Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
RADYOLOJİK ANATOMİANTY1111899Güz Dönemi2+028
Ders Programı

Salı 20:30-21:15

Salı 21:30-22:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Tuğrul ÖRMECİ
Dersi VerenlerProf.Dr. Tuğrul ÖRMECİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGenel radyoloji bilgisi, radyolojik görüntüleme yöntemlerini ayırt edebilme, tipik radyolojik bulguları tanıma, semptomdan tanıya radyolojik algoritmayı sıralayabilme ve acil durumlarda tanı amaçlı görüntülemeyi yorumlayabilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel radyoloji fiziği; temel fizik kavramları; birimler ve terminoloji;
elektromanyetik enerji; radyoaktivite ve radyasyon; izotop ve radyoizotop;
iyonizasyon ve iyon; iyonizan radyasyon tipleri; iyonizan radyasyon kaynakları,Radyoaktivite; radyasyonun madde ile etkileşimi; radyasyon birimleri; radyasyon
algılayıcılar; güvenli radyasyon dozu sınırları; radyasyon korunmada uygulanması gereken kurallar,Temel radyoloji fiziğinin tarihçesi; x ışını tüpü ve çalışma prensipleri; anod ve
katod; topuk etkisi, fokusleyici başlık; x ışınlarının elde edilişi; x ışını tüpünü
koruma yolları,X ışınlarının özellikleri; x ışınlarının kalite ve kantitesine etkili faktörler, saçılan radyasyon; x ışını demeti sınırlandırıcıları; gridler (bucky),Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma; iyonizan radyasyon kaynaklar;
radyasyonun biyolojik etkileri; stokastik etki; non-sitokastik (deterministik) etki;
radyasyonun erken etkileri; radyasyonun geç etkileri,Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma 2; radyasyondan koruyucu aygıtlar; radyasyondan korunma standartları; x ışını odasının düzenlenmesi; TAEK’de belirlenmiş ve uyulması gerekli olan hususlar; radyasyondan korunmada özel durumlar; radyasyondan korunmada cihaz kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar,Mamografi fiziği; mamografi cihazının yapısı; projeksiyonlar; yardımcı teknikler;
inceleme yöntemleri; memeye verilen dozu en aza indirmek için öneriler;
radyoskopi cihazları ve masaları,Tıbbi görüntüleme teknikleri; manyetik rezonans; genel bilgiler; manyetik
rezonans tarihçesi; MR avantajları ve dezavantajları; MR klinikteki yeri; MR
zararlı etkileri,MRG ekipmanı ve MR fiziği; faraday kafesi; magnetler; sargılar, bobinler, koiller;
MRG görüntü oluşumu; MRG ayırabildiği dokular; inceleme yöntemleri,
artefaktları,Görüntü kalitesi üzerine notlar ve kraniyal MR görüntüleme; kesit belirleme
gradiyenti; faz kodlama; görüntü matriksi; voksel ve piksel; çözünürlük ve
rezolüsyon; kontrast,NEX; görüntüleme zamanı; sinyal gürültü oranı; kontrast gürültü oranı; kraniyal
MR görüntüleme; beyin MRG protokolü; lokalize edici görüntü üzerinde
planlamalar,Bilgisayarlı tomografi fiziği temelleri; BT’nin tarihsel gelişimi; BT ünitesinin bölümleri; BT görüntü karakteristikleri; artefaktlar,Temel ultrasonografi fiziği; ultrasonografinin temel fizik prensipleri; ultrasesin
elde edilmesi; transdueserler; problar; ses doku etkileşimi; kırılma, absorbsiyon;
görüntü kalitesini etkileyen faktörler,Ultrasonografide görüntüleme yöntemleri; doppler ultrasonografi; renkli doppler;
renkli doppler görüntülemenin avantajları; ultrasonografi cihazının bölümleri;
artefaktları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Temel radyoloji fiziği; temel fizik kavramları; birimler ve terminoloji; elektromanyetik enerji; radyoaktivite ve radyasyon; izotop ve radyoizotop; iyonizasyon ve iyon; iyonizan radyasyon tipleri; iyonizan radyasyon kaynakları açıklar. 16, 9A
2. Radyoaktivite; radyasyonun madde ile etkileşimi; radyasyon birimleri; radyasyon algılayıcılar; güvenli radyasyon dozu sınırları; radyasyon korunmada uygulanması gereken kuralları açıklar.16, 9A
3. Temel radyoloji fiziğinin tarihçesi; x ışını tüpü ve çalışma prensipleri; anod ve katod; topuk etkisi, fokusleyici başlık; x ışınlarının elde edilişi; x ışını tüpünü koruma yollarını açıklar.16, 9A
