Ana içeriğe atla

Amaç

Programın amacı, öğrenciye insanın fonksiyonel gross anatomisi ve fonksiyonel nöroanatomisi konularında detaylı bilgi kazandırmak ve ilgili disiplinlerde bilimsel araştırma ve eğitim becerileri ile birlikte akademik kariyerini devam ettirebileceği alt yapıyı oluşturmaktır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonucu, İngilizce Yeterlilik Belgesi

Mezuniyet Koşulları

90-120 AKTS kredisi alan tüm dersleri, semineri ve tezi başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden mezun öğrenciler başvurabilecektir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ANTY1110270ANATOMİYE GİRİŞ VE HAREKET SİSTEMİTürkçe2+237
ANTY1110330KADAVRA HAZIRLAMA VE DİSSEKSİYONTürkçe0+214
ANTY1111898GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ANATOMİSİ ITürkçe223
ANTY1111899RADYOLOJİK ANATOMİTürkçe228
ANTY1113127KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE SOLUNUM ANATOMİSİTürkçe3312
ANTY1121990MORFOLOJİTürkçe339
ANTY1121980HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe449
ANTY1110438BİYOİSTATİSTİKTürkçe338
ANTY1122010MOLEKÜLER GENETİKTürkçe447
ANTY1122210LABORATUVAR ROTASYONU - ITürkçe-6
ANTY1122220LABORATUVAR ROTASYONU - IITürkçe-6
ANTY1122240BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe224
ANTY1122230FİZYOLOJİTürkçe226
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ANTY1210370SEMİNERTürkçe-2
ANTY1211678KLİNİK ANATOMİTürkçe226
ANTY1211903ÜROGENİTAL VE ENDOKRİN SİSTEM ANATOMİSİTürkçe225
ANTY1213128SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ VE DUYU ORGANLARITürkçe3310
ANTY1221990MORFOLOJİTürkçe339
ANTY1211904İLERİ DOLAŞIM SİSTEMİ ANATOMİSİTürkçe225
ANTY1214014BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMATürkçe226
ANTY1250370SİNİR SİSTEMİNDEKİ İLETİCİ YOLLARTürkçe225
ANTY1221980HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe449
ANTY1222010MOLEKÜLER GENETİKTürkçe447
ANTY1222210LABORATUVAR ROTASYONU - ITürkçe-6
ANTY1222220LABORATUVAR ROTASYONU - IITürkçe-6
ANTY1222240BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe224
ANTY1222230FİZYOLOJİTürkçe226

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

- İnsan vücudundaki dokuları, organları ve sistemleri tanımlayabilecektir
- Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir
- Kemiklerin, kasların, damarların, sinirlerin ve organların lokalizasyon, yüzey projeksiyon ve seyirlerini bilir
- Kadavrada organları ve diğer yapıları tanımlayabilir
- Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir
- Anatomik bilgi temelinde açıklanabilen klinik problemleri sentezleyebilir
- Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrayabilir
Anatomi disiplini ile diğer temel tıbbi ve klinik disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme


Program Çıktısı TYYÇ Temel Alan Matrisi
Temel Alan YeterliliğiProgram Yeterliliği
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.

1 - - İnsan vücudundaki dokuları, organları ve sistemleri tanımlayabilecektir

3 - - Kemiklerin, kasların, damarların, sinirlerin ve organların lokalizasyon, yüzey projeksiyon ve seyirlerini bilir

2 - - Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir

4 - - Kadavrada organları ve diğer yapıları tanımlayabilir

2-Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.

18 - Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir

19 - Takım içerisinde sorumluluk bilinci ile çalışabilir

23 - Araştırma verilerini etkili bir şekilde sunabilir, paylaşabilir ve tartışabilir.

3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.

5 - - Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir

16 - Bilgisayar ve interneti etkin olarak kullanır ve bilgiye erişimde bu araçlardan ne şekilde faydalanacağını bilir

4-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.

9 - Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir

12 - Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir

BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı

1-Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.

10 - Kadavranın farklı bölgelerinin ne şekilde diseke edileceğini bilir

11 - Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verilerin sunumunu yapabilir

2-Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.

6 - - Anatomik bilgi temelinde açıklanabilen klinik problemleri sentezleyebilir

9 - Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir

11 - Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verilerin sunumunu yapabilir

21 - Bilimsel verileri eleştirel olarak okuyabilir, analiz edebilir ve değerlendirebilir.

3-Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.

11 - Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verilerin sunumunu yapabilir

13 - Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir

4-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.

5 - - Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir

16 - Bilgisayar ve interneti etkin olarak kullanır ve bilgiye erişimde bu araçlardan ne şekilde faydalanacağını bilir

20 - Bilimsel veri tabanlarını etkili olarak kullanabilir

5-Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.

20 - Bilimsel veri tabanlarını etkili olarak kullanabilir

23 - Araştırma verilerini etkili bir şekilde sunabilir, paylaşabilir ve tartışabilir.

12 - Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir

13 - Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir

6-Deneysel araştırma planlar, yapar.

11 - Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verilerin sunumunu yapabilir

17 - Öğrencilerle güven temelli ilişki oluşturabilir

18 - Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir

12 - Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir

YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

6 - - Anatomik bilgi temelinde açıklanabilen klinik problemleri sentezleyebilir

9 - Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir

12 - Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir

2-Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

12 - Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir

18 - Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir

19 - Takım içerisinde sorumluluk bilinci ile çalışabilir

3-Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.

9 - Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir

12 - Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir

14 - Kendi başına öğrenme yöntemlerini geliştirerek, faaliyet gösterdiği bilim alanında hayat boyu öğrenmeyi uygular

19 - Takım içerisinde sorumluluk bilinci ile çalışabilir

4-Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.

9 - Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir

11 - Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verilerin sunumunu yapabilir

12 - Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir

13 - Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir

5-Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.

6 - - Anatomik bilgi temelinde açıklanabilen klinik problemleri sentezleyebilir

9 - Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir

11 - Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verilerin sunumunu yapabilir

12 - Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir

13 - Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir

23 - Araştırma verilerini etkili bir şekilde sunabilir, paylaşabilir ve tartışabilir.

Öğrenme Yetkinliği

1-Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

6 - - Anatomik bilgi temelinde açıklanabilen klinik problemleri sentezleyebilir

7 - - Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrayabilir

8 - Anatomi disiplini ile diğer temel tıbbi ve klinik disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme

18 - Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir

2-Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

14 - Kendi başına öğrenme yöntemlerini geliştirerek, faaliyet gösterdiği bilim alanında hayat boyu öğrenmeyi uygular

12 - Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir

22 - Bilimsel araştırma, hipotez ve metodoloji için sorular geliştirebilir.

3-İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.

20 - Bilimsel veri tabanlarını etkili olarak kullanabilir

21 - Bilimsel verileri eleştirel olarak okuyabilir, analiz edebilir ve değerlendirebilir.

22 - Bilimsel araştırma, hipotez ve metodoloji için sorular geliştirebilir.

23 - Araştırma verilerini etkili bir şekilde sunabilir, paylaşabilir ve tartışabilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.

6 - - Anatomik bilgi temelinde açıklanabilen klinik problemleri sentezleyebilir

9 - Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir

11 - Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verilerin sunumunu yapabilir

12 - Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir

18 - Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir

2-Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.

9 - Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir

11 - Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verilerin sunumunu yapabilir

15 - En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında uluslararası yayınları takip edebilir

3-Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

15 - En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında uluslararası yayınları takip edebilir

Alana Özgü Yetkinlik

1-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.

6 - - Anatomik bilgi temelinde açıklanabilen klinik problemleri sentezleyebilir

9 - Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir

12 - Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir

13 - Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir

2-Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.

11 - Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verilerin sunumunu yapabilir

9 - Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir

17 - Öğrencilerle güven temelli ilişki oluşturabilir

19 - Takım içerisinde sorumluluk bilinci ile çalışabilir

3-Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

9 - Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir

12 - Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir

19 - Takım içerisinde sorumluluk bilinci ile çalışabilir

4-Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

9 - Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir

15 - En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında uluslararası yayınları takip edebilir

16 - Bilgisayar ve interneti etkin olarak kullanır ve bilgiye erişimde bu araçlardan ne şekilde faydalanacağını bilir

18 - Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir

21 - Bilimsel verileri eleştirel olarak okuyabilir, analiz edebilir ve değerlendirebilir.

