Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM IHEMY1138400Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYönetsel kuramlar ışığında sağlık ve hemşirelik hizmetlerinin yönetimi konusunda bilgi, beceri ve farkındalık kazanmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Hemşirelikte Yönetime Giriş,Genel Sağlık Bakım Sistemi,Sağlık Politikaları, Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi,Sanayi Devrimi ve Sağlık Bakım Hizmetlerine Yansımaları,İlk Fabrikalar, Britanya Örneği ve İlk Kurulan Hastaneler,Taylor ve Bilimsel Yönetim Hareketi, Sağlık Bakım Hizmetlerine Yansımaları,Diğer Klasik Yönetim Kuramları ve Sağlık Bakım Hizmetlerine Yansımaları,Ürün Organizasyonundan İş Organizasyonuna Geçiş,Avrupa'da Yönetim Düşüncesi,Hawthorne Araştırmaları,Endüstri İnsanından Örgüt İnsanına Geçiş,Örgütsel Bütünleşmeye Doğru, Sağlık Bakım Sisteminde Mümkün mü?,Hastanelerde ve Sağlık Bakım Ortamlarında Örgütsel Yaşam,Profesyonel Yöneticiliğin Yükselişi, Hastanelerde ve Sağlık Bakım Ortamlarında Profesyonel Yöneticilik; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Türkiye'de sağlık politikalarının gelişim sürecini ve sağlık bakım hizmetlerinin örgütlenmesini açıklar. 10, 16, 19, 9A
Hemşirelikte yönetimin gelişim sürecini, temel ilke ve kuramlar doğrultusunda yorumlar. 10, 16, 19, 9A
Ekonomik, politik ve sosyal değişimlerin, hemşirelik yönetimine yansımalarını tartışır. 10, 16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hemşirelikte Yönetime GirişBirinci kaynağın incelenmesi
2Genel Sağlık Bakım Sistemiİkinci kaynağın incelenmesi
3Sağlık Politikaları, Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesiİkinci kaynağın incelenmesi
4Sanayi Devrimi ve Sağlık Bakım Hizmetlerine YansımalarıÜçüncü kaynağın incelenmesi
5İlk Fabrikalar, Britanya Örneği ve İlk Kurulan HastanelerDördüncü kaynağın incelenmesi
6Taylor ve Bilimsel Yönetim Hareketi, Sağlık Bakım Hizmetlerine YansımalarıBeşinci kaynağın incelenmesi
7Diğer Klasik Yönetim Kuramları ve Sağlık Bakım Hizmetlerine YansımalarıAltıncı kaynağın incelenmesi
8Ürün Organizasyonundan İş Organizasyonuna GeçişYedinci kaynağın incelenmesi
9Avrupa'da Yönetim DüşüncesiYedinci kaynağın incelenmesi
10Hawthorne AraştırmalarıSekizinci kaynağın incelenmesi
11Endüstri İnsanından Örgüt İnsanına GeçişDokuzuncu kaynağın incelenmesi
12Örgütsel Bütünleşmeye Doğru, Sağlık Bakım Sisteminde Mümkün mü?Dokuzuncu kaynağın incelenmesi
13Hastanelerde ve Sağlık Bakım Ortamlarında Örgütsel YaşamDokuzuncu kaynağın incelenmesi
14Profesyonel Yöneticiliğin Yükselişi, Hastanelerde ve Sağlık Bakım Ortamlarında Profesyonel YöneticilikDokuzuncu kaynağın incelenmesi
Kaynak
1. İspir O, Çelebi Çakıroğlu O, Elibol E, Çeribaş E, Açıkgöz G, Yeşilbaş H, Tarhan M. Türkiye’deki Hemşirelik Lisans Programlarında Yürütülen Hemşirelikte Yönetim Dersinin İncelenmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 2(4): 72-78. 2. Atasever, M., & Bağcı, H. (2020). Türkiye Sağlık Sistemi. Ankara: Akademisyen Kitabevi 3. Szreter S. Industrrialization and health. British Medical Bulletin 2004; 69: 75-86. doi: 10.1093/bmb/ldh005 4. Meiklejohn A. Industrial health-meeting the challenge. British Journal of Industrial Medicine 1959; 16(1):1-10. doi: 10.1136/oem.16.1.1 5. Bennett AC. Developing scientific management in the hospital field. Hospital Topics 1970; 48 (1): 38-42. doi: 10.1080/00185868.1970.9952244 6. Araújo DR, Sampaio FMC, Castro MC, Pinheiro SAV, Macedo AP. Testing in time: from the classical management theory to the current organisation of nursing work. Revista de Enfermagem Referencia 2014; 2: 111-119 7. Bakkalbaşı İO. Yönetim biliminin doğuşu ve ilk temsilcileri hakkında bir tartışma. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2017; 39(2): 429-450. 8. Muldoon J. The Hawthorne Studies: An analysis of critical perspectives, 1936-1958. Journal of Management History 2017; 23(1): 74-94. doi: 10.1108/JMH-09-2015-0052. 9. Baykal Ü, Türkmen E. Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi, İstanbul: Akademi Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
3
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
X
5
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
6
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.
