Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree and/or Master's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result, Certificate of English Proficiency

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses and take minumum 240 ECTS with a seminar, qualifying exam, dissertation proposal, PhD dissertation have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇSHD1110202 DOKTORA SEMİNERİ:BİLİMSEL YAZARLIK I-KAYNAK TARAMA Türkçe - 10
ÇSHD1138020 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLERİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Türkçe 3 10
ÇSHD1110198 KANIT TEMELLİ ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I Türkçe 2+4 8
ÇSHD1110201 KANIT TEMELLİ ÇOCUK HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Türkçe 2+4 8
ÇSHD1110199 ÇOCUK SAĞLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkçe 2 4
ÇSHD1110203 YENİDOĞAN VE ÇOCUK HEMŞİRELİĞİNDE ETİK Türkçe 2 4
ÇSHD1110204 ÇOCUK SAĞLIĞINI GELİŞTİRME VE KORUMA Türkçe 2 4
ÇSHD1110205 SAĞLIK POLİTİKASI VE SİSTEMLERİ Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇSHD1210207 KANIT TEMELLİ ÇOCUK HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Türkçe 2+4 8
ÇSHD1210208 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK Türkçe 3 10
ÇSHD1210211 DOKTORA SEMİNERİ:BİLİMSEL YAZARLIK II-MAKALE KRİTİĞİ Türkçe - 10
ÇSHD1210206 KANIT TEMELLİ ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II Türkçe 2+4 8
ÇSHD1210209 ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ TEORİ VE MODELLERİ Türkçe 2 4
ÇSHD1210213 HEMŞİRELİKTE VAKALARLA KRİTİK DÜŞÜNME Türkçe 2 6
ÇSHD1210212 ÇOCUK CERRAHİSİ HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2 5
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇSHD2110215 DOKTORA SEMİNERLERİ:BİLİMSEL YAZARLIK III-PROJE YAZMA Türkçe - 10
ÇSHD2110214 HEMŞİRELİK BİLİMİ FELSEFESİ Türkçe 2 4
ÇSHD2110216 ÇOCUK GELİŞİM KUR. VE GELİŞİM DÖNEMLERİNE GÖRE BÜYÜME,GELİŞME Türkçe 2 4
ÇSHD2110218 OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2 4
ÇSHD2110221 NEONATAL/PEDİATRİK KLİNİK FARMAKOLOJİ Türkçe 2 4
ÇSHD2110219 ÇOCUK VE AİLESİNİN PSİKOSOSYAL BAKIMI Türkçe 2 4
ÇSHD2110232 KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK:KAVRAM,TEORİ,ARAŞTIRMA VE UYG. Türkçe 2 4
ÇSHD2110217 ADÖLESAN SAĞLIĞI Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇSHD2210222 DOKTORA SEMİNERLERİ:BİLİMSEL YAZARLIK IV-PROJE SUNUM Türkçe - 10
ÇSHD2210228 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
ÇSHD2210226 HEMŞİRELİK BİLİŞİMİNE GİRİŞ Türkçe 2 4
ÇSHD2210233 AFET HEMŞİRELİĞİ VE ACİL DURUMLARA HAZIRLIK Türkçe 2 4
ÇSHD2210225 PEDİATRİK PALYATİF BAKIM Türkçe 2 4
ÇSHD2210223 PEDİATRİDE EVDE BAKIM Türkçe 2 4
ÇSHD2210227 SAĞLIK BAKIMINDA KLİNİK SİMÜLASYON Türkçe 2+2 6
ÇSHD2210224 ENGELLİ ÇOCUK VE AİLESİ Türkçe 2 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇSHD3110228 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
ÇSHD3110229 TEZ Türkçe - 100
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇSHD3210228 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
ÇSHD3210229 TEZ Türkçe - 100
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇSHD4110229 TEZ Türkçe - 100
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇSHD4210229 TEZ Türkçe - 100

Program Yeterliliği

İstihdam Olanakları

Üst Dereceye Geçiş

May apply to post-doctoral programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders
İlişkili ders sayısı / 0/31
İlişki ağırlığı

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu