Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ IIHEMY1236900Bahar Dönemi3+4510
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aysel KÖKCÜ DOĞAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aysel KÖKCÜ DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHalk Sağlığı Hemşireliği alanında birey, aile ve toplum gruplarına hemşirelik süreci adımlarını uygulayarak uygun bakım verebilme, sağlık ekibinin bir üyesi olarak bağımsız çalışma becerilerini kazandırmak ve uzman hemşireler yetiştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Dünya’da ve Türkiye’de Ana Sağlığı,2.Dünya’da ve Türkiye’de Çocuk Sağlığı,3.Güç Koşullar altındaki çocuklar,4.Aile planlaması hizmetleri,5.Halk sağlığı hemşiresinin aile planlamasındaki rolü,6.Erken tanı hizmetleri ve bağışıklama,7.Erken tanı hizmetleri ve bağışıklama,8.Toplum beslenmesi,9.Toplum beslenmesi,10.Ülkemizde görülen önemli bulaşıcı hastalıklar,11.Okul sağlığı,12.Yaşlı sağlığı,13. Toplumda Kırılgan Gruplar-Toplumda Hassas Gruplar-Toplumda Riskli Gruplarda Halk Sağlığı Hemşiresi’nin Rol ve Sorumlulukları Madde Bağımlılığı,14.Uygulama raporlarının değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenci bu dersin sonunda;
1.Toplumdaki riskli grupların sağlık bakım gereksinimlerini tartışır10, 13, 20, 9A
1.1.Toplumdaki riski grubu oluşturan bireyleri tanımlar.13, 16, 9A
1.2.Riskli grupların sağlığını etkileyen fiziksel, sosyal ve kültürel faktörleri ilişkilendirir.10, 16, 19, 9A
1.3.Dünya’da ve Türkiye’deki ana ve çocuk sağlığı sorunlarını özetler.10, 14, 16, 9A, E
2.Aile sağlığı hizmetlerinde hemşirenin rol ve sorumluklarını yorumlayıp alanda etkin bir şekilde uygular10, 12, 13, 16, 9A
2.2.Gereksinimi olan ailelere etkin aile planlaması yöntemlerini anlatır.13, 16, 19, 9A
2.3.Topluma aile planlaması konusunda danışmanlık yapar ve sağlık hizmetlerinin kullanımına teşvik eder.10, 16, 18, 20, 9E
3.Erken tanı hizmetlerine ilişkin bilgilerini birey, aile ve toplum sağlığına yansıtır10, 16, 9A, E
3.1.Erken tanının önemini bireylere anlatır.13, 20, 9A
3.2.Halk sağlığı hemşireliğine yönelik uzmanlık bilgilerini, riskli grupların sağlının korunması ve geliştirilmesinde kullanır.13, 14, 16, 19, 9A
3.3.Toplum sağlığının geliştirilmesine yönelik eğitimleri planlayıp, uygular.10, 13, 19, 9A
2.1. Uygulama alanındaki aile planlamasına ilişkin verileri toplar ve analiz eder.10, 12, 13, 21, 4, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Dünya’da ve Türkiye’de Ana Sağlığı1. kaynağın 67-99 arası sayfalarının incelenmesi.
22.Dünya’da ve Türkiye’de Çocuk Sağlığı2. kaynağın 15-16. sayfalarının incelenmesi.
33.Güç Koşullar altındaki çocuklar3. kaynağın 82-86. sayfalarının incelenmesi
44.Aile planlaması hizmetleri4. kaynağın 119-122. sayfalarının incelenmesi.
55.Halk sağlığı hemşiresinin aile planlamasındaki rolü5. kaynağın 376-381. sayfalarının incelenmesi
66.Erken tanı hizmetleri ve bağışıklama6.Kaynağın 65-77 sayfalarının incelenmesi
77.Erken tanı hizmetleri ve bağışıklama7. kaynağın 168-175. sayfalarının incelenmesi
88.Toplum beslenmesi8. kaynağın 165-179. sayfalarının incelenmesi
99.Toplum beslenmesi8. kaynağın 165-179. sayfalarının incelenmesi.