5-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

9 - Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir

12 - Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir

21 - Bilimsel verileri eleştirel olarak okuyabilir, analiz edebilir ve değerlendirebilir.

6-Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.

22 - Bilimsel araştırma, hipotez ve metodoloji için sorular geliştirebilir.

21 - Bilimsel verileri eleştirel olarak okuyabilir, analiz edebilir ve değerlendirebilir.

18 - Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir

7-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.

14 - Kendi başına öğrenme yöntemlerini geliştirerek, faaliyet gösterdiği bilim alanında hayat boyu öğrenmeyi uygular

17 - Öğrencilerle güven temelli ilişki oluşturabilir

19 - Takım içerisinde sorumluluk bilinci ile çalışabilir

İstihdam Olanakları

Programı başarı ile tamamlayanlar kazandıkları anatomi bilgileri ile kendi branşlarını harmanlayarak, branşlarına uygun alanlarda çalışabilirler. Akademik personlel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavlarında başarılı olmak koşulu ile üniversitelerde araştırma veya öğretim görevlisi olarak atanabilirler. Doktoraya devam edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Üçüncü aşama programları için geçerli olabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sınav veya sözlü sınav olarak yapılır. Sınavlar sonrası alınan sınav notu ile öğrencinin dersteki başarı durumu belirlenir. Dersten başarılı sayılabilmek için öğrencinin sözlü veya yazılı sınavdan an az 65 puan alması gerekmektedir. Ara sınav ve genel sınavdan alınan puanların %50'si alınarak geçme notu belirlenir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğrenme Durumları

Öğrenme durumları öğrencilerin yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünme becerilerini mantıksal, matematiksel düşünme becerileri gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bunun yanında öğrencilerin meta-bilişsel becerilerini geliştirmeyi hedefler. Öğrenme durumları öğrenme stratejileri, yöntemleri, tekniklerinin yanında kullanılan araç gereçler ile ölçme değerlendirme yöntemlerini kapsamaktadır. Programlarda kullanılan öğrenme durumları aşağıdaki listede verilmiştir:

Öğrenme Durumları *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Tartışma Yöntemi

Dinleme, konuşma, soru sorma, cevap üretme, görüş geliştirme ve sorgulama, görüş inceleme ve araştırma, eleştirel düşünce üretme, yaratıcı düşünce üretme, (çalıştay, panel, zıt panel, açıkoturum, münazara teknikleri uygulanır) kolegyum, forum, akvaryum tekniği.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salon, çalıştay.

Gösterip Yapma Yöntemi

Öğretim elemanının bir araç veya gereçin kullanımı göstermesi, öğretim elemanın bir performansı/uygulamayı/pratiği gerçekleştirerek öğrenciye göstermesi, öğrencilerin araç veya gereçi kullanımı tekrar etmesi , öğrencinin bir performansı/uygulamayı/pratiği tekrar etmesi.

Öğrenim hedefi ve konuya uygun gerçek araç gereçler veya model araç ve gereçler,çoklu ortam araçları , video ve animasyonları) , bilgisayar.

Problem Çözme Yöntemi

Bilimsel/teorik ve/ veya gerçek hayat ilişkin bir problemi saptama, probleme ilişkin verileri analiz etme, alternatif çözüm önerileri geliştirme, uygun çözüm yöntemini seçme, probleme ilişkin çözümü değerlendirme , bireysel çalışma

Ders kitapları, araştırma raporları, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları), bilgisayar

Örnek Olay Yöntemi

Örnek olayların sunumu, örnek olayları keşfetme, tipik olayları örnekleme, aykırı olayları örnekleme, örnek olayları karşılaştırma, örnek olay analizi, örnek olay yorumu, örnek olayı değerlendirme.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (vakaya ilişkin metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyon, karikatür), bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar.

Bireysel Çalışma Yöntemi

Öğrenci ilgi, merak ve motivasyonu, öğrenim hedefi, konuya göre detaylı araştırma ve inceleme; derinlemesine araştırma ve inceleme, kapsamlı Okuma, dinleme ve izleme, bir performası tekrar etme.

