Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
CERRAHİ HASTALIKLARI HEM. UYGULAMA IIHEMY1238300Bahar Dönemi0+424
Ders Programı

Cumartesi 14:30-15:15

Cumartesi 15:30-16:15

Cumartesi 16:30-17:15

Cumartesi 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıCerrahi yöntemle tedavi edilecek hastaların, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası dönemde bütüncül bir yaklaşımla bakımını, eğitimini ve rehabilitasyonunu sağlayabilecek teorik bilgi ve uygulama becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Genel cerrahi servisi uygulaması,2. Genel cerrahi servisi uygulaması,3. Genel cerrahi servisi uygulaması,4. Genel cerrahi servisi uygulaması,5. Genel cerrahi servisi uygulaması,6. Ameliyathane uygulaması,7. Ameliyathane uygulaması,8. Ameliyathane uygulaması,9. Ameliyathane uygulaması,10. Genel cerrahi yoğun bakım uygulaması,11. Genel cerrahi yoğun bakım uygulaması,12. Genel cerrahi yoğun bakım uygulaması,13. Genel cerrahi yoğun bakım uygulaması,14. Genel cerrahi yoğun bakım uygulaması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında edindiği bilgilerini klinik alanda kullanarak uygulama becerilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.10, 16, 9A
2. Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanıyla ilgili sorunları eleştirel/analitik bir gözle değerlendirir. 10, 16, 9A, E
3. Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm üretir. 10, 16, 9A
4. Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular. 10, 16, 9A
5. Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretir. 10, 16, 9A
6. Cerrahi hastalıklar hemşireliği alanındaki bilimsel ve teknolojik yenilikleri klinik alanda kullanımını uygular. 10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Genel cerrahi servisi uygulaması
22. Genel cerrahi servisi uygulaması
33. Genel cerrahi servisi uygulaması
44. Genel cerrahi servisi uygulaması
55. Genel cerrahi servisi uygulaması
66. Ameliyathane uygulaması
77. Ameliyathane uygulaması
88. Ameliyathane uygulaması
99. Ameliyathane uygulaması
1010. Genel cerrahi yoğun bakım uygulaması
1111. Genel cerrahi yoğun bakım uygulaması
1212. Genel cerrahi yoğun bakım uygulaması
1313. Genel cerrahi yoğun bakım uygulaması
1414. Genel cerrahi yoğun bakım uygulaması
Kaynak
1. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım (2011). A Karadakovan, F Eti Aslan (Eds), Nobel Kitapevi, Adana. 2. Philips NM (2010).Berry & Kohn’s Operating Room Technıgue. 11th ed., Edition, Mosby Elseıver, St Louise. 3. Fraise AP, Lambert PA, Maillard JY (2004). Principles and Practice of Disinfection, Preservation & Sterilization, 4th Ed, Blackwell Publishing. 4. Alexander's Care of The Patient in Surgery (2010). JC Rothrock (Ed), 13th ed., Mosby, St Louis. 6. Basavanthappa BT (2009). Medical-Surgical Nursing. Second Edition, Jaypee Brothers Medical Publisher Ltd., New Delhi. 7. Lewis SL, Heitkemper MM, Dirksen SR, O’Brien PG, Bucher L (2011). Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems. 7th Edition, Mosby Elseıver, St. Louıs.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
3
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
X
5
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
6
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.
X
7
6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
X
8
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
9
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
11
10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
12
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
14
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
15
14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
16
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme14456
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer31545
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı0240
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)121
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(121/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
CERRAHİ HASTALIKLARI HEM. UYGULAMA IIHEMY1238300Bahar Dönemi0+424
Ders Programı

Cumartesi 14:30-15:15

Cumartesi 15:30-16:15

Cumartesi 16:30-17:15

Cumartesi 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıCerrahi yöntemle tedavi edilecek hastaların, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası dönemde bütüncül bir yaklaşımla bakımını, eğitimini ve rehabilitasyonunu sağlayabilecek teorik bilgi ve uygulama becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Genel cerrahi servisi uygulaması,2. Genel cerrahi servisi uygulaması,3. Genel cerrahi servisi uygulaması,4. Genel cerrahi servisi uygulaması,5. Genel cerrahi servisi uygulaması,6. Ameliyathane uygulaması,7. Ameliyathane uygulaması,8. Ameliyathane uygulaması,9. Ameliyathane uygulaması,10. Genel cerrahi yoğun bakım uygulaması,11. Genel cerrahi yoğun bakım uygulaması,12. Genel cerrahi yoğun bakım uygulaması,13. Genel cerrahi yoğun bakım uygulaması,14. Genel cerrahi yoğun bakım uygulaması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında edindiği bilgilerini klinik alanda kullanarak uygulama becerilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.10, 16, 9A
2. Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanıyla ilgili sorunları eleştirel/analitik bir gözle değerlendirir. 10, 16, 9A, E
3. Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm üretir. 10, 16, 9A
4. Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular. 10, 16, 9A
5. Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretir. 10, 16, 9A
6. Cerrahi hastalıklar hemşireliği alanındaki bilimsel ve teknolojik yenilikleri klinik alanda kullanımını uygular. 10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Genel cerrahi servisi uygulaması
22. Genel cerrahi servisi uygulaması
33. Genel cerrahi servisi uygulaması
44. Genel cerrahi servisi uygulaması
55. Genel cerrahi servisi uygulaması
66. Ameliyathane uygulaması
77. Ameliyathane uygulaması
88. Ameliyathane uygulaması
99. Ameliyathane uygulaması
1010. Genel cerrahi yoğun bakım uygulaması
1111. Genel cerrahi yoğun bakım uygulaması
1212. Genel cerrahi yoğun bakım uygulaması
1313. Genel cerrahi yoğun bakım uygulaması
1414. Genel cerrahi yoğun bakım uygulaması
Kaynak
1. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım (2011). A Karadakovan, F Eti Aslan (Eds), Nobel Kitapevi, Adana. 2. Philips NM (2010).Berry & Kohn’s Operating Room Technıgue. 11th ed., Edition, Mosby Elseıver, St Louise. 3. Fraise AP, Lambert PA, Maillard JY (2004). Principles and Practice of Disinfection, Preservation & Sterilization, 4th Ed, Blackwell Publishing. 4. Alexander's Care of The Patient in Surgery (2010). JC Rothrock (Ed), 13th ed., Mosby, St Louis. 6. Basavanthappa BT (2009). Medical-Surgical Nursing. Second Edition, Jaypee Brothers Medical Publisher Ltd., New Delhi. 7. Lewis SL, Heitkemper MM, Dirksen SR, O’Brien PG, Bucher L (2011). Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems. 7th Edition, Mosby Elseıver, St. Louıs.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
3
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
X
5
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
6
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.
X
7
6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
X
8
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
9
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
11
10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
12
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
14
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
15
14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
16
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:35Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:37