Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HEMŞİRELİK SÜRECİHEMY1271670Bahar Dönemi2+025
Ders Programı

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Vildan ÇAKAR
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Vildan ÇAKAR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı birey, aile ve topluma, bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik bakımını verebilmesi için hemşirelik sürecine yönelik bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Hemşirelik Süreci amacı, tanımı ve önemi ,Hemşirelik Sürecinin Tarihsel Gelişimi,Hemşirelikte eleştirel düşünme ,Hemşirelik süreci aşamaları:
Tanılama aşaması ,Hemşirelik süreci aşamaları:
Tanılama aşaması,Hemşirelik süreci aşamaları:
Hemşirelik tanısı aşaması,Hemşirelik süreci aşamaları:
Hemşirelik tanısı aşaması,Hemşirelikte ortak dil ve sınıflama sistemleri,Hemşirelikte ortak dil ve sınıflama sistemleri ,Hemşirelik süreci aşamaları:
Planlama aşaması,Hemşirelik süreci aşamaları:
Uygulama aşaması,Hemşirelik süreci aşamaları:
Değerlendirme aşaması,Hemşirelik süreci aşamaları:
Kayıt ve Rapor Etme,Hemşirelik Süreci ve Model/Kuramlar ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Hemşirelik sürecinin bakımdaki yerini tartışır.10, 9A
Hemşirelik süreci ve eleştirel düşünme ilişkisini açıklar.10, 9A
Tanılama becerisini uygular.8, 9E
Hemşirelik süreci basamakları doğrultusunda bireyin bakımını planlar.10, 4, 5, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hemşirelik Süreci amacı, tanımı ve önemi 2. kaynağın 1.Bölümü okunacaktır.
2Hemşirelik Sürecinin Tarihsel Gelişimi8.kaynak incelenecektir.
3Hemşirelikte eleştirel düşünme 3.kaynağın 10.bölümü okunacaktır. (ss:95-100)
4Hemşirelik süreci aşamaları:
Tanılama aşaması
3.kaynağın 10.bölümü okunacaktır.(ss:138-175)
5Hemşirelik süreci aşamaları:
Tanılama aşaması
3.kaynağın 10.bölümü okunacaktır .(ss:138-175)
6Hemşirelik süreci aşamaları:
Hemşirelik tanısı aşaması
3.kaynağın 11.bölümü okunacaktır .(ss:178-190) 7.kaynağın1, 2, 3 ve 4. Bölümleri incelenecektir.
7Hemşirelik süreci aşamaları:
Hemşirelik tanısı aşaması
3.kaynağın 11.bölümü okunacaktır .(ss:178-190) 7.kaynağın1, 2, 3 ve 4. Bölümleri incelenecektir.
8Hemşirelikte ortak dil ve sınıflama sistemleri7.kaynağın1, 2, 3 ve 4. Bölümleri incelenecektir.
9Hemşirelikte ortak dil ve sınıflama sistemleri 7.kaynağın1, 2, 3 ve 4. Bölümleri incelenecektir.
10Hemşirelik süreci aşamaları:
Planlama aşaması
3.kaynağın 12.bölümü okunacaktır .(ss:193-200)
11Hemşirelik süreci aşamaları:
Uygulama aşaması
3.kaynağın 13.bölümü okunacaktır .(ss:202-208)
12Hemşirelik süreci aşamaları:
Değerlendirme aşaması
3.kaynağın 13.bölümü okunacaktır .(ss:202-208)
13Hemşirelik süreci aşamaları:
Kayıt ve Rapor Etme
3.kaynağın 14.bölümü okunacaktır .(ss:210-216)
14Hemşirelik Süreci ve Model/Kuramlar 9.kaynağın incelenmesi
Kaynak
1. Ay F, Ertem, Ü., Özcan, N ve ark. Edt. F A Ay. Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. İstanbul Medikal Yayıncılık (2014). 2. Birol L. Hemşirelik Süreci, Etki Matbaacılık, 10.Baskı, İzmir (2011). 3. Aştı T., Karadağ A. Hemşirelik Esasları; Hemşirelik Bilim Sanatı. Akademi Yayınevi, İstanbul (2014). 4. Perry AG, Potter PA. Fundamentals of Nursing, 7th Edition, Mosby, (2009). 5. Carpenito-Moyet LJ. Handbook of Nursing Diagnosis, Lippincott Williams & Wilkins; 11th edition, (2005). 6. Herdman TH. Kamitsuru S. Nursing diagnoses: Definitions&Classification. Çev. Ed. Acaroğlu R. Kaya H. HEmşirelik Tanıları: Tanımlar&Sınıflandırma. Nobel Tıp Kitabevi. 2018. İstanbul 7. Acaroğlu R., Kaya H. Hemşirelik Tanıları: Tanımlar ve Sınıflandırma 2015-2017. Nobel Tıp Kİtabevleri, 2018. İstanbul 8. Hemşirelik Süreci tarihçesi ders notu 9. Hemşirelik Süreci ve model kuramlar ders notu

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
3
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
X
5
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
6
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.
X
7
6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
X
8
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
9
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
11
10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
12
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
14
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
X
15
14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
16
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi155
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14114
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı155
Toplam İş Yükü (Saat)62
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(62/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HEMŞİRELİK SÜRECİHEMY1271670Bahar Dönemi2+025
Ders Programı

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Vildan ÇAKAR
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Vildan ÇAKAR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı birey, aile ve topluma, bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik bakımını verebilmesi için hemşirelik sürecine yönelik bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Hemşirelik Süreci amacı, tanımı ve önemi ,Hemşirelik Sürecinin Tarihsel Gelişimi,Hemşirelikte eleştirel düşünme ,Hemşirelik süreci aşamaları:
Tanılama aşaması ,Hemşirelik süreci aşamaları:
Tanılama aşaması,Hemşirelik süreci aşamaları:
Hemşirelik tanısı aşaması,Hemşirelik süreci aşamaları:
Hemşirelik tanısı aşaması,Hemşirelikte ortak dil ve sınıflama sistemleri,Hemşirelikte ortak dil ve sınıflama sistemleri ,Hemşirelik süreci aşamaları:
Planlama aşaması,Hemşirelik süreci aşamaları:
Uygulama aşaması,Hemşirelik süreci aşamaları:
Değerlendirme aşaması,Hemşirelik süreci aşamaları:
Kayıt ve Rapor Etme,Hemşirelik Süreci ve Model/Kuramlar ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Hemşirelik sürecinin bakımdaki yerini tartışır.10, 9A
Hemşirelik süreci ve eleştirel düşünme ilişkisini açıklar.10, 9A
Tanılama becerisini uygular.8, 9E
Hemşirelik süreci basamakları doğrultusunda bireyin bakımını planlar.10, 4, 5, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hemşirelik Süreci amacı, tanımı ve önemi 2. kaynağın 1.Bölümü okunacaktır.
2Hemşirelik Sürecinin Tarihsel Gelişimi8.kaynak incelenecektir.
3Hemşirelikte eleştirel düşünme 3.kaynağın 10.bölümü okunacaktır. (ss:95-100)
4Hemşirelik süreci aşamaları:
Tanılama aşaması
3.kaynağın 10.bölümü okunacaktır.(ss:138-175)
5Hemşirelik süreci aşamaları:
Tanılama aşaması
3.kaynağın 10.bölümü okunacaktır .(ss:138-175)
6Hemşirelik süreci aşamaları:
Hemşirelik tanısı aşaması
3.kaynağın 11.bölümü okunacaktır .(ss:178-190) 7.kaynağın1, 2, 3 ve 4. Bölümleri incelenecektir.
7Hemşirelik süreci aşamaları:
Hemşirelik tanısı aşaması
3.kaynağın 11.bölümü okunacaktır .(ss:178-190) 7.kaynağın1, 2, 3 ve 4. Bölümleri incelenecektir.
8Hemşirelikte ortak dil ve sınıflama sistemleri7.kaynağın1, 2, 3 ve 4. Bölümleri incelenecektir.
9Hemşirelikte ortak dil ve sınıflama sistemleri 7.kaynağın1, 2, 3 ve 4. Bölümleri incelenecektir.
10Hemşirelik süreci aşamaları:
Planlama aşaması
3.kaynağın 12.bölümü okunacaktır .(ss:193-200)
11Hemşirelik süreci aşamaları:
Uygulama aşaması
3.kaynağın 13.bölümü okunacaktır .(ss:202-208)
12Hemşirelik süreci aşamaları:
Değerlendirme aşaması
3.kaynağın 13.bölümü okunacaktır .(ss:202-208)
13Hemşirelik süreci aşamaları:
Kayıt ve Rapor Etme
3.kaynağın 14.bölümü okunacaktır .(ss:210-216)
14Hemşirelik Süreci ve Model/Kuramlar 9.kaynağın incelenmesi
Kaynak
1. Ay F, Ertem, Ü., Özcan, N ve ark. Edt. F A Ay. Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. İstanbul Medikal Yayıncılık (2014). 2. Birol L. Hemşirelik Süreci, Etki Matbaacılık, 10.Baskı, İzmir (2011). 3. Aştı T., Karadağ A. Hemşirelik Esasları; Hemşirelik Bilim Sanatı. Akademi Yayınevi, İstanbul (2014). 4. Perry AG, Potter PA. Fundamentals of Nursing, 7th Edition, Mosby, (2009). 5. Carpenito-Moyet LJ. Handbook of Nursing Diagnosis, Lippincott Williams & Wilkins; 11th edition, (2005). 6. Herdman TH. Kamitsuru S. Nursing diagnoses: Definitions&Classification. Çev. Ed. Acaroğlu R. Kaya H. HEmşirelik Tanıları: Tanımlar&Sınıflandırma. Nobel Tıp Kitabevi. 2018. İstanbul 7. Acaroğlu R., Kaya H. Hemşirelik Tanıları: Tanımlar ve Sınıflandırma 2015-2017. Nobel Tıp Kİtabevleri, 2018. İstanbul 8. Hemşirelik Süreci tarihçesi ders notu 9. Hemşirelik Süreci ve model kuramlar ders notu

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
3
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
X
5
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
6
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.
X
7
6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
X
8
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
9
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
11
10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
12
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
14
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
X
15
14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
16
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:35Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:37