Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SEMİNERANTY1210370Bahar Dönemi0+0-2
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL, Prof.Dr. Alper ATASEVER, Prof.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU, Prof.Dr. Mustafa ÖNCEL, Prof.Dr. Tuğrul ÖRMECİ, Dr.Öğr.Üye. Selva ŞEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYüksek lisans öğrencilerinin uygun yöntemlerle bilimsel çalışma planlama, sunmalarını ve tartışmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Araştırma planlamasının nasıl yapılacağı ve nelere dikkat edileceğinin gösterilmesi,Araştırma konusu ile ilgili kaynak taramanın doğru şekilde yapılması ve kullanılması,Araştırma konusunun belirlenmesi ve buna uygun kaynak taramasının planlanması,Araştırma metodunun belirlenmesi,Araştırma konusu ile ilgili analiz yöntemlerinin seçimi ,Araştırma konusu ile ilgili etik kuralların araştırlıp belirlenmesi ve etik problemlere uygun çözüm planlanması ,Araştırma verilerinin toplanılması ve derlenmesinin yapılması,Araştırma konusu ile ilgili verilerin değerlendirilmesi,Araştırma konusu ile ilgili toplanılan verilerin sonuçlarının belirlenmesi,Araştırma konusu ile ilgili verilerin sonuçlarının tartışılması,Makale yazılırken dikkat edilecek hususların belirlenmesi,Tez yazımında uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi,Sunu taslağının hazırlanması ve gösterilmesi,Seminer sunumunun yapılması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bilimsel makale yazar.10, 18D
1.1. Araştırma planı hazırlar.10, 18D
1.2. Literatür taraması yapar10, 18D
1.3. Analiz sonuçlarını yorumlar.10, 18D
2. Bilimsel makaleleri yorumlar.10, 18D
2.1. Araştırma amacını açıklar.10, 18D
2.2. Araştırma metodunu tartışır10, 18D
2.3. Elde edilen sonuçları özetler.10, 18D
3. Makale sunumunu planlar.10, 18D
3.1. Sunu taslağını hazırlar.10, 18D
3.2. Makaleyi özetler10, 18D
3.3. Konuya ilişkin literatür sunar10, 18D
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 18: Mikro Öğretim Tekniği
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Araştırma planlamasının nasıl yapılacağı ve nelere dikkat edileceğinin gösterilmesiDers notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar. Medipol kütüphane e-kaynaklardan yararlanılır.
2Araştırma konusu ile ilgili kaynak taramanın doğru şekilde yapılması ve kullanılmasıDers notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar. Medipol kütüphane e-kaynaklardan yararlanılır.
3Araştırma konusunun belirlenmesi ve buna uygun kaynak taramasının planlanmasıDers notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar.medipol kütüphane-kaynaklardan yararlanılır.
4Araştırma metodunun belirlenmesiDers notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar. Medipol kütüphane e-kaynaklardan yararlanılır.
5Araştırma konusu ile ilgili analiz yöntemlerinin seçimi Ders notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar. Medipol kütüphane e-kaynaklardan yararlanılır.
6Araştırma konusu ile ilgili etik kuralların araştırlıp belirlenmesi ve etik problemlere uygun çözüm planlanması Ders notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar. Medipol kütüphane e-kaynaklardan yararlanılır.
7Araştırma verilerinin toplanılması ve derlenmesinin yapılmasıDers notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar. Medipol kütüphane e-kaynaklardan yararlanılır.
8Araştırma konusu ile ilgili verilerin değerlendirilmesiDers notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar. Medipol kütüphane e-kaynaklardan yararlanılır.
9Araştırma konusu ile ilgili toplanılan verilerin sonuçlarının belirlenmesiDers notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar. Medipol kütüphane e-kaynaklardan yararlanılır.
10Araştırma konusu ile ilgili verilerin sonuçlarının tartışılmasıDers notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar. Medipol kütüphane e-kaynaklardan yararlanılır.
11Makale yazılırken dikkat edilecek hususların belirlenmesiDers notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar. Medipol kütüphane e-kaynaklardan yararlanılır.
12Tez yazımında uyulması gereken ilkelerin belirlenmesiDers notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar. Medipol kütüphane e-kaynaklardan yararlanılır.
13Sunu taslağının hazırlanması ve gösterilmesiDers notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar. Medipol kütüphane e-kaynaklardan yararlanılır.
14Seminer sunumunun yapılmasıDers notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar. Medipol kütüphane e-kaynaklardan yararlanılır.
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar.
Medipol kütüphane e-kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
- İnsan vücudundaki dokuları, organları ve sistemleri tanımlayabilecektir
2
- Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir
3
- Kemiklerin, kasların, damarların, sinirlerin ve organların lokalizasyon, yüzey projeksiyon ve seyirlerini bilir
4
- Kadavrada organları ve diğer yapıları tanımlayabilir
5
- Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir
6
- Anatomik bilgi temelinde açıklanabilen klinik problemleri sentezleyebilir
X
7
- Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrayabilir
X
8
Anatomi disiplini ile diğer temel tıbbi ve klinik disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
X
9
Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir
X
10
Kadavranın farklı bölgelerinin ne şekilde diseke edileceğini bilir
11
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verilerin sunumunu yapabilir
X
12
Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir
X
13
Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir
X
14
Kendi başına öğrenme yöntemlerini geliştirerek, faaliyet gösterdiği bilim alanında hayat boyu öğrenmeyi uygular
X
15
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında uluslararası yayınları takip edebilir
X
16
Bilgisayar ve interneti etkin olarak kullanır ve bilgiye erişimde bu araçlardan ne şekilde faydalanacağını bilir
X
17
Öğrencilerle güven temelli ilişki oluşturabilir
X
18
Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir
X
19
Takım içerisinde sorumluluk bilinci ile çalışabilir
X
20
Bilimsel veri tabanlarını etkili olarak kullanabilir
X
21
Bilimsel verileri eleştirel olarak okuyabilir, analiz edebilir ve değerlendirebilir.
X
22
Bilimsel araştırma, hipotez ve metodoloji için sorular geliştirebilir.
X
23
Araştırma verilerini etkili bir şekilde sunabilir, paylaşabilir ve tartışabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14114
Rehberli Problem Çözme14456
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi313
Okul Dışı Diğer Faaliyetler111
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)74
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(74/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SEMİNERANTY1210370Bahar Dönemi0+0-2
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL, Prof.Dr. Alper ATASEVER, Prof.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU, Prof.Dr. Mustafa ÖNCEL, Prof.Dr. Tuğrul ÖRMECİ, Dr.Öğr.Üye. Selva ŞEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYüksek lisans öğrencilerinin uygun yöntemlerle bilimsel çalışma planlama, sunmalarını ve tartışmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Araştırma planlamasının nasıl yapılacağı ve nelere dikkat edileceğinin gösterilmesi,Araştırma konusu ile ilgili kaynak taramanın doğru şekilde yapılması ve kullanılması,Araştırma konusunun belirlenmesi ve buna uygun kaynak taramasının planlanması,Araştırma metodunun belirlenmesi,Araştırma konusu ile ilgili analiz yöntemlerinin seçimi ,Araştırma konusu ile ilgili etik kuralların araştırlıp belirlenmesi ve etik problemlere uygun çözüm planlanması ,Araştırma verilerinin toplanılması ve derlenmesinin yapılması,Araştırma konusu ile ilgili verilerin değerlendirilmesi,Araştırma konusu ile ilgili toplanılan verilerin sonuçlarının belirlenmesi,Araştırma konusu ile ilgili verilerin sonuçlarının tartışılması,Makale yazılırken dikkat edilecek hususların belirlenmesi,Tez yazımında uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi,Sunu taslağının hazırlanması ve gösterilmesi,Seminer sunumunun yapılması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bilimsel makale yazar.10, 18D
1.1. Araştırma planı hazırlar.10, 18D
1.2. Literatür taraması yapar10, 18D
1.3. Analiz sonuçlarını yorumlar.10, 18D
2. Bilimsel makaleleri yorumlar.10, 18D
2.1. Araştırma amacını açıklar.10, 18D
2.2. Araştırma metodunu tartışır10, 18D
2.3. Elde edilen sonuçları özetler.10, 18D
3. Makale sunumunu planlar.10, 18D
3.1. Sunu taslağını hazırlar.10, 18D
3.2. Makaleyi özetler10, 18D
3.3. Konuya ilişkin literatür sunar10, 18D
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 18: Mikro Öğretim Tekniği
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Araştırma planlamasının nasıl yapılacağı ve nelere dikkat edileceğinin gösterilmesiDers notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar. Medipol kütüphane e-kaynaklardan yararlanılır.
2Araştırma konusu ile ilgili kaynak taramanın doğru şekilde yapılması ve kullanılmasıDers notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar. Medipol kütüphane e-kaynaklardan yararlanılır.
3Araştırma konusunun belirlenmesi ve buna uygun kaynak taramasının planlanmasıDers notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar.medipol kütüphane-kaynaklardan yararlanılır.
4Araştırma metodunun belirlenmesiDers notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar. Medipol kütüphane e-kaynaklardan yararlanılır.
5Araştırma konusu ile ilgili analiz yöntemlerinin seçimi Ders notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar. Medipol kütüphane e-kaynaklardan yararlanılır.
6Araştırma konusu ile ilgili etik kuralların araştırlıp belirlenmesi ve etik problemlere uygun çözüm planlanması Ders notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar. Medipol kütüphane e-kaynaklardan yararlanılır.
7Araştırma verilerinin toplanılması ve derlenmesinin yapılmasıDers notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar. Medipol kütüphane e-kaynaklardan yararlanılır.
8Araştırma konusu ile ilgili verilerin değerlendirilmesiDers notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar. Medipol kütüphane e-kaynaklardan yararlanılır.
9Araştırma konusu ile ilgili toplanılan verilerin sonuçlarının belirlenmesiDers notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar. Medipol kütüphane e-kaynaklardan yararlanılır.
10Araştırma konusu ile ilgili verilerin sonuçlarının tartışılmasıDers notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar. Medipol kütüphane e-kaynaklardan yararlanılır.
11Makale yazılırken dikkat edilecek hususların belirlenmesiDers notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar. Medipol kütüphane e-kaynaklardan yararlanılır.
12Tez yazımında uyulması gereken ilkelerin belirlenmesiDers notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar. Medipol kütüphane e-kaynaklardan yararlanılır.
13Sunu taslağının hazırlanması ve gösterilmesiDers notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar. Medipol kütüphane e-kaynaklardan yararlanılır.
14Seminer sunumunun yapılmasıDers notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar. Medipol kütüphane e-kaynaklardan yararlanılır.
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilir. Öğrenciler kendi seminerlerini sunarlar.
Medipol kütüphane e-kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
- İnsan vücudundaki dokuları, organları ve sistemleri tanımlayabilecektir
2
- Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir
3
- Kemiklerin, kasların, damarların, sinirlerin ve organların lokalizasyon, yüzey projeksiyon ve seyirlerini bilir
4
- Kadavrada organları ve diğer yapıları tanımlayabilir
5
- Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir
6
- Anatomik bilgi temelinde açıklanabilen klinik problemleri sentezleyebilir
X
7
- Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrayabilir
X
8
Anatomi disiplini ile diğer temel tıbbi ve klinik disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
X
9
Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir
X
10
Kadavranın farklı bölgelerinin ne şekilde diseke edileceğini bilir
11
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verilerin sunumunu yapabilir
X
12
Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir
X
13
Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir
X
14
Kendi başına öğrenme yöntemlerini geliştirerek, faaliyet gösterdiği bilim alanında hayat boyu öğrenmeyi uygular
X
15
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında uluslararası yayınları takip edebilir
X
16
Bilgisayar ve interneti etkin olarak kullanır ve bilgiye erişimde bu araçlardan ne şekilde faydalanacağını bilir
X
17
Öğrencilerle güven temelli ilişki oluşturabilir
X
18
Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir
X
19
Takım içerisinde sorumluluk bilinci ile çalışabilir
X
20
Bilimsel veri tabanlarını etkili olarak kullanabilir
X
21
Bilimsel verileri eleştirel olarak okuyabilir, analiz edebilir ve değerlendirebilir.
X
22
Bilimsel araştırma, hipotez ve metodoloji için sorular geliştirebilir.
X
23
Araştırma verilerini etkili bir şekilde sunabilir, paylaşabilir ve tartışabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 30/12/2022 - 09:31Son Güncelleme Tarihi: 30/12/2022 - 09:33