Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ IHEMY1136400Güz Dönemi3+4510
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Rabia EREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Rabia EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağlık ekibinin bir üyesi olarak, halk sağlığı hemşireliği alanlarında birey, aile ve toplum gruplarının öncelikli sağlık sorunlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin sunulması ve sağlığın geliştirilmesi faaliyetlerine yönelik farkındalık kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması Halk Sağlığı temel kavramları ve Halk Sağlığı Hemşireliği’ne giriş,2.Halk Sağlığı Hemşireliği-Hekimliği’nin Evrimi ve Halk Sağlığı Hemşireliği’nin Tarihçesi Türkiye’de ve Dünya’da Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi,3.Nüfus ve Sağlık Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Kayıt Sistemleri,4.Toplumu Tanılama Erken Tanı ve Taramalar-Risk Belirleme,5.Aile Sağlığı Hemşireliği, Ev ziyaretleri, Evde gebe-lohusa ve çocuk izlemi Ülkemizde Sosyal Hizmetler,6.Toplumda Kronik Hastalıkların Yönetimi Sağlığın Geliştirilmesi ve Risk Azaltma Yaklaşımı,7.Çevre Sağlığı Toplumda İnfeksiyon Kontrolü-Bulaşıcı Hastalıklarda Halk Sağlığı Hemşiresi’nin rolü ve fonksiyonları,8.Yaşlı Sağlığı-Yaşlılık Döneminde Halk Sağlığı Hemşiresi’nin Rol ve Sorumlulukları Evde Bakım,9.Okul Sağlığı Hemşireliği-Okul Sağlığında Halk Sağlığı Hemşiresi’nin Rol ve Sorumlulukları Toplum Beslenmesi ve Halk Sağlığı Hemşireliği,10.İş Sağlığı Hemşireliği-İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Halk Sağlığı Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları ,11.Toplumda Kırılgan Gruplar-Toplumda Hassas Gruplar-Toplumda Riskli Gruplarda Halk Sağlığı Hemşiresi’nin Rol ve Sorumlulukları Madde Bağımlılığı 11.kaynağın incelenmesi,12.Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği,13.Olağan Dışı Durumlarda Hemşirelik,14.Toplumun Güçlendirilmesi Dersin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenci bu dersin sonunda;
1.Erken tanı ve taramaların önemini tartışır,13, 16, 20, 9A
2.Halk Sağlığı Hemşireliğinin tarihsel gelişimi ve temel kavramlarını tanımlar,11, 23, 9A
3.Halk sağlığı hemşiresinin uygulama alanlarına yönelik (okul sağlığı, evde bakım, aile sağlığı, iş sağlığı, çevre sağlığı, yaşlı sağlığı ve toplum ruh sağlığı) rol ve fonksiyonlarını açıklar,14, 16, 4, 5, 9A
4.Sağlıklı yaşam biçimi ve sağlıklı çevre oluşturacak temel davranışları açıklar,10, 11, 13, 16, 23, 9A
5.Toplumdaki risk grupları ve kırılgan grupları sorunları ile birlikte belirler,10, 11, 16, 9A
6.Toplumun güçlendirilmesi için yapılması gerekenleri açıklar,10, 11, 16, 9A, E
7.Ulusal sağlık bakım sisteminin işleyişini açıklar,10, 16, 9A
8.Ülkemizde sağlığı koruyan ve geliştiren sağlık programlarını açıklar.11, 14, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması Halk Sağlığı temel kavramları ve Halk Sağlığı Hemşireliği’ne giriş-
22.Halk Sağlığı Hemşireliği-Hekimliği’nin Evrimi ve Halk Sağlığı Hemşireliği’nin Tarihçesi Türkiye’de ve Dünya’da Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi1.Kaynağın 6-40 sayfalarının incelenmesi
33.Nüfus ve Sağlık Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Kayıt Sistemleri1.Kaynağın 1-20 sayfalarının incelenmesi
44.Toplumu Tanılama Erken Tanı ve Taramalar-Risk Belirleme1.Kaynağın 65-77 sayfalarının incelenmesi
55.Aile Sağlığı Hemşireliği, Ev ziyaretleri, Evde gebe-lohusa ve çocuk izlemi Ülkemizde Sosyal Hizmetler1.Kaynağın 41-51 sayfalarının incelenmesi
