Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ IHEMY1137800Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBütüncül sağlık bakım hizmetleri doğrultusunda cerrahinin temel ilkeleri, sistemlerin cerrahi girişim gerektiren hastalıkları ve hemşirelik bakımı hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Cerrahi hemşireliğine giriş Cerrahi Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları,Homeostazis, Cerrahi hastasında strese nöroendokrin cevap, ,Şok ve Hemşirelik Bakımı, Cerrahi Asepsi İlkeleri Cerrahi Alan Enfeksiyonları
,Cerrahi Hastasında Sıvı Elektrolit Dengesi
Cerrahi Hastasında Asit Baz Dengesi,
,Cerrahi ağrı yönetimi,İnflamasyon süreci ve yara iyileşmesi,Yanık ve Hemşirelik bakımı ,ERAS prorokolleri ,Ameliyat öncesi bakım
,Ameliyat sırası bakım ,Ameliyat sonrası bakım ,Günübirlik Cerrahi, Pediatrik ve Geriatrik Cerrahide Hemşirelik bakımı ,Örnek vaka çalışmalarının incelenmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Cerrahi hemşireliğindeki temel kavramları tartışır10, 16, 9A, E
Cerrahi alan enfeksiyonlarını ve hasta güvenliğini açıklar10, 16, 9A
Cerrahi asepsi ilke ve yöntemlerini sıralar.10, 16, 19, 9A
Cerrahi hastasında sıvı-elektrolit dengesi ile ilgili hasta bakım ilkelerini açıklar10, 13, 16, 9A
Perioperatif hemşirelik bakım sürecini açıklar 10, 13, 16, 9A
Cerrahi süreçte ağrı kavramını ve hemşirelik bakımını açıklar10, 13, 9A
Cerrahi hastasında ERAS protokollerini bilir 10, 16, 9A
Cerrahi hastasında yara bakımına ilişkin süreçleri bilir 10, 13, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Cerrahi hemşireliğine giriş Cerrahi Hemşiresinin Rol ve SorumluluklarıCerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
2Homeostazis, Cerrahi hastasında strese nöroendokrin cevap, Cerrahi hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
3Şok ve Hemşirelik BakımıCerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
4 Cerrahi Asepsi İlkeleri Cerrahi Alan Enfeksiyonları
Cerrahi hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
5Cerrahi Hastasında Sıvı Elektrolit Dengesi
Cerrahi Hastasında Asit Baz Dengesi,
Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
6Cerrahi ağrı yönetimiCerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
7İnflamasyon süreci ve yara iyileşmesiCerrahi hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
8Yanık ve Hemşirelik bakımı Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
9ERAS prorokolleri Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
10Ameliyat öncesi bakım
Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
11Ameliyat sırası bakım Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
12Ameliyat sonrası bakım Cerrahi hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
13Günübirlik Cerrahi, Pediatrik ve Geriatrik Cerrahide Hemşirelik bakımı Cerrahi hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
14Örnek vaka çalışmalarının incelenmesi
Kaynak
1.Akbayrak N, Erkal İlhan S, Ansel G, Albayrak A. (Eds.). (2007). Hemşirelik Bakım Planları: Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psikososyal Boyut. 1. basım. Ankara: Birlik Matbaası 2. Akdemir N, Birol L. (Eds.). (2003). İç Hastalıkları Hemşireliği. 1. Baskı, İstanbul: Vehbi Koç Vakfı SANERC Yayınları 3. Akyürek F. (Ed). (1998). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. 2. Baskı, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları 4. Aksoy, G. (Ed). (1998). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. İstanbul: Vehbi Koç Vakfı Yayınları 5. Arnett JB, Dewitt JH. (Eds). (2004). Study Guide for Medical Surgical Nursing, Critical Thinking in Client Care. 3rd ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall 6. Ay FA. (Ed.). (2007). Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık 7. Black JM, Hawks JH. (Eds). (2009). Medical Surgical Nursing, Clinical Management for Positive Outcomes. 8th ed. St.Louis: Saunders Elsevier 8. Castaid PA. (2004)Clinical Nursing Skills Techniques. 4th ed. St.Louis: Mosby Company 9. Erdil F, Elbaş NÖ. (Eds.). (2001). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. IV. baskı, Ankara: 72 Tasarım- Ofset Ltd. Şti 10. Ignatavicius DD, Workman ML (Eds). (2006). Medical- Surcigal Nursing, Critical Thinking for Collobrative Care. 5th ed. St.Louis: Elsevier Saunders Company 11. Karadakovan A, Eti Aslan F. (Eds). (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Adana: Nobel Kitabevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
3
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
X
5
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
6
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.
X
7
6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
X
8
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
9
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
11
10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
12
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
14
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
X
15
14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
16
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi51575
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer5630
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11212
Genel Sınav ve Hazırlığı12121
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(180/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ IHEMY1137800Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBütüncül sağlık bakım hizmetleri doğrultusunda cerrahinin temel ilkeleri, sistemlerin cerrahi girişim gerektiren hastalıkları ve hemşirelik bakımı hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Cerrahi hemşireliğine giriş Cerrahi Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları,Homeostazis, Cerrahi hastasında strese nöroendokrin cevap, ,Şok ve Hemşirelik Bakımı, Cerrahi Asepsi İlkeleri Cerrahi Alan Enfeksiyonları
,Cerrahi Hastasında Sıvı Elektrolit Dengesi
Cerrahi Hastasında Asit Baz Dengesi,
,Cerrahi ağrı yönetimi,İnflamasyon süreci ve yara iyileşmesi,Yanık ve Hemşirelik bakımı ,ERAS prorokolleri ,Ameliyat öncesi bakım
,Ameliyat sırası bakım ,Ameliyat sonrası bakım ,Günübirlik Cerrahi, Pediatrik ve Geriatrik Cerrahide Hemşirelik bakımı ,Örnek vaka çalışmalarının incelenmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Cerrahi hemşireliğindeki temel kavramları tartışır10, 16, 9A, E
Cerrahi alan enfeksiyonlarını ve hasta güvenliğini açıklar10, 16, 9A
Cerrahi asepsi ilke ve yöntemlerini sıralar.10, 16, 19, 9A
Cerrahi hastasında sıvı-elektrolit dengesi ile ilgili hasta bakım ilkelerini açıklar10, 13, 16, 9A
Perioperatif hemşirelik bakım sürecini açıklar 10, 13, 16, 9A
Cerrahi süreçte ağrı kavramını ve hemşirelik bakımını açıklar10, 13, 9A
Cerrahi hastasında ERAS protokollerini bilir 10, 16, 9A
Cerrahi hastasında yara bakımına ilişkin süreçleri bilir 10, 13, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Cerrahi hemşireliğine giriş Cerrahi Hemşiresinin Rol ve SorumluluklarıCerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
2Homeostazis, Cerrahi hastasında strese nöroendokrin cevap, Cerrahi hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
3Şok ve Hemşirelik BakımıCerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
4 Cerrahi Asepsi İlkeleri Cerrahi Alan Enfeksiyonları
Cerrahi hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
5Cerrahi Hastasında Sıvı Elektrolit Dengesi
Cerrahi Hastasında Asit Baz Dengesi,
Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
6Cerrahi ağrı yönetimiCerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
7İnflamasyon süreci ve yara iyileşmesiCerrahi hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
8Yanık ve Hemşirelik bakımı Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
9ERAS prorokolleri Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
10Ameliyat öncesi bakım
Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
11Ameliyat sırası bakım Cerrahi Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
12Ameliyat sonrası bakım Cerrahi hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
13Günübirlik Cerrahi, Pediatrik ve Geriatrik Cerrahide Hemşirelik bakımı Cerrahi hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
14Örnek vaka çalışmalarının incelenmesi
Kaynak
1.Akbayrak N, Erkal İlhan S, Ansel G, Albayrak A. (Eds.). (2007). Hemşirelik Bakım Planları: Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psikososyal Boyut. 1. basım. Ankara: Birlik Matbaası 2. Akdemir N, Birol L. (Eds.). (2003). İç Hastalıkları Hemşireliği. 1. Baskı, İstanbul: Vehbi Koç Vakfı SANERC Yayınları 3. Akyürek F. (Ed). (1998). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. 2. Baskı, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları 4. Aksoy, G. (Ed). (1998). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. İstanbul: Vehbi Koç Vakfı Yayınları 5. Arnett JB, Dewitt JH. (Eds). (2004). Study Guide for Medical Surgical Nursing, Critical Thinking in Client Care. 3rd ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall 6. Ay FA. (Ed.). (2007). Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık 7. Black JM, Hawks JH. (Eds). (2009). Medical Surgical Nursing, Clinical Management for Positive Outcomes. 8th ed. St.Louis: Saunders Elsevier 8. Castaid PA. (2004)Clinical Nursing Skills Techniques. 4th ed. St.Louis: Mosby Company 9. Erdil F, Elbaş NÖ. (Eds.). (2001). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. IV. baskı, Ankara: 72 Tasarım- Ofset Ltd. Şti 10. Ignatavicius DD, Workman ML (Eds). (2006). Medical- Surcigal Nursing, Critical Thinking for Collobrative Care. 5th ed. St.Louis: Elsevier Saunders Company 11. Karadakovan A, Eti Aslan F. (Eds). (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Adana: Nobel Kitabevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
3
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
X
5
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
6
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.
X
7
6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
X
8
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
9
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
11
10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
12
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
14
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
X
15
14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
16
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:35Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:37