Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM IIHEMY1238700Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıPostmodern yönetim yaklaşımları ışığında yönetsel bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders Programı Sunumu ve Paylaşım Hazırlık
Küreselleşme ve Hemşirelik Yönetimi,Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Hemşirelik Yönetimi,İş Gücü Farklılıkları ve Hemşirelik Yönetimi,Ekonomik Krizler ve Hemşirelik Yönetimi ,Sağlık Politikaları ve Hemşirelik Yönetimi,Dijitalleşme: Akıllı Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi,Kalite Yönetimi: Akredite Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi,Yalın Yönetim: Yalın Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi ,Yönetişim: Yeşil Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi,Örgütsel Öğrenme: Öğrenen Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi ,Örgütsel Güçlendirme: Mıknatıs Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi,Örgütsel Sosyalizasyon: Uyumlu Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi ,Yetenek Yönetimi: Yetenekli Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi ,Yenilik Yönetimi: Yenilikçi Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Postmodern yönetim yaklaşımlarının sağlık ve hemşirelik yönetimine katkılarını açıklar. 10, 16, 9A
2. Postmodern yönetim yaklaşımlarının sağlık ve hemşirelik yönetimine yansımalarını tartışır. 13, 16, 18, 19A, E, H
3. Sağlık bakım sistemindeki postmodern örgütlenme yapılarını açıklar. 10, 13, 16, 18, 19, 9A, E, H
4. Sağlık bakım sistemindeki postmodern örgütlenme yapılarına yönelik yönetsel uygulamaları yorumlar. 10, 13, 16, 18, 19A, E, H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders Programı Sunumu ve Paylaşım Hazırlık
Küreselleşme ve Hemşirelik Yönetimi
Birinci kaynağın incelenmesi
2Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Hemşirelik Yönetimiİkinci kaynağın incelenmesi
3İş Gücü Farklılıkları ve Hemşirelik YönetimiÜçüncü kaynağın okunması
4Ekonomik Krizler ve Hemşirelik Yönetimi Dördüncü kaynağın okunması
5Sağlık Politikaları ve Hemşirelik YönetimiBeşinci kaynağın okunması
6Dijitalleşme: Akıllı Hastaneler ve Hemşirelik YönetimiAltıncı kaynağın okunması
7Kalite Yönetimi: Akredite Hastaneler ve Hemşirelik YönetimiYedinci kaynağın ilgili bölümünün okunması
8Yalın Yönetim: Yalın Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi Sekizinci kaynağın ilgili bölümünün okunması
9Yönetişim: Yeşil Hastaneler ve Hemşirelik YönetimiDokuzuncu kaynağın okunması
10Örgütsel Öğrenme: Öğrenen Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi Onuncu kaynağın okunması
11Örgütsel Güçlendirme: Mıknatıs Hastaneler ve Hemşirelik YönetimiOn birinci kaynağın okunması
12Örgütsel Sosyalizasyon: Uyumlu Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi Sekizinci kaynağın ilgili bölümünün okunması
13Yetenek Yönetimi: Yetenekli Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi Sekizinci kaynağın ilgili bölümünün okunması
14Yenilik Yönetimi: Yenilikçi Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi Sekizinci kaynağın ilgili bölümünün okunması
Kaynak
1. Bradbury-Jones, C. & Clark, M. (2017). Globalisation and global health: issues for nursing. Nursing Standard, 31 (39), 54-63. doi:10.7748/ns.2017.e10797 2. Alaei, S., Valinejadi, A., Zarein, S. & Salar J. (2018). Information technology in hospitals' nursing management: mixed methos study. International Journal of Computer Science and Network Security, 18(1), 183-189. 3. Craft-Blacksheare, M. (2018). New careers in nursing: an effective model for increasing nursing workforce diversity. Journal of Nursing Education, 57(3), 178-183. doi: 10.3928/01484834-20180221-11. 4. Wray J. (2013). The impact of financlal crisis on nurses and nursing. Journal of Advanced Nursing, 69(3), 497-499. doi: 10.1111/jan.12031. 5. Salvage, J., & White, J. (2019). Nursing leadership and health policy: everybody’s business. International Nursing Review, 66(2), 147-150. doi: 10.1111/inr.12523. 6. Rasoulian-Kasrineh, M., Sharifzadeh, N. & Tabatabaei, SM. (2021). Smart hospitals around the world: a systematic review. Research Square, 1-17. doi: 10.21203/rs.3.rs-258174/v1. 7. Tatar Baykal, Ü., & Türkmen, E. (2021). Hemşirelikte Yönetim. İstanbul: Akademi Yayıncılık 8. Şengün H. (2016). Sağlıkta Pozitif Yönetim. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık 9. Madan, S., Singh, M., Yadav, S., & Ajmera, P. (2018). Green hospitals in healthcare management: a brief review. Journal of Business and Management, 20(9), 45-48. 10. Lyman, B., Hammond, EL., & Cox, JR. (2019). Organisational learning in hospitals: A concept analysis. Journal of Nursing Management, 27(3), 633-646. doi: 10.1111/jonm.12722. 11. Laschinger, HKS, Almost, J., & Tuer-Hodes, D. (2003). Workplace empowerment and magnet hospitals characteristics. The Journal of Nursing Administration, 33(7/8), 41-422.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
3
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
X
5
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
6
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.
X
7
6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
X
8
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
9
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
11
10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
12
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
14
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
X
15
14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
16
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi21020
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14228
Proje Sunumu / Seminer31545
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı3515
Toplam İş Yükü (Saat)180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(180/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM IIHEMY1238700Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıPostmodern yönetim yaklaşımları ışığında yönetsel bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders Programı Sunumu ve Paylaşım Hazırlık
Küreselleşme ve Hemşirelik Yönetimi,Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Hemşirelik Yönetimi,İş Gücü Farklılıkları ve Hemşirelik Yönetimi,Ekonomik Krizler ve Hemşirelik Yönetimi ,Sağlık Politikaları ve Hemşirelik Yönetimi,Dijitalleşme: Akıllı Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi,Kalite Yönetimi: Akredite Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi,Yalın Yönetim: Yalın Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi ,Yönetişim: Yeşil Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi,Örgütsel Öğrenme: Öğrenen Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi ,Örgütsel Güçlendirme: Mıknatıs Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi,Örgütsel Sosyalizasyon: Uyumlu Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi ,Yetenek Yönetimi: Yetenekli Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi ,Yenilik Yönetimi: Yenilikçi Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Postmodern yönetim yaklaşımlarının sağlık ve hemşirelik yönetimine katkılarını açıklar. 10, 16, 9A
2. Postmodern yönetim yaklaşımlarının sağlık ve hemşirelik yönetimine yansımalarını tartışır. 13, 16, 18, 19A, E, H
3. Sağlık bakım sistemindeki postmodern örgütlenme yapılarını açıklar. 10, 13, 16, 18, 19, 9A, E, H
4. Sağlık bakım sistemindeki postmodern örgütlenme yapılarına yönelik yönetsel uygulamaları yorumlar. 10, 13, 16, 18, 19A, E, H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders Programı Sunumu ve Paylaşım Hazırlık
Küreselleşme ve Hemşirelik Yönetimi
Birinci kaynağın incelenmesi
2Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Hemşirelik Yönetimiİkinci kaynağın incelenmesi
3İş Gücü Farklılıkları ve Hemşirelik YönetimiÜçüncü kaynağın okunması
4Ekonomik Krizler ve Hemşirelik Yönetimi Dördüncü kaynağın okunması
5Sağlık Politikaları ve Hemşirelik YönetimiBeşinci kaynağın okunması
6Dijitalleşme: Akıllı Hastaneler ve Hemşirelik YönetimiAltıncı kaynağın okunması
7Kalite Yönetimi: Akredite Hastaneler ve Hemşirelik YönetimiYedinci kaynağın ilgili bölümünün okunması
8Yalın Yönetim: Yalın Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi Sekizinci kaynağın ilgili bölümünün okunması
9Yönetişim: Yeşil Hastaneler ve Hemşirelik YönetimiDokuzuncu kaynağın okunması
10Örgütsel Öğrenme: Öğrenen Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi Onuncu kaynağın okunması
11Örgütsel Güçlendirme: Mıknatıs Hastaneler ve Hemşirelik YönetimiOn birinci kaynağın okunması
12Örgütsel Sosyalizasyon: Uyumlu Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi Sekizinci kaynağın ilgili bölümünün okunması
13Yetenek Yönetimi: Yetenekli Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi Sekizinci kaynağın ilgili bölümünün okunması
14Yenilik Yönetimi: Yenilikçi Hastaneler ve Hemşirelik Yönetimi Sekizinci kaynağın ilgili bölümünün okunması
Kaynak
1. Bradbury-Jones, C. & Clark, M. (2017). Globalisation and global health: issues for nursing. Nursing Standard, 31 (39), 54-63. doi:10.7748/ns.2017.e10797 2. Alaei, S., Valinejadi, A., Zarein, S. & Salar J. (2018). Information technology in hospitals' nursing management: mixed methos study. International Journal of Computer Science and Network Security, 18(1), 183-189. 3. Craft-Blacksheare, M. (2018). New careers in nursing: an effective model for increasing nursing workforce diversity. Journal of Nursing Education, 57(3), 178-183. doi: 10.3928/01484834-20180221-11. 4. Wray J. (2013). The impact of financlal crisis on nurses and nursing. Journal of Advanced Nursing, 69(3), 497-499. doi: 10.1111/jan.12031. 5. Salvage, J., & White, J. (2019). Nursing leadership and health policy: everybody’s business. International Nursing Review, 66(2), 147-150. doi: 10.1111/inr.12523. 6. Rasoulian-Kasrineh, M., Sharifzadeh, N. & Tabatabaei, SM. (2021). Smart hospitals around the world: a systematic review. Research Square, 1-17. doi: 10.21203/rs.3.rs-258174/v1. 7. Tatar Baykal, Ü., & Türkmen, E. (2021). Hemşirelikte Yönetim. İstanbul: Akademi Yayıncılık 8. Şengün H. (2016). Sağlıkta Pozitif Yönetim. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık 9. Madan, S., Singh, M., Yadav, S., & Ajmera, P. (2018). Green hospitals in healthcare management: a brief review. Journal of Business and Management, 20(9), 45-48. 10. Lyman, B., Hammond, EL., & Cox, JR. (2019). Organisational learning in hospitals: A concept analysis. Journal of Nursing Management, 27(3), 633-646. doi: 10.1111/jonm.12722. 11. Laschinger, HKS, Almost, J., & Tuer-Hodes, D. (2003). Workplace empowerment and magnet hospitals characteristics. The Journal of Nursing Administration, 33(7/8), 41-422.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
3
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
X
5
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
6
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.
X
7
6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
X
8
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
9
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
11
10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
12
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
14
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
X
15
14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
16
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:35Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:37