Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ PERSONELİNİN YÖNETİMİHEMY1238900Bahar Dönemi2+025
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHemşire insan gücünün yönetiminin temel işlevlerine yönelik bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dünya'da Hemşire İnsan Gücü,Türkiye'de Hemşire İnsan Gücü,Hemşire İnsan Gücü Yönetiminin Kapsamı ve İşlevleri,Hemşirelikte İş Analizi, İş Tanımı ve İş Gerekleri,Hemşirelik İnsan Gücünün Planlanması,Hemşire İş Gücünü Seçme ve İstihdam Etme,Bakım Sunum Sistemleri,Hemşirelerin Eğitimi ve Geliştirilmesi,Hemşirelikte Performans Değerlendirme,Hemşirelikte Kariyer Yönetimi,Hemşirelikte Ücret Yönetimi,Endüstriyel İlişkiler,Problemli Personelin Yönetimi,Hemşire İnsan Gücü Yönetimi İle İlgili Yasal Mevzuat; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Hemşire insan gücü yönetiminin kapsam ve özelliklerini açıklar. 16, 9A
2. Hemşire insan gücü yönetimi fonksiyonlarını açıklar. 10, 13, 9A
3. Hemşire insan gücü yönetimi fonksiyonlarını uygular. 16, 18, 8, 9A, H
4. Etkili hemşire insan gücü yönetiminin bireysel ve örgütsel sonuçlara yansımalarını tartışır. 16, 18, 9A, H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dünya'da Hemşire İnsan GücüBirinci kaynağın incelenmesi
2Türkiye'de Hemşire İnsan Gücüİkinci kaynağın incelenmesi
3Hemşire İnsan Gücü Yönetiminin Kapsamı ve İşlevleriÜçüncü kaynağın okunması
4Hemşirelikte İş Analizi, İş Tanımı ve İş GerekleriDördüncü kaynağın okunması
5Hemşirelik İnsan Gücünün PlanlanmasıBeşinci kaynağın okunması
6Hemşire İş Gücünü Seçme ve İstihdam EtmeAltıncı kaynağın onuncu bölümünün okunması
7Bakım Sunum SistemleriAltıncı kaynağın on ikinci bölümünün okunması
8Hemşirelerin Eğitimi ve GeliştirilmesiAltıncı kaynağın on üçüncü bölümünün okunması
9Hemşirelikte Performans DeğerlendirmeYedinci kaynağın okunması
10Hemşirelikte Kariyer YönetimiSekizinci kaynağın okunması
11Hemşirelikte Ücret YönetimiDokuzuncu kaynağın okunması
12Endüstriyel İlişkilerOnuncu kaynağın okunması
13Problemli Personelin YönetimiOn birinci kaynağın incelenmesi
14Hemşire İnsan Gücü Yönetimi İle İlgili Yasal MevzuatOn ikinci kaynağın okunması
Kaynak
1. World Health Organization. (2020). State of the World’s Nursing Report. https://www.who.int/publications/i/item/9789240003279 2. Sağlık Bakanlığı (2019). Sağlık İstatistikleri Yıllığı. https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/40564,saglik-istatistikleri-yilligi-2019pdf.pdf?0 3. Gunawan J, Aungsuroch Y, Fisher ML. Competence-based human resource management in nursing: A literatüre review. Nursing Forum, 54, 91-101. doi: 10.1111/nuf.12302 4. Nergiz B, Uğur E. (2019) Göğüs hastanesinde solunum yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin iş analizi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 23(3), 140-150. 5. Demirgöz Bal, M. (2014). Yataklı tedavi kurumlarında hemşire insan gücü planlama yaklaşımları. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 3(1), 148-154. doi: 10.5222/SHYD.2014.148 6. Tatar Baykal Ü, Türkmen E. (eds) (2019). Hemşirelikte Yönetim. İstanbul: Akademi Yayıncılık. 7. Soares MI, Leal LA, Resck Z, Terra FS, Chaves L, & Henriques SH. (2019). Competence-based performance evaluation in hospital nurses. Avaliação de desempenho por competências em enfermeiros hospitalares. Revista latino-americana de enfermagem, 27, e3184. https://doi.org/10.1590/1518-8345.3173.3184 8. Oyetunde MO, Oluwafunke, KI. (2015). Professional development and career pathway in nursing. International Journal of Sciences, 4, 92-104. 9. Avcı K. (2018). Hastaneler için hemşirelik maliyetlerini belirleme metotlarına teorik bir yaklaşım. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 21(3), 539-550. 10. Yeşiltaş A. (2015). Sağlık sektöründe kamu sendikalaşması. Çalışma ve Toplum, 4, 131-150. 11. Çifçibaşı FT. (2011). Yönetici hemşirelerin problemli personelle başa çıkma yaklaşımları. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 12. Acar OK. (2019). Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine: Cumhuriyet dönemi kamu personel yönetim tarihçesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 119-146.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
3
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
X
5
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
6
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.
X
7
6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
X
8
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
9
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
11
10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
12
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
14
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
X
15
14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
16
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14228
Proje Sunumu / Seminer31545
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı3515
Toplam İş Yükü (Saat)146
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(146/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ PERSONELİNİN YÖNETİMİHEMY1238900Bahar Dönemi2+025
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHemşire insan gücünün yönetiminin temel işlevlerine yönelik bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dünya'da Hemşire İnsan Gücü,Türkiye'de Hemşire İnsan Gücü,Hemşire İnsan Gücü Yönetiminin Kapsamı ve İşlevleri,Hemşirelikte İş Analizi, İş Tanımı ve İş Gerekleri,Hemşirelik İnsan Gücünün Planlanması,Hemşire İş Gücünü Seçme ve İstihdam Etme,Bakım Sunum Sistemleri,Hemşirelerin Eğitimi ve Geliştirilmesi,Hemşirelikte Performans Değerlendirme,Hemşirelikte Kariyer Yönetimi,Hemşirelikte Ücret Yönetimi,Endüstriyel İlişkiler,Problemli Personelin Yönetimi,Hemşire İnsan Gücü Yönetimi İle İlgili Yasal Mevzuat; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Hemşire insan gücü yönetiminin kapsam ve özelliklerini açıklar. 16, 9A
2. Hemşire insan gücü yönetimi fonksiyonlarını açıklar. 10, 13, 9A
3. Hemşire insan gücü yönetimi fonksiyonlarını uygular. 16, 18, 8, 9A, H
4. Etkili hemşire insan gücü yönetiminin bireysel ve örgütsel sonuçlara yansımalarını tartışır. 16, 18, 9A, H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dünya'da Hemşire İnsan GücüBirinci kaynağın incelenmesi
2Türkiye'de Hemşire İnsan Gücüİkinci kaynağın incelenmesi
3Hemşire İnsan Gücü Yönetiminin Kapsamı ve İşlevleriÜçüncü kaynağın okunması
4Hemşirelikte İş Analizi, İş Tanımı ve İş GerekleriDördüncü kaynağın okunması
5Hemşirelik İnsan Gücünün PlanlanmasıBeşinci kaynağın okunması
6Hemşire İş Gücünü Seçme ve İstihdam EtmeAltıncı kaynağın onuncu bölümünün okunması
7Bakım Sunum SistemleriAltıncı kaynağın on ikinci bölümünün okunması
8Hemşirelerin Eğitimi ve GeliştirilmesiAltıncı kaynağın on üçüncü bölümünün okunması
9Hemşirelikte Performans DeğerlendirmeYedinci kaynağın okunması
10Hemşirelikte Kariyer YönetimiSekizinci kaynağın okunması
11Hemşirelikte Ücret YönetimiDokuzuncu kaynağın okunması
12Endüstriyel İlişkilerOnuncu kaynağın okunması
13Problemli Personelin YönetimiOn birinci kaynağın incelenmesi
14Hemşire İnsan Gücü Yönetimi İle İlgili Yasal MevzuatOn ikinci kaynağın okunması
Kaynak
1. World Health Organization. (2020). State of the World’s Nursing Report. https://www.who.int/publications/i/item/9789240003279 2. Sağlık Bakanlığı (2019). Sağlık İstatistikleri Yıllığı. https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/40564,saglik-istatistikleri-yilligi-2019pdf.pdf?0 3. Gunawan J, Aungsuroch Y, Fisher ML. Competence-based human resource management in nursing: A literatüre review. Nursing Forum, 54, 91-101. doi: 10.1111/nuf.12302 4. Nergiz B, Uğur E. (2019) Göğüs hastanesinde solunum yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin iş analizi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 23(3), 140-150. 5. Demirgöz Bal, M. (2014). Yataklı tedavi kurumlarında hemşire insan gücü planlama yaklaşımları. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 3(1), 148-154. doi: 10.5222/SHYD.2014.148 6. Tatar Baykal Ü, Türkmen E. (eds) (2019). Hemşirelikte Yönetim. İstanbul: Akademi Yayıncılık. 7. Soares MI, Leal LA, Resck Z, Terra FS, Chaves L, & Henriques SH. (2019). Competence-based performance evaluation in hospital nurses. Avaliação de desempenho por competências em enfermeiros hospitalares. Revista latino-americana de enfermagem, 27, e3184. https://doi.org/10.1590/1518-8345.3173.3184 8. Oyetunde MO, Oluwafunke, KI. (2015). Professional development and career pathway in nursing. International Journal of Sciences, 4, 92-104. 9. Avcı K. (2018). Hastaneler için hemşirelik maliyetlerini belirleme metotlarına teorik bir yaklaşım. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 21(3), 539-550. 10. Yeşiltaş A. (2015). Sağlık sektöründe kamu sendikalaşması. Çalışma ve Toplum, 4, 131-150. 11. Çifçibaşı FT. (2011). Yönetici hemşirelerin problemli personelle başa çıkma yaklaşımları. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 12. Acar OK. (2019). Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine: Cumhuriyet dönemi kamu personel yönetim tarihçesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 119-146.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
3
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
X
5
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
6
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.
X
7
6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
X
8
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
9
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
11
10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
12
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
14
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
X
15
14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
16
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:35Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:37