Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ IIHEMY1212860Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Çarşamba 07:00-07:45

Çarşamba 08:00-08:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra KÖROĞLU ÇAMDEVİREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Esra KÖROĞLU ÇAMDEVİREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİç hastalıkları ve hemşirelik bakımı konusunda teorik bilgi ve becerinin yanında hemşirelik bakımını gerektiren durumlarda problem çözme becerisini etkili bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Glomerüler Hastalıklar,2.Kronik Böbrek Yetmezliği,3.Diyaliz ve Transplantasyon,4.Gastrik ve Peptik Ülserler,5.Kronik Karaciğer Hastalığı,6.Hepatitler ve Korunma,7.İnce Barsak ve Kolonun Enfeksiyon Dışı Hastalıkları,8. Geriatri Hemşireliği,9. Total Parenteral Beslenme,10. Primer ve Sekonder Epilepsiler,11. Multiple Skleroz ve Parkinson,12. Romatoid Artrit, Gut Artriti ve Osteoartrit,13. Sistemik Lupus Eritematozus, Skleroderma ve Poliarteritis Nodosa,14. Rehabilitasyon Hemşireliği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.İç hastalıkları hemşireliğine ait temel kavramları tartışır. 10, 13, 38, 9A, E
1.1. Hemşirelik süreci ve bakım planının özelliklerini açıklar.10, 13, 38, 9A, E
1.2. Sağlık bakımında temel kavramları tanımlar.10, 13, 38, 9A, E
2. Hastalıklara uygun hemşirelik bakımını planlar. 10, 13, 38, 9A, E
2.1. Bireyin bakım gereksinimlerini tanımlar.10, 38, 9A, E
2.2. Bireyin bakım gereksinimlerini öncelik sırasına göre sıralar.10, 12, 13, 38, 9A, E
2.3. Hemşirelik bakımını uygular.10, 13, 38, 9A, E
2.4. Hemşirelik bakımının sonuçlarını denetler.10, 13, 38, 9A, E
3.1. Kronik hastalıkların birey ve toplum üzerine etkisini açıklar.10, 13, 38, 9A, E
3.2. Kronik hastalıkların rehabilitasyonuna ilişkin önerileri listeler.10, 13, 38, 9A, E
3.3. kronik hastalığı olan bireyin hemşirelik bakımını planlar.10, 13, 38, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 38: Bakım Planı, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Glomerüler Hastalıklar
22.Kronik Böbrek Yetmezliği
33.Diyaliz ve Transplantasyon
44.Gastrik ve Peptik Ülserler
55.Kronik Karaciğer Hastalığı
66.Hepatitler ve Korunma
77.İnce Barsak ve Kolonun Enfeksiyon Dışı Hastalıkları
88. Geriatri Hemşireliği
99. Total Parenteral Beslenme
1010. Primer ve Sekonder Epilepsiler
1111. Multiple Skleroz ve Parkinson
1212. Romatoid Artrit, Gut Artriti ve Osteoartrit
1313. Sistemik Lupus Eritematozus, Skleroderma ve Poliarteritis Nodosa
1414. Rehabilitasyon Hemşireliği
Kaynak
Karadakovan A, Eti-Aslan F. (ed) (2009). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Adana: Nobel Tıp Kitabevi. Durna, Z. (2012). Kronik Hastalıklarda Bakım. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi. Badır A.(2008). Klinik Cep Kitabı. İstanbul:Hiperlink Yayınları. Badır, A., Türkmen, E.(2002). Elektrokardiyografi, EKG Analizi, Aritmilerin Tanı ve Tedavisi. İstanbul. Vehbi Koç Vakfı SANERC, Yayın No:1, Özlem Grafik Matbaacılık. Can, G. (2010). Onkoloji Hemşireliğinde kanıta Dayalı Bakım. İstanbul Konsensusu. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
3
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
X
5
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
6
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.
X
7
6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
X
8
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
9
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
11
10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
12
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
14
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
X
15
14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
16
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14570
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi155
Okul Dışı Diğer Faaliyetler11010
Proje Sunumu / Seminer42080
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12121
Genel Sınav ve Hazırlığı13131
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)245
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(245/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ IIHEMY1212860Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Çarşamba 07:00-07:45

Çarşamba 08:00-08:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra KÖROĞLU ÇAMDEVİREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Esra KÖROĞLU ÇAMDEVİREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİç hastalıkları ve hemşirelik bakımı konusunda teorik bilgi ve becerinin yanında hemşirelik bakımını gerektiren durumlarda problem çözme becerisini etkili bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Glomerüler Hastalıklar,2.Kronik Böbrek Yetmezliği,3.Diyaliz ve Transplantasyon,4.Gastrik ve Peptik Ülserler,5.Kronik Karaciğer Hastalığı,6.Hepatitler ve Korunma,7.İnce Barsak ve Kolonun Enfeksiyon Dışı Hastalıkları,8. Geriatri Hemşireliği,9. Total Parenteral Beslenme,10. Primer ve Sekonder Epilepsiler,11. Multiple Skleroz ve Parkinson,12. Romatoid Artrit, Gut Artriti ve Osteoartrit,13. Sistemik Lupus Eritematozus, Skleroderma ve Poliarteritis Nodosa,14. Rehabilitasyon Hemşireliği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.İç hastalıkları hemşireliğine ait temel kavramları tartışır. 10, 13, 38, 9A, E
1.1. Hemşirelik süreci ve bakım planının özelliklerini açıklar.10, 13, 38, 9A, E
1.2. Sağlık bakımında temel kavramları tanımlar.10, 13, 38, 9A, E
2. Hastalıklara uygun hemşirelik bakımını planlar. 10, 13, 38, 9A, E
2.1. Bireyin bakım gereksinimlerini tanımlar.10, 38, 9A, E
2.2. Bireyin bakım gereksinimlerini öncelik sırasına göre sıralar.10, 12, 13, 38, 9A, E
2.3. Hemşirelik bakımını uygular.10, 13, 38, 9A, E
2.4. Hemşirelik bakımının sonuçlarını denetler.10, 13, 38, 9A, E
3.1. Kronik hastalıkların birey ve toplum üzerine etkisini açıklar.10, 13, 38, 9A, E
3.2. Kronik hastalıkların rehabilitasyonuna ilişkin önerileri listeler.10, 13, 38, 9A, E
3.3. kronik hastalığı olan bireyin hemşirelik bakımını planlar.10, 13, 38, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 38: Bakım Planı, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Glomerüler Hastalıklar
22.Kronik Böbrek Yetmezliği
33.Diyaliz ve Transplantasyon
44.Gastrik ve Peptik Ülserler
55.Kronik Karaciğer Hastalığı
66.Hepatitler ve Korunma
77.İnce Barsak ve Kolonun Enfeksiyon Dışı Hastalıkları
88. Geriatri Hemşireliği
99. Total Parenteral Beslenme
1010. Primer ve Sekonder Epilepsiler
1111. Multiple Skleroz ve Parkinson
1212. Romatoid Artrit, Gut Artriti ve Osteoartrit
1313. Sistemik Lupus Eritematozus, Skleroderma ve Poliarteritis Nodosa
1414. Rehabilitasyon Hemşireliği
Kaynak
Karadakovan A, Eti-Aslan F. (ed) (2009). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Adana: Nobel Tıp Kitabevi. Durna, Z. (2012). Kronik Hastalıklarda Bakım. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi. Badır A.(2008). Klinik Cep Kitabı. İstanbul:Hiperlink Yayınları. Badır, A., Türkmen, E.(2002). Elektrokardiyografi, EKG Analizi, Aritmilerin Tanı ve Tedavisi. İstanbul. Vehbi Koç Vakfı SANERC, Yayın No:1, Özlem Grafik Matbaacılık. Can, G. (2010). Onkoloji Hemşireliğinde kanıta Dayalı Bakım. İstanbul Konsensusu. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
3
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
X
5
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
6
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.
X
7
6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
X
8
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
9
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
11
10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
12
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
14
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
X
15
14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
16
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:35Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:37