1010.Ülkemizde görülen önemli bulaşıcı hastalıklar6.Kaynağın 243-272 sayfalarının incelenmesi
1111.Okul sağlığı9.Kaynağın 17-30 sayfalarının incelenmesi
1212.Yaşlı sağlığı10.Kaynağın 159-177 sayfalarının incelenmesi
1313. Toplumda Kırılgan Gruplar-Toplumda Hassas Gruplar-Toplumda Riskli Gruplarda Halk Sağlığı Hemşiresi’nin Rol ve Sorumlulukları Madde Bağımlılığı9.Kaynağın 358-363 sayfalarının incelenmesi
1414.Uygulama raporlarının değerlendirilmesi-
Kaynak
1.Koyun A. , Taşkın L. ,Terzioğlu F.(2011). Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı Ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2011; 3(1):67-99 2.Gür,E.,(2003).Sağlam Çocuk İzlemi.,İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri.,Sempozyum dizi no;35.,syf;15-16. 3.Taner, Y., Gökler, B. (2004). “Çocuk İstismarı ve İhmali: Psikiyatrik Yönleri”, Hacettepe Tıp Dergisi, 35: 82-86. 4.Akkuzu, G. ve Eroğlu K. (1999). “Doğum sonrası AP hizmetleri içinde RİA’nın yeri ve önemi”, Hemşirelik Formu Dergisi, 2(3): 119-122. 5.Abbot J, Feldhaus KM, Houry D, Lowenstein SR. Emergency Contraception: What Do Our Patients Know? Ann Emerg Med. 2004; 43(3): 376-81. 6.Erci, B. (Ed.) (2009). Halk Sağlığı Hemşireliği. Ankara: Göktuğ. 7.Özmert, E. (2008). Dünya'da ve Türkiye'de aşılama takvimindeki gelişmeler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi., 51: 168-175 8.Altay ve ark.,(2009)., Adölesanlarda Obezite ve Hemşirelik Bakımı., Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi., Cilt 4., Sayı:10.,sayfa no:165-179. 9.Gözüm, S. (Ed.) (2016). Okul Dönemindeki Çocuk Sağlığının Geliştirilmesi. Ankara: Vize Yayıncılık. 10.Fadıloğlu, Ç., Ertem, G., Aykar, F. (Ed.) (2013). Evde Sağlık ve Bakım, İstanbul: Göktuğ Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
3
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
X
5
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
6
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.
X
7
6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
X
8
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
9
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
11
10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
12
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
14
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
X
15
14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
16
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme040
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi23060
Okul Dışı Diğer Faaliyetler23060
Proje Sunumu / Seminer21020
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12626
Genel Sınav ve Hazırlığı13636
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)244
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(244/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ IIHEMY1236900Bahar Dönemi3+4510
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aysel KÖKCÜ DOĞAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aysel KÖKCÜ DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHalk Sağlığı Hemşireliği alanında birey, aile ve toplum gruplarına hemşirelik süreci adımlarını uygulayarak uygun bakım verebilme, sağlık ekibinin bir üyesi olarak bağımsız çalışma becerilerini kazandırmak ve uzman hemşireler yetiştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Dünya’da ve Türkiye’de Ana Sağlığı,2.Dünya’da ve Türkiye’de Çocuk Sağlığı,3.Güç Koşullar altındaki çocuklar,4.Aile planlaması hizmetleri,5.Halk sağlığı hemşiresinin aile planlamasındaki rolü,6.Erken tanı hizmetleri ve bağışıklama,7.Erken tanı hizmetleri ve bağışıklama,8.Toplum beslenmesi,9.Toplum beslenmesi,10.Ülkemizde görülen önemli bulaşıcı hastalıklar,11.Okul sağlığı,12.Yaşlı sağlığı,13. Toplumda Kırılgan Gruplar-Toplumda Hassas Gruplar-Toplumda Riskli Gruplarda Halk Sağlığı Hemşiresi’nin Rol ve Sorumlulukları Madde Bağımlılığı,14.Uygulama raporlarının değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenci bu dersin sonunda;
1.Toplumdaki riskli grupların sağlık bakım gereksinimlerini tartışır10, 13, 20, 9A
1.1.Toplumdaki riski grubu oluşturan bireyleri tanımlar.13, 16, 9A
1.2.Riskli grupların sağlığını etkileyen fiziksel, sosyal ve kültürel faktörleri ilişkilendirir.10, 16, 19, 9A
1.3.Dünya’da ve Türkiye’deki ana ve çocuk sağlığı sorunlarını özetler.10, 14, 16, 9A, E
2.Aile sağlığı hizmetlerinde hemşirenin rol ve sorumluklarını yorumlayıp alanda etkin bir şekilde uygular10, 12, 13, 16, 9A
2.2.Gereksinimi olan ailelere etkin aile planlaması yöntemlerini anlatır.13, 16, 19, 9A
2.3.Topluma aile planlaması konusunda danışmanlık yapar ve sağlık hizmetlerinin kullanımına teşvik eder.10, 16, 18, 20, 9E
3.Erken tanı hizmetlerine ilişkin bilgilerini birey, aile ve toplum sağlığına yansıtır10, 16, 9A, E
3.1.Erken tanının önemini bireylere anlatır.13, 20, 9A
3.2.Halk sağlığı hemşireliğine yönelik uzmanlık bilgilerini, riskli grupların sağlının korunması ve geliştirilmesinde kullanır.13, 14, 16, 19, 9A
3.3.Toplum sağlığının geliştirilmesine yönelik eğitimleri planlayıp, uygular.10, 13, 19, 9A
2.1. Uygulama alanındaki aile planlamasına ilişkin verileri toplar ve analiz eder.10, 12, 13, 21, 4, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Dünya’da ve Türkiye’de Ana Sağlığı1. kaynağın 67-99 arası sayfalarının incelenmesi.