X
7
6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
8
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
9
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
11
10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
12
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
14
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
15
14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
16
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi41560
Okul Dışı Diğer Faaliyetler12020
Proje Sunumu / Seminer155
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Genel Sınav ve Hazırlığı12626
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)169
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(169/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM IHEMY1138400Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYönetsel kuramlar ışığında sağlık ve hemşirelik hizmetlerinin yönetimi konusunda bilgi, beceri ve farkındalık kazanmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Hemşirelikte Yönetime Giriş,Genel Sağlık Bakım Sistemi,Sağlık Politikaları, Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi,Sanayi Devrimi ve Sağlık Bakım Hizmetlerine Yansımaları,İlk Fabrikalar, Britanya Örneği ve İlk Kurulan Hastaneler,Taylor ve Bilimsel Yönetim Hareketi, Sağlık Bakım Hizmetlerine Yansımaları,Diğer Klasik Yönetim Kuramları ve Sağlık Bakım Hizmetlerine Yansımaları,Ürün Organizasyonundan İş Organizasyonuna Geçiş,Avrupa'da Yönetim Düşüncesi,Hawthorne Araştırmaları,Endüstri İnsanından Örgüt İnsanına Geçiş,Örgütsel Bütünleşmeye Doğru, Sağlık Bakım Sisteminde Mümkün mü?,Hastanelerde ve Sağlık Bakım Ortamlarında Örgütsel Yaşam,Profesyonel Yöneticiliğin Yükselişi, Hastanelerde ve Sağlık Bakım Ortamlarında Profesyonel Yöneticilik; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Türkiye'de sağlık politikalarının gelişim sürecini ve sağlık bakım hizmetlerinin örgütlenmesini açıklar. 10, 16, 19, 9A
Hemşirelikte yönetimin gelişim sürecini, temel ilke ve kuramlar doğrultusunda yorumlar. 10, 16, 19, 9A
Ekonomik, politik ve sosyal değişimlerin, hemşirelik yönetimine yansımalarını tartışır. 10, 16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hemşirelikte Yönetime GirişBirinci kaynağın incelenmesi
2Genel Sağlık Bakım Sistemiİkinci kaynağın incelenmesi
3Sağlık Politikaları, Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesiİkinci kaynağın incelenmesi
4Sanayi Devrimi ve Sağlık Bakım Hizmetlerine YansımalarıÜçüncü kaynağın incelenmesi
5İlk Fabrikalar, Britanya Örneği ve İlk Kurulan HastanelerDördüncü kaynağın incelenmesi
6Taylor ve Bilimsel Yönetim Hareketi, Sağlık Bakım Hizmetlerine YansımalarıBeşinci kaynağın incelenmesi
7Diğer Klasik Yönetim Kuramları ve Sağlık Bakım Hizmetlerine YansımalarıAltıncı kaynağın incelenmesi
8Ürün Organizasyonundan İş Organizasyonuna GeçişYedinci kaynağın incelenmesi
9Avrupa'da Yönetim DüşüncesiYedinci kaynağın incelenmesi
10Hawthorne AraştırmalarıSekizinci kaynağın incelenmesi
11Endüstri İnsanından Örgüt İnsanına GeçişDokuzuncu kaynağın incelenmesi
12Örgütsel Bütünleşmeye Doğru, Sağlık Bakım Sisteminde Mümkün mü?Dokuzuncu kaynağın incelenmesi
13Hastanelerde ve Sağlık Bakım Ortamlarında Örgütsel YaşamDokuzuncu kaynağın incelenmesi
14Profesyonel Yöneticiliğin Yükselişi, Hastanelerde ve Sağlık Bakım Ortamlarında Profesyonel YöneticilikDokuzuncu kaynağın incelenmesi
Kaynak
1. İspir O, Çelebi Çakıroğlu O, Elibol E, Çeribaş E, Açıkgöz G, Yeşilbaş H, Tarhan M. Türkiye’deki Hemşirelik Lisans Programlarında Yürütülen Hemşirelikte Yönetim Dersinin İncelenmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 2(4): 72-78. 2. Atasever, M., & Bağcı, H. (2020). Türkiye Sağlık Sistemi. Ankara: Akademisyen Kitabevi 3. Szreter S. Industrrialization and health. British Medical Bulletin 2004; 69: 75-86. doi: 10.1093/bmb/ldh005 4. Meiklejohn A. Industrial health-meeting the challenge. British Journal of Industrial Medicine 1959; 16(1):1-10. doi: 10.1136/oem.16.1.1 5. Bennett AC. Developing scientific management in the hospital field. Hospital Topics 1970; 48 (1): 38-42. doi: 10.1080/00185868.1970.9952244 6. Araújo DR, Sampaio FMC, Castro MC, Pinheiro SAV, Macedo AP. Testing in time: from the classical management theory to the current organisation of nursing work. Revista de Enfermagem Referencia 2014; 2: 111-119 7. Bakkalbaşı İO. Yönetim biliminin doğuşu ve ilk temsilcileri hakkında bir tartışma. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2017; 39(2): 429-450. 8. Muldoon J. The Hawthorne Studies: An analysis of critical perspectives, 1936-1958. Journal of Management History 2017; 23(1): 74-94. doi: 10.1108/JMH-09-2015-0052. 9. Baykal Ü, Türkmen E. Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi, İstanbul: Akademi Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
3
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
X
5
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
6
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.
X
7
6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
8
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
9
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
11
10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
12
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
14
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
15
14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
16
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:35Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:37