Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Hücre görüntüleme teknolojileri, günümüzün en çok aranan araçlarındandır. Bu nedenle hedefimiz, görüntüleme teknolojilerine hakim ve bu teknolojileri bilimsel araştırmalara uygulayabilir histolog yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu

Mezuniyet Koşulları

90'dan 120 ECTS'e kadar olan dersleri, seminerleri ve tezleri başarıyla tamamlayan öğrenciler bir diploma almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin bir yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumunda başarıyla tamamlamış olduğu lisansüstü derslerin kredileri; danışmanın uygun görüşü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onaylaması şartıyla kayıt yaptırdığı programa transfer edilir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
HSEY1110451HÜCRE ULTRASTRÜKTÜRÜTürkçe2+4-4
HSEY1134860HİSTOTEKNİK-ITürkçe2+4-8
HSEY1169310MİKROSKOBİ PRENSİPLERİTürkçe2+4-4
HSEY1169320TEMEL HİSTOLOJİTürkçe2+2-4
HSEY1169340SEMİNERTürkçe-2
HSEY1179720MAKALE KULÜBÜ ITürkçe2-4
HSEY1121990MORFOLOJİTürkçe3-9
HSEY1121980HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe4-9
HSEY1111951LİTERATÜR TARAMA VE SUNUM TEKNİKLERİTürkçe2-4
HSEY1169330İN VİVO EMBRİYOGENEZTürkçe2+4-5
HSEY1122010MOLEKÜLER GENETİKTürkçe4-7
HSEY1122210LABORATUVAR ROTASYONU - ITürkçe-6
HSEY1122220LABORATUVAR ROTASYONU - IITürkçe-6
HSEY1122240BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe2-4
HSEY1122230FİZYOLOJİTürkçe2-6
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
HSEY1269340SEMİNERTürkçe-2
HSEY1210327HİSTOTEKNİK-IITürkçe1+4-8
HSEY1210452TEZE HAZIRLIK VE TEZ YAZIM İLKELERİTürkçe2-4
HSEY1231320MAKALE KULÜBÜ-IITürkçe2-4
HSEY1265970SİSTEM HİSTOLOJİSİTürkçe2+2-5
HSEY1221990MORFOLOJİTürkçe3-9
HSEY1221980HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe4-9
HSEY1210328İNVİTRO FERTİLİZASYONTürkçe2+2-5
HSEY1222010MOLEKÜLER GENETİKTürkçe4-7
HSEY1222210LABORATUVAR ROTASYONU - ITürkçe-6
HSEY1222220LABORATUVAR ROTASYONU - IITürkçe-6
HSEY1222240BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe2-4
HSEY1222230FİZYOLOJİTürkçe2-6

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Temel doku histolojisini, temel embriyonik gelişimi, rutin mikropreparasyon tekniklerinin mekanizmalarını, etkin mikroskop kullanımının temellerini bilir.
Araştırma etiği konusunda bilgi edinir ve araştırmayı dökümante etmenin kurallarını bilir.


İstihdam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayanlar çeşitli araştırma laboratuvarlarında görev alabilir, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavlarında başarılı olmak şartıyla üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrolarına atanabilir, Doktoraya devam edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora programlarına başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sınav, sözlü sınav ve bir makalenin ya da bir konunun anlatımı şeklinde yapılır. Master programında geçerli not minimum 65'dir. Toplam 100 puan üzerinden arasınavın başarıya oranı %50, genel sınavın başarıya oranı % 50'dir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders12345678910111213
HİSTOTEKNİK-I2214343432400
HİSTOTEKNİK-II2005443520000
HÜCRE ULTRASTRÜKTÜRÜ2013200200000
İN VİVO EMBRİYOGENEZ0150555555555
LİTERATÜR TARAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ0100520220000
MAKALE KULÜBÜ I1313433442011
MAKALE KULÜBÜ-II1310533340111
MİKROSKOBİ PRENSİPLERİ0205533322000
MORFOLOJİ2111311000010
SİSTEM HİSTOLOJİSİ3003200000000
TEMEL HİSTOLOJİ5143300300000
TEZ1510555443211
TEZE HAZIRLIK VE TEZ YAZIM İLKELERİ0400534520004
İlişkili Ders Sayısı / 13/201923152751333040281412912

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu