Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİHEMY1138000Güz Dönemi2+025
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin, ameliyathane ve ameliyathane hemşireliği ile ilgili temel kavramları, hemşirenin ve diğer cerrahi ekip üyelerinin rol ve sorumlulukları ve ameliyat girişiminin güvenli koşullar içinde gerçekleştirilmesi ile ilgili konular hakkında bilgi ve beceri sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Ameliyathane Hemşireliğine Giriş I,2.Ameliyathane Hemşireliğinin tarihsel gelişimi,3.Ameliyathane hemşiresinin rol ve işlevleri
,Ameliyathanede ekip çalışması ,Ameliyathanede etkili iletişim ,Ameliyathane hemşiresinin görev yetki ve sorumlulukları,Ameliyathanenin fiziksel özellikleri, dizaynı ve donanımı ,Ameliyathanede hasta güvenliği ,Ameliyathanede çalışan güvenliği,Ameliyathanede İnfeksiyon Kontrolü ,Ameliyathanede Yaralanmanın Önlenmesi-Pozisyon Verme ,Ameliyathanede kullanılan ekipman ve malzemeler ,Ameliyathanede kullanılan ilaç ve solüsyonlar ,Ameliyathane hemşireliğinde yasal ve etik konular ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ameliyathane hemşireliği kapsamındaki temel kavramları tartışır. 10, 16, 9A
Amaeliyathane hemşiresinin rol ve sorumluluklarını açıklar.10, 16, 9A
Ameliyathane bakım standartlarını sıralar.10, 16, 9A
Hasta güvenliğini tüm boyutlarıyla sorgular.10, 16, 9A
Enfeksiyon kontrolünde hemşirenin sorumluluklarını bilir10, 16, 9A
Yaralanmaların önlenmesi için ameliyathanede verilecek pozisyonları gruplandırır.10, 16, 9A
Ameliyathanede kullanılan ilaç ve malzemeleri bilir10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Ameliyathane Hemşireliğine Giriş IAmeliyathane Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
22.Ameliyathane Hemşireliğinin tarihsel gelişimiAmeliyathane Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
33.Ameliyathane hemşiresinin rol ve işlevleri
Ameliyathane Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
4Ameliyathanede ekip çalışması Ameliyathane hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
5Ameliyathanede etkili iletişim Ameliyathane Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
6Ameliyathane hemşiresinin görev yetki ve sorumluluklarıAmeliyathane Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
7Ameliyathanenin fiziksel özellikleri, dizaynı ve donanımı Ameliyathane Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
8Ameliyathanede hasta güvenliği Ameliyathane Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
9Ameliyathanede çalışan güvenliğiAmeliyathane Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
10Ameliyathanede İnfeksiyon Kontrolü Ameliyathane Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
11Ameliyathanede Yaralanmanın Önlenmesi-Pozisyon Verme Ameliyathene Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
12Ameliyathanede kullanılan ekipman ve malzemeler Ameliyathene Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
13Ameliyathanede kullanılan ilaç ve solüsyonlar Ameliyathane Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
14Ameliyathane hemşireliğinde yasal ve etik konular Ameliyathane Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
Kaynak
1. Akbayrak N, Erkal İlhan S, Ansel G, Albayrak A. (Eds.). (2007). Hemşirelik Bakım Planları: Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psikososyal Boyut. 1. basım. Ankara: Birlik Matbaası 2. Akdemir N, Birol L. (Eds.). (2003). İç Hastalıkları Hemşireliği. 1. Baskı, İstanbul: Vehbi Koç Vakfı SANERC Yayınları 3. Akyürek F. (Ed). (1998). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. 2. Baskı, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları 4. Aksoy, G. (Ed). (1998). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. İstanbul: Vehbi Koç Vakfı Yayınları 5. Arnett JB, Dewitt JH. (Eds). (2004). Study Guide for Medical Surgical Nursing, Critical Thinking in Client Care. 3rd ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall 6. Ay FA. (Ed.). (2007). Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık 7. Black JM, Hawks JH. (Eds). (2009). Medical Surgical Nursing, Clinical Management for Positive Outcomes. 8th ed. St.Louis: Saunders Elsevier 8. Castaid PA. (2004)Clinical Nursing Skills Techniques. 4th ed. St.Louis: Mosby Company 9. Erdil F, Elbaş NÖ. (Eds.). (2001). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. IV. baskı, Ankara: 72 Tasarım- Ofset Ltd. Şti 10. Ignatavicius DD, Workman ML (Eds). (2006). Medical- Surcigal Nursing, Critical Thinking for Collobrative Care. 5th ed. St.Louis: Elsevier Saunders Company

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
3
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
X
5
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
6
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.
X
7
6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
X
8
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
9
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
11
10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
12
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
14
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
X
15
14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
16
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi51785
Okul Dışı Diğer Faaliyetler155
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Genel Sınav ve Hazırlığı11616
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİHEMY1138000Güz Dönemi2+025
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin, ameliyathane ve ameliyathane hemşireliği ile ilgili temel kavramları, hemşirenin ve diğer cerrahi ekip üyelerinin rol ve sorumlulukları ve ameliyat girişiminin güvenli koşullar içinde gerçekleştirilmesi ile ilgili konular hakkında bilgi ve beceri sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Ameliyathane Hemşireliğine Giriş I,2.Ameliyathane Hemşireliğinin tarihsel gelişimi,3.Ameliyathane hemşiresinin rol ve işlevleri
,Ameliyathanede ekip çalışması ,Ameliyathanede etkili iletişim ,Ameliyathane hemşiresinin görev yetki ve sorumlulukları,Ameliyathanenin fiziksel özellikleri, dizaynı ve donanımı ,Ameliyathanede hasta güvenliği ,Ameliyathanede çalışan güvenliği,Ameliyathanede İnfeksiyon Kontrolü ,Ameliyathanede Yaralanmanın Önlenmesi-Pozisyon Verme ,Ameliyathanede kullanılan ekipman ve malzemeler ,Ameliyathanede kullanılan ilaç ve solüsyonlar ,Ameliyathane hemşireliğinde yasal ve etik konular ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ameliyathane hemşireliği kapsamındaki temel kavramları tartışır. 10, 16, 9A
Amaeliyathane hemşiresinin rol ve sorumluluklarını açıklar.10, 16, 9A
Ameliyathane bakım standartlarını sıralar.10, 16, 9A
Hasta güvenliğini tüm boyutlarıyla sorgular.10, 16, 9A
Enfeksiyon kontrolünde hemşirenin sorumluluklarını bilir10, 16, 9A
Yaralanmaların önlenmesi için ameliyathanede verilecek pozisyonları gruplandırır.10, 16, 9A
Ameliyathanede kullanılan ilaç ve malzemeleri bilir10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Ameliyathane Hemşireliğine Giriş IAmeliyathane Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
22.Ameliyathane Hemşireliğinin tarihsel gelişimiAmeliyathane Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
33.Ameliyathane hemşiresinin rol ve işlevleri
Ameliyathane Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
4Ameliyathanede ekip çalışması Ameliyathane hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
5Ameliyathanede etkili iletişim Ameliyathane Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
6Ameliyathane hemşiresinin görev yetki ve sorumluluklarıAmeliyathane Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
7Ameliyathanenin fiziksel özellikleri, dizaynı ve donanımı Ameliyathane Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
8Ameliyathanede hasta güvenliği Ameliyathane Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
9Ameliyathanede çalışan güvenliğiAmeliyathane Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
10Ameliyathanede İnfeksiyon Kontrolü Ameliyathane Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
11Ameliyathanede Yaralanmanın Önlenmesi-Pozisyon Verme Ameliyathene Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
12Ameliyathanede kullanılan ekipman ve malzemeler Ameliyathene Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
13Ameliyathanede kullanılan ilaç ve solüsyonlar Ameliyathane Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
14Ameliyathane hemşireliğinde yasal ve etik konular Ameliyathane Hemşireliği Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
Kaynak
1. Akbayrak N, Erkal İlhan S, Ansel G, Albayrak A. (Eds.). (2007). Hemşirelik Bakım Planları: Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psikososyal Boyut. 1. basım. Ankara: Birlik Matbaası 2. Akdemir N, Birol L. (Eds.). (2003). İç Hastalıkları Hemşireliği. 1. Baskı, İstanbul: Vehbi Koç Vakfı SANERC Yayınları 3. Akyürek F. (Ed). (1998). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. 2. Baskı, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları 4. Aksoy, G. (Ed). (1998). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. İstanbul: Vehbi Koç Vakfı Yayınları 5. Arnett JB, Dewitt JH. (Eds). (2004). Study Guide for Medical Surgical Nursing, Critical Thinking in Client Care. 3rd ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall 6. Ay FA. (Ed.). (2007). Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık 7. Black JM, Hawks JH. (Eds). (2009). Medical Surgical Nursing, Clinical Management for Positive Outcomes. 8th ed. St.Louis: Saunders Elsevier 8. Castaid PA. (2004)Clinical Nursing Skills Techniques. 4th ed. St.Louis: Mosby Company 9. Erdil F, Elbaş NÖ. (Eds.). (2001). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. IV. baskı, Ankara: 72 Tasarım- Ofset Ltd. Şti 10. Ignatavicius DD, Workman ML (Eds). (2006). Medical- Surcigal Nursing, Critical Thinking for Collobrative Care. 5th ed. St.Louis: Elsevier Saunders Company

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
3
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
X
5
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
6
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.
X
7
6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
X
8
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
9
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
11
10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
12
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
14
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
X
15
14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
16
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:35Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:37