Ana içeriğe atla

Amaç

Programın amacı, öğrenciye insanın fonksiyonel gross anatomisi ve fonksiyonel nöroanatomisi konularında detaylı bilgi kazandırmak ve ilgili disiplinlerde bilimsel araştırma ve eğitim becerileri ile birlikte akademik kariyerini devam ettirebileceği alt yapıyı oluşturmaktır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonucu, İngilizce Yeterlilik Belgesi

Mezuniyet Koşulları

90-120 AKTS kredisi alan tüm dersleri, semineri ve tezi başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Biyomedikal Mühendisliği, Biyoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Ergoterapi, Ortez-Protez, Dil ve Konuşma Terapisi bölümlerinden mezun öğrenciler başvurabilecektir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ANTY1110270ANATOMİYE GİRİŞ VE HAREKET SİSTEMİTürkçe2+2-7
ANTY1110330KADAVRA HAZIRLAMA VE DİSSEKSİYONTürkçe-4
ANTY1111898GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ANATOMİSİ ITürkçe2-3
ANTY1111899RADYOLOJİK ANATOMİTürkçe2-8
ANTY1113127KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE SOLUNUM ANATOMİSİTürkçe3-12
ANTY1121990MORFOLOJİTürkçe3-9
ANTY1121980HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe4-9
ANTY1110438BİYOİSTATİSTİKTürkçe3-8
ANTY1122010MOLEKÜLER GENETİKTürkçe4-7
ANTY1122210LABORATUVAR ROTASYONU - ITürkçe-6
ANTY1122220LABORATUVAR ROTASYONU - IITürkçe-6
ANTY1122240BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe2-4
ANTY1122230FİZYOLOJİTürkçe2-6
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ANTY1210370SEMİNERTürkçe-2
ANTY1211678KLİNİK ANATOMİTürkçe2-6
ANTY1211903ÜROGENİTAL VE ENDOKRİN SİSTEM ANATOMİSİTürkçe2-5
ANTY1213128SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ VE DUYU ORGANLARITürkçe3-10
ANTY1221990MORFOLOJİTürkçe3-9
ANTY1211904İLERİ DOLAŞIM SİSTEMİ ANATOMİSİTürkçe2-5
ANTY1214014BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMATürkçe2-6
ANTY1250370SİNİR SİSTEMİNDEKİ İLETİCİ YOLLARTürkçe2-5
ANTY1221980HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe4-9
ANTY1222010MOLEKÜLER GENETİKTürkçe4-7
ANTY1222210LABORATUVAR ROTASYONU - ITürkçe-6
ANTY1222220LABORATUVAR ROTASYONU - IITürkçe-6
ANTY1222240BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe2-4
ANTY1222230FİZYOLOJİTürkçe2-6

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

- İnsan vücudundaki dokuları, organları ve sistemleri tanımlayabilecektir
- Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir
- Kemiklerin, kasların, damarların, sinirlerin ve organların lokalizasyon, yüzey projeksiyon ve seyirlerini bilir
- Kadavrada organları ve diğer yapıları tanımlayabilir
- Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir
- Anatomik bilgi temelinde açıklanabilen klinik problemleri sentezleyebilir
- Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrayabilir
Anatomi disiplini ile diğer temel tıbbi ve klinik disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme


İstihdam Olanakları

Programı başarı ile tamamlayanlar kazandıkları anatomi bilgileri ile kendi branşlarını harmanlayarak, branşlarına uygun alanlarda çalışabilirler. Akademik personlel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavlarında başarılı olmak koşulu ile üniversitelerde araştırma veya öğretim görevlisi olarak atanabilirler. Doktoraya devam edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Üçüncü aşama programları için geçerli olabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sınav veya sözlü sınav olarak yapılır. Sınavlar sonrası alınan sınav notu ile öğrencinin dersteki başarı durumu belirlenir. Dersten başarılı sayılabilmek için öğrencinin sözlü veya yazılı sınavdan an az 65 puan alması gerekmektedir. Ara sınav ve genel sınavdan alınan puanların %50'si alınarak geçme notu belirlenir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567891011121314151617181920212223
ANATOMİYE GİRİŞ VE HAREKET SİSTEMİ20421110000000001001000
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA00000000505550000505555
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ANATOMİSİ I55553434313333114322222
İLERİ DOLAŞIM SİSTEMİ ANATOMİSİ55545550145115551445000
KADAVRA HAZIRLAMA VE DİSSEKSİYON54351120030002030053000
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE SOLUNUM ANATOMİSİ20203040203104341404000
KLİNİK ANATOMİ44533544324223214440233
MORFOLOJİ50001030200203110003000
RADYOLOJİK ANATOMİ22345455314334552434333
SEMİNER00000030505555552520000
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ VE DUYU ORGANLARI55234555224221233212232
SİNİR SİSTEMİNDEKİ İLETİCİ YOLLAR33101400002000200100000
ÜROGENİTAL VE ENDOKRİN SİSTEM ANATOMİSİ44331433333334245433433
İlişkili Ders Sayısı / 13/204232332928333821291638272434283223362432181918

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu