Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Öğrencileri moleküler düzeyden davranışa kadar sinir sisteminin işleyiş mekanizmaları ve patolojik süreçleri hakkında ileri seviyede teorik bilgi ve bilimsel araştırma yetenekleri ile donatarak bu alanda yenilikçi ve bağımsız araştırma tasarlama, yürütme ve sonuçlandırma kapasitesini kazandırmak

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree and/or Master's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result, Certificate of English Proficiency

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses and take minumum 240 ECTS with a seminar, qualifying exam, dissertation proposal, PhD dissertation have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SNBD1142370 SEMİNER Türkçe - 6
SNBD1140060 FONKSİYONEL NÖROGÖRÜNTÜLEME Türkçe 2+2 8
SNBD1140250 İLERİ KOGNİTİF ELEKTROFİZYOLOJİ Türkçe 2+2 8
SNBD1145540 ANATOMİK YAPISAL NÖROGÖRÜNTÜLEME Türkçe 2 6
SNBD1111781 KOGNİTİF SİNİRBİLİMDE SEÇME KONULAR Türkçe 2 6
SNBD1140050 KOGNİTİF SİNİRBİLİM Türkçe 3 8
SNBD1121940 FONKSİYONEL MORFOLOJİ Türkçe 3 8
SNBD1122160 LABORATUVAR ROTASYONU - II Türkçe - 6
SNBD1121950 GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ Türkçe 4 8
SNBD1123360 MOLEKÜLER VE HÜCRESEL SİNİRBİLİM Türkçe 3 6
SNBD1121960 FİZYOPATOLOJİ Türkçe 2 6
SNBD1121970 BİLİMSEL PROJE VE ANALİZ YÖNTEMLERİ Türkçe 2 4
SNBD1122150 LABORATUVAR ROTASYONU - I Türkçe - 6
SNBD1121930 MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe 4 10
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SNBD1226950 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 20
SNBD1242370 SEMİNER Türkçe - 6
SNBD1245540 ANATOMİK YAPISAL NÖROGÖRÜNTÜLEME Türkçe 2 6
SNBD1240250 İLERİ KOGNİTİF ELEKTROFİZYOLOJİ Türkçe 2+2 8
SNBD1221950 GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ Türkçe 4 8
SNBD1221960 FİZYOPATOLOJİ Türkçe 2 6
SNBD1222160 LABORATUVAR ROTASYONU - II Türkçe - 6
SNBD1221930 MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe 4 10
SNBD1211781 KOGNİTİF SİNİRBİLİMDE SEÇME KONULAR Türkçe 2 6
SNBD1222150 LABORATUVAR ROTASYONU - I Türkçe - 6
SNBD1221940 FONKSİYONEL MORFOLOJİ Türkçe 3 8
SNBD1221970 BİLİMSEL PROJE VE ANALİZ YÖNTEMLERİ Türkçe 2 4
SNBD1240060 FONKSİYONEL NÖROGÖRÜNTÜLEME Türkçe 2+2 8
SNBD1240050 KOGNİTİF SİNİRBİLİM Türkçe 3 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SNBD2126950 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 20
SNBD2123210 TEZ Türkçe - 160
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SNBD2226950 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 20
SNBD2223210 TEZ Türkçe - 160
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SNBD3126950 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 20
SNBD3123210 TEZ Türkçe - 160
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SNBD3226950 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 20
SNBD3223210 TEZ Türkçe - 160
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SNBD4123210 TEZ Türkçe - 160
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SNBD4223210 TEZ Türkçe - 160

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Sinir sisteminin yapısı, işleyişi ve patolojik süreçleri hakkında ileri seviyede bilgilere sahiptir.
Sinirbilim ile ilgili temel bilimsel soruları ve güncel araştırma başlıklarını bilir, bunlarla ilgili yeni hipotezler üretebilir. Araştırma alanında ilgili tüm literature hakimdir ve yeni gelişmeleri takip edebilir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Sinirbilim araştırmalarında kullanılan yöntemleri tanımlayabilir. Kendi araştırma alanıyla ilgili araştırma tekniklerini yardım almadan kullanabilir, yeni yöntem ve teknikler geliştirebilir. Araştırma alanıyla ilgili araştırma projeleri tasarlayabilir, bunları proje önerisi halinde sunabilir. Araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı bildiri ve makale formuna aktarabilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ekip içinde ve bağımsız olarak bilimsel araştırma tasarlayabilir ve yürütebilir. Araştırma laboratuvarı yönetebilir, benzerlerini kurabilir.

Öğrenme Yetkinliği

Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Teorik ve pratik çalışmalarda iletişim ve bilgisayar teknolojilerini verimli olarak kullanır.
Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir; bunu Türkçe olduğu kadar İngilizce olarak da yapabilir.
Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.

Alana Özgü Yetkinlik

Temel araştırmalara yüksek önem atfetmek ve çalışma kapsamına almakla birlikte sinirbilim araştırmalarının nihai olarak klinik uygulama ve faydayı hedeflemesi ilkesine uygun davranır.

İstihdam Olanakları

Üst Dereceye Geçiş

May apply to post-doctoral programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9
FİZYOPATOLOJİ 400020003
FONKSİYONEL MORFOLOJİ 410010001
İlişkili ders sayısı / 2/15810030004
İlişki ağırlığı410010002

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Canlı DestekBilgi Talep Formu