Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Programın amacı, öğrenciye insanın fonksiyonel gross anatomisi ve fonksiyonel nöroanatomisi konularında detaylı bilgi kazandırmak ve ilgili disiplinlerde bilimsel araştırma ve eğitim becerileri ile birlikte akademik kariyerini devam ettirebileceği alt yapıyı oluşturmaktır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result, Certificate of English Proficiency

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses,a seminar and a thesis who have taken the 90 to 120 ECTS have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ANTY1150380 RADYOLOJİK ANATOMİ Türkçe 2+2 8
ANTY1150360 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ANATOMİSİ I Türkçe 2+2 3
ANTY1110270 ANATOMİYE GİRİŞ VE HAREKET SİSTEMİ Türkçe 2+2 7
ANTY1110330 KADAVRA HAZIRLAMA VE DİSSEKSİYON Türkçe 4
ANTY1146830 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ DOLAŞIMI - I Türkçe 2+2 9
ANTY1110370 SEMİNER Türkçe - 2
ANTY1129350 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE SOLUNUM SİSTEMİ ANATOMİSİ Türkçe 2+2 7
ANTY1110438 BİYOİSTATİSTİK Türkçe 3 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ANTY1229350 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE SOLUNUM SİSTEMİ ANATOMİSİ Türkçe 2+2 7
ANTY1210350 ÜROGENİTAL VE ENDOKRİN SİSTEM ANATOMİSİ Türkçe 2+2 5
ANTY1210370 SEMİNER Türkçe - 2
ANTY1211677 SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ VE DUYU ORGANLARI Türkçe 4+2 10
ANTY1211678 KLİNİK ANATOMİ Türkçe 2 6
ANTY1246830 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ DOLAŞIMI - I Türkçe 2+2 9
ANTY1221980 HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe 4 9
ANTY1222010 MOLEKÜLER GENETİK Türkçe 4 7
ANTY1222240 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 4
ANTY1250370 SİNİR SİSTEMİNDEKİ İLETİCİ YOLLAR Türkçe 2 5
ANTY1247440 İLERİ DOLAŞIM SİSTEMİ ANATOMİSİ Türkçe 2+2 5
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ANTY2121270 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ANTY2221270 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

- İnsan vücudundaki dokuları, organları ve sistemleri tanımlayabilecektir
- Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir
- Kemiklerin, kasların, damarların, sinirlerin ve organların lokalizasyon, yüzey projeksiyon ve seyirlerini bilir
- Kadavrada organları ve diğer yapıları tanımlayabilir
- Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir
- Anatomik bilgi temelinde açıklanabilen klinik problemleri sentezleyebilir
- Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrayabilir

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir
Kadavranın farklı bölgelerinin ne şekilde diseke edileceğini bilir
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verilerin sunumunu yapabilir

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir
Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir

Öğrenme Yetkinliği

Kendi başına öğrenme yöntemlerini geliştirerek, faaliyet gösterdiği bilim alanında hayat boyu öğrenmeyi uygular
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında uluslararası yayınları takip edebilir
Bilgisayar ve interneti etkin olarak kullanır ve bilgiye erişimde bu araçlardan ne şekilde faydalanacağını bilir

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Öğrencilerle güven temelli ilişki oluşturabilir
Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir
Takım içerisinde sorumluluk bilinci ile çalışabilir

Alana Özgü Yetkinlik

Bilimsel veri tabanlarını etkili olarak kullanabilirİstihdam Olanakları

Üst Dereceye Geçiş

May apply to third cycle programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ANATOMİYE GİRİŞ VE HAREKET SİSTEMİ 20421110000000001001000
BİYOİSTATİSTİK 10000010504554022535000
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ANATOMİSİ I 33102310000110010101000
İLERİ DOLAŞIM SİSTEMİ ANATOMİSİ 55545550145115551445000
KADAVRA HAZIRLAMA VE DİSSEKSİYON 54351120030002030053000
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE SOLUNUM SİSTEMİ ANATOMİSİ 20203040203104341404000
MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ DOLAŞIMI - I 12100040200103340230005
SEMİNER 00000030505555552520000
SİNİR SİSTEMİNDEKİ İLETİCİ YOLLAR 33101400002000200100000
ÜROGENİTAL VE ENDOKRİN SİSTEM ANATOMİSİ 55001550305013200211000
İlişkili ders sayısı / 10/162722171114192601872414132620247241820005
İlişki ağırlığı33232320334223331332005

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu