Ana içeriğe atla
/Tıbbi Farmakoloji

Farmakolojinin tarihini, hastalanan ve bunun çaresini aramaya başlayan ilk insanlarla başlatmak herhalde yanlış olmayacaktır.


Anestezik ilaçların bilinmediği zamanlarda hastalara afyon veren, kabızlığı tedavi etmek için sinameki tavsiye eden, hastanın ağrısını dindirmek için söğüt ağacı kabuğu öneren, işçilerin çalışma verimini arttırmak için koka yaprağı çiğneten zamanın hekimleri bugünkü farmakolojinin temelerlini atmışlardır denilebilir.

Farmakoloji, bugün temel tıp bilimleri ve dahili tıp bilimlerinin tam ortasında yer alan, son derecede geniş çalışma alanlarına sahip bir bilim dalları ailesidir. Bugün itibariyle toksikoloji, farmakokinetik, farmakodinami, klinik farmakoloji, farmakoterapi, farmakovijilans, farmakoekonomi gibi alanlar artık farmakoloji kitaplarının birer konusu olma sınırını çoktan aşmış, her biri ayrı birer bilim dalı haline gelmiştir denilebilir.

Bazı bilim dallarının çalışma alanları ve/veya materyali sınırlı iken farmakolojinin böyle bir sınırı yoktur. İnsanın olduğu hemen her sahada (sağlık, nüfus planlaması, ekonomi, psikoloji, adlî olaylar, hukuk, etik, vs.); çok çeşitli laboratuvar ortamlarında (deney tüplerinden hücre kültürüne, izole organ çalışmalarından her türlü deney hayvanının kullanıldığı araştırma türlerine kadar); her yaş ve cinsiyetteki insanlar üzerinde (klinik araştırmalar, biyoyararlanım/biyoeşdeğerlik çalışmaları, gözlemsel çalışmalar) ve bilgisayar ortamı (in silico çalışmalar) gibi çok geniş bir sahada farmakolojik araştırmalar yapmak mümkündür.

Farmakoloji alanında çalışmak isteyen araştırmacıların bu alanda lisansüstü eğitim yapmaları gerekmektedir. Üniversitemiz, bu alanda çalışmak isteyen bilim adamı adaylarına, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açmış olduğu Yüksek Lisans programı ile bu imkanı sağlamak amacındadır.

Ekleme Tarihi: 16/06/2022 - 16:15Son Güncelleme Tarihi: 09/11/2023 - 13:29