66.Toplumda Kronik Hastalıkların Yönetimi Sağlığın Geliştirilmesi ve Risk Azaltma Yaklaşımı1.kaynağın 192-201 sayfalarının incelenmesi 10.kaynağın incelenmesi
77.Çevre Sağlığı Toplumda İnfeksiyon Kontrolü-Bulaşıcı Hastalıklarda Halk Sağlığı Hemşiresi’nin rolü ve fonksiyonları1.Kaynağın 243-272 sayfalarının incelenmesi
88.Yaşlı Sağlığı-Yaşlılık Döneminde Halk Sağlığı Hemşiresi’nin Rol ve Sorumlulukları Evde Bakım9.kaynağın 159-177 sayfalarının incelenmesi
99.Okul Sağlığı Hemşireliği-Okul Sağlığında Halk Sağlığı Hemşiresi’nin Rol ve Sorumlulukları Toplum Beslenmesi ve Halk Sağlığı Hemşireliği8.kaynağın 17-30 sayfalarının incelenmesi
1010.İş Sağlığı Hemşireliği-İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Halk Sağlığı Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları 1.Kaynağın 202-217 sayfalarının incelenmesi
1111.Toplumda Kırılgan Gruplar-Toplumda Hassas Gruplar-Toplumda Riskli Gruplarda Halk Sağlığı Hemşiresi’nin Rol ve Sorumlulukları Madde Bağımlılığı 11.kaynağın incelenmesi8. kaynağın 358-363 sayfalarının incelenmesi
1212.Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği1.Kaynağın 235-242 sayfalarının incelenmesi
1313.Olağan Dışı Durumlarda Hemşirelik12. ve 13. Kaynağın incelenmesi
1414.Toplumun Güçlendirilmesi Dersin değerlendirilmesi1.kaynağın 192-201 sayfalarının incelenmesi 14.kaynağın incelenmesi
Kaynak
1. Erci, B. (Ed.) (2009). Halk Sağlığı Hemşireliği. Ankara: Göktuğ. 2. Bertan, M., Özcebe, H. (2001). Bölge Sağlık Yönetiminde Epidemiyolojiye Giriş.Ankara: Nadir, 1-20. 3. Altındiş, M.(2013).Yaşlılarda Güncel Sağlık Sorunları ve Bakımı.İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi. 4. Allender,JA.,Rector, C.,Warner, KD. (2010). Community Health Nursing: Promoting and Protecting the Public’s Health. New York: Lippincott Wiiliams & Wilkins. 5. Mauk, K. (2014).Rehabilitasyon Hemşireliği (Çev. Ed.Leyla Özdemir, Hatice Sütçü Çiçek), İstanbul:Nobel Akademik Yayıncılık. 6. Nahcivan, N., Esin, MN., Erdoğan, S. (1999). Türkiye'de İş Sağlığı Hemşireliği. Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokul Dergisi, Cilt2, Sayı:l, 1999 7. Reed J., Clarke C., Macfarlane, A. (2015).Yaşlı Bakım Hemşireliği (Çev. Ed. Ayfer Karadakovan), İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık. 8. Gözüm, S. (Ed.) (2016). Okul Dönemindeki Çocuk Sağlığının Geliştirilmesi. Ankara: Vize Yayıncılık. 9. Fadıloğlu, Ç., Ertem, G., Aykar, F. (Ed.) (2013). Evde Sağlık ve Bakım, İstanbul: Göktuğ Yayıncılık. 10. Sağlık Bakanlığı. (2013). Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması. http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/khrfat.pdf 11. İlhan, N., Ergün, A. (2010). Evsizler ve Toplum Sağlığı.Aile ve Toplum, 5 (20). http://dergipark.ulakbim.gov.tr/spcd/article/viewFile/5000107975/5000100685 12. Bebiş, H., Özdemir, S. (2013). Savaş, Terör ve Hemşirelik.Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 21(1). http://www.journals.istanbul.edu.tr/iufnhy/article/view/1023019514 13. Kalanlar, B., Kubilay, G. (2015) Afetlerde Toplum Sağlığının Korunmasında Önemli Bir Kavram: Afet Hemşireliği. F.N. Hem. Dergisi, 23(1). http://www.journals.istanbul.edu.tr/iufnhy/article/viewFile/1023022564/5000109939 http://www.tusev.org.tr/userfiles/image/Uluslararasi%20STEP%20Turkiye%20Ulke%20Raporu.pdf

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
3
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
X
5
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
6
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.
X
7
6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
X
8
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
9
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
11
10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
12
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
14
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
X
15
14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
16
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme040
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi23060
Okul Dışı Diğer Faaliyetler23060
Proje Sunumu / Seminer21020
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12626
Genel Sınav ve Hazırlığı13636
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)244
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(244/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ IHEMY1136400Güz Dönemi3+4510
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Rabia EREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Rabia EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağlık ekibinin bir üyesi olarak, halk sağlığı hemşireliği alanlarında birey, aile ve toplum gruplarının öncelikli sağlık sorunlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin sunulması ve sağlığın geliştirilmesi faaliyetlerine yönelik farkındalık kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması Halk Sağlığı temel kavramları ve Halk Sağlığı Hemşireliği’ne giriş,2.Halk Sağlığı Hemşireliği-Hekimliği’nin Evrimi ve Halk Sağlığı Hemşireliği’nin Tarihçesi Türkiye’de ve Dünya’da Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi,3.Nüfus ve Sağlık Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Kayıt Sistemleri,4.Toplumu Tanılama Erken Tanı ve Taramalar-Risk Belirleme,5.Aile Sağlığı Hemşireliği, Ev ziyaretleri, Evde gebe-lohusa ve çocuk izlemi Ülkemizde Sosyal Hizmetler,6.Toplumda Kronik Hastalıkların Yönetimi Sağlığın Geliştirilmesi ve Risk Azaltma Yaklaşımı,7.Çevre Sağlığı Toplumda İnfeksiyon Kontrolü-Bulaşıcı Hastalıklarda Halk Sağlığı Hemşiresi’nin rolü ve fonksiyonları,8.Yaşlı Sağlığı-Yaşlılık Döneminde Halk Sağlığı Hemşiresi’nin Rol ve Sorumlulukları Evde Bakım,9.Okul Sağlığı Hemşireliği-Okul Sağlığında Halk Sağlığı Hemşiresi’nin Rol ve Sorumlulukları Toplum Beslenmesi ve Halk Sağlığı Hemşireliği,10.İş Sağlığı Hemşireliği-İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Halk Sağlığı Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları ,11.Toplumda Kırılgan Gruplar-Toplumda Hassas Gruplar-Toplumda Riskli Gruplarda Halk Sağlığı Hemşiresi’nin Rol ve Sorumlulukları Madde Bağımlılığı 11.kaynağın incelenmesi,12.Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği,13.Olağan Dışı Durumlarda Hemşirelik,14.Toplumun Güçlendirilmesi Dersin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenci bu dersin sonunda;
1.Erken tanı ve taramaların önemini tartışır,13, 16, 20, 9A
2.Halk Sağlığı Hemşireliğinin tarihsel gelişimi ve temel kavramlarını tanımlar,11, 23, 9A
3.Halk sağlığı hemşiresinin uygulama alanlarına yönelik (okul sağlığı, evde bakım, aile sağlığı, iş sağlığı, çevre sağlığı, yaşlı sağlığı ve toplum ruh sağlığı) rol ve fonksiyonlarını açıklar,14, 16, 4, 5, 9A
4.Sağlıklı yaşam biçimi ve sağlıklı çevre oluşturacak temel davranışları açıklar,10, 11, 13, 16, 23, 9A
5.Toplumdaki risk grupları ve kırılgan grupları sorunları ile birlikte belirler,10, 11, 16, 9A
6.Toplumun güçlendirilmesi için yapılması gerekenleri açıklar,10, 11, 16, 9A, E
7.Ulusal sağlık bakım sisteminin işleyişini açıklar,10, 16, 9A
8.Ülkemizde sağlığı koruyan ve geliştiren sağlık programlarını açıklar.11, 14, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması Halk Sağlığı temel kavramları ve Halk Sağlığı Hemşireliği’ne giriş-
22.Halk Sağlığı Hemşireliği-Hekimliği’nin Evrimi ve Halk Sağlığı Hemşireliği’nin Tarihçesi Türkiye’de ve Dünya’da Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi1.Kaynağın 6-40 sayfalarının incelenmesi
33.Nüfus ve Sağlık Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Kayıt Sistemleri1.Kaynağın 1-20 sayfalarının incelenmesi
44.Toplumu Tanılama Erken Tanı ve Taramalar-Risk Belirleme1.Kaynağın 65-77 sayfalarının incelenmesi
55.Aile Sağlığı Hemşireliği, Ev ziyaretleri, Evde gebe-lohusa ve çocuk izlemi Ülkemizde Sosyal Hizmetler1.Kaynağın 41-51 sayfalarının incelenmesi
66.Toplumda Kronik Hastalıkların Yönetimi Sağlığın Geliştirilmesi ve Risk Azaltma Yaklaşımı1.kaynağın 192-201 sayfalarının incelenmesi 10.kaynağın incelenmesi
77.Çevre Sağlığı Toplumda İnfeksiyon Kontrolü-Bulaşıcı Hastalıklarda Halk Sağlığı Hemşiresi’nin rolü ve fonksiyonları1.Kaynağın 243-272 sayfalarının incelenmesi
88.Yaşlı Sağlığı-Yaşlılık Döneminde Halk Sağlığı Hemşiresi’nin Rol ve Sorumlulukları Evde Bakım9.kaynağın 159-177 sayfalarının incelenmesi
99.Okul Sağlığı Hemşireliği-Okul Sağlığında Halk Sağlığı Hemşiresi’nin Rol ve Sorumlulukları Toplum Beslenmesi ve Halk Sağlığı Hemşireliği8.kaynağın 17-30 sayfalarının incelenmesi
1010.İş Sağlığı Hemşireliği-İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Halk Sağlığı Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları 1.Kaynağın 202-217 sayfalarının incelenmesi
1111.Toplumda Kırılgan Gruplar-Toplumda Hassas Gruplar-Toplumda Riskli Gruplarda Halk Sağlığı Hemşiresi’nin Rol ve Sorumlulukları Madde Bağımlılığı 11.kaynağın incelenmesi8. kaynağın 358-363 sayfalarının incelenmesi
1212.Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği1.Kaynağın 235-242 sayfalarının incelenmesi
1313.Olağan Dışı Durumlarda Hemşirelik12. ve 13. Kaynağın incelenmesi
1414.Toplumun Güçlendirilmesi Dersin değerlendirilmesi1.kaynağın 192-201 sayfalarının incelenmesi 14.kaynağın incelenmesi
Kaynak
1. Erci, B. (Ed.) (2009). Halk Sağlığı Hemşireliği. Ankara: Göktuğ. 2. Bertan, M., Özcebe, H. (2001). Bölge Sağlık Yönetiminde Epidemiyolojiye Giriş.Ankara: Nadir, 1-20. 3. Altındiş, M.(2013).Yaşlılarda Güncel Sağlık Sorunları ve Bakımı.İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi. 4. Allender,JA.,Rector, C.,Warner, KD. (2010). Community Health Nursing: Promoting and Protecting the Public’s Health. New York: Lippincott Wiiliams & Wilkins. 5. Mauk, K. (2014).Rehabilitasyon Hemşireliği (Çev. Ed.Leyla Özdemir, Hatice Sütçü Çiçek), İstanbul:Nobel Akademik Yayıncılık. 6. Nahcivan, N., Esin, MN., Erdoğan, S. (1999). Türkiye'de İş Sağlığı Hemşireliği. Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokul Dergisi, Cilt2, Sayı:l, 1999 7. Reed J., Clarke C., Macfarlane, A. (2015).Yaşlı Bakım Hemşireliği (Çev. Ed. Ayfer Karadakovan), İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık. 8. Gözüm, S. (Ed.) (2016). Okul Dönemindeki Çocuk Sağlığının Geliştirilmesi. Ankara: Vize Yayıncılık. 9. Fadıloğlu, Ç., Ertem, G., Aykar, F. (Ed.) (2013). Evde Sağlık ve Bakım, İstanbul: Göktuğ Yayıncılık. 10. Sağlık Bakanlığı. (2013). Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması. http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/khrfat.pdf 11. İlhan, N., Ergün, A. (2010). Evsizler ve Toplum Sağlığı.Aile ve Toplum, 5 (20). http://dergipark.ulakbim.gov.tr/spcd/article/viewFile/5000107975/5000100685 12. Bebiş, H., Özdemir, S. (2013). Savaş, Terör ve Hemşirelik.Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 21(1). http://www.journals.istanbul.edu.tr/iufnhy/article/view/1023019514 13. Kalanlar, B., Kubilay, G. (2015) Afetlerde Toplum Sağlığının Korunmasında Önemli Bir Kavram: Afet Hemşireliği. F.N. Hem. Dergisi, 23(1). http://www.journals.istanbul.edu.tr/iufnhy/article/viewFile/1023022564/5000109939 http://www.tusev.org.tr/userfiles/image/Uluslararasi%20STEP%20Turkiye%20Ulke%20Raporu.pdf

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
3
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
X
5
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
6
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.
X
7
6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
X
8
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
9
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
11
10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
12
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
14
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
X
15
14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
16
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:35Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:37