22.Dünya’da ve Türkiye’de Çocuk Sağlığı2. kaynağın 15-16. sayfalarının incelenmesi.
33.Güç Koşullar altındaki çocuklar3. kaynağın 82-86. sayfalarının incelenmesi
44.Aile planlaması hizmetleri4. kaynağın 119-122. sayfalarının incelenmesi.
55.Halk sağlığı hemşiresinin aile planlamasındaki rolü5. kaynağın 376-381. sayfalarının incelenmesi
66.Erken tanı hizmetleri ve bağışıklama6.Kaynağın 65-77 sayfalarının incelenmesi
77.Erken tanı hizmetleri ve bağışıklama7. kaynağın 168-175. sayfalarının incelenmesi
88.Toplum beslenmesi8. kaynağın 165-179. sayfalarının incelenmesi
99.Toplum beslenmesi8. kaynağın 165-179. sayfalarının incelenmesi.
1010.Ülkemizde görülen önemli bulaşıcı hastalıklar6.Kaynağın 243-272 sayfalarının incelenmesi
1111.Okul sağlığı9.Kaynağın 17-30 sayfalarının incelenmesi
1212.Yaşlı sağlığı10.Kaynağın 159-177 sayfalarının incelenmesi
1313. Toplumda Kırılgan Gruplar-Toplumda Hassas Gruplar-Toplumda Riskli Gruplarda Halk Sağlığı Hemşiresi’nin Rol ve Sorumlulukları Madde Bağımlılığı9.Kaynağın 358-363 sayfalarının incelenmesi
1414.Uygulama raporlarının değerlendirilmesi-
Kaynak
1.Koyun A. , Taşkın L. ,Terzioğlu F.(2011). Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı Ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2011; 3(1):67-99 2.Gür,E.,(2003).Sağlam Çocuk İzlemi.,İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri.,Sempozyum dizi no;35.,syf;15-16. 3.Taner, Y., Gökler, B. (2004). “Çocuk İstismarı ve İhmali: Psikiyatrik Yönleri”, Hacettepe Tıp Dergisi, 35: 82-86. 4.Akkuzu, G. ve Eroğlu K. (1999). “Doğum sonrası AP hizmetleri içinde RİA’nın yeri ve önemi”, Hemşirelik Formu Dergisi, 2(3): 119-122. 5.Abbot J, Feldhaus KM, Houry D, Lowenstein SR. Emergency Contraception: What Do Our Patients Know? Ann Emerg Med. 2004; 43(3): 376-81. 6.Erci, B. (Ed.) (2009). Halk Sağlığı Hemşireliği. Ankara: Göktuğ. 7.Özmert, E. (2008). Dünya'da ve Türkiye'de aşılama takvimindeki gelişmeler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi., 51: 168-175 8.Altay ve ark.,(2009)., Adölesanlarda Obezite ve Hemşirelik Bakımı., Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi., Cilt 4., Sayı:10.,sayfa no:165-179. 9.Gözüm, S. (Ed.) (2016). Okul Dönemindeki Çocuk Sağlığının Geliştirilmesi. Ankara: Vize Yayıncılık. 10.Fadıloğlu, Ç., Ertem, G., Aykar, F. (Ed.) (2013). Evde Sağlık ve Bakım, İstanbul: Göktuğ Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hemşireliğin özel alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
2
2.Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
3
Hemşirelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
3.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirebilme, sentezleyebilme, araştırma ve uygulamalarına yansıtabilme becerisine sahiptir.
X
5
4.Hemşirelik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
6
5.Mesleki uygulamalarını, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre yapılandırır.
X
7
6.Hemşirelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
X
8
7.Hemşirelik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
9
8.Hemşirelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
9.Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
11
10.Hemşirelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
X
12
11.Hemşirelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
12.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
14
13.Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
X
15
14.Hemşirelikte uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
16
15.Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda bireysel ve ekip üyesi olarak lisansüstü eğitiminde edindiği bilgilerle yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:35Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:37