Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ANATOMİSİ IANTY1111898Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGastrointestinal sistem anatomisi hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriğiBu ders; Ağız boşluğu,Dudaklar, yanak, damak, dişler, dişeti,Dil, tükürük bezleri, boğaz,Farinks, farinks'in yapısı, farinks'in bölümleri, kasları, arterleri, venleri, sinirleri, lenfatikleri,Özofagus, özofagus'un yapısı, özofagus'un bölümleri, arterleri, venleri, sinirleri, lenfatikleri,Mide, midenin bölümleri, yapısı, arterleri, venleri, lenfatikleri, sinirleri,İnce bağırsak, ince bağırsak bölümleri, komşulukları, yapısı, arterleri, venleri, lenfatikleri, sinirleri, mesenterium, Meckel divertikülü,Kalın bağırsak, kalın bağırsak bölümleri, yapısı, appendix vermiformis, rectum, canalis analis,Karaciğer, karaciğerin yüzleri, yapısı, ligamentleri, sinirleri, labbe üçgeni, portal hepatik sistem, safra kesesi, safra yolları,Pankreas, pankreasın bölümleri, yapısı, pankreatik kanallar, arterleri, venleri, lenfatikleri, sinirsel innervasyonu, dalak,Abdomen Arterleri,Abdomen Venleri,Portal hepatik sistem, porto-cava anastomozları, cava-cava anastomozları,Periton, bursa omentalis, omentum majus, omentum minus ve mezenter; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Ağız boşluğunu ve bu bölgedeki anatomik yapıları tanımlar11, 13, 16, 9A, D
2. Dudak, yanak, damak diş ve dişeti anatomisini tanımlar11, 13, 16, 9A, D
3. Dil, tükrük bezleri ve boğazdaki anatomik yapıları tanımlar11, 13, 16, 9A, D
4. Farinks'in anatomisini tanımlar11, 13, 16, 9A, D
5. Özofagus anatomisini açıklar11, 13, 16, 9A, D
6. Mide anatomisini açıklar11, 13, 16, 9A, D
7. İnce bağırsak anatomisini tanımlar11, 13, 16, 9A, D
8. Kalın bağırsak, appendix vermiformis, rectum, canalis analis anatomisini tanımlar11, 13, 16, 9A, D
9. Karaciğer, safra kesesi ve safra yollarının anatomisini tanımlar11, 13, 16, 9A, D
10. Pankreas ve dalağın anatomik özelliklerini tanımlar11, 13, 16, 9A, D
11. Abdomenin arterlerini tanımlar11, 13, 16, 9A, D
12. Abdomenin venlerini tanımlar11, 13, 16, 9A, D
13. Portal hepatik sistem, porto-cava anastomozları ve cava-cava anastomozlarını tanımlar11, 13, 16, 9A, D
14. Periton, bursa omentalis, omentum majus, omentum minus ve mezenteri tanımlar11, 13, 16, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ağız boşluğuSobotta Konu Anlatım Kitabı s. 512-514
2Dudaklar, yanak, damak, dişler, dişetiSobotta Konu Anlatım Kitabı s. 514-522
3Dil, tükürük bezleri, boğazSobotta Konu Anlatım Kitabı s. 526-540
4Farinks, farinks'in yapısı, farinks'in bölümleri, kasları, arterleri, venleri, sinirleri, lenfatikleriGray's Anatomi s. 701-716
5Özofagus, özofagus'un yapısı, özofagus'un bölümleri, arterleri, venleri, sinirleri, lenfatikleriAnatomi Cilt: 1 s. 239-241
6Mide, midenin bölümleri, yapısı, arterleri, venleri, lenfatikleri, sinirleriAnatomi Atlası ve Ders Kitabı Cilt: 2 s. 881-895
7İnce bağırsak, ince bağırsak bölümleri, komşulukları, yapısı, arterleri, venleri, lenfatikleri, sinirleri, mesenterium, Meckel divertikülüAnatomi Atlası ve Ders Kitabı Cilt: 2 s. 897-908
8Kalın bağırsak, kalın bağırsak bölümleri, yapısı, appendix vermiformis, rectum, canalis analisAnatomi Atlası ve Ders Kitabı Cilt: 2 s. 908-920
9Karaciğer, karaciğerin yüzleri, yapısı, ligamentleri, sinirleri, labbe üçgeni, portal hepatik sistem, safra kesesi, safra yollarıGray's Anatomi s. 1205-1221
10Pankreas, pankreasın bölümleri, yapısı, pankreatik kanallar, arterