Geri
AKADEMİK

(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Kurum İçi Görevlendirme

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Nöroanatomi, Hafıza ve Öğrenme, Columna vertebralis, Kalp, Karaciğer mimarisi, Paranasal sinüsler, Cone-Beam Tomografi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

KİTAPLAR

1. Şakul, U.: Baş ve Boynun Topografik Anatomisi. Ankara Üniversitesi Basımevi, 1999. (ISBN 975-94242-0-7)
2. Şakul, U.: TUS için Anatomi. Ankara Üniversitesi Basımevi, 2001. (ISBN 975-94242-1-5)
3. Şakul, U.: (Bölüm Yazarlığı) Wolf-Heidegger’in İnsan Anatomisi Atlası, Güneş Kitabevi Ltd. Şti. 2001. (ISBN 975-8531-13-1)
4. Şakul, U.: (Bölüm Yazarlığı) Korrelatif Nöroanatomi, Nobel Tıp Kitapevleri, 2002. (ISBN 975-420-216-6)
5. Şakul, U.: (Bölüm Yazarlığı) Göğüs Cerrahisi, Sim Matbaacılık Ltd.Şti, 2003. (ISBN 975-92200-0-8)
6. Şakul, U.: (Bölüm Yazarlığı) Netter İnsan Anatomi Atlası, 3. baskı, Nobel Tıp Kitapevleri, 2005. (ISBN 1-929007-11-6)
7. Şakul, B.U.: (Bölüm Yazarlığı) Temel Klinik Anatomi, 2. Baskı, Güneş Kitapevi, 2006. (ISBN 975-277-074-6)
8. Şakul, U.: Anatomi. Melike Ofset Basımevi, 2007. (ISBN 978-9424-22-0)
9. Şakul, U., Bilecenoğlu, B. : (Bölüm Yazarlığı) Pelvis ve Perine Anatomisi, Prostat Hastalıkları Kitabı, Güneş Tıp Kitapevleri, 2008. (ISBN 978-975-277-184-0).
10. Şakul, U., Bilecenoğlu, B. : (Bölüm Yazarlığı) Prostat Bezi Anatomisi, Prostat Hastalıkları Kitabı, Güneş Tıp Kitapevleri, 2008. (ISBN 978-975-277-184-0).
11. Şakul, U., Bilecenoğlu, B. : Baş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi. Özkan Matbaacılık, 2009. (ISBN 978-975-94242-2-0).
12. Şakul, U.: (Bölüm Yazarlığı) Woelfel’in Diş Anatomisi-Diş Hekimliği ile İlişkisi, Güneş Tıp Kitapevleri, 2010. (ISBN 978-0-7817-6860-3)

MAKALELER

1. İslam, C., Şakul, U., Güzel, B.: Real minimal diameter of the lower thoracic and lumbar vertebral pedicles. Clinical Anatomy, 7:271-274, 1994.
2. Güzel, B., Şakul, U., İslam, C., Köse, K.: A new method for differentiation of lumbar vertebrae. The Jikeikai Medical Journal, 41(2):111-116, 1994.
3. Şakul, U., İslam, C., Güzel, B.: The location and the number of nutrient foramina on the shafts of the upper limb bones. The Jikeikai Medical Journal, 41(2):117-122, 1994.
4. Şakul, U., Güzel, B., İslam, C.: The location and the number of nutrient foramina on the shafts of the lower limb bones. Acta Anatomica Nipponica, 69(4):410-411, 1994.
5. İslam, C., Güzel, B., Şakul, U.: Clinical importance of the minimal cancellous diameter of lower thoracic and lumbar vertebral pedicles. Clinical Anatomy, 9:151-154, 1996.
6. Aydınlıoğlu, A., Şakul, U., Diyarbakırlı, S.: A rare insertion site for abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis muscles. Acta Anatomica, 163: 229-232, 1998.
7. Orhan. K., İçen. M., Bilecenoğlu, B., Şakul, BU,: Effect of third molar on the morphology of the pterygopalatine canal: a cone beam computed tomography study. Int J of Computer Assisted Radiol and Surgery, 5 (Suppl):S235-S240, 2010.
8.Orhan. K., Aksoy, S., Bilecenoğlu, B., Şakul, BU, Paksoy, CS.: Evaluation of bifid mandibular canals with cone-beam computed tomography in a Turkish adult population: a retrospective study. Surg Radiol Anat, 33:501-507, 2011.
9.Orhan. K., Şakul, BU, Öz, U., Bilecenoğlu, B.: “Investigation of pterygoid hamulus morphology using cone beam CT: preliminary results.”, Int J of Computer Assisted Radiol and Surg., 6 (Suppl 1): 382-383, 2011.
10. Orhan K, Icen M, Bilecenoglu B, Sakul BU, Kose SK.: The effect of posterior wall of maxillary sinus thickness on the morphology of the pterygopalatine canal.”, Int J of Computer Assisted Radiol and Surgery, 6 (Suppl 1): 383-384, 2011.
11. Orhan. K., Şakul, BU, Öz, U., Bilecenoğlu, B.: “Evaluation of pterygoid hamulus morphology using cone beam computed tomography.”, Oral Surg Oral Med Orak Pathol Oral Radiol Endod, 112:e48-e55, 2011.
12. Ozan, O., Orhan, K., Aksoy, S., İçen, M., Bilecenoğlu, B., Sakul, B.U.: The effect of removable partial dentures on alveolar bone resorption: A retrospective study with cone-beam computed tomography. Journal of Prosthodontics, 00:1-7, 2012.
13. Bilecenoglu, B., Onul, M., Altay, O.T., Sakul B.U: Cervicofacial emphysema after dental treatment with emphasis on the anatomy of the cervical fascia. The Journal of Craniofacial Surgery, Vol.23, Number 6, 544-548, Nov. 2012.
14. Şakul, U., Güzel, B., İslam, C., Köse, K.: Morphometry of lower thoracic and lumbar vertebrae (A clinicoanatomical study). The Italian Journal of Orthopaedics and Traumatology, 22(2):253-260, 1996.
15. Arıncı, K., Şakul, U., Elhan, A., Karan, O.: Brodmann'a göre cortex cerebri'nin topografik haritası (1-6. sahaların önem ve fonksiyonları). Optimal Tıp Dergisi, 1(1):33-39, 1989.
16. Arıncı, K., Şakul, U., Elhan, A., Karan, O.: Brodmann'a göre cortex cerebri'nin topografik haritası (7-52. sahaların önem ve fonksiyonları). Optimal Tıp Dergisi, 2(1):27-33, 1989.
17. Şakul, U., Elhan, A., Karan, O.: Dominant subkortikal yapıların lisandaki rolü. Nöroloji, 18(1):87-104, 1991.
18. Şakul, U., Türkaslan, K.: Variations of the median and the musculocutaneous nerves. Journal of Ankara Medical School, 13(3):259-262, 1991.
19. Şakul, U., Akbay, C., Acar, R.: Globus pallidus nöronlarının morfolojik tanımlanması: Işık mikroskobik bir çalışma. Optimal Tıp Dergisi, 4(4):183-188, 1991.
20. Acar, R., Şakul, U., Türkaslan, K., Ercan, A.: Fissura pterygomaxillaris'in şekil varyasyonları ve bunun klinik önemi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 44:537-544, 1991.
21. İslam, C., Şakul, U., Güzel, B.: Ön arka ve Mortis filmlerinde ayak bileği eklemi eksenlerinin karşılaştırılması. Van Tıp Dergisi, 1(2):19-22, 1994.
22. Şakul, U., Acar, R., Erdemli, E.: Erişkin insanlarda nervus trigeminus ve dallarının akson sayıları. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 1:39-41, 1994.
23. Aydınlıoğlu, A., Diyarbakırlı, S., Şakul, U., Keleş, P., Kırış, M., Erdoğan, A.: Burun dış duvarı anatomisinin sinus cerrahisi açısından incelenmesi. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2:89-94, 1996.
24. Aydınlıoğlu, A., Diyarbakırlı, S., Şakul, U., Keleş, P., Arslan, H., Kırış, M.: Paranasal sinuslerin cerrahi anatomisi: Kadavra ve CT araştırması. I- Sinus maxillaris ve frontalis. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 3:6-11, 1997.
25. Aydınlıoğlu, A., Diyarbakırlı, S., Şakul, U., Keleş, P., Arslan, H., Kırış, M.: Paranasal sinuslerin cerrahi anatomisi: Kadavra ve CT araştırması. II- Sinus ethmoidales ve sphenoidalis. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 3:71-78, 1997.
26. Aydınlıoğlu, A., Şakul, U., Anadolu, Y., Diyarbakırlı, S., Keleş, P.: Morphometric evaluation of endoscopic endonasal dacryocystorhinostomy in human male cadavers. The Medicine and Health Journal, 3:9 - 13, 1999.
27. Aka, S., Şakul, B.U. : Kimliği bilinmeyen bir olgunun anatomik yeniden yüzlendirme tekniği ile kimliklendirilmesi. Adli Bilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı:1,65-70, 2007.
28. Uzun, M., Şakul, BU.: Genital organların anatomik ve histolojik gelişimi. Türkiye Klin. Jinekoloji Obstetrik Özel Derg., Cilt:3, Sayı:2, 4-8, 2010.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Tamer ATASEVER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Onkoloji, Kardiyoloji, Endokrinoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Sahiner I, Atasever T, Akdemir UO, Ozturk C, Memis L.Relationship between primary lesion metabolic parameters and clinical stage in lung cancer.Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 2013;32:357-63.

Cetin B, Atasever T, Akdemir UO, Senturk S, Tufan G, Turan N, Buyukberber S, Coskun U, Benekli M.The role of positron emission tomography with 18F-fluorodeoxyglucose in nodal staging of clinical and radiological N° head and neck cancers. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013 ;270(8):2307-13

Sari S, Oguz D, Sucak T, Dalgic B, Atasever T. Hepatopulmonary syndrome in children with cirrhotic and non-cirrhotic portal hypertension: a single-center experience. Digestive Dis. Sciences 2012; 57(1):175-181

Akkas BE, Gokcora N, Atasever T, Yetkin I.The use of technetium-99m hexamethylpropylene amine oxime lung scintigraphy in the detection of subclinical lung injury in patients with noninsulin-dependent diabetes mellitus. Nucl Med Commun. 2011 Dec;32(12):1179-84.

Akin M, Atasever T, Kurukahvecioglu O, Dogan M, Gokaslan D, Poyraz A, Koksal H, Taneri F. Preoperative detection of parathyroid adenomas with Tc-99m MIBI and Tc-99m pertechnetate scintigraphy: histopathological and biochemical correlation with Tc-99m MIBI uptake. Bratisl Lek Listy. 2009;110(3):166-169

.Türkölmez S, Atasever T, Akmansu M. Effects of radiation therapy on oesophageal transit in patients with inner quadrant breast tumour. Nucl Med Communications 2005;26(8):721-726
7.2.7.Güz G, Bali M, Poyraz NY, Bagdatoglu O, Yegin ZA, Dogan I, Atasever T, Sert S, Sindel S. Gastric emptying in patients on renal replacement therapy.
Renal Failure 2004; 26(6):619-24

Akdemir ÜO, Atasever T, Sipahioğlu S, Türkölmez S, Kazimoğlu C, Şener E.Value of bone scintigraphy in patients with carpal trauma Annals of Nuclear Medicine. 2004; 18(6):495-499.
7.2.9.Atasever T, Özkaya O, Abamor E, Söylemezoğlu O, Buyan N, Ünlü M. 99mTc ethylene dicysteine scintigraphy for diagnosing cortical defects in acute pyelonephritis: a comparative study with 99mTc dimercaptosuccinic acid.
Nuclear Medicine Communications 2004; 25(9):967-970.


Akmansu H, Oğuz H, Atasever T, Abamor E, Şafak MA, Haberal I, Atasever T, Samim E.Evaluation of sentinel nodes in the assessment of cervical metastases from head and neck squamous cell carcinomas. Tumori 2004; 90(6):596-599

Arat M, Gokalp H, Atasever T, Türkkahraman. H. 99mTechnetium-labeled methylene diphosphonate uptake in maxillary bone during and after rapid maxillary expansion. Angle Orthodontics 2003; 73(5):545-549


Konuk O., Atasever T., Ünal M., Ayvaz G., Yetkin I., Çakır N., Arslan M. Orbital gallium-67 scintigraphy in graves' ophthalmopathy. Thyroid. 2002; 12(7):603-608

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Hilal ACAR DEMİR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

orta doğu teknik üniversitesi 1998 istanbul üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Radyoterapi Fiziği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Books:
‘A Cp softly broken two Higgs Doublet Model: The inclusive semileptonic decays of the B- Meson’ Publisher: LAP Lambert Academic Publishing (January 28, 2010), Language: English

Papers in academic journals:
(2015) ‘The impact of dose calculation algorithms for peripheral dose distributions of enhanced dynamic and physical wedges’ International Journal of Radiation Research (In press)
(2015) ‘Dosimetric analysis and experimental verification of critical organ doses for two different techniques in early stage breast cancer’ International Journal of Radiation Research (In press)
(2015) ‘A novel case of quartet tumor: meningioma, angiomyolipoma,ependymoma and sarcoma: report of a case and review of the literature’ International Journal of Radiation Research, Vol 13 (5): 451-458
(2015) ‘Dosimetric analysis and experimental verification of critical organ doses for two different techniques in early stage breast cancer’ International Journal of Radiation Research (In press)
(2014) ‘Dosimetric comparison of two different whole brain radiotherapy techniques in patients with brain metastases: how to decrease lens dose?’ International Journal of Radiation Research, 2014; Vol 12 (4): 311-317
(2014) Comparison of two different radiotherapy techniques in stomach cancer paıients who underwent concomitant chemoradiotherapy Medical Journal of Bakırköy, 2014; Vol 10 (1): 11-17
(2013) Evaluation of doses in the Wernicke and Broca’s areas using two different techniques in patients wıth right frontal glioblastoma multiforme’ International Journal of Radiation Research, 2013; Vol 11 (1): 43-50
(2013) ‘Amelioration of radiation induced acute inflammation and mucosal atrophy by beta-hydroxi-beta-methylbutyrate, l-glutamine and l-arginine: results of an experimental study’ Supportive Care in Cancer, 2013 Mar; 21(3):883-888.
(2013) ‘Comparison of the effects of aromatase inhibitors and tamoxifen on radiation induced lung toxicity: results of an experimental study’ Supportive Care in Cancer, 2013 Mar; 21(3):811-817
(2013) ‘Evaluation of material heterogeneity dosimetric effects using radiochromic film for COMS eye plaques loaded with (125) I seeds (model I25.S16). Medical Physics, 2013 Jan; 40(1):011708. doi: 10.1118/1.4769423.
(2012)’ Dosimetric comparison of whole breast radiotherapy using filed in field and conformal radiotherapy techniques in early stage breast cancer’ Iranian Journal of Radiation Research, 2012; 10(3-4): 131-138
(2012) ‘Dosimetric comparison of 3-dimensional conformal and field-in-field radiotherapy techniques for the adjuvant treatment of early stage endometrial cancer.’ Physica Medica, 2012 Dec 5. doi:pii: S1120-1797(12)00205-0. 10.1016/j. ejmp. 2012. 11. 002.
(2010) ‘Surface dose and build-up region measurements with wedge filters for 6 and 18 MV photon beams’ Jpn J Radiol, 2010 Feb;28(2):110- 6
(2010) ‘Verification of Plaque simulator dose distribution using GafChromic ® EBT film’ Turkish Journal of Oncology, 2010, Vol 25(4): 150-156
(2010)’ Field and energy dependence of the polarity effect’ Turkish Journal of Oncology, 2010, Vol 25(2): 57-62
(2009) ‘Surface dose measurements with GafChromic EBT film for and 18MV photon beams’ Phys Med. Jun;25(2):101-4.
(2009) ‘Effect of different protocol’s stopping power ratios on percentage depth dose’ Turkish Journal of Oncology, Vol. 24: 15-20
(2008) ‘Comparison of beam quality indexes and absorbed dose to water calibration factors used in IAEA TRS 398 report’ Turkish Journal of Oncology, Vol. 23: 91-95
(2007) “Comparison of IAEA absorbed dose protocols TRS 277 and TRS 398 for different electron energies” Turkish Journal of Oncology, Vol. 22(4): 166-171
(2006) “Comparison of IAEA absorbed dose protocols TRS 277 and TRS 398 for different photon energies” Turkish Journal of Oncology, Vol. 21: 137-141
(2004) “ in a CP softly broken two Higgs doublet model” Acta Physica Polonica B, Vol. 35: 687-693
Verbal Presentations
SEETRO (South East Europe Technology in Radiation Oncology) Congress,
Zagreb, Croatia (6-8 November 2015)
1) Investigation of Intrafraction Motion During Spine Sterotactic Radiosurgery
2) Dose Changes in Bladder During Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT)
Treatment of Prostate Cancer
XI. International Breast Cancer Congress, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (24-26 Feb 2016)
1.Fetal dose evaluation during breast cancer radiotherapy
XI. National Radiation Oncology Congress (23-27 April 2014)
1.Comparison of different VMAT treatment planning techniques for sterotactic vertebral irradiation
2. Dosimetric evaluation of organ doses in local advanced lung cancer adaptive radiotherapy
XIV. Medical Physics Congress, Antalya (17-19 November 2011)
Experimental verification of peripheral doses of electron beams for two different algorithms
MASCC/ISOO 2012 International Symposium on Supportive Care in Cancer, NYC ( 27-29 June 2013 )
1.The impact of dose calculation algorithms for peripheral dose distributions
of enhanced dynamic and physical wedges
2.COMS eye plaque dosimetry with 125I seeds: heterogeneity effect of
plaque components on dose distributions
3.Dosimetric comparison of dose distributions in episcleral plaque
brachytherapy
4.How to decrease lens dose in patients with brain metastasis who underwent
palliative whole brain radiotherapy?
5.Experimental validation of peripheral dose distribution for electron beams
6.Evaluation of doses in the wernicke and broca’s areas using two different
radiotherapy techniques in patients with right frontal glioblastoma multiforme
7.The effects of concomitant hormonotherapy on radiation induced cardiac
toxicity
MASCC/ISOO 2012 International Symposium on Supportive Care in Cancer, NYC ( 28-30 June 2012 )
1- How to decrease cardiovascular and lung toxicity in patients with early stage breast cancer: comparison of field in field and conformal radiotherapy techniques
2- Comparison of the effects of aromatase inhibitors and tamoxifen on radiation induced lung fibrosis: results of an experimental study
XIII. Medical Physics Congress, Antalya (17-19 November 2011)
1- Comparison of peripheral doses of hard and enhanced dynamic wedges
2- Comparison of experimental and Monte Carlo simulation of I-125 brachytherapy source dose distribution
IX. National Radiation Oncology Congress, North Cyprus (21-25 April 2010)
Comparison of I-125 seeds dose distributions obtained by Monte Carlo simulation and XIO-CMS treatment planning system
XI. Medical Physics Congress, Antalya (14-18 November 2007)
Investigation of thyroid doses in high and low cranio spinal junction medulloblastoma irradiation
X. Medical Physics Congress, Kayseri (1-4 September 2005)
1 - The comparison of the IAEA 277, 381 and 398 absorbed dose protocols for different photon energies
2 – The effect of different Sw,air ratios of IAEA TRS 277, 381 and 398 protocols on % DD curves
Poster Presentations
XV. Medical Physics Congress, Trabzon (16-19 May 2015)
1) Investigation of ion recombination correction factors for FFF beams
2015 AAPM Annual Meeting, Annaheim, Los Angeles (20-24 July 2015)
1) The Analysis of Different Percentage Depth Dose Curves Used for Commissioning in
Eclipse.
2) The Analysis of Different Diagonal Profiles Used for Commissioning in Eclipse.
3) The Effect of Thermoplatic Mask to the Surface Dose in Sterotactic Brain Treatments
with Flattening Filter Free Beams with EBT3 Gafchromic Film and OSL Dosimeter.
3rd ESTRO Forum Barcelona, Spain (24-28 April 2015)
1) Dosimetric comparison of dose distributions in episcleral plaque brachytherapy
2) Evaluation of interfractional bladder doses for two different patient positioning methods
in prostate cancer
3) Deformable MRI fusion for intracranial SRS: Can we trust?
4) The effect of depth and control point number for MLC transmission and dosimetric leaf gap
XII. National Radiation Oncology Congress, Antalya, (20 – 24 Nisan 2016)
1) Beyin radyocerrahisinde tümör lokalizasyonunun ve boyutunun plan değerlendirme kriterlerine ve normal beyin dozuna etkisinin incelenmesi
2) Karaciğer stereotaksisinde tümör hacminin planlama indislerine ve karaciğer dozlarına etkisinin incelenmesi
3) Uzak kaynak cilt mesafesi (>125 cm) ile yapılan tedavi planlarının tedavi planlama sisteminde farklı algoritmalarda doğruluğunun araştırılması
4) Tedavi planlama bazlı tüm vücut ışınlamalarında ın-vıtro doz karşılaştırması
5) Tüm beden ışınlamaları için tedavi planlama bazlı mlc korumalı tedavi tekniği
6) Sürrenal stereotaktik radyoterapi tedavilerinde mlc kalınlığının plan değerlendirme kriterlerine etkisinin araştırılması
MASCC/İSOO 2014 İnternational Symposium on Supportive Care in Cancer, Miami ( 26-28 June 2014 )
1.Hippocampal sparing whole brain radiotherapy in small cell lung cancer
2.How to decrease carotid dose in patients who underwent t1-2 glottic cancer radiotherapy?
3.How to decrease spine dose in patients who underwent sterotactic spine radiosurgery?
ESTRO 33 Vienna, Austria (04-08 April 2014)
1. Repeat CT Imaging and Adaptive Planning During Radiotherapy For Locally Advanced Lung Cancer
XI. National Radiation Oncology Congress (23-27 April 2014)
1.Determination of PTV setup errors using weekly CBCT in lung cancer radiotherapy
2.Reliability of MR fusion in determination of PTV volume for CT based intracranial stereotactic radiotherapy
3.Investigation of intrafraction setup errors during sterotactic vertebral irradiation
4.Dosimetric comparison of two different treatment planning techniques in sterotactic vertebral irradiation
5.Dosimetric investigation of VMAT boost treatment planning doses in breast irradiation
6.Determination of output factors in kV based intraoperatif radiotherapy
XIV. Medical Physics Congress, Antalya (21-24 November 2013)
1.Does linear accelerators accurately deliver low monitor unit fields created by treatment planning system for field in field treatment planning?
2.Dosimetric verification of PTV and OAR doses calculated by two different calculation algorithm for tangential breast irradiation .
3.Adaptive radiotherapy in local advanced lung cancer
4.Comparison of doses for two different algorithms in two different treatment planning technique of whole breast radiotherapy
VI. Medical Oncology Congress (21 – 25 March 2012)
Comparison of the effects of aromatase inhibitors and tamoxifen on radiation induced lung fibrosis
XIII. Medical Physics Congress, Antalya (17-19 November 2011)
1- Comparison of lung, heart, coronary artery and contralateral breast doses by using two different treatment planning techniques in breast cancer
2- Comparison of bilateral wedge and field in field teatment planning techniques of patients undergoing breast conserving surgery
3- Investigation of heterogeneity effect on dose distributions for COMS eye plaques with 125I seeds (model I25.S16) by using TLD chips
4- Evaluation of doses in the wernicke and broca’s areas using two different techniques in patients with right frontal glioblastoma multiforme
2011 Joint AAPM/COMP Meeting, Vancouver, Canada (31 July - 4 August 2011)
Heterogeneity Effect On Dose Distributions for COMS Eye Plaques with 125I Seeds (model I25.S16): A Radiochromic EBT Film Dosimetry Study
XII. Medical Physics Congress, Ankara (22-24 October 2009)
Investigation of dosimetric parameters of small field electron beams
VIII. National Radiation Oncology Congress, Antalya (19-23 April 2008)
Lung carsinoma with intraorbita metastasis: Case Report
X. Medical Physics Congress Kayseri (1-4 September 2005)
1 – The energy and field dependence of polarity
2 - The comparison of the IAEA 277, 381 and 398 absorbed dose protocols for different electron energies

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Cengiz EROL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi 1994 Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji A.D.

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

TDV 29 Mayıs Hastanesi Radyoloji Böülümü (1999-2010), Selçuk Ünv Tıp Fak Radyoloji AD (2010-2012)

Araştırma Alanları

Girişimsel radyoloji, periferik vasküler girişimler, onkolojik müdahaleler, nonvasküler girişimsel işlemler, perkütan biyopsiler, abdominal görüntüleme, kardiyovasküler görüntüleme,

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Karabulut N, Ariyurek M, Erol C, Tacal T, Balkancı F. Imaging of "iliac horns" in nail-patella syndrome. J Comput Assist Tomogr 1996; 20:530-531.

2. Oguzkurt L, Erol C, Ozmen M. Biliary sludge mimicking carcinoma in porcelain gallbladder. Turk J Med Sci 1997; 27:261-262.

3. Karabulut N, Ahmetoglu A, Ariyurek M, Erol C, Gurakan F. Obliteration of maxillary and sphenoid sinuses in Gaucher's disease. Br J Radiol 1997; 70:533-535.

4. Ozgen A, Erol C, Kaya A, Ozmen MN, Akata D, Akhan O. Interobserver and intraobserver variations in sonographic measurement of thyroid volume in children. Eur J Endocrinol 1999; 140:328-331.

5. Arslan C, Canturk E, Kayhan B, Erol C, Bozkurt K. Demonstration of coronary to pulmonary fistula in a patient with mitral valve disease with 64-multidetector computed tomography. Chirurgia 2009; 22:61-63.

6. Arslan C, Kayhan B, Cantürk E, Erol C. The control of a reconstructed pulmonary valve with a pericardial patch using multislice computed tomography (Perikardiyal yama ile rekonstrükte edilen pulmoner kapağın çok dedektörlü BT ile gösterilmesi). Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2011; 19:81-82.

7. Koplay M, Erol C, Uysal E, Paksoy Y. Magnetic resonance imaging findings of absent pulmonary valve syndrome associated with tetralogy of fallot. Wien Klin Wochenschr 2011; 123:524-525.

8. Erol C, Seker M. Coronary artery anomalies: the prevalence of origination, course, and termination anomalies of coronary arteries detected by 64-detector computed tomography coronary angiography. J Comput Assist Tomogr 2011; 35:618-624.

9. Erol C, Seker M. The prevalence of coronary artery variations on coronary computed tomography angiography. Acta Radiol 2012; 53:278-284.

10. Erol C, Koplay M, Olcay A, Kivrak AS, Ozbek S, Seker M, Paksoy Y. Congenital left ventricular wall abnormalities in adults detected by gated cardiac multidetector computed tomography: clefts, aneurysms, diverticula and terminology problems. Eur J Radiol 2012; 81:3276-3281.

11. Erol C, Koplay M, Paksoy Y, Kanat F. Case Series: Pericardial gossypibomas detected after cardiovascular surgery: Imaging findings. Indian J Radiol Imaging 2012; 22(4):276-278.

12. Hasbahceci M, Uludag M, Erol C, Ozdemir A. Laparoscopic Cholecystectomy in a Single, Non-teaching Hospital: An Analysis of 1557 Patients. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2012; 22:527-532.


13. Hasbahceci M, Erol C, Seker M. Image of the month. Mondor disease. Arch Surg 2012; 147:197.

14. Hasbahceci M, Erol C, Seker M. Epiploic appendagitis: is there need for surgery to confirm diagnosis in spite of clinical and radiological findings? World J Surg 2012; 36:441-446.

15. Koplay M, Erol C, Paksoy Y, Kivrak AS, Ozbek S. An investigation of the anatomical variations of left atrial appendage by multidetector computed tomographic coronary angiography. Eur J Radiol 2012; 81:1575-1580.

16. Yildiz A, Arslan C, Erol C. Cardiac tamponade due to rupture of a right coronary artery aneurysm in a patient with Behçet's disease: A case report. J Cardiovasc Med (Hagerstown) 2012; 13:343-345.

17. Koplay M, Erol C, Paksoy Y, Uysal E, Aslan D, Oran B. Hemitruncus arteriosus: cardiac magnetic resonance angiography findings. Congenit Heart Dis 2012;7(5):E66-69.

18. Koplay M, Paksoy Y, Erol C, Arslan D, Kivrak AS, Karaaslan S. Cardiovascular MR imaging findings of total anomalous pulmonary venous connection to the portal vein in a patient with right atrial isomerism. Wien Klin Wochenschr 2012; 124(23-24):848-850.

19. Erol C, Koplay M, Paksoy M. Evaluation of anatomy, variation and anomaly of the coronary arteries with coronary computed tomography angiography. Anadolu Kardiyol Derg 2013; 13(2):154-164.

20. Ozbek S, Aydin BK, Apiliogullari S, Kara I, Erol C, Ciftci I, Duman A, Celik JB. Left femoral vein is a better choice for cannulation in children: a computed tomography study. Paediatr Anaesth 2013; 23(6):524-528.

21. Ozbek S, Apiliogullari S, Erol C, Kivrak AS, Kara I, Uysal E, Koplay M, Duman A. Optimal angle of needle entry for internal jugular vein catheterization with a neutral head position: a CT study. Ren Fail 2013; 35(4):492-496.

22. Ozbek S, Kivrak AS, Erol C, Koplay M. Non-traumatic Page kidney. BMJ Case Rep 2013 20;2013. doi:pii: bcr2013009135. 10.1136/bcr-2013-009135.

23. Hasbahceci M, Erol C, Seker M, Basak F, Alimoglu O. Standard laparoscopic cholecystectomy for malposition of gallbladder caused by right-sided ligamentum teres. J Minim Access Surg 2013; 9:177-179

24. Kıvrak AS, Paksoy Y, Erol C, Koplay M, Ozbek S, Kara F. Comparison of apparent diffusion coefficient values among different MRI platforms: a multicenter phantom study. Diagn Interv Radiol 2013; 19(6):433-437.

25. Koplay M, Ozbek S, Erol C, Coplan B, Paksoy Y. Superior semisircular canal dehiscence: demonstration with three dimensional multidetector CT and MR imaging. J Radiol Radiat Ther 2013; 1:1001.

26. Koplay M, Çiftçi I, Annagür A, Uysal E, Sivri M, Erol C, Taştekin A. Mckusick Kaufman Syndrome Accompanied by Congenital Laryngomalacia, Intestinal Malrotation and Hypothalamic Hamartom J Radiol Radiat Ther 2013; 2(1):1022

27. Ciftci I, Cihan T, Koksal Y, Ugras S, Erol C. Giant mature adrenal cystic teratoma in an infant. Acta Inform Med 2013; 21(2):140-141.

28. Baskan O, Erol C, Paksoy Y. Dual (type IV) left anterior descending artery. S Afr J Rad 2013; 17(4):145-146.

29. Erol C, Koplay M, Seker M, Paksoy Y. The prevalence and clinical importance of incidentally detected noncoronary cardiovascular findings with coronary multidetector CT angiography. Wien Klin Wochenschr. 2014 Aug; 126(15-16):460-7.

30. Koplay M, Dogan NU, Erdogan H, Sivri M, Erol C, Nayman A, Karabagli P, Paksoy Y, Celik C. Diagnostic efficacy of diffusion-weighted MRI for pre-operative assessment of myometrial and cervical invasion and pelvic lymph node metastasis in endometrial carcinoma. J Med Imaging Radiat Oncol. 2014 Oct; 58(5):538-546

31. Köse D, Annagür A, Erol C, Uğraş S, Köksal Y. Synovial sarcoma in a premature newborn. Pediatr Int 2014 Jun; 56(3):e17-20.

32. Hasbahceci M, Erol C. Internal pancreatic stent causing irreversible dilatation of pancreatic duct. Indian J Surg 2014 Feb; 76(1):10-12.

33. Hasbahçeci M, Erol C, Törü M, Şeker M. Effect of surgeon’s judgement on the diagnosis of acute appendicitis. Ulusal Cer Derg 2014; 30: 22-2.

34. Köse D, Erol C, Kaya F, Koplay M, Köksal Y. Development of fatty liver in children with non-Hodgkin lymphoma. Turk J Pediatr 2014 Jul-Aug; 56(4):399-403.

35. Koplay M, Erdoğan H, Sivri M, Erol C, Varoğlu A, Paksoy Y. A Giant Hamartoma of Tuber Cinerium: Conventional MR Imaging and MR Spectroscopy Findings. Eur J Gen Med 2014; Suppl 1:69-71.

36. Baskan O, Koplay M, Sivri M, Erol C. Our Experience with MR Imaging of Perianal Fistulas. Pol J Radiol 2014 Dec 24; 79:490-497.

37. Başkan Ö, Özdenkaya Y, Erol C, Dolay K. Problems with the Median Arcuate Ligament Should Be Recognized before Surgery; Its Importance in Pancreaticoduodenectomy. Balkan Med J 2015 Jul; 32(3):312-315.

38. Karaca O, Omaygenç MO, İbişoğlu E, Erol C, Boztosun B. Case images: A giant left main coronary artery aneurysm. Turk Kardiyol Dern Ars 2015 Jun; 43(4):414.

39. Baskan O, Erol C, Ozbek H, Paksoy Y. Effect of radiation dose reduction on image quality in adult head CT with noise-suppressing reconstruction system with a 256 slice MDCT. J Appl Clin Med Phys 2015 May 8; 16(3):5360.

40. Baskan O, Kaya E, Gungoren FZ, Erol C. Compression of the Celiac Artery by the Median Arcuate Ligament: Multidetector Computed Tomography Findings and Characteristics. Can Assoc Radiol J 2015 Aug; 66(3):272-276.

41. Erol C, Köse D, Yüksekkaya HA, Köksal Y. Acute pancreatitis due to pancreas involvement in a child with Burkitt’s lymphoma. Turk J Gastroenterol 2015; 26:67-68.

42. Aktas S, Sevmis S, Ozgur S, Erol C, Karakayali H. Four Separate Hepatic Vein Reconstructions in Living-Donor Right-Lobe Liver Transplantation: Case Report. Transplantation Proceedings 2015; 10:3020-3022.

43. Hasbahceci M, Erol C. Use of Computed Tomography to Detect Post-operative Changes After Lichtenstein Inguinal Hernia Repair. Bezmialem Science 2015; 3:33-36.

44. Hasbahceci M, Erol C. Usefulness of Computed Tomography for Differentiation of Primary Inguinal Hernia. Gazi Medical Journal 2015; 26:170-173.

45. Kose D, Erol C, Koksal Y. Elevated alpha-fetoprotein in benign/borderline liver masses in children. Türk Onkoloji Dergisi 2015; 30(1):1-4

46. Özyüksel A, Cantürk E, Erol C, Akçevin A. Collateral Pathways Supplying the Lower Extremity in Occlusion of the Terminal Aorta. Ann Cardiol Cardiovasc Dis. 2016; 1(1):1001.

47. Gül EE, Erol C, Kılıçaslan F. Successful radiofrequency pulmonary vein isolation in a patient with pneumonectomy. Turk Kardiyol Dern Ars 2016; 44(5):437-439.

48. Telli Erdogan S, Ertan Akan G, Durur Karakaya A, Erol C. Non-traumatic L4-L5 spondyloptosis. Spine J 2016 Oct;16(10):e671-e672.

49. Özyüksel A, Aktaş S, Çalıs E, Erol C, Sevmiş Ş. Ex Vivo Resection and Renal Autotransplantation for the Treatment of a Large Renal Vein Aneurysm Causing Recurrent Pulmonary Embolism and a Coexisting Vascular Malformation: A Case Report. Vasc Endovascular Surg 2016 Aug; 50(6):415-420.

50. Gul EE, Guler E, Guler GB, Erol C, Kılıcaslan F. Successful Ablation of Focal Pulmonary Vein Atrial Tachycardia in a Patient with Constrictive Pericarditis. The Journal of Innovations in Cardiac Rhythm Management 2016; 7:2246–2247.

51. Karakaya DA, Seker M, Karakaya MA, Erol C. A Symptomatologic Perspective to Sonoelastography: Correlation of Compressive Sonoelastography Findings with VAS Score for Breast Cysts. Prensa Med Argent 2016; 102:5.

52. Omaygenc MO, Karaca IO, Cakal B, Gunes HM, Ozyuksel A, Erol C. Giant Left Main Coronary Artery Aneurysm and Atherosclerotic Coronary Tree: Additive Value of Coronary CT Angiography Over Conventional Angiography. Arch Cardiovasc Imaging 2016 November; 4(4):e46693.

53. Erol C, Baskan O, Gungoren FZ, Guzelburc V, Kılıçarslan R. Meandering right pulmonary vein associated with retrocaval ureter and vertebral fusion anomalies. Wien Klin Wochenschr. 2016 Dec;128(Suppl 8):626-629.

54. Baskan O, Erol C, Sahingoz Y. Portal biliopathy, magnetic resonance imaging and magnetic resonance cholangiopancreatography findings: a case series. Gastroenterol Rep (Oxf) 2016 Feb; 4(1):68-72.

55. Ulus S, Ertan Akan G, Erol C. Aneurysm of Portosystemic Fistula: A Case Report and Review of Literature. Euroasian J Hepatogastroenterol 2017 Jul-Dec; 7(2):178-180.

56. Cengiz Seyhan E, Zeki Gunluoglu M, Erol C. Pulmonary Artery Aneurysm Ruptured Into Bronchus in a Patient With Behçet's Disease. Arch Bronconeumol. 2017 Jan; 53(1):29.

57. Kamalı H, Erdem A, Erol C, Akçevin A. Giant right atrium or Ebstein anomaly? Int J Clin Cardiol 2017; 4:104.

58. Altinok A, Askeroğlu, Orbay, Çağlar M, Doyuran M, Cantürk E, Erol C, Beşe N. Dosimetric Evaluation of Right Coronary Artery in Radiotherapy for Breast Cancer. Medical Dosimetry dergisine kabul edildi.B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

1. I. Okan, G. Baş, H. Turgut, C. Erol, O. Alimoğlu, C. Çakır, R. Eryılmaz, M. Şahin. Tumor regression grading to evaluate the response to neoadjuvant chemoradiotherapy for the treatment of locally advanced rectal cancers. 18th International Postgraduate Course of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists. Hepato-gastroenterology 55 Supplement 1 Istanbul, Turkey (2008).

2. M. Koplay, C. Erol, Y. Paksoy, A. S. Kivrak, S. Ozbek. An investigation of the anatomical variations of left atrial appendage by multidetector computed tomographic coronary angiography. European Congress of Radiology (ECR) 2011, 3-7 March 2011, Vienne, Austria.

3. C. Erol, M. Seker, M. Koplay, A. Kivrak, S. Ozbek, Y. Paksoy. Coronary CT angiography in the evaluation of coronary artery variations and anomalies. Radiologic Society of North America, 97th Scientific Assembly and Annual Meeting, November27-December 2, 2011, Chicago, Ilinois USA.

4. B. Kara, Y. Paksoy, C. Erol, M. Koplay, N. Aygul, S. Gumus. Comparison of Cardiac MDCT with MRI and Echocardiography in the Assessement of Left Ventricular Function. European Congress of Radiology (ECR) 2012, 1-5 March 2012, Vienne, Austria.

5. M. Koplay, N. U. Dogan, C. Erol, A. S. Kivrak, S. Ozbek, Y. Paksoy, C. Celik. Diagnostic efficiency of diffusion-weighted MRI in preoperative assessment of myometrial and cervical invasion and pelvic lymph node metastasis in endometrial carcinoma. European Congress of Radiology (ECR) 2012, 1-5 March 2012, Vienne, Austria.

6. Ozbek S, Aydin BK, Apiliogullari S, Kara I, Erol C, Ciftci I, Duman A, Celik JB. Left femoral vein is a better choice for cannulation in children: a computed tomography study. European Congress of Radiology (ECR) 2013, 7-11 March 2013, Vienne, Austria. DOI: 10.1594/ecr2013/C-2315

7. Ozbek S, Apiliogullari S, Erol C, Kivrak AS, Kara I, Uysal E, Koplay M, Duman A. Optimal angle of needle entry for internal jugular vein catheterization with a neutral head position: a CT study. European Congress of Radiology (ECR) 2013, 7-11 March 2013, Vienne, Austria. DOI: 10.1594/ecr2013/C-2317

8. A. Altinok, O. Askeroğlu, M. Cağlar, M. Doyuran, E. Cantürk, C. Erol, N. Bese. EP-1189: Right Coroner Artery Assessment in Radiotherapy of Breast Cancer. ESTRO 36. May 5-9, 2017, Vienna, Austria.

9. Kilicaslan F, Gul EE, Erol C. Successful Radiofrequency Pulmonary Vein Isolation In A Patient With Pneumonectomy. Venice Arrhythmias 16–18 October, 2015, Venice, Italy

10. Boz MY, Horuz R, Güzelburç V, Soytaş M, Çalık G, Erol C, Sevmiş Ş, Albayrak S. An Extraordinary Metastatic Testicular Cancer Case Presenting with Vena Caval Thrombosis and Pulmonary Embolism. 8. Eurasian Uro-oncology Congress. 28 June-1 July 2018, Tbilisi, Georgia.

11. Cakir T, Guven S, Muezzinoglu B, Erol C, Atasever T. FDG Positive Prostatic Adenocarcinoma without PSMA Avidity. 8. Eurasian Uro-oncology Congress. 28 June-1 July 2018, Tbilisi, Georgia.

12. Erol C, Şeker M, Güven S, Kaplan B, Uzel ÖE. Detection of local recurrence after radical prostatectomy with multiparametric MRI. 8. Eurasian Uro-oncology Congress. 28 June-1 July 2018, Tbilisi, Georgia.

13. Erol C, Kactan C, Cakir A, Akbulut Z, Guven S. Comparison of compliance of MPMRI and histopathology reports applied in different years. 8. Eurasian Uro-oncology Congress. 28 June-1 July 2018, Tbilisi, Georgia.

14. Kactan C, Erol C, Kocak E, Akbulut Z, Yildiz O, Guven S. Use of Muliparametric Prostate Magnetic Resonance Imaging In Clinical Practice From Different Disciplines: Preliminary Results. 8. Eurasian Uro-oncology Congress. 28 June-1 July 2018, Tbilisi, Georgia.

C. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler

1. M. Koplay, C. Erol. Fetal Ekokardiyografi (Çeviri: Fetal echocardiography a practical guide) (8. Bölüm: Bireysel kalp malformasyonlarında danışma ve sonuçlar), 219-242 pp., İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri, 2011.

2. Erol C. Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntüleme. Bölüm 23: Erkek Genital Sistemi Patolojilerinde Difüzyon Ağırlıklı Görüntüleme. Sayfa 235-246. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2018.


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Erol C, Oto A, Ahmetoğlu A, Arıyürek M. “Wind sock” duodenal diyafram: klinik ve radyolojik bulgular. Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi (Turk J Diagn Interven Radiol) 1998; 4:106-108.

2. Erol C, Fırat MM, Cekirge S, Saatci I. Persistan trigeminal arter: klinik önem. Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi (Turk J Diagn Interven Radiol) 1998; 4:325-326.

3. Arslan C, Kayhan B, Cantürk E, Erol C. İnfarktüs sonrası gelişen ventriküler septal defektin multidedektör bilgisayarlı tomografi ile gösterilmesi. MN Kardiyoloji Dergisi (MN Cardiology) 2006; 13:349-351.

4. Yıldız A, Akgün F, Erol C, Yıldız Ş. Sağ koroner arterin sol sinüs valsalvadan çıktığı olguda PTKA esnasında kılavuz kateter içi balon uygulaması ve ÇKBT: Olgu sunumu. İ Ü Kardiyol Derg 2008; 8:27-29.


5. Erol C, Cila A. Normal basınçlı hidrosefali ve atrofik ventrikülomegali ayırıcı tanısında beyin omurilik sıvısı akım çalışmasının etkinliği. Pam Tıp Derg 2010; 3:9-15.

6. Yıldız A, Eren F, Olcay A, Erol C. Isolated right ventricular myocardial infarction and saccular focal aortic root dissection leading to right coronary artery ostial obstruction in a patient receiving chemotherapy for small cell lung cancer (Küçük hücreli akciğer kanseri tanısıyla kemoterapi gören hastada sağ koroner arter ostiumunu kapatan sakküler fokal aort kökü diseksiyonu ve izole sağ ventrikül miyokard infarktüsü). Turk Kardiyol Dern Ars (Arch Turk Soc Cardiol) 2010; 38:224.

7. Koplay M, İslamoğlu N, Erol C, Paksoy Y. Penil Mondor Hastalığı / Penile Mondor’s Disease. Journal of Clinical and Analytical Medicine (JCAM) Publihed Online: 27.10.2011. DOI: 10.4328/JCAM.831

8. Erol C, Paksoy Y, Avcı A, Kıvrak AS, Özbek S. Bir koroner arter fistül olgusunun görüntüleme bulguları ve koil embolizasyon ile tedavisi. Selçuk Tıp Derg 2014;30 Ek Sayı-1: 29-30

9. Erol C. Konjenital koroner arter anomalilerinde BT anjiografi. Türkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics 2012; 5(3):30-40.

10. Erol C, Paksoy Y, Kanat F, Özbek S, Kıvrak AS, Koplay M, Özbek O. Behçet Hastalığında İyatrojenik Sağ İnternal Mamaryan Arter Çalma Sendromu. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014; 11(2):149-153.

11. Hasbahceci M, Erol C, Basak F, Barman A, Seker M. Incidental pancreatic lipomas diagnosed by computed tomography. Eurasian J Med 2014 Feb;46(1):22-5. doi: 10.5152./eajm.2014.04.

12. Koplay M, Erol C. Koroner arter hastalığı. Trd Sem 2013; 1:57-69.

13. Erdoğan H, Paksoy Y, Sivri M, Erol C, Uysal E, Koplay M. Maksiller fibröz displazinin egzofitik varyantı (Fibröz displazi protuberans). Genel Tip Derg 2014;24(Ek 2):36-38

14. Erdoğan H, Keskin S, Koplay M, Çiftçi İ, Sekmenli T, Allahverdiyev I, Erol C. Prepubertal olguda bilateral testiküler adrenal rest tümörü: US ve MRG Bulguları. Selçuk Tıp Derg 2015;31(4): 37-39.

15. Erol C. Prostat Kanserinde Görüntüleme Teknikleri. Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics 2017;10(2):121-32


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler.

1. M. Haliloğlu, C. Erol, A. Özgen, R. Midia, A. Değer, E. Çakmakçı. Çocuklarda asetabular açı ölçümlerinde gözlemciler arasında ve aynı gözlemcinin ölçümlerinde farklılık var mı? 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi 28 Ekim-2 Kasım 1997, Antalya. Sözlü Bildiri

2. M. Hasbahçeci, C. Erol, M. Şeker. Görüntüleme bulguları ve yakın klinik değerlendirmenin akut apendisit tanısı üzerindeki etkisi. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 18-22 Mayıs 2011 Antalya Sözlü Bildiri

3. A.S. Kıvrak, Y. Paksoy, C. Erol, M. Koplay, S. Özbek, F. Kara. Farklı MR cihazlarında ADC değerleri arasında fark varmı?: Fantom çalışma ve karşılaştırmalı analiz. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011, Antalya. Sözlü Bildiri

4. Cengiz Erol, Fatma Zeynep Güngören, Mehmet Şeker, Afak Durur Karakaya. Perkütan sfinkteroplasti ve biliyer taş çıkartılması. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 31 Ekim-4 Kasım 2017, Antalya. Sözlü Bildiri

5. Sabriye Şennur Bilgin, Mehmet Bilgin, Cengiz Erol, Şinasi Sevmiş. Karaciğer nakli sonrası nörolojik komplikasyonlarda nöroradyolojik korelasyon. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 31 Ekim-4 Kasım 2017, Antalya. Sözlü Bildiri


6. N. Karabulut, M. Arıyürek, C. Erol, T. Tacal, M. Ünsal. Nail-Patella sendromu: Radyolojik bulgular. RAD’95 Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 18-22 Haziran 1995, Ankara. Poster Bildiri

7. C. Erol, M. Haliloğlu, N.Karabulut, A. Ahmetoğlu, M. Ünsal. Grebe sendromunda radyolojik bulgular. 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi 28 Ekim-2 Kasım 1997, Antalya. Poster Bildiri

8. C. Erol, M. Haliloğlu, M. Ünsal, A. Besim. Çocukluk çağı üst gastrointestinal sistem patolojileri: baryumlu grafi bulguları 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi 28 Ekim- 2 Kasım 1997, Antalya. Poster Bildiri

9. N. Karabulut, C. Erol, A. Ahmetoğlu, M. Arıyürek. Gaucher hastalığında maksiler ve sfenoid sinüs obliterasyonu. 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi 28 Ekim-2 Kasım 1997, Antalya. Poster Bildiri

10. A. Değer, C. Erol, M. Törü, D. Akata, M. Özmen. Perirenal spongiyomanın US ve BT bulguları. 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi 28 Ekim- 2 Kasım 1997, Antalya. Poster Bildiri

11. M. H. Öztürk, C. Erol, S. Bozoklu, A. Özdemir. Koledok alt uç tümöründe MR ve MR kolanjiyografi bulguları / Abdomen MRG’de kullanılabilecek yeni bir sekans: TrueFISP. 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi 26-31 Ekim 1999, Antalya. Poster Bildiri

12. C. Erol, A. Cila, A. Kurne, O. Sarıbaş. Normal basınçlı hidrosefali ve atrofik ventrikülomegali olgularında MRG ile omurilik sıvısı akım çalışması. 35. Ulusal Nöroloji Kongresi 24-28 Ekim 1999, Aydın. Poster Bildiri

13. M. Törü, C. Erol. Serebellopontin köşe sisterni lipomu. 22. Türk Radyoloji Kongresi 26-31 Ekim 2001, Antalya. Poster Bildiri

14. C. Erol, M. Törü, E. Gürgen. Paget hastalığı olgusunda kranyal ve serebral bulgular. 22. Türk Radyoloji Kongresi 26-31 Ekim 2001, Antalya. Poster Bildiri

15. M. Törü, C. Erol, T. C. Şahiner, F. T. Kayhan. Glomus karotikum olgusunda kontrastlı eliptik santrik faz 3D MR Anjiyografi. 22. Türk Radyoloji Kongresi 26-31 Ekim 2001, Antalya. Poster Bildiri

16. C. Erol, M. Törü, A. Turgut, İ. A. Türken. Fibromatozis koli: üç olgu Sunumu. 22. Türk Radyoloji Kongresi 26-31Ekim 2001, Antalya. Poster Bildiri

17. C. Erol, M. Törü. Fahr hastalığı: BT ve MRG bulguları. 22. Türk Radyoloji Kongresi 26-31 Ekim 2001, Antalya. Poster Bildiri

18. C. Erol, M. Törü. İntestinal obstrüksiyona neden olan antral-duodenal lipom. 22. Türk Radyoloji Kongresi 26-31 Ekim 2001, Antalya. Poster Bildiri

19. M. Törü, C. Erol, K. Şişli. Budd-Chiari sendromunu taklit eden konstriktif perikardite bağlı hepatik perfüzyon bozukluğu. 22. Türk Radyoloji Kongresi 26-31 Ekim 2001, Antalya. Poster Bildiri

20. C. Erol, M. Törü, E. Alkan. Tipik osteoid osteoma olgusunda direkt grafi, BT, MRG ve üç fazlı kemik sintigrafisi bulguları. 22. Türk Radyoloji Kongresi 26-31 Ekim 2001, Antalya. Poster Bildiri

21. C. Erol, Y. Paksoy, F. Kanat, S. Özbek, A. Kıvrak, M. Koplay, O. Özbek. Behçet hastalığında iatrojenik sağ internal mamarian arter ‘steal’ sendromu. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010, Antalya. Poster Bildiri

22. A. Kıvrak, M. Koplay, S. Özbek, C. Erol. Konjenital frontonazal bölge kitlelerinde manyetik rezonans görüntüleme bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010, Antalya. Poster Bildiri

23. M. Koplay, Y. Paksoy, B. Oran, C. Erol, D. Arslan, A. S. Kıvrak. Hemitrunkus arteriozus: kardiyak MR anjiyografi bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010, Antalya. Poster Bildiri

24. M. Koplay, Y. Paksoy, A. Kıvrak, S. Özbek, C. Erol. Pulmoner kapak yokluğu sendromu: manyetik rezonans görüntüleme bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010, Antalya. Poster Bildiri

25. N. Koçak, M. Balasar, A. Tazegül, C. Erol, T. Çora, H. Acar. Mermaid syndrome – a case report. 9th National Medical Genetics Congress, 1-5 December 2010, Istanbul, Turkey. Poster Bildiri

26. M. Hasbahçeci, C. Erol, M. Şeker. Epiploik appendagitis’in klinik ve radyolojik tanısı. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 18-22 Mayıs 2011, Antalya. Poster Bildiri

27. C. Erol, M.C. Hatipoğlu, M. Hasbahçeci, M. Koplay, A.S. Kıvrak. Cerrahi drenaj kateterinin yol açtığı ilginç akut apandisit olgusu. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011, Antalya. Poster Bildiri

28. C. Erol, N. İslamoğlu, M. Koplay, S. Özbek, A.S. Kıvrak, Y. Paksoy. Akut serebral enfarkt sonrası gelişen akut Wallerian dejenerasyonda difüzyon MRG bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011, Antalya. Poster Bildiri

29. C. Erol, Y. Paksoy, M. Koplay, A.S. Kıvrak, S. Özbek. Aort kapak morfolojisi ve çıkan aort anevrizmasının 64 dedektörlü koroner BT anjiyografi ile retrospektif olarak değerlendirilmesi. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011, Antalya. Poster Bildiri

30. C. Erol, Y. Paksoy, Ahmet Avcı, A.S. Kıvrak, S. Ozbek, Y. Turan. Sağdan sola şant ve “steal” angina pektorise yol açan bir koroner arter fistül olgusunun multimodalite görüntüleme bulguları ve koil embolizasyon ile tedavisi. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011, Antalya. Poster Bildiri

31. C. Erol, M. Hasbahçeci, M. Şeker, S. Özbek. Nadir görülen memenin Mondor hastalığı: tipik US ve mamografi bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011, Antalya. Poster Bildiri

32. İ. Meral, M. Koplay, H. Alptekin, C. Erol. Gastrointestinal stromal tümör: radyolojik bengn/malign ayırıcı tanı kriterleri. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011, Antalya. Poster Bildiri

33. M. Koplay, C. Erol, A.S. Kıvrak, S. Ozbek, E. Uysal, Y. Paksoy. Divertikül kaynaklı mesane tümörü: Manyetik rezonans görüntüleme bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011, Antalya. Poster Bildiri

34. M. Koplay, N. İslamoğlu, C. Erol, A.S. Kıvrak, Y. Paksoy. Penil Mondor hastalığı. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011, Antalya. Poster Bildiri

35. M. Koplay, C. Erol, M. Şeker, S. Özbek, A.S. Kıvrak, Y. Paksoy. Çok kesitli koroner BT anjiyografi ile rastlantısal olarak tespit edilen koroner arter dışı kardiyovasküler patolojilerin prevelansı ve klinik önemi. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011, Antalya. Poster Bildiri

36. C. Erol, A.S. Kıvrak, S. Özbek, M. Koplay, Y. Paksoy. Kalp ameliyatı sonrası saptanan üç kardiyak gossipibom olgusunun direkt röntgen, BT ve MRG bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011, Antalya. Poster Bildiri

37. Y. Paksoy, M. Koplay, C. Erol, A.S. Kıvrak, S. Ozbek, S. Karaaslan. Sağ atriyal izomerizmli bir olguda portal vene açılan total pulmoner venöz dönüş anomalisi: MR anjiyografi bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011, Antalya. Poster Bildiri

38. M. Koplay, C. Erol, S. Özbek, A.S. Kıvrak, N. İslamoğlu, Y. Paksoy. Fibulada çukur şeklinde şekil bozukluğuna neden olan tibial osteokondrom: radyolojik görüntüleme bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011, Antalya. Poster Bildiri

39. S. Özbek, A. Altunkeser, A.S. Kıvrak, O. Özbek, C. Erol, M. Koplay. Mamografik parankim paternleri ile ultrasonografik bulguların karşılaştırılması ve ultrasonografinin tanıda etkinliğinin araştırılması. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011, Antalya. Poster Bildiri

40. S. Özbek, O. Özbek, A. Altunkeser, M. Koplay, A.S. Kıvrak, C. Erol, F. Baba. İntraduktal papillomatozis: Olgu sunumu. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011, Antalya. Poster Bildiri

41. M. Koplay, S. Kabay, A.S. Kıvrak, S. Özbek, C. Erol. Longitüdinal myelit: MRG bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011, Antalya. Poster Bildiri

42. A.S. Kıvrak, C. Erol, M. Koplay, S. Özbek. Korpus kallozum agenezisi ile birlikte interhemisferik kist: olgu sunumu. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011, Antalya. Poster Bildiri

43. C. Erol, Y. Köksal. Çocukluk çağı burkitt lenfomasında nadir görülen primer pankreas tutulumunun görüntüleme bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011, Antalya. Poster Bildiri

44. M. Hasbahçeci, A. Şişik, F. Başak, M. Şeker, C. Erol, O. Alimoğlu. Sağ yerleşimli ligamentum teres’e bağlı safra kesesi malpozisyonu: bir olgu sunumu. 2. Ulusal Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, 21-24 Eylül 2011, Antalya. Poster Bildiri

45. D. Köse, C. Erol, Y. Köksal. Benign karaciğer kitlelerinde alfa fötoprotein yüksekliği. 17. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 1-5 Mayıs 2012, Bolu. Poster Bildiri

46. İ. Çiftçi, T. Cihan, Y. Köksal, S. Uğraş, C. Erol. Bir infantta büyük matür adrenal kistik teratom: olgu sunumu. 17. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 1-5 Mayıs 2012, Bolu. Poster Bildiri

47. M. Koplay, E. Uysal, C. Erol, H. Erdoğan, Y. Paksoy. Bilateral elastofibroma dorsi: BT ve MRG bulguları. Türk Manyetik Rezonans Derneği, 17. Yıllık Toplantısı, 24-26 Mayıs 2012, Ankara. Poster Bildiri

48. H. Erdoğan, M. Koplay, İ. Çiftçi, I. Allahverdiyev, C. Erol. Bilateral testiküler adrenal rest tümörü olan prepubertal olguda US ve MRG bulguları. Türk Manyetik Rezonans Derneği, 17. Yıllık Toplantısı, 24-26 Mayıs 2012, Ankara. Poster Bildiri

49. C. Erol, A. Olcay, M. Koplay. Kitle görünümü veren masif kazeöz mitral kapak anülüs kalsifikasyonu: ekokardiyografi ve kardiyak BT bulguları. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, 07-11 Kasım 2012, Antalya. Poster Bildiri

50. C. Erol, M. Hasbahçeci, M. Koplay, M. Şeker. Gastrointestinal Sistem Lipomları. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, 07-11 Kasım 2012, Antalya. Poster Bildiri

51. C. Erol, M. Hasbahçeci, M. Şeker, M. Koplay. Çok nadir görülen pankreas lipomu: 4 olgu sunumu. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, 07-11 Kasım 2012, Antalya. Poster Bildiri

52. E. Uysal, C. Erol, Y. Paksoy, M. Koplay, H. Erdoğan. İzole lateral semisirküler kanal displazisi. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, 07-11 Kasım 2012, Antalya. Poster Bildiri

53. S. Özbek, A.S. Kıvrak, C. Erol, M. Koplay. Travmatik olmayan page böbrek olgusu: Çok kesitli BT bulguları. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, 07-11 Kasım 2012, Antalya. Poster Bildiri

54. H. Erdoğan, Y. Paksoy, C. Erol, E. Uysal, F. Sofiyev. Maksiler fibröz displazinin egzofitik varyantı (fibröz displazi protuberans). 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, 07-11 Kasım 2012, Antalya. Poster Bildiri

55. E. Uysal, M. Koplay, C. Erol, A. Taştekin, A. Acar. Nadir bir olgu: McKusick-Kaufman sendromu. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, 07-11 Kasım 2012, Antalya. Poster Bildiri

56. A. Annagür, D. Köse, C. Erol, S. Uğraş, Y. Köksal. Prematüre yenidoğanda sinovyal sarkom. 20. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2013, Antalya. Poster Bildiri

57. Ö. Başkan, C. Erol, Y. Paksoy. Perianal fistüllerin 3T-MR bulguları ve sınıflandırması. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya. Poster Bildiri

58. E. Yılmaz, R. Kılıçarslan, C. Erol, A, Yılmaz, T. Örmeci, N. Dizman, A. Mert, E. Kaya. Lhermitte-Duclos hastalığı ile birlikte izlenen Cowden sendromu olgusu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya. Poster Bildiri

59. E. Kaya, G. Ertan Akan, C. Erol, E. Yılmaz, Y. Paksoy. Nadir bir olgu: Seminal veziküle açılan ektopik üreter, eşlik eden ipsilateral renal agenezi. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya. Poster Bildiri

60. G. Ertan Akan, C. Erol, R. Kılıçarslan, Y. Paksoy. Portal ven trombozunu taklit eden karaciğer kist hidatiği olgusu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya. Poster Bildiri

61. Ö. Başkan, C. Erol. Sekonder aorto-enterik fistül ve aortik greft enfeksiyonu: ÇKBT anjiyografi bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya. Poster Bildiri

62. Ö. Başkan, C. Erol. Mikroskopik polianjiitis: Akciğer tutulumunun ÇKBT bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya. Poster Bildiri

63. Ö. Başkan, C. Erol, Y. Paksoy. Kardiyak miksoma olgularında besleyici arter görüntülenmesi: Kardiyak BT anjiografi bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya. Poster Bildiri

64. T. Örmeci, R. Kılıçarslan, E. Yılmaz, C. Erol. Lhermitte Duclos hastalığı ve santral nörositoma. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya. Poster Bildiri

65. Ö. Başkan, C. Erol, Y. Paksoy. Süperior vena kava sendromunda geçici karaciğer yoğunluk farklılığı: ÇKBT bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya. Poster Bildiri

66. Ö. Başkan, C. Erol, Y. Paksoy. Portal bilopatiye neden olan portal kavernom: MRG ve MRKP bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya. Poster Bildiri

67. E. Kaya, Y. Paksoy, Ö. Başkan, C. Erol. Kardiyak MR’da intrakardiyak kitle/trombus ayırıcı tanısında geç kontrast (viabilite) sekansın önemi. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya. Poster Bildiri

68. Erol C, Güngören FZ, Güzelburç V, Kılıçarslan R. Retrokaval üretr, vertebral füzyon ve kardiyak anomalilerin eşlik ettiği dolambaçlı sağ pulmoner ven. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi. 11-16 Kasım 2014, Antalya. Poster Bildiri

69. Güngören FZ, Erol C, Kılıçarslan R. Spontan çölyak arter diseksiyonu: Nonoperatif tedavi edilen nadir bir akut batın olgusu ve görüntüleme bulguları. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi. 11-16 Kasım 2014, Antalya. Poster Bildiri

70. Kılıçarslan R, Erol C, Güngören FZ. Kadın hastada sağ üst kadran ağrısının nadir nedeni: Fitz Hugh Curtis sendromu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi. 11-16 Kasım 2014, Antalya. Poster Bildiri

71. Kılıçarslan R, Erol C, Güngören FZ. Diyabetik iki olguda safra kesesi görüntüleme bulguları: Tümör mü?, enfeksiyon mu?. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi. 11-16 Kasım 2014, Antalya. Poster Bildiri

72. Güngören FZ, Erol C, Kılıçarslan R, Kiremit MC. Batın içi kitleyi taklit eden baggy (torba) ekstrarenal pelvis ve üreteropelvik bileşke darlığı. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi. 11-16 Kasım 2014, Antalya. Poster Bildiri

73. Fatma Zeynep Güngören, Cengiz Erol, Ekrem Cengiz Seyhan, Rukiye Kılıçarslan. Behçet hastalığında nadir görülen ama ölümcül seyreden bir komplikasyon: Pulmoner arter psödoanevrizma rüptürü. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi 21-25 Ekim 2015, Antalya. Poster Bildiri

74. Rukiye Kılıçarslan, Melih Akan, Gülhan Ertan Akan, Cengiz Erol. Nadir multıpl intrakranial kitle nedeni: Multisentrik GBM ve MRG bulguları. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi 21-25 Ekim 2015, Antalya. Poster Bildiri

75. Gülhan Ertan Akan, Rukiye Kılıçarslan, Melih Akan, Cengiz Erol. Nadir bir spinal kitle nedeni: Nöroenterik kist. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi 21-25 Ekim 2015, Antalya. Poster Bildiri

76. Rukiye Kılıçarslan, Gülhan Ertan Akan, Cengiz Erol. Paranazal sinüs görüntülemede nadir bir bulgu: Sfenoid sinüs aplazisi ve frontal sinüs hipoplazisi. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi 21-25 Ekim 2015, Antalya. Poster Bildiri

77. Fatma Zeynep Güngören, Cengiz Erol, Ferhat Arslan, Seher Şen. Plazmodium falsiparum: Az rastlanan tropikal paraziter enfestasyon örneği. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi 21-25 Ekim 2015, Antalya. Poster Bildiri

78. Mehmet Şeker, Emre Kaya, Cengiz Erol, Şennur Şentürk Bilgin, Fatma Zeynep Güngören. Pulmoner venöz dönüş anomalilerine kuşbakışı: olgu serisi. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi 21-25 Ekim 2015, Antalya. Poster Bildiri

79. Cengiz Erol, Fatma Zeynep Güngören, Mehmet Şeker, Gülhan Ertan Akan. Karaciğerde infiltratif karakterde alveolar kist hidatik olgusu. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi 21-25 Ekim 2015, Antalya. Poster Bildiri

80. Cengiz Erol, Fatma Zeynep Güngören, Mehmet Şeker, Rukiye Kılıçarslan. Nadir bir olgu: Primer pankreas lenfoması. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi 21-25 Ekim 2015, Antalya. Poster Bildiri

81. Abdulkadir Eren, Cengiz Erol, Mehmet Şeker, Gülhan Ertan, Rukiye Kılıçarslan, Tuğrul Örmeci. Tailgut kisti: MRG bulguları. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi 21-25 Ekim 2015, Antalya. Poster Bildiri

82. Mehmet Şeker, Emre Kaya, Cengiz Erol, Ayşe Serap Akgün, Fatma Zeynep Güngören. Rastlantısal intrahepatik portal ven anevrizması: Ne yapmalı? 36. Ulusal Radyoloji Kongresi 21-25 Ekim 2015, Antalya. Poster Bildiri

83. Gülhan Ertan Akan, Rukiye Kılıçarslan, Cengiz Erol. Nadir görülen anevrizmal portahepatik fistül olgusu. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi 21-25 Ekim 2015, Antalya. Poster Bildiri

84. Rukiye Kılıçarslan, Melih Akan, Fatma Zeynep Güngören, Cengiz Erol. Presakral kitle tanısında nadir bir patoloji: Ganglionörom. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi 21-25 Ekim 2015, Antalya. Poster Bildiri

85. Mehmet Şeker, Emre Kaya, Cengiz Erol, Ayşe Serap Akgün, Fatma Zeynep Güngören. Periaortit vakalarına bakış: olgu serisi. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi 21-25 Ekim 2015, Antalya. Poster Bildiri

86. Fatma Zeynep Güngören, Cengiz Erol, Murat Can Kiremit, Yaşar Özdenkaya. Tümör görüntüsü veren renal kist hidatik olgusu. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi 21-25 Ekim 2015, Antalya. Poster Bildiri

87. Meral Çeti·nkaya, Cengiz Erol, Bahadır Ceylan. Tüberküloz Spondilodiskitte Nadir Komplikasyon: Pseudoanevrizma. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi 21-25 Ekim 2015, Antalya. Poster Bildiri

88. Fatma Zeynep Güngören, Cengiz Erol, Mehmet Şeker, Rukiye Kılıçarslan.Sağ koroner arterden köken alan sol bronşiyal arter. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi 21-25 Ekim 2015, Antalya. Poster Bildiri

89. Cengiz Erol, Fatma Zeynep Güngören, Mehmet Şeker, Rukiye Kılıçarslan. Akut aortik sendrom: Olgu serisi. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi 21-25 Ekim 2015, Antalya. Poster Bildiri

90. Rukiye Kılıçarslan, Cengiz Erol, Ekrem Güler. Tip 4 dual LAD: Nadir koroner arter anomalisi ve tanıda koroner BT anjiografinin önemi. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi 21-25 Ekim 2015, Antalya. Poster Bildiri

91. Rukiye Kılıçarslan, Cengiz Erol, Emre Kaya. Nadir konjenital-kompleks kalp hastalığı: Ventriküler septal defekt+Pulmoner atrezi+Major Aorto-Pulmoner Collateral Artery ve eşlik eden tek koroner arter orifisi anomalisi. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi 21-25 Ekim 2015, Antalya. Poster Bildiri

92. Seçi·l Telli· Erdoğan, Cengiz Erol, Arda Özyüksel. Aortopulmoner fistül nedenlerine yeni bir bakış. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi 21-25 Ekim 2015, Antalya. Poster Bildiri

93. Cengiz Erol, Fatma Zeynep Güngören, Mehmet Şeker. Diverkülite sekonder gelişen iliakokolonik fistül olgusu. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi 21-25 Ekim 2015, Antalya. Poster Bildiri

94. Emre Kaya, Mehmet Şeker, Cengiz Erol, Bekir Kayhan, Emir Cantürk. İlginç bir vaka: Ateşli silah yaralanması sonucu torakal aortada oluşan psödoanevrizmalar ve endovasküler yolla tedavisi / Öldürmeyen Allah öldürmez. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi 21-25 Ekim 2015, Antalya. Poster Bildiri

95. Gülhan Ertan Akan, Cenk Ersavaş, Rukiye Kılıçarslan, Cengiz Erol. Batın içi kanama ile prezente olan splenik arter anevrizması olgusu. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi 21-25 Ekim 2015, Antalya. Poster Bildiri

96. Afak Durur Karakaya, Mehmet Şeker, Meral Çetinkaya, Cengiz Erol. İnsidental olarak saptanan cowper’s sringoseli: mrg bulguları. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi. 1-5 Kasım 2016, Antalya. Poster Bildiri

97. Afak Durur Karakaya, Mehmet Şeker, Cengiz Erol. Nadir bir akut batın olgusu; transpoze overde torsiyon. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi. 1-5 Kasım 2016, Antalya. Poster Bildiri

98. Seçil Telli Erdoğan, Rukiye Kılıçarslan, Mehmet Şeker, Cengiz Erol. Konjenital iç kulak malformasyonlarında görüntülemenin önemi. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi. 1-5 Kasım 2016, Antalya. Poster Bildiri

99. Mehmet Şeker, Afak Durur Karakaya, Meral Çetinkaya, Cengiz Erol. Çift sol ön inen koroner arter. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi. 1-5 Kasım 2016, Antalya. Poster Bildiri

100. Cengiz Erol, Fatma Zeynep Güngören, Afak Durur Karakaya, Mehmet Şeker, Saime Ramadan. Tiroid nodüllerinde sonopatolojik korelasyon. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi. 1-5 Kasım 2016, Antalya. Poster Bildiri

101. Mehmet Şeker, Afak Durur Karakaya, Sabriye Şennur Bilgin, Cengiz Erol. Serebrospinal arteriyövenöz fistül tedavisinde endovasküler girişim: olgu sunumu. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi. 1-5 Kasım 2016, Antalya. Poster Bildiri

102. Mehmet Şeker, Fatma Zeynep Güngören, Afak Durur Karakaya, Cengiz Erol. Testis tümöründe vena kava inferior trombüsü ve yönetimi. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 31 Ekim-4 Kasım 2017, Antalya. Poster Bildiri

103. Fatma Zeynep Güngören, Mehmet Şeker, Afak Durur Karakaya, Cengiz Erol. Dev sağ atrium: kardiyak mr bulguları. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 31 Ekim-4 Kasım 2017, Antalya. Poster Bildiri

104. Mustafa Salih akın, Mustafa Öncel, Mustafa Celalettın Haksal, Kadır İdin, Cengız Erol, Ferhat Ceylan. Rektovezıkal fıstülün over the scope clıp system (otsc) ıle kapatılması. 34. Gastroenteroloji Haftası 1-6 Aralık 2017, Antalya. Poster Bildiri

105. Mustafa Salih Akın, Ahmet bilici, Cengiz Erol, Mustafa Öncel, Mustafa Celalettın Haksal, Sevil Seki, leyla Çevik. Endoscopıc closure of malıgnant coloduodenal fıstula wıth covered metal stent. 34. Gastroenteroloji Haftası 1-6 Aralık 2017, Antalya. Poster Bildiri

106. Radiotherapy-related rectal perforation in patients with prostate cancer. Mustafa Salih Akın, Ahmet Bilici, Cengiz Erol, Mustafa Öncel, Mustafa Celalettin Haksal. 34. Gastroenteroloji Haftası 1-6 Aralık 2017, Antalya. Poster Bildiri

107. Obezite cerrahisi sonrası gelişen portal ven ve splenik ven trombozu: olgu sunumu. Gülbanu Erkan, Yaşar Özdenkaya, Mehmet Şeker, Cengiz Erol.16. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri, 30 Mart-1 Nisan 2017, İstanbul. Poster Bildiri

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Ayten ALTINTAŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 14.10. 1971 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Tıp tarihi, Osmanlı tıbbı tarihi, Osmanlı tıbbında sağlıklı yaşam, İslam ve Osmanlı koku tarihi. Tıp Etiği, Klinik Araştırma etiği, Organ nakli etiği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1-Prof. Dr. Ayten Altıntaş. “Osmanlı Hekimlerinin Sağlık Kuralları”. Genişletilmiş I. Baskı. Milenyum Yayınları. 232 sayfa. İstanbul Şubat 2017, 2- Prof. Dr. Ayten Altıntaş, “ Isparta Gülü” Önemi-Tarihçesi-Kullanılışı. BAKA. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı. Maestro Reklamcılık Ltd.Şti. Mart 2014, 3-Prof. Dr. Ayten Altıntaş. “Isparta Rose” Sıgnıfıcance-Hıstory-Uses. Maestro Communication Group. Haziran 2014, 4- Prof. Dr. Ayten Altıntaş Sağlığın Can Damarı (Osmanlı Tıbbında Sağlıklı Yaşam) Yediveren Yayınları, 1. Baskı Aralık 2013, 5-Prof. Dr. Ayten Altıntaş: Hastahaneden Fakülteye Cerrahpaşa, 44.Yıl anısına. Maestro. Ekim 2011. 425 sayfa, 6- Prof. Dr. Ayten Altıntaş: GÜL İlaçların En Güzeli, Hayy Kitap, İstanbul Temmuz 2009, 7-Prof. Dr. Ayten Altıntaş. Gül, Gülsuyu, Tarihte, Tedavide ve Gelenekteki Yeri. İstanbul Mayıs 2007, 8-Hüsrev Hatemi, Ayten Altıntaş. Türk Tıbbının Önemli Adımları. CSA global Publishing, İstanbul. Şubat 2006, 9-Tabîb İbn-i Şerîf , Yâdigâr ; 15. yüzyıl Türkçe Tıp kitabı Yâdigâr-ı İbn-i Şerîf, Proje Danışmanı A. Altıntaş ,Editör Orhan Şahin, Yerküre Yayınları. Cilt 1,İstanbul 2003, Tabîb İbn-i Şerîf , Yâdigâr; 15. yüzyıl Türkçe Tıp kitabı Yâdigâr-ı İbn-i Şerîf Proje Danışmanı A. Altıntaş, Hazırlayanlar; Y.Okutan, D.Koçer, M.Yıldız. Yerküre Yayınları. Cilt 2 ,İstanbul 2004.
“Osmanlı Tıbbında Kastrasyonlar".Türk Üroloji Dergisi .cilt 9, sayı:3 , Temmuz Ağustos Eylül 1983, İstanbul s.183-188. , "Divanü Lügat-it Türk'deki Tıbbi Bitkiler". Türk Dünyası Araştırmaları.no.25, Ağustos 1983,İstanbul, s.136-148, "Türklerde Dişle İğdişcilik".Folklor ve Etnoğrafya Araştırmaları 1984. 1984, İstanbul, s.13-15., “Tıp Tarihinde Testis Hormonu ve Anabolizan İlaçlara Geçiş". Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi .cilt 5,sayı:12, Nisan 1984,İstanbul,s.349-357, "-Eski Türk Tıbbına Bir Bakış".Tıp Tarihi Araştırmaları. cilt1.1986, İstanbul, s.84-87, "Eski TürkKültüründe Hayat Ağacı ve Ölümsüzlük Otu". Türk Dünyası Araştırmaları, sayı.51, Aralık 1987, İstanbul, s.143-156, “Divanü Lüğat-it Türk'deki Tıp Terimleri".Tıp Tarihi Araştırmaları, cilt 2.1988, İstanbul, s.65-73, "İslam Tıbbını Etkiliyen Müfret Deva yazarları".Tıp Tarihi Araştırmaları , cilt3, 1989, İstanbul, s.62-73, "Aphrodısıac Prescriptıons Mentıoned In The Ottoman Manuscripts On Medıcıne Datıng From The 17th and 18th centuries" .Art&Androloji, no 6,1992 , İstanbul, s.85-89, "Castratıon In Medıcal Practıce Durıng The Ottoman Empıre". Art&Androlojı, no 6, 1992, s.121-125, "Gülhane Askeri Tababet Tatbikat Mektebi Ve Seririyatında İlaç Hazırlama Çalışmaları" . I.Türk Tıp Tarihi Kongresi ,Kongreye Sunulan Bildiriler , Türk Tarih Kurumu Yayını, 1992, Ankara, s.157-162, "İstanbul Gülhane Askeri Tababet Tatbikat Mektebi Binasının Bugünkü Durumu". I.Türk Tıp Tarihi Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler,Türk Tarih Kurumu yayını, 1992,Ankara ,s.179-181, “Kerim Sebati Gürün”. Çağdaş Cerrahi Dergisi, vol.7,sayı 1,Ocak 1993, İstanbul, sah.60-62, "Osmanlı İmparatorluğunda Hekimbaşılığın Lağvı Meselesi" Tıp Tarihi Araştırmaları , no 5, 1993,İstanbul, s. 52-58, "Tıbhane-i Amire ve 14 Mart Tıp Bayramı". Tarih ve Toplum, no 117, Eylül 1993,İstanbul, s.45-56, "Sıhhıye Müzesi'nden Yeni Sağlık Müzesi'ne ". 14 Mart 1995,İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Yayını", Ayrı baskı, "Tanzimata Müteakip Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane'ye Hangi Milletlerden Ne Kadar Öğrenci Alınacağı Meselesi". Yeni Tıp Tarihi Artaştırmaları no 1, 1995, İstanbul,s.68-91, "Dr.Karl Ambros Bernard'ın Mekteb-i Tıbbıyenin Kuruculuğu Meselesi". Tarih ve Toplum, Kasım 1995,Sayı 143,s.36-45. Osmanlı İmparatorluğunda Hekimbaşılık Müessesesinin Yetkilerini Üzerine Alan Meclis, Meclis-i Umur-u Tıbbıye". Türk Dünyası Araştırmaları , sayı 100, Şubat 1996,İstanbul,s.203-218, “Türk Cerrahisinin Önemli Bir Şahsiyeti Operatör Muallim Orhan Abdi(Kurtaran)". Sendrom , yıl 8, no 2,Şubat 1996, İstanbul,s.80-85, “Sultan Reşad'ın Ameliyatı”. Tarih ve Medeniyet, sayı 34, Ocak 1997, İstanbul , s.50-53, “Fatih Darüşşifasında Tıp Eğitimi Yapılıyormuydu”. Tarih ve Toplum, cilt 27, sayı 161,Mayıs 1997, İstanbul,s.35-39, “II.Mahmud'un Tıbbıye Nutku Düzmece miydi”; Tarih ve Toplum, cilt 28,sayı 163, Temmuz 1997, İstanbul, s.4-8, “Topkapı Sarayının Önemli Bir Mevkii Gülhane ve Türk Tıp Tarihindeki Yeri”. Tarih ve Medeniyet, sayı 43,Ekim 1997, İstanbul, s.6-9, "Demirkapı Viladethanesi (İstanbul'daki ilk Doğumevi)". Tombak, sayı 17, 1997, İstanbul,s.26-30, “Osmanlı İmparatorluğunda 1837 yılında Hastahanelere gereken ilaçların İmali ve Dağıtımıyla İlgili Düzenleme Yapılması Hakkında”. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları , no.2-3, İstanbul 1996-1997,s.98-106, "Sağlık Müzesinin Yağlı Boya Tabloları". Tombak, sayı 18, 1998, İstanbul, s.36- 44, "Tıbhane-i Amire'ye Adım Adım". Tarih ve Toplum, cilt 29, sayı 171,Mart 1998, İstanbul, s.132-137, "Tıbbıyede İlk Nişan Merasimi".Tarih ve Medeniyet, sayı 48, Mart 1998,İstanbul ,s.10-15, “Türkiyede Hemşireliğin başlangıcı”. Sağlık Alanında Türk Kadını, İstanbul 1998,s.378-387, “Doktor Pakize İzzet Tarzı”. Sağlık Alanında Türk Kadını, İstanbul 1998. s.297-302, “Gülhane Seririyat Hastahanesi’nden Önceki Gülhane Hastahanesi”. V.Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri, Ankara 1998, s.1-11, “ 1853 Yılında İstanbul’da Bir Eczacının Cezalandırılması”. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 4, İstanbul ,1998, s.181-186.

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Tuğrul ÖRMECİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mahmut TOKAÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1985 İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

Araştırma Alanları

Tıp Tarihi, Diş Hekimliği Tarihi, Eczacılık Tarihi, Tıbbi Etik.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Yayınlar

Kahveci R, Tokaç M: “Kanıta Dayalı Sağlık Politikası ve Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi”. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2010; 30 (6); 2020-2024.

Tokaç M: “Türk Tıp Tarihine Ait Belgelerde Hasta Güvenliği”. 2. Uluslararası Hasta Güvenliği Kongresi (Antalya, 25-29 Mart 2009)

Topçu İ, Tokaç M, Eker H H: “Cumhuriyetin İlk Yıllarına Ait Bir Halk Sağlığı Eğitimi Materyali: Sıhhi Müze Atlası”. 5. Balkan Tip Tarihi ve Etiği Kongresi, İstanbul, 11–15 Ekim 2011

Tokaç M, Topçu İ, Eker H H: “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sağlık Bakanlığınca Yayımlanan Bir Eserdeki Halk Sağlığı Sorunu İçki Belası”. 5. Balkan Tip Tarihi ve Etiği Kongresi, İstanbul, 11–15 Ekim 2011

Tokaç M: “Sağlık Politikaları ve Hasta Güvenliği”. 3. Uluslararası Hasta Güvenliği Kongresi; (11-13 Haziran 2009 İstanbul).

Tokaç M, Kahveci R, Bulun M: “Improving HTA within Turkey Ministry of Health”. V. Annual Meeting HTAi 2008 (July 6-9, 2008 Montréal Canada).

Tokaç M: “Yazılarımız ‘Bilimi’ Olmalı mı?”, Tıp Etiği – Hukuku – Tarihi Kasım 2002; 10 (4): 310-312.

Tokaç M: “Ötanazi”. SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi İlkbahar 2010; 14: 74-79.

Tokaç M: “Mevlâna Aşığı Ünlü Tıp Tarihçimiz: Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk”. SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi Yaz 2010; 15: 74-79.

Tokaç M, Topçu İ: “Cumhuriyetin İlk Yıllarına Ait Bir Halk Sağlığı Sorunu: Yüksek Ökçeler”. Lokman Hekim Journal, 2011; 1 (2): 28-32.

Tokaç M: “İki Türkçe Tıp Yazması Arasındaki İlginç Benzerlikler”. VI. Türk Tıp Tarihi Kongresi (İzmir, 22-24 Mayıs 2000).

Tokaç M: “Süleymaniye Kütüphanesinde Yadigar İsimli Eserin Derkenarındaki Üç Müfredat Kitabının Tanıtılması”. V. Türk Eczacılık Tarihi Kongresi (İzmir, 25-26 Mayıs 2000).

Tokaç M: “Eski Türkçe Tıp Yazmalarında Deri Hastalıkları Tedavisi”. 3. Merkez Efendi ve Halk Hekimliği Günleri (İstanbul, 10-19 Mayıs 2002).

Tokaç M: “İlk Türkçe Tıp Yazmalarında Döküntülü Cilt Hastalıkları Terminolojisi” VII. Türk Tıp Tarihi Kongresi (İstanbul, 4 Eylül 2002).

Tokaç M: “Serbest Eczacılık ve Etik Sorunlar”. Türkiye Biyoetik Derneği VI. Tıp Etiği Kongresi: Biyoetikte Yeni Ufuklar (İstanbul, 25-26 Kasım 2010).

Tokaç M, Özbek H, İlbars H, Terzi Ü, Dedeoğlu BD, Terzioğlu B, Köse A, Öztürk S, Tanyeri P,: “Bir Karşılaştırma: ‘İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik’ ve ‘Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik’”. 20. Ulusal Farmakoloji Kongresi (4-7 Kasım 2009 Antalya).

Tokaç M. "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında etik problemler" (Kitap Bölümü). Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi (Özel Konular) / Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Etik ve Hukuki Sorunlar. (Editör: Mahmut Tokaç). ISBN: 978-605-034-017-4, 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.14-22.

Tokaç M. “Gen Düzenleme Teknolojileri ve İlaç”. (Bölüm Yazarı) Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi (Özel Konular) / Genetik Müdahale ve Etik Tartışmalar. (Editör: İbrahim Topçu) ISBN: 978-625-401-324-9, Ankara, Türkiye Klinikleri; 2021. p. 36-40.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Teknik Üniversitesi 2007 İstanbul Üniversitesi Sayısal Yöntemler BD

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

istatistik, veri madenciliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Tansel ÇAKIR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hacettepe Üniversitesi Gazi Üniversitesi Çorlu Devlet Hastasnesi

Araştırma Alanları

Radiofarmasi, hücre işaretleme teknikleri, böbrek hastalıklarında görüntüleme, nöroimaging

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)


7.1.1. Demirci U, Coskun U, Akdemir UO, Benekli M, Kapucu O, Ozkan S, Cakir T, Baykara M, Buyukberber S. The nodal standard uptake value (SUV) as a prognostic factor in head and neck squamous cell cancer. Asian Pac J Cancer Prev. 2011;12(7):1817-20.

7.1.2. Demirci U, Buyukberber S, Cakir T, Poyraz A, Baykara M, Karakus E, Tufan G, Benekli M, Coskun U. Isolated mucinous adrenal metastasis in a breast cancer patient. J Oncol Pharm Pract. 2011 Dec;17(4):444-7. Epub 2011 Jan 31.

7.1.3. Guner LA, Karabacak NI, Cakir T, Akdemir OU, Kocaman SA, Cengel A, Unlu M. Comparison of diagnostic performances of three different software packages in detecting coronary artery disease. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2010 Nov;37(11):2070-8. Epub 2010 Jun 29.

7.1.4. M Akif Özgül, Ekrem Cengiz Seyhan, Güler Özgül, Erdoğan Çetinkaya, Songul Büyükkale, Nurcan Ünver, Tansel Çakır, Adnan Sayar. Endotracheal ectopic parathyroid adenoma mimicking asthma Respiratory Medicine Case Reports 01/2014; DOI: 10.1016/j.rmcr.2014.07.006

7.1.5. Ferhat Arslan, Mesut Yilmaz, Tansel Cakir, Ali Mert. Significant Contribution of Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography/Computed Tomography (FDG PET/CT) in a Case of Acute Lymphoblastic Leukemia Presenting with Fever of Unknown Origin. Internal Medicine (Impact Factor: 0.97). 01/2014; 53(7):789-91. DOI: 10.2169/internalmedicine.53.1443.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler

7.3.1. T. Cakir, O. Kapucu, U.O. Akdemir, O. Soylemezoğlu. Correlation of Tc-99m DMSA scintigraphy and voiding cystourethrography findings in pediatric patients evaluated for urinary tract infections. XIII. International Symposium on Radionuclides in Nephrourology (ISCORN) abstract book s:52.

7.3.2. N. Karabacak, T. Cakir, K. Unal. Kidney to liver ratio in MAG3 renography a simple scintigraphic parameter for evaluation of routine individual renal function maturation in infants and children. XIII. International Symposium on Radionuclides in Nephrourology (ISCORN) abstract book s:70.

7.3.3. U. O. Akdemir, K.Unal, L. Guner, T. Cakir, M. T. Kitapci. Comparison of bone scintigraphy and F18-FDG PET/CT findings in the detection of bone metastasis in patients with lung and breast cancer. 21. EANM Congress. Eur J. Nucl. Med. Mol Imaging (2008) 35 (suppl 2):s261

7.3.4. (Sözlü sunum) T. Cakir, U. O. Akdemir, L. Guner, K. Unal, M. T. Kitapçi. Detection of bone metastasis in patients with breast cancer comparison of bone scintigraphy and F18-FDG PET/CT. 8. International Congress of Nuclear Oncology. Turkish Journal of Nuclear Medicine vol 17, no 1 s:8

7.3.5. K. Unal, L. Guner, U. O. Akdemir, T. Cakir, M. T. Kitapci. Detection of bone metastasis in patients with lung cancer comparison of bone scintigraphy and F18-FDG PET/CT. 8. International Congress of Nuclear Oncology. Turkish Journal of Nuclear Medicine vol 17, no 1 s:8

7.3.6. (Sözlü sunum) T. Cakir, T:D: Ciftçi, T.Sucak, U. O. Akdemir, Y.Tavil, A.Cengel, M. T. Kitapci. Our first experiences with adenosine in stres myocardial perfusion scintigraphy. 8. International Congress of Nuclear Oncology. Turkish Journal of Nuclear Medicine vol 17, no 1 s:9

7.3.7. T.Sucak, U.O.Akdemir, T.Cakır, N.Gokcora, N.I.Karabacak, L.O.Kapucu, M.Unlu. Use of 18FDG PET/CT in pediatric patients: indications and patient characteristics. 22. EANM Congress. Eur J. Nucl. Med. Mol Imaging (2009) 36 (suppl 2):s356

7.3.8. T.Cakır, N.Gokcora, U.O.Akdemir, N.I.Karabacak, N.Akyurek, A.Cakır, ZN. Ozkurt, M.Yagcı: Diagnostic usefulness of quantitative 18FDG PET/BT data In the detection of bone marrow involvement in primary staging of lymphoma patients. 22. EANM Congress. Eur J. Nucl. Med. Mol Imaging (2009) 36 (suppl 2):s241

7.3.9. N.Gokcora, U.O.Akdemir, T.Cakır, F:G:Pınarlı, C.Karadeniz, A.Oguz, The contribution of FDG PET imaging in managament of pediatric lymphoma patients. 22. EANM Congress. Eur J. Nucl. Med. Mol Imaging (2009) 36 (suppl 2):s302

7.3.10. K. Unal, M. Unlu, L. Guner, T. Cakir, Incidental Detection of Pericardial Effusion on Bone Scan. 25. EANM Congress (27-31 Ekim 2012, Milan P0859)

7.3.11. K. Unal, N. I. Karabacak, T. Cakir, Sleep-dream Related Changes in Visual Cortex; Stages of Sleep and SPECT Findings 25. EANM Congress (27-31 Ekim 2012, Milan P0886)

7.3.12. L. Guner, E. Vardareli, T. Cakir, K. Unal Comparison of Cerebellar 18F-FDG Uptake between Oncological and Brain 18F-FDG PET Specific Conditions 25. EANM Congress (27-31 Ekim 2012, Milan P1057)

7.3.13. L. Güner, E. Vardareli, T. Aksoy, B. Atalar, E. Ozyar, O. Er, K. Unal, T. Cakir. Contribution of 18F NaF to Oncological 18F FDG PET. SNMMI 2013 Congress (May 2013 Canada).


7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


7.6.1. T. Çakir, T. Çiftci, Ü.Ö. Akdemir, A. B. Tokçaer, L. O. Kapucu. Demans ön tanılı hastalarda beyin FDG PET görüntülerinin değerlendirmesinde NeuroQ yazılımı ile görsel değerlendirme sonuçlarının karşılaştırılması. 21. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi. Turkish Journal of Nuclear Medicine vol 18, no 1 s:47

7.6.2. T. Çakır, N. Gökçora, Ü.O.Akdemir, N.İ.Karabacak, N. Akyürek. PET/BT’nin Lenfomanın Primer evrelendirmesinde kemik iliğini değerlendirmedeki rolü. 22. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi. Turkish Journal of Nuclear Medicine vol 19, no 1 s:105

7.6.3. T.Çakır, T. Atasever. Oral Kontrast kullanımına bağlı pelvik bölgede metilen difosfanat tutulumu: Vaka sunumu. 25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi. PS140

7.7. Diğer yayınlar

7.7.1. T. Çakır, M. Urhan, Y. Narin, Nükleer tıp uygulamaları, Solunum Sistemi Fonksiyonel Değerlendirmesi (978-975-8882-43-4). Sf 69-77


10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

10.1. Türkiye Nükleer Tıp derneği

10.2. Avrupa Nükleer Tıp derneği (EANM)

10.3. International Society of Radiolabeled Blood Elements (ISORBE)

10.4. İstanbul Tabip odası

Kurum Dışı Görevlendirme

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Hatice Bilge BECERİR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. İsmail DABANLI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği: 2010 Mimarlık :2011 İstanbul Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Teknik Üniversitesi (Araştırma Görevlisi) Clemson University, Glenn Department of Civil Engineering (ABD) (Misafir Araştırmacı)

Araştırma Alanları

İklim değişikliği, hidroklimatoloji, kuraklık, hidroloji, bulanık mantık, yeraltı suları, yenilenebilir enerji, esnek tasarım, akıllı şehirler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

a) Book Chapter • Güçlü Y.S., Dabanlı İ., Şişman E., Şen Z., Exergy for Better Environment and Sustainability, Vol. 2, Part 2, Chapter 14, 2018 Springer Nature, New York, https://doi.org/10.1007/978-3-319-62575-1 • Güçlü Y.S., Dabanlı İ., Şişman E., Short and Long-Term Solar Radiation Estimation Method, Progress in Exergy, Energy, and the Environment, 2014 Springer, New York, http://doi.org/10.1007/978-3-319-04681-5_48 b) SCI-E Papers • Şen, Z., Şişman, E., & Dabanli, I. (2019). Innovative Polygon Trend Analysis (IPTA) and Applications. Journal of Hydrology. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.05.028 • Dabanli, I. (2019). Temperature difference relationship among precipitation, dry days, and spells in Turkey. Theoretical and Applied Climatology. Springer-Verlag Wien. https://doi.org/10.1007/s00704-018-2649-4 • Güçlü, Y. S., Dabanlı, I., Şişman, E., & Şen, Z. (2019). Air quality (AQ) identification by innovative trend diagram and AQ index combinations in Istanbul megacity. Atmospheric Pollution Research, 10(1), 88–96. https://doi.org/10.1016/j.apr.2018.06.011 • Dabanli, I. (2018). Drought hazard, vulnerability, and risk assessment in Turkey. Arabian Journal of Geosciences, 11(18). https://doi.org/10.1007/s12517-018-3867-x • Dabanli, I. Şen, Z., (2018). Classical and Innovative-Şen Trend Assessment under Climate Change Perspective. International Journal of Global Warming, 15(1), 1. https://doi.org/10.1504/ijgw.2018.10006669 • Dabanlı, İ., Şen, Z., (2018). Precipitation projections under GCMs perspective and Turkish Water Foundation (TWF) Statistical Downscaling Model Procedures. Theoretical and Applied Climatology. http://doi.org/10.1007/s00704-017-2070-4 • Dabanlı, İ., Mishra A.K., Şen, Z., (2017). Long-Term Spatio-temporal Drought Variability in Turkey. Journal of Hydrology, 552, 779-792. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.07.038 • Dabanlı, İ., Şen, Z., Yeleğen, M. Ö., Şişman, E., Selek, B., & Güçlü, Y. S. (2016). Trend Assessment by the Innovative-Şen Method. Water Resources Management. http://doi.org/10.1007/s11269-016-1478-4 • Güçlü, Y. S., Dabanlı, İ., Şişman, E., & Şen, Z. (2015). HARmonic–LINear (HarLin) model for solar irradiation estimation. Renewable Energy, 81, 209–218. http://doi:10.1016/j.renene.2015.03.035 • Güçlü, Y. S., Yeleğen, M. Ö., Dabanlı, İ., & Şişman, E. (2014). Solar irradiation estimations and comparisons by ANFIS, Angström–Prescott and dependency models. Solar Energy, 109, 118–124. http://doi:10.1016/j.solener.2014.08.027 • Şen, Z., Dabanlı, İ., Şişman, E., & Güçlü, Y. S. (2015). Hydrogeological parameter estimations by partial type curve matching methodology. Arabian Journal of Geosciences, 8(1), 565–578. http://doi:10.1007/s12517-013-1205-x • Uyumaz, A., & Dabanlı, İ. (2013). Architect Sinan’s Kırkçeşme water supply system outside the city of Istanbul and city network. Water Science & Technology: Water Supply, 13(3), 626. http://doi:10.2166/ws.2013.065 • Altunkaynak, A., Erdik, T., Dabanli, İ., & Şen, Z. (2012). Theoretical derivation of wind power probability distribution function and applications. Applied Energy, 92, 809–814. http://doi.org/10.1016/j.apenergy.2011.08.038 c) TR Index (TR Dizin) • Dabanlı, İ . (2019). Kuraklık Riskinin Bulanık Mantık Yardımıyla Türkiye Genelinde Değerlendirilmesi. DÜMF Mühendislik Dergisi, 10 (1), 359-372. https://dx.doi.org/10.24012/dumf.499660 • Dabanli İ., (2018). A Climate Change Impact: Variation in Precipitation Patterns, and Increased Drought Risk in Turkey. Sakarya University Journal of Science, 1–1. https://doi.org/10.16984/saufenbilder.467119 d) Other Papers • Dabanlı İ., Şen Z., (2017) Turkish Water Foundation (TWF) Statistical Climate Downscaling Model Procedures and Temperature Projections, European Water,59:25-32. • Dabanli İ., Şisman E., Sen Z., (2015). Solar Irradiation Calculation Using Double Probability Density Function (DPDF). Global Journal on Advances in Pure & Applied Sciences (6), 8-23. • Tufaner, F., Dabanli, İ., Özbeyaz, A., (2019). Kuraklığın Yapay Sinir Ağları ile Analizi: Adıyaman Örneği. İklim Değişikliği ve Çevre, 4 (1), 25-32. http://dergipark.org.tr/idec/issue/44131/515071 e) International Proceedings • Tufaner F., Dabanli I., (2018). Adıyaman İlinde Kuraklik Takibi, Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bildiriler Kitabı: 373-381, 22-24 Mart 2018, Bursa, Türkiye • Tufaner F., Dabanli I., Özbeyaz A., Kuraklıgın Yapay Sinir Ağlari ile Analizi: Adıyaman Örneği. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bildiriler Kitabı: 382-389., 22-24 Mart 2018, Bursa, Türkiye • Şişman E., Dabanli İ., Ulusal Katkı Niyet Belgelerinin Sentezi. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bildiriler Kitabı: 1829-1838., 22-24 Mart 2018, Bursa, Türkiye • Dabanli İ., Şişman E., Sera Gazı Emisyonlarının Artmasında Ülkelerin Sorumluluk Oranlarının Kıyaslanması. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bildiriler Kitabı: 1839-1845., 22-24 Mart 2018, Bursa, Türkiye • Dabanlı İ., Şen Z., Turkish Water Foundation (TWF) Statistical Climate Downscaling Model Procedures and Temperature Projections, 10th World Congress on Water Resources and Environment, July 5-9, 2017, Athens, Greece • Güçlü Y.S., Şişman E., Dabanlı İ., Illustration of Air Quality Change Using Innovative Trend Analysis Method, International Conference on Civil and Environmental Engineering, May 20-23, 2015, Nevsehir, Turkey. • Güçlü Y.S., Dabanlı İ., Şişman E., Şen Z., Improving of Angström-Prescott Model Using the Harmonic Analysis, The Seventh International Exergy, Energy and Environment Symposium, April 27-30, 2015, Valenciennes, France. • Dabanlı İ., Şişman E.,Güçlü Y.S., Şen Z., Solar Irradiation Calculation Using Double Probability Density Function (DPDF), Second Global Conference on Energy, Soil, Water, Air and Environment, December 11-13, 2014, Dubai, United Arab Emirates. • Güçlü Y.S., Dabanlı İ., Şişman E., Short and Long-Term Solar Radiation Estimation Method, The Sixth International Exergy, Energy and Environment Symposium, July 1-4, 2013, Rize, Turkey. • Güçlü Y.S., Vazifekhah S., Dabanlı İ., Uyumaz A., Curb Opening Inlets and Hydraulics Calculations, 3th International Bursa Water Congress, March 22-24 2013. Bursa, Turkey • Şen Z., Dabanlı İ., Application of Theoretical Error Reducing Algorithm on Sediment Transportation, 6th International Perspective on Water Resources and Environment, January 7-9, 2013, İzmir, Turkey • Şen Z., Dabanlı İ., Theoretical Error Reducing Algorithm, 8th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, Proceeding Book p. 87, September 27-28 2012, Antalya, Turkey • Dabanlı Ö., Dabanlı İ., From Ottoman to Present Haliç (Golden Horn) Shipyard and Water Usage, 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilization, Proceeding p., 707-14., March 22-24 2012, İstanbul, Turkey • Uyumaz A., Dabanlı İ., Architect Sinan’s City Water Network and Fountains, 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilization, Proceeding p., 687-94., March 22-24 2012, İstanbul, Turkey • Uyumaz A., Dabanlı İ., Architect Sinan’s Kırkçeşme Water Supply System outside the City, 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilization, Proceeding p., 696-706., March 22-24 2012, İstanbul, Turkey f) National Proceedings • Dabanlı İ., Uyumaz A., Hydrogen Energy and Turkey Hydrogen Energy Potential, VIII. National Renewable Energy Symposium, Bursa, 2010, Proceeding Book, p:238 g) Panels • International Water and Environment Congress, 22-24 March 2018, Bursa, Turkey • VIII. National Renewable Energy Symposium Hydrogen Energy, December, 2010, Bursa, Turkey • VIII. National Renewable Energy Symposium Wind Energy, December, 2010, Bursa, Turkey SCIENTIFIC PROJECTS 1. Completed Projects • Özger M., Erdik T., Dabanlı İ., Karsavran Y., Prediction of Wind Energy Potential on Istanbul Shores, İSTKA, 2011 • Development of Methodology for the Determination of Environmental Objectives for Terrestrial, coastal and transitional waters: Büyük Menderes Basin Pilot Study, Project No: KP-POF-04, KAMAG, TUBITAK, (2013-2014) • Climate Change Effects on Water Resources in Akarcay Basin, ITU, (2014-2017) 2. Project in Progress • Dabanli I., (General Coordinator), Capacity Building and Observation Project for Carrying out of Greenhouse Gases Intended National Determined Contribution, Republic of Turkey Ministry of Environment and Urbanization, 2017-2020 Project partners: 1) Republic of Turkey Presidential Budget and Strategy Directorate, 2) Republic of Turkey Ministry of Energy and National Resources, 3) Republic of Turkey Ministry of Industry and Technology, 4) Republic of Turkey Ministry of Transport, Maritime and Communications, 5) Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance, 6) Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry RESEARCH/SCIENTIFIC VISIT • Climate Change and Drought Analysis Research, Clemson University, Glenn Department of Civil Engineering, 01 April 2016-01 April 2017, Clemson, South Carolina, USA. • Resilience Engineering for Energy and Urban Systems, University of Tokyo, 10-21 January 2016, Tokyo Japan.

Bilgi Talep Formu