Kütüphane, e-kütüphane, laboratuvar, atölye

Soru - Cevap Tekniği

Sokratik sorular sorma, cevapları eleştirme, soru üretme, cevap üretme, eleştirme, yaratıcı cevapları analiz etme ve değerlendirme, yapılandılmış sorular sorma ve cevaplar ürütme, kapalı uçlu sorular sorma ve cevap üretme

Ders kitapları, önerilen kitaplar, çalışma yaprakları, soru bankası , çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video, karikatür ve animasyonlar)

Deney yapma Tekniği

Bilimsel deney düzeneği kurma, bilimsel deneyi uygulama, bilimsel deney verilerini toplama, işleme ve dönüştürme, bilimsel deney sonuçu tahmin etme, bilimsel deneyi açıklama, bilimsel deney sonuçlarını değerlendirme, deney simülayonu.

Laboratuvar, atölye,uygulama alanları, bilgisayar yazılımları, standart derslik teknolojileri.

Mikro Öğretim Tekniği

Sunum yapma performansı sergileme, yansıtıcı düşünce becerilerini geliştirme, öğrenci öz değerlendirme yapar. Öğretim elemanı öğrencilere konuları (seminer konuları da olabilir) dağıtır. Öğrenciler konuları inceler; araştır. Öğrenci sunumları hazırlanır. Öğrenci sunumlarını gerçekleştirir. Öğrencinin video kayıtları izlenir.

Kamera, video kayıt cihazları, kontrol listesi, rubrik, dereceleme ölçeği, gözlem formu.

Beyin Fırtınası Tekniği

Görüş geliştirme, soru geliştirme, gözlem durumlarını ifade etme, eleştirel düşünce geliştirme, problem çözme, grup/takım çalışması, dinleme ve konuşma.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar.

Proje Temelli Öğrenme Modeli

Gerçek hayata ilişkin bir problem durumu senaryosu oluşturma, gerçek hayata ilişkin problem durumu tespit etme, probleme ilişkin veri toplama, veri analiz etme, veri işleme ,veri dönüştürme, altenatif çözüm önerileri geliştirme, uygun çözüm yöntemi seçme, çözüm yöntemini uygulama / çözüme ilişkin bir model/tasarım/somut bir ürün oluşturma/ somut bir hizmet üretme, model/tasarı/ somut ürün/hizmeti değerlendirme, Proje ürünlerini sergileme

Problem senoryosu metinleri/Örnek projeler,veri tabanları, kitaplar, araştırma raporları, laboratuvar, atölye,uygulama alanları, kütüphane, bilgisayar yazılımları, standart derslik teknolojileri, projeye konusuna göre araç ve gereçler

Benzetim/Simülasyon Tekniği

Riskli, tehlikeli, pahalı, uzun zaman alan uygulama/pratiklere ilişkin simülasyonların gerçekleştirilmesi.

Simülasyon ortamı, Bilgisayar

Probleme Dayalı Öğrenme Modeli

Gerçek hayata ilişkin bir problem durumu yansıtıcı senorya oluşturma, gerçek hayata ilişkin problem durumu tespit etme, probleme ilişkin veri toplama, veri analiz etme, veri işleme ,veri dönüştürme, altenatif çözüm önerileri geliştirme

Problem senoryosu metinleri ,veri tabanları, kitaplar, araştırma raporları, laboratuvar, atölye,uygulama alanları, kütüphane, bilgisayar yazılımları, standart derslik teknolojileri, projeye konusuna göre araç ve gereçler

Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli

Keşfetme, örnek olay bulma, neden sonuç ilişkisi kurma, sorgulama, inceleme, araştırma ( öğrenme halkaları=3E,5E,7E modelleri

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salonu

İşbirlikli Öğrenme Modeli

İşbirliği kurma, iletişim kurma, liderlik yapma, görev paylaşma, sorumluluk paylaşma, birlikte öğrenme, sosyal etkileşim kurma. Öğrenciler arasından heterojen gruplar oluşturulur. Görev gruplara verilir. Proje, performans, problem çözme, rol oynama, klasik ödev gibi görevleri öğrenci grubları birlikte yapar. Bireysel veya grup değerlendirmesi yapılır.Ayrılıp Birleşme I; Ayrılıp birleşme tekniği II ; Öğrenci takımları-başarı grupları;Ekip destekli bireyselleştirme tekniği Takım-oyun turnuva tekniği; Görüşme teknikleri, Akranla Öğretim Tekniği , Tutor öğretim Tekniği uygulanır.

Sınıf içi ve sınıf dışı, okul içi ve okul dışı ortamlar.

Deneyimle Öğrenme Modeli

Fakülte- dış paydaş( sanayi kuruluşları, okullar ve diğer ) işbilliği kurulur. Öğrenciler mesleki becerileri gerçek ortamında doğrudan gözlemler. Gözlem sonuçları sınıf içi ortamda analiz edilir.

Programa göre staj yerleri, mesleki uygulama yerleri, Öğrenci ürün dosyası örneği, gözlem formları ve diğer alteratif ölçme araçları

Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli

Problem çözme, tartışma, örnek olay sunma, vaka analiz etme, eleştirel düşünce üretme, yaratıcı düşünce üretme, Öğrenim hedefine uygun video kayıtları oluşturulur veya seçilir. Öğrenciler video kayıtları izleyerek ön hazırlık yapar. Sınıf içi ortamda problem çözülür. Problem tartışılır.

Video kayıtları, çevrimiçi ortamlar, sınıf

Anlatım Yöntemi

Dinleme, konuşma, (düz anlatım, konferans, seminer,nutuk,demeç ve brifing teknikleri uygulanır)

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salonu

Klasik Yazılı Sınav

Yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşüncelerin değerlendirmesi için klasik yazılı sınavlar. Bilgi, kavrama, uygulama, analiz gibi bilişsel becerileri değerlendirmek amaçıyla çoktan seçmeli, kısa cevaplı ( boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, doğru yanlış ve diğer) sınavlar yapılır.

Yazılı sınav kağıtları, çoktan seçmeli testler, kısa çevaplı testler, karma testler, cevap anahtarları

Sözlü Sınav

Öğrenciye özgü, yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünce becerisi ve bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve sentez gibi bilişse beceriler değerlendirmek amaçıyla yapılır. Genel bir ölçme değerlenme yöntemi değildir.her programda uygulanmaz; programa özeldir.

Sözlü soru bankası/ sözlü soru havuzu, çevap anahtarları, kontor listeleri, rubrikler, dereceleme ölçekleri

Ödev

Öğrencinin bilgi, becerilerini geliştirmek, araştırma ve incelemeye özendirmek, öğrenme eksikliklerini tamamlamak, bir konuda derinleşmeyi sağlamak amaçıyla kullanılır.

Kütüphane, e-kütüphane, kitaplar, makaleler

Proje Görevi

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme eksiklerini belirlemek amaçıyla yapılır. Bu durumda öğrenci notlarını yansıtılmaz. Öğrenme hedeflerinin gerçekleşme düzeyi sürece bağlı olarak değerlendirilmek amaçıyla yapılabilir. Bu durumda öğrenci notlarına yansıtılabilir.

Çalışma yaprakları, soru bankası, soru havuzu, cevap anahtarı

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567891011121314151617181920212223
ANATOMİYE GİRİŞ VE HAREKET SİSTEMİ20321113000033001001203
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA00000000403341000414434
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ00000000403341000414434
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ANATOMİSİ I33223332313333113322222
HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA 04000004000000000000300
İLERİ DOLAŞIM SİSTEMİ ANATOMİSİ33342220121111211210000
KADAVRA HAZIRLAMA VE DİSSEKSİYON42341120040002000033000
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE SOLUNUM ANATOMİSİ20203040203104341404000
KLİNİK ANATOMİ44333343324223214400233
LABORATUVAR ROTASYONU - I10000022302213010101332
LABORATUVAR ROTASYONU - II10000022302213010101232
MORFOLOJİ40001030200203110003000
RADYOLOJİK ANATOMİ22344422314334112434333
SEMİNER00000143404443342423324
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ VE DUYU ORGANLARI10234213220221233212232
SİNİR SİSTEMİNDEKİ İLETİCİ YOLLAR44100433102122211121223
ÜROGENİTAL VE ENDOKRİN SİSTEM ANATOMİSİ44331433333334243433433
İlişkili Ders Sayısı / 17/203526252523253630381534323341192321381936363035

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 30/12/2022 - 09:29Son Güncelleme Tarihi: 30/12/2022 - 09:30