Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programının amacı; çocuk sağlığına ilişkin bağımsız araştırma yapma, bilimsel konuları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve çocuk ve aileye dönük kanıt temelli hemşirelik bakımı felsefesi kazandırmaktır. Öğrencinin bu yeterliliğini, özgün ve yenilik içeren bir bilimsel tez çalışmasını tamamlayarak ortaya koyması gerekir.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree and/or Master's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result, Certificate of English Proficiency

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses and take minumum 240 ECTS with a seminar, qualifying exam, dissertation proposal, PhD dissertation have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız

1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇSHD1110198 KANIT TEMELLİ ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I Türkçe 2+4 8
ÇSHD1110199 ÇOCUK SAĞLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkçe 2 4
ÇSHD1110201 KANIT TEMELLİ ÇOCUK HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Türkçe 2+4 8
ÇSHD1110202 DOKTORA SEMİNERİ:BİLİMSEL YAZARLIK I-KAYNAK TARAMA Türkçe - 10
ÇSHD1110203 YENİDOĞAN VE ÇOCUK HEMŞİRELİĞİNDE ETİK Türkçe 2 4
ÇSHD1110204 ÇOCUK SAĞLIĞINI GELİŞTİRME VE KORUMA Türkçe 2 4
ÇSHD1110205 SAĞLIK POLİTİKASI VE SİSTEMLERİ Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇSHD1210206 KANIT TEMELLİ ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II Türkçe 2+4 8
ÇSHD1210207 KANIT TEMELLİ ÇOCUK HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Türkçe 2+4 8
ÇSHD1210209 ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ TEORİ VE MODELLERİ Türkçe 2 4
ÇSHD1210211 DOKTORA SEMİNERİ:BİLİMSEL YAZARLIK II-MAKALE KRİTİĞİ Türkçe - 10
ÇSHD1210212 ÇOCUK CERRAHİSİ HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2 5
ÇSHD1210213 HEMŞİRELİKTE VAKALARLA KRİTİK DÜŞÜNME Türkçe 2 6
ÇSHD1210437 İLERİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Türkçe 3 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇSHD2110214 HEMŞİRELİK BİLİMİ FELSEFESİ Türkçe 2 4
ÇSHD2110215 DOKTORA SEMİNERLERİ:BİLİMSEL YAZARLIK III-PROJE YAZMA Türkçe - 10
ÇSHD2110216 ÇOCUK GELİŞİM KUR. VE GELİŞİM DÖNEMLERİNE GÖRE BÜYÜME,GELİŞME Türkçe 2 4
ÇSHD2110217 ADÖLESAN SAĞLIĞI Türkçe 2 4
ÇSHD2110218 OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2 4
ÇSHD2110219 ÇOCUK VE AİLESİNİN PSİKOSOSYAL BAKIMI Türkçe 2 4
ÇSHD2110221 NEONATAL/PEDİATRİK KLİNİK FARMAKOLOJİ Türkçe 2 4
ÇSHD2110232 KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK:KAVRAM,TEORİ,ARAŞTIRMA VE UYG. Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇSHD2210222 DOKTORA SEMİNERLERİ:BİLİMSEL YAZARLIK IV-PROJE SUNUM Türkçe - 10
ÇSHD2210228 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
ÇSHD2210223 PEDİATRİDE EVDE BAKIM Türkçe 2 4
ÇSHD2210224 ENGELLİ ÇOCUK VE AİLESİ Türkçe 2 4
ÇSHD2210225 PEDİATRİK PALYATİF BAKIM Türkçe 2 4
ÇSHD2210226 HEMŞİRELİK BİLİŞİMİNE GİRİŞ Türkçe 2 4
ÇSHD2210227 SAĞLIK BAKIMINDA KLİNİK SİMÜLASYON Türkçe 2+2 6
ÇSHD2210233 AFET HEMŞİRELİĞİ VE ACİL DURUMLARA HAZIRLIK Türkçe 2 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇSHD3110228 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
ÇSHD3110229 TEZ Türkçe - 100
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇSHD3210228 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
ÇSHD3210229 TEZ Türkçe - 100
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇSHD4110229 TEZ Türkçe - 100
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇSHD4210229 TEZ Türkçe - 100

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine ilişkin eğitim araştırma ve uygulama alanında kritik düşünme becerilerini kullanabilme
Çocuklara yönelik bilimsel araştırma verilerini klinik ortamda hemşirelik bakımına aktarabilme

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Araştırmaların bilimsel niteliğini ve kanıt düzeylerini değerlendirebilme
Kendi alanında bağımsız olarak özgün araştırmalar yapabilme.
Gelişim kuramlarına göre çocuğun gelişimini değerlendirebilme
Hemşirelik kuramlarına göre çocuk ve ailenin hemşirelik bakımını tasarlama ve yönetebilme

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında hemşirelik bilgisi üretmek ve geliştirmek için araştırmalar tasarlayabilme
Alanı ile ilgili geliştirdiği en az bir bilimsel makaleyi uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanına bilimsel katkı sağlayabilme.
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanına yönelik bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve çocuk hemşireliğine uygulayabilme

Öğrenme Yetkinliği

Multidisipliner ekip içerisinde, çocuk ve ailenin bakımına yönelik uzmanlık bilgi ve becerilerini kullanabilme

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Çocuk sağlığına ilişkin bakım, politika ve kanıta dayalı uygulamalara katkı sağlayacak proje ve araştırmalar yapabilme
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine yönelik bir alandaki bilimsel yayın ve uygulamaları değerlendirerek kanıta dayalı uygulama rehberleri/kılavuzları/protokolleri geliştirebilme
Çocuk hemşireliği alanına yeni, bilimsel, uygulamaya yönelik teorik ve analitik bilgiler üretebilme

Alana Özgü Yetkinlik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanabilme
Çocuk, aile ve tolumun bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunarak bu değerlerin gelişimini destekleyebilme

İstihdam Olanakları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, hemşirelik alanında “Doktora (Ph.D) Derecesi” almaya hak kazanmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nda hemşirelik, Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadroda, özel sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde uzman hemşire olarak görev yapabilir.

Üst Dereceye Geçiş

Post-Doktora programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl ders dönemi ve dört yarıyıl tez dönemi olmak üzere toplam sekiz yarıyıl oluşmaktadır. Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir doktora programı daha erken de tamamlanabilir. Ancak; yeterlik sınavını takip eden dönemde en az üç kez tez izleme sınavından başarılı olan ve yayın şartını yerine getiren öğrenci tezini teslim edebilir. Öğrenci, almış olduğu tüm derslerden başarılı olabilmek için yeterlik koşullarını yerine getirmek zorundadır (Başarı notu=75). Öğrenci başarısı; her ders kapsamında planlanan araştırma, bilimsel yayın, seminer, uygulama, proje, yazılı/sözlü sınavlar çerçevesinde değerlendirilir. Ders ve kredi yükünü başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilerek belirlenen sürede tezini başarıyla tamamlayarak yayın şartını yerine getiren öğrenci, doktora diplomasını almaya hak kazanır. Sekiz yarıyıl sonunda tezini teslim edemeyip ek süre almayanlar ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verilen ek süre sonunda tezini teslim etmeyen öğrencilerin ilişiği kesilir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ADÖLESAN SAĞLIĞI 555555555555555
AFET HEMŞİRELİĞİ VE ACİL DURUMLARA HAZIRLIK 555555555555555
ÇOCUK CERRAHİSİ HEMŞİRELİĞİ 555555555555555
ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ TEORİ VE MODELLERİ 555555555555555
ÇOCUK SAĞLIĞINI GELİŞTİRME VE KORUMA 555555555555555
KANIT TEMELLİ ÇOCUK HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I 555555555555555
KANIT TEMELLİ ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I 555555555555555
KANIT TEMELLİ ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II 555555555555555
KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK:KAVRAM,TEORİ,ARAŞTIRMA VE UYG. 555555555555555
OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 555555555555555
İlişkili ders sayısı / 10/30505050505050505050505050505050
İlişki ağırlığı555555555555555

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu