Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Mikrobiyoloji ve immünolojideki temel soruları ele alarak yüksek kaliteli eğitimi ve yenilikçi araştırmaları teşvik etmek; tıbbi mikrobiyoloji alanında güvenilir laboratuvar test hizmetleri sunmak.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yüksek Lisans diploması ve transkripti, ALES puanı, İngilizce yeterlilik belgesi

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses and take minumum 240 ECTS with a seminar, qualifying exam, dissertation proposal, PhD dissertation have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Önceki öğretimdeki transkript ve performansa göre değerlendirilir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
MKBD1167840İLERİ MİKROBİYOLOJİ-ITürkçe2-10
MKBD1167860İLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR ROTASYONU-ITürkçe-15
MKBD1114480İLERİ İMMÜNOLOJİ - ITürkçe2-10
MKBD1121930MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYATürkçe4-10
MKBD1121960FİZYOPATOLOJİTürkçe2-6
MKBD1121940FONKSİYONEL MORFOLOJİTürkçe3-8
MKBD1122150LABORATUVAR ROTASYONU - ITürkçe-6
MKBD1121950GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİTürkçe4-8
MKBD1121970BİLİMSEL PROJE VE ANALİZ YÖNTEMLERİTürkçe2-4
MKBD1122160LABORATUVAR ROTASYONU - IITürkçe-6
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
MKBD1223430İLERİ İMMÜNOLOJİ IITürkçe2-10
MKBD1212763VİROLOJİTürkçe2-10
MKBD1231360SEMİNERTürkçe-4
MKBD1267850İLERİ MİKROBİYOLOJİ-IITürkçe2-10
MKBD1267870İLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR ROTASYONU-IITürkçe-15
MKBD1221930MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYATürkçe4-10
MKBD1214048İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe3-8
MKBD1221960FİZYOPATOLOJİTürkçe2-6
MKBD1221940FONKSİYONEL MORFOLOJİTürkçe3-8
MKBD1214021BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMADA İLERİ KONULARTürkçe2-6
MKBD1222150LABORATUVAR ROTASYONU - ITürkçe-6
MKBD1221950GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİTürkçe4-8
MKBD1221970BİLİMSEL PROJE VE ANALİZ YÖNTEMLERİTürkçe2-4
MKBD1222160LABORATUVAR ROTASYONU - IITürkçe-6

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Mikrobiyoloji alanında yüksek düzeyde güncel bilimsel bilgi ve beceri kazanır ve alanındaki yenilikleri takip eder.
Bilimsel araştırmaların planlanması ve istatistiksel değerlendirmesini yapar, sonuçlarını hakemli bir dergide yayinlamak uzere makale hazirlar ve/veya bilimsel bir toplantıda sunar.
Tıbbi Mikrobiyoloji alanında kullanılan laboratuvar yöntemlerini bilir ve mikroorganizmalarla ilgili deneysel calisma tasarimi yapar.


İstihdam Olanakları

Mikrobiyoloji programında multidisipliner eğitim verildiğinden mezunlarımız özel sektörde kolaylıkla istihdam bulmakta ya da akademik kariyerlerine devam edebilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş

May apply to post-doctoral programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Yazılı sınav, sözlü sınav, dönem ödevi, laboratuvar pratik sınavı

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders123456789
İLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR ROTASYONU-I252501431
İLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR ROTASYONU-II252501431
İLERİ MİKROBİYOLOJİ-I005000505
İLERİ MİKROBİYOLOJİ-II005000545
MİKROBİYOLOJİDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER253501312
MİKROBİYOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ254502404
SEMİNER405051053
VİROLOJİ345022334
İlişkili Ders Sayısı / 8/231524312078281925

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu