sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
11Transplantasyon cerrahisi ve hemşirelik bakımı Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
12Plastik ve rekonstrüktif cerrahide hemşirelik bakımı Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
13Obez, acil, yaşlı ve çocuk hastalarda cerrahi süreçler ve hemşirelik bakımı Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
14Güncel cerrahi yöntemler Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
Kaynak
1.Akbayrak N, Erkal İlhan S, Ansel G, Albayrak A. (Eds.). (2007). Hemşirelik Bakım Planları: Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psikososyal Boyut. 1. basım. Ankara: Birlik Matbaası 2. Akdemir N, Birol L. (Eds.). (2003). İç Hastalıkları Hemşireliği. 1. Baskı, İstanbul: Vehbi Koç Vakfı SANERC Yayınları 3. Akyürek F. (Ed). (1998). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. 2. Baskı, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları 4. Aksoy, G. (Ed). (1998). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. İstanbul: Vehbi Koç Vakfı Yayınları 5. Arnett JB, Dewitt JH. (Eds). (2004). Study Guide for Medical Surgical Nursing, Critical Thinking in Client Care. 3rd ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall 6. Ay FA. (Ed.). (2007). Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık 7. Black JM, Hawks JH. (Eds). (2009). Medical Surgical Nursing, Clinical Management for Positive Outcomes. 8th ed. St.Louis: Saunders Elsevier 8. Castaid PA. (2004)Clinical Nursing Skills Techniques. 4th ed. St.Louis: Mosby Company 9. Erdil F, Elbaş NÖ. (Eds.). (2001). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. IV. baskı, Ankara: 72 Tasarım- Ofset Ltd. Şti 10. Ignatavicius DD, Workman ML (Eds). (2006). Medical- Surcigal Nursing, Critical Thinking for Collobrative Care. 5th ed. St.Louis: Elsevier Saunders Company 11. Karadakovan A, Eti Aslan F. (Eds). (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Adana: Nobel Kitabevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
3
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
X
5
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
6
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.
X
7
6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
X
8
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
9
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
11
10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
12
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
14
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
X
15
14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
16
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler31030
Proje Sunumu / Seminer31545
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12828
Genel Sınav ve Hazırlığı13535
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(180/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ IIHEMY1238100Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Çarşamba 07:00-07:45

Çarşamba 08:00-08:45

Çarşamba 09:00-09:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBütüncül sağlık bakım hizmetleri doğrultusunda cerrahinin temel ilkeleri, sistemlerin cerrahi girişim gerektiren hastalıkları ve hemşirelik bakımı hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Solunum sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı ,Kalp damar cerrahisi ve hemşirelik bakımı ,Sindirim sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı ,Sinir sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı ,Ortopedi cerrahisi ve hemşirelik bakımı ,Üriner sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı ,Kbb cerrahisi ve hemşirelik bakımı ,Göz cerrahisi ve hemşirelik bakımı ,Hepatobilier sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı ,Endokrin sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı ,Transplantasyon cerrahisi ve hemşirelik bakımı ,Plastik ve rekonstrüktif cerrahide hemşirelik bakımı ,Obez, acil, yaşlı ve çocuk hastalarda cerrahi süreçler ve hemşirelik bakımı ,Güncel cerrahi yöntemler ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sistem cerrahilerinde ameliyat öncesi hasta hazırlığını bilir 10, 16, 9A
Ameliyat öncesi ve sonrası hastanın ve ailenin eğitimini planlar.10, 16, 9A
Ameliyat sonrası komplikasyon yönetiminde hemşirenin sorumluluğunu açıklar.10, 16, 9A
Ameliyat sonrası etkili ağrı kontrol yöntemlerini bilir.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Solunum sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
2Kalp damar cerrahisi ve hemşirelik bakımı Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
3Sindirim sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
4Sinir sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
5Ortopedi cerrahisi ve hemşirelik bakımı Cerrahi hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
6Üriner sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
7Kbb cerrahisi ve hemşirelik bakımı Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
8Göz cerrahisi ve hemşirelik bakımı Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
9Hepatobilier sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
10Endokrin sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
11Transplantasyon cerrahisi ve hemşirelik bakımı Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
12Plastik ve rekonstrüktif cerrahide hemşirelik bakımı Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
13Obez, acil, yaşlı ve çocuk hastalarda cerrahi süreçler ve hemşirelik bakımı Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
14Güncel cerrahi yöntemler Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
Kaynak
1.Akbayrak N, Erkal İlhan S, Ansel G, Albayrak A. (Eds.). (2007). Hemşirelik Bakım Planları: Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psikososyal Boyut. 1. basım. Ankara: Birlik Matbaası 2. Akdemir N, Birol L. (Eds.). (2003). İç Hastalıkları Hemşireliği. 1. Baskı, İstanbul: Vehbi Koç Vakfı SANERC Yayınları 3. Akyürek F. (Ed). (1998). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. 2. Baskı, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları 4. Aksoy, G. (Ed). (1998). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. İstanbul: Vehbi Koç Vakfı Yayınları 5. Arnett JB, Dewitt JH. (Eds). (2004). Study Guide for Medical Surgical Nursing, Critical Thinking in Client Care. 3rd ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall 6. Ay FA. (Ed.). (2007). Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık 7. Black JM, Hawks JH. (Eds). (2009). Medical Surgical Nursing, Clinical Management for Positive Outcomes. 8th ed. St.Louis: Saunders Elsevier 8. Castaid PA. (2004)Clinical Nursing Skills Techniques. 4th ed. St.Louis: Mosby Company 9. Erdil F, Elbaş NÖ. (Eds.). (2001). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. IV. baskı, Ankara: 72 Tasarım- Ofset Ltd. Şti 10. Ignatavicius DD, Workman ML (Eds). (2006). Medical- Surcigal Nursing, Critical Thinking for Collobrative Care. 5th ed. St.Louis: Elsevier Saunders Company 11. Karadakovan A, Eti Aslan F. (Eds). (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Adana: Nobel Kitabevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
3
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
X
5
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
6
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.
X
7
6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
X
8
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
9
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
11
10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
12
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
14
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
X
15
14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
16
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:35Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:37