4. X ışınlarının özellikleri; x ışınlarının kalite ve kantitesine etkili faktörler, saçılan radyasyon; x ışını demeti sınırlandırıcıları; gridler (bucky) açıklar.16, 9A
5. Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma; iyonizan radyasyon kaynaklar; radyasyonun biyolojik etkileri; stokastik etki; non-sitokastik (deterministik) etki; radyasyonun erken etkileri; radyasyonun geç etkilerini açıklar.16, 9A
6. Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma 2; radyasyondan koruyucu aygıtlar; radyasyondan korunma standartları; x ışını odasının düzenlenmesi; TAEK’de belirlenmiş ve uyulması gerekli olan hususlar; radyasyondan korunmada özel durumlar; radyasyondan korunmada cihaz kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.16, 9A
7. Mamografi fiziği; mamografi cihazının yapısı; projeksiyonlar; yardımcı teknikler; inceleme yöntemleri; memeye verilen dozu en aza indirmek için öneriler; radyoskopi cihazları ve masalarını tanımlar.16, 9A
8. Tıbbi görüntüleme teknikleri; manyetik rezonans; genel bilgiler; manyetik rezonans tarihçesi; MR avantajları ve dezavantajları; MR klinikteki yeri; MR zararlı etkileri açıklar.16, 9A
9. MRG ekipmanı ve MR fiziği; faraday kafesi; magnetler; sargılar, bobinler, koiller; MRG görüntü oluşumu; MRG ayırabildiği dokular; artefaktları; inceleme yöntemlerini açıklar.16, 9A
10. Görüntü kalitesi üzerine notlar ve kraniyal MR görüntüleme; kesit belirleme gradiyenti; faz kodlama; görüntü matriksi; voksel ve piksel; çözünürlük ve rezolüsyon; kontrast açıklar.16, 9A
11. NEX; görüntüleme zamanı; sinyal gürültü oranı; kontrast gürültü oranı; kraniyal MR görüntüleme; beyin MRG protokolü; lokalize edici görüntü üzerinde planlamaları tanımlar.16, 9A
12. Bilgisayarlı tomografi fiziği temelleri; BT’nin tarihsel gelişimi; BT ünitesinin bölümleri; BT görüntü karakteristikleri; artefaktları açıklar.16, 9A
13. Temel ultrasonografi fiziği; ultrasonografinin temel fizik prensipleri; ultrasesin elde edilmesi; transdueserler; problar; ses doku etkileşimi; kırılma, absorbsiyon; görüntü kalitesini etkileyen faktörleri açıklar.16, 9A
14. Ultrasonografide görüntüleme yöntemleri; doppler ultrasonografi; renkli doppler; renkli doppler görüntülemenin avantajları; artefaktaları; ultrasonografi cihazının bölümlerini tanımlar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel radyoloji fiziği; temel fizik kavramları; birimler ve terminoloji;
elektromanyetik enerji; radyoaktivite ve radyasyon; izotop ve radyoizotop;
iyonizasyon ve iyon; iyonizan radyasyon tipleri; iyonizan radyasyon kaynakları
Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 7-11
2Radyoaktivite; radyasyonun madde ile etkileşimi; radyasyon birimleri; radyasyon
algılayıcılar; güvenli radyasyon dozu sınırları; radyasyon korunmada uygulanması gereken kurallar
Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya p. 7-11
3Temel radyoloji fiziğinin tarihçesi; x ışını tüpü ve çalışma prensipleri; anod ve
katod; topuk etkisi, fokusleyici başlık; x ışınlarının elde edilişi; x ışını tüpünü
koruma yolları
Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 11-56
4X ışınlarının özellikleri; x ışınlarının kalite ve kantitesine etkili faktörler, saçılan radyasyon; x ışını demeti sınırlandırıcıları; gridler (bucky)Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 11-56
5Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma; iyonizan radyasyon kaynaklar;
radyasyonun biyolojik etkileri; stokastik etki; non-sitokastik (deterministik) etki;
radyasyonun erken etkileri; radyasyonun geç etkileri
Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 11-56
6Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma 2; radyasyondan koruyucu aygıtlar; radyasyondan korunma standartları; x ışını odasının düzenlenmesi; TAEK’de belirlenmiş ve uyulması gerekli olan hususlar; radyasyondan korunmada özel durumlar; radyasyondan korunmada cihaz kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlarTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 11-56
7Mamografi fiziği; mamografi cihazının yapısı; projeksiyonlar; yardımcı teknikler;
inceleme yöntemleri; memeye verilen dozu en aza indirmek için öneriler;
radyoskopi cihazları ve masaları
Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 11-56
8Tıbbi görüntüleme teknikleri; manyetik rezonans; genel bilgiler; manyetik
rezonans tarihçesi; MR avantajları ve dezavantajları; MR klinikteki yeri; MR
zararlı etkileri
Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 335-395
9MRG ekipmanı ve MR fiziği; faraday kafesi; magnetler; sargılar, bobinler, koiller;
MRG görüntü oluşumu; MRG ayırabildiği dokular; inceleme yöntemleri,
artefaktları
Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 395-415
10Görüntü kalitesi üzerine notlar ve kraniyal MR görüntüleme; kesit belirleme
gradiyenti; faz kodlama; görüntü matriksi; voksel ve piksel; çözünürlük ve
rezolüsyon; kontrast
Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 395-415
11NEX; görüntüleme zamanı; sinyal gürültü oranı; kontrast gürültü oranı; kraniyal
MR görüntüleme; beyin MRG protokolü; lokalize edici görüntü üzerinde
planlamalar
Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 395-415
12Bilgisayarlı tomografi fiziği temelleri; BT’nin tarihsel gelişimi; BT ünitesinin bölümleri; BT görüntü karakteristikleri; artefaktlarTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 315-335
13Temel ultrasonografi fiziği; ultrasonografinin temel fizik prensipleri; ultrasesin
elde edilmesi; transdueserler; problar; ses doku etkileşimi; kırılma, absorbsiyon;
görüntü kalitesini etkileyen faktörler
Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 415-445
14Ultrasonografide görüntüleme yöntemleri; doppler ultrasonografi; renkli doppler;
renkli doppler görüntülemenin avantajları; ultrasonografi cihazının bölümleri;
artefaktları
Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 429-445
Kaynak
Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
- İnsan vücudundaki dokuları, organları ve sistemleri tanımlayabilecektir
X
2
- Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir
X
3
- Kemiklerin, kasların, damarların, sinirlerin ve organların lokalizasyon, yüzey projeksiyon ve seyirlerini bilir
X
4
- Kadavrada organları ve diğer yapıları tanımlayabilir
X
5
- Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir
X
6
- Anatomik bilgi temelinde açıklanabilen klinik problemleri sentezleyebilir
X
7
- Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrayabilir
X
8
Anatomi disiplini ile diğer temel tıbbi ve klinik disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
X
9
Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir
X
10
Kadavranın farklı bölgelerinin ne şekilde diseke edileceğini bilir
X
11
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verilerin sunumunu yapabilir
X
12
Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir
X
13
Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir
X
14
Kendi başına öğrenme yöntemlerini geliştirerek, faaliyet gösterdiği bilim alanında hayat boyu öğrenmeyi uygular
X
15
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında uluslararası yayınları takip edebilir
X
16
Bilgisayar ve interneti etkin olarak kullanır ve bilgiye erişimde bu araçlardan ne şekilde faydalanacağını bilir
X
17
Öğrencilerle güven temelli ilişki oluşturabilir
X
18
Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir
X
19
Takım içerisinde sorumluluk bilinci ile çalışabilir
X
20
Bilimsel veri tabanlarını etkili olarak kullanabilir
X
21
Bilimsel verileri eleştirel olarak okuyabilir, analiz edebilir ve değerlendirebilir.
X
22
Bilimsel araştırma, hipotez ve metodoloji için sorular geliştirebilir.
X
23
Araştırma verilerini etkili bir şekilde sunabilir, paylaşabilir ve tartışabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi326
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer11010
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı133
Ara Sınav ve Hazırlığı18181
Genel Sınav ve Hazırlığı18181
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)237
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(237/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
RADYOLOJİK ANATOMİANTY1111899Güz Dönemi2+028
Ders Programı

Salı 20:30-21:15

Salı 21:30-22:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Tuğrul ÖRMECİ
Dersi VerenlerProf.Dr. Tuğrul ÖRMECİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGenel radyoloji bilgisi, radyolojik görüntüleme yöntemlerini ayırt edebilme, tipik radyolojik bulguları tanıma, semptomdan tanıya radyolojik algoritmayı sıralayabilme ve acil durumlarda tanı amaçlı görüntülemeyi yorumlayabilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel radyoloji fiziği; temel fizik kavramları; birimler ve terminoloji;
elektromanyetik enerji; radyoaktivite ve radyasyon; izotop ve radyoizotop;
iyonizasyon ve iyon; iyonizan radyasyon tipleri; iyonizan radyasyon kaynakları,Radyoaktivite; radyasyonun madde ile etkileşimi; radyasyon birimleri; radyasyon
algılayıcılar; güvenli radyasyon dozu sınırları; radyasyon korunmada uygulanması gereken kurallar,Temel radyoloji fiziğinin tarihçesi; x ışını tüpü ve çalışma prensipleri; anod ve
katod; topuk etkisi, fokusleyici başlık; x ışınlarının elde edilişi; x ışını tüpünü
koruma yolları,X ışınlarının özellikleri; x ışınlarının kalite ve kantitesine etkili faktörler, saçılan radyasyon; x ışını demeti sınırlandırıcıları; gridler (bucky),Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma; iyonizan radyasyon kaynaklar;
radyasyonun biyolojik etkileri; stokastik etki; non-sitokastik (deterministik) etki;
radyasyonun erken etkileri; radyasyonun geç etkileri,Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma 2; radyasyondan koruyucu aygıtlar; radyasyondan korunma standartları; x ışını odasının düzenlenmesi; TAEK’de belirlenmiş ve uyulması gerekli olan hususlar; radyasyondan korunmada özel durumlar; radyasyondan korunmada cihaz kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar,Mamografi fiziği; mamografi cihazının yapısı; projeksiyonlar; yardımcı teknikler;
inceleme yöntemleri; memeye verilen dozu en aza indirmek için öneriler;
radyoskopi cihazları ve masaları,Tıbbi görüntüleme teknikleri; manyetik rezonans; genel bilgiler; manyetik
rezonans tarihçesi; MR avantajları ve dezavantajları; MR klinikteki yeri; MR
zararlı etkileri,MRG ekipmanı ve MR fiziği; faraday kafesi; magnetler; sargılar, bobinler, koiller;
MRG görüntü oluşumu; MRG ayırabildiği dokular; inceleme yöntemleri,
artefaktları,Görüntü kalitesi üzerine notlar ve kraniyal MR görüntüleme; kesit belirleme
gradiyenti; faz kodlama; görüntü matriksi; voksel ve piksel; çözünürlük ve
rezolüsyon; kontrast,NEX; görüntüleme zamanı; sinyal gürültü oranı; kontrast gürültü oranı; kraniyal
MR görüntüleme; beyin MRG protokolü; lokalize edici görüntü üzerinde
planlamalar,Bilgisayarlı tomografi fiziği temelleri; BT’nin tarihsel gelişimi; BT ünitesinin bölümleri; BT görüntü karakteristikleri; artefaktlar,Temel ultrasonografi fiziği; ultrasonografinin temel fizik prensipleri; ultrasesin
elde edilmesi; transdueserler; problar; ses doku etkileşimi; kırılma, absorbsiyon;
görüntü kalitesini etkileyen faktörler,Ultrasonografide görüntüleme yöntemleri; doppler ultrasonografi; renkli doppler;
renkli doppler görüntülemenin avantajları; ultrasonografi cihazının bölümleri;
artefaktları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Temel radyoloji fiziği; temel fizik kavramları; birimler ve terminoloji; elektromanyetik enerji; radyoaktivite ve radyasyon; izotop ve radyoizotop; iyonizasyon ve iyon; iyonizan radyasyon tipleri; iyonizan radyasyon kaynakları açıklar. 16, 9A
2. Radyoaktivite; radyasyonun madde ile etkileşimi; radyasyon birimleri; radyasyon algılayıcılar; güvenli radyasyon dozu sınırları; radyasyon korunmada uygulanması gereken kuralları açıklar.16, 9A
3. Temel radyoloji fiziğinin tarihçesi; x ışını tüpü ve çalışma prensipleri; anod ve katod; topuk etkisi, fokusleyici başlık; x ışınlarının elde edilişi; x ışını tüpünü koruma yollarını açıklar.16, 9A
4. X ışınlarının özellikleri; x ışınlarının kalite ve kantitesine etkili faktörler, saçılan radyasyon; x ışını demeti sınırlandırıcıları; gridler (bucky) açıklar.16, 9A
5. Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma; iyonizan radyasyon kaynaklar; radyasyonun biyolojik etkileri; stokastik etki; non-sitokastik (deterministik) etki; radyasyonun erken etkileri; radyasyonun geç etkilerini açıklar.16, 9A
6. Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma 2; radyasyondan koruyucu aygıtlar; radyasyondan korunma standartları; x ışını odasının düzenlenmesi; TAEK’de belirlenmiş ve uyulması gerekli olan hususlar; radyasyondan korunmada özel durumlar; radyasyondan korunmada cihaz kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.16, 9A
7. Mamografi fiziği; mamografi cihazının yapısı; projeksiyonlar; yardımcı teknikler; inceleme yöntemleri; memeye verilen dozu en aza indirmek için öneriler; radyoskopi cihazları ve masalarını tanımlar.16, 9A
8. Tıbbi görüntüleme teknikleri; manyetik rezonans; genel bilgiler; manyetik rezonans tarihçesi; MR avantajları ve dezavantajları; MR klinikteki yeri; MR zararlı etkileri açıklar.16, 9A
9. MRG ekipmanı ve MR fiziği; faraday kafesi; magnetler; sargılar, bobinler, koiller; MRG görüntü oluşumu; MRG ayırabildiği dokular; artefaktları; inceleme yöntemlerini açıklar.16, 9A
10. Görüntü kalitesi üzerine notlar ve kraniyal MR görüntüleme; kesit belirleme gradiyenti; faz kodlama; görüntü matriksi; voksel ve piksel; çözünürlük ve rezolüsyon; kontrast açıklar.16, 9A
11. NEX; görüntüleme zamanı; sinyal gürültü oranı; kontrast gürültü oranı; kraniyal MR görüntüleme; beyin MRG protokolü; lokalize edici görüntü üzerinde planlamaları tanımlar.16, 9A
12. Bilgisayarlı tomografi fiziği temelleri; BT’nin tarihsel gelişimi; BT ünitesinin bölümleri; BT görüntü karakteristikleri; artefaktları açıklar.16, 9A
13. Temel ultrasonografi fiziği; ultrasonografinin temel fizik prensipleri; ultrasesin elde edilmesi; transdueserler; problar; ses doku etkileşimi; kırılma, absorbsiyon; görüntü kalitesini etkileyen faktörleri açıklar.16, 9A
14. Ultrasonografide görüntüleme yöntemleri; doppler ultrasonografi; renkli doppler; renkli doppler görüntülemenin avantajları; artefaktaları; ultrasonografi cihazının bölümlerini tanımlar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel radyoloji fiziği; temel fizik kavramları; birimler ve terminoloji;
elektromanyetik enerji; radyoaktivite ve radyasyon; izotop ve radyoizotop;
iyonizasyon ve iyon; iyonizan radyasyon tipleri; iyonizan radyasyon kaynakları
Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 7-11
2Radyoaktivite; radyasyonun madde ile etkileşimi; radyasyon birimleri; radyasyon
algılayıcılar; güvenli radyasyon dozu sınırları; radyasyon korunmada uygulanması gereken kurallar
Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya p. 7-11
3Temel radyoloji fiziğinin tarihçesi; x ışını tüpü ve çalışma prensipleri; anod ve
katod; topuk etkisi, fokusleyici başlık; x ışınlarının elde edilişi; x ışını tüpünü
koruma yolları
Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 11-56
4X ışınlarının özellikleri; x ışınlarının kalite ve kantitesine etkili faktörler, saçılan radyasyon; x ışını demeti sınırlandırıcıları; gridler (bucky)Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 11-56
5Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma; iyonizan radyasyon kaynaklar;
radyasyonun biyolojik etkileri; stokastik etki; non-sitokastik (deterministik) etki;
radyasyonun erken etkileri; radyasyonun geç etkileri
Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 11-56
6Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma 2; radyasyondan koruyucu aygıtlar; radyasyondan korunma standartları; x ışını odasının düzenlenmesi; TAEK’de belirlenmiş ve uyulması gerekli olan hususlar; radyasyondan korunmada özel durumlar; radyasyondan korunmada cihaz kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlarTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 11-56
7Mamografi fiziği; mamografi cihazının yapısı; projeksiyonlar; yardımcı teknikler;
inceleme yöntemleri; memeye verilen dozu en aza indirmek için öneriler;
radyoskopi cihazları ve masaları
Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 11-56
8Tıbbi görüntüleme teknikleri; manyetik rezonans; genel bilgiler; manyetik
rezonans tarihçesi; MR avantajları ve dezavantajları; MR klinikteki yeri; MR
zararlı etkileri
Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 335-395
9MRG ekipmanı ve MR fiziği; faraday kafesi; magnetler; sargılar, bobinler, koiller;
MRG görüntü oluşumu; MRG ayırabildiği dokular; inceleme yöntemleri,
artefaktları
Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 395-415
10Görüntü kalitesi üzerine notlar ve kraniyal MR görüntüleme; kesit belirleme
gradiyenti; faz kodlama; görüntü matriksi; voksel ve piksel; çözünürlük ve
rezolüsyon; kontrast
Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 395-415
11NEX; görüntüleme zamanı; sinyal gürültü oranı; kontrast gürültü oranı; kraniyal
MR görüntüleme; beyin MRG protokolü; lokalize edici görüntü üzerinde
planlamalar
Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 395-415
12Bilgisayarlı tomografi fiziği temelleri; BT’nin tarihsel gelişimi; BT ünitesinin bölümleri; BT görüntü karakteristikleri; artefaktlarTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 315-335
13Temel ultrasonografi fiziği; ultrasonografinin temel fizik prensipleri; ultrasesin
elde edilmesi; transdueserler; problar; ses doku etkileşimi; kırılma, absorbsiyon;
görüntü kalitesini etkileyen faktörler
Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 415-445
14Ultrasonografide görüntüleme yöntemleri; doppler ultrasonografi; renkli doppler;
renkli doppler görüntülemenin avantajları; ultrasonografi cihazının bölümleri;
artefaktları
Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 429-445
Kaynak
Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
- İnsan vücudundaki dokuları, organları ve sistemleri tanımlayabilecektir
X
2
- Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir
X
3
- Kemiklerin, kasların, damarların, sinirlerin ve organların lokalizasyon, yüzey projeksiyon ve seyirlerini bilir
X
4
- Kadavrada organları ve diğer yapıları tanımlayabilir
X
5
- Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir
X
6
- Anatomik bilgi temelinde açıklanabilen klinik problemleri sentezleyebilir
X
7
- Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrayabilir
X
8
Anatomi disiplini ile diğer temel tıbbi ve klinik disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
X
9
Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir
X
10
Kadavranın farklı bölgelerinin ne şekilde diseke edileceğini bilir
X
11
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verilerin sunumunu yapabilir
X
12
Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir
X
13
Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir
X
14
Kendi başına öğrenme yöntemlerini geliştirerek, faaliyet gösterdiği bilim alanında hayat boyu öğrenmeyi uygular
X
15
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında uluslararası yayınları takip edebilir
X
16
Bilgisayar ve interneti etkin olarak kullanır ve bilgiye erişimde bu araçlardan ne şekilde faydalanacağını bilir
X
17
Öğrencilerle güven temelli ilişki oluşturabilir
X
18
Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir
X
19
Takım içerisinde sorumluluk bilinci ile çalışabilir
X
20
Bilimsel veri tabanlarını etkili olarak kullanabilir
X
21
Bilimsel verileri eleştirel olarak okuyabilir, analiz edebilir ve değerlendirebilir.
X
22
Bilimsel araştırma, hipotez ve metodoloji için sorular geliştirebilir.
X
23
Araştırma verilerini etkili bir şekilde sunabilir, paylaşabilir ve tartışabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 30/12/2022 - 09:31Son Güncelleme Tarihi: 30/12/2022 - 09:33