Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programının amacı; çocuk sağlığına ilişkin bağımsız araştırma yapma, bilimsel konuları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve çocuk ve aileye dönük kanıt temelli hemşirelik bakımı felsefesi kazandırmaktır. Öğrencinin bu yeterliliğini, özgün ve yenilik içeren bir bilimsel tez çalışmasını tamamlayarak ortaya koyması gerekir.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans ve/veya Yüksek Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu, İngilizce Yeterlik Belgesi

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses and take minumum 240 ECTS with a seminar, qualifying exam, dissertation proposal, PhD dissertation have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Esasları kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ÇSHD1110198KANIT TEMELLİ ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ITürkçe2+4-8
ÇSHD1110199ÇOCUK SAĞLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİTürkçe2-4
ÇSHD1110201KANIT TEMELLİ ÇOCUK HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ITürkçe2+4-8
ÇSHD1110202DOKTORA SEMİNERİ:BİLİM. YAZARLIK I-KAYNAK TARAMATürkçe-10
ÇSHD1110203YENİDOĞAN VE ÇOCUK HEMŞİRELİĞİNDE ETİKTürkçe2-4
ÇSHD1110204ÇOCUK SAĞLIĞINI GELİŞTİRME VE KORUMATürkçe2-4
ÇSHD1110205SAĞLIK POLİTİKASI VE SİSTEMLERİTürkçe2-4
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ÇSHD1210206KANIT TEMELLİ ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ IITürkçe2+4-8
ÇSHD1210207KANIT TEMELLİ ÇOCUK HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ IITürkçe2+4-8
ÇSHD1210209ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ TEORİ VE MODELLERİ Türkçe2-4
ÇSHD1210211DOKTORA SEMİNERİ:BİLİMSEL YAZARLIK II-MAKALE KRİTİĞİTürkçe-10
ÇSHD1210213HEMŞİRELİKTE VAKALARLA KRİTİK DÜŞÜNMETürkçe2-6
ÇSHD1210212ÇOCUK CERRAHİSİ HEMŞİRELİĞİ Türkçe2-5
ÇSHD1214048İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe3-8

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine ilişkin eğitim araştırma ve uygulama alanında kritik düşünme becerilerini kullanabilme
Çocuklara yönelik bilimsel araştırma verilerini klinik ortamda hemşirelik bakımına aktarabilme


İstihdam Olanakları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, hemşirelik alanında “Doktora (Ph.D) Derecesi” almaya hak kazanmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nda hemşirelik, Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadroda, özel sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde uzman hemşire olarak görev yapabilir.

Üst Dereceye Geçiş

Post-Doktora programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl ders dönemi ve dört yarıyıl tez dönemi olmak üzere toplam sekiz yarıyıl oluşmaktadır. Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir doktora programı daha erken de tamamlanabilir. Ancak; yeterlik sınavını takip eden dönemde en az üç kez tez izleme sınavından başarılı olan ve yayın şartını yerine getiren öğrenci tezini teslim edebilir. Öğrenci, almış olduğu tüm derslerden başarılı olabilmek için yeterlik koşullarını yerine getirmek zorundadır (Başarı notu=75). Öğrenci başarısı; her ders kapsamında planlanan araştırma, bilimsel yayın, seminer, uygulama, proje, yazılı/sözlü sınavlar çerçevesinde değerlendirilir. Ders ve kredi yükünü başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilerek belirlenen sürede tezini başarıyla tamamlayarak yayın şartını yerine getiren öğrenci, doktora diplomasını almaya hak kazanır. Sekiz yarıyıl sonunda tezini teslim edemeyip ek süre almayanlar ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verilen ek süre sonunda tezini teslim etmeyen öğrencilerin ilişiği kesilir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders123456789101112131415
ADÖLESAN SAĞLIĞI555555555555555
AFET HEMŞİRELİĞİ VE ACİL DURUMLARA HAZIRLIK555555555555555
ÇOCUK CERRAHİSİ HEMŞİRELİĞİ 555555555555555
ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ TEORİ VE MODELLERİ 555555555555555
ÇOCUK SAĞLIĞINI GELİŞTİRME VE KORUMA555555555555555
KANIT TEMELLİ ÇOCUK HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I555555555555555
KANIT TEMELLİ ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I555555555555555
KANIT TEMELLİ ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II555555555555555
KÜLTÜRLERARASI HEMŞ.:KAVRAM,TEORİ,ARAŞ. VE UYG.555555555555555
OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ555555555555555
İlişkili Ders Sayısı / 10/30505050505050555050505050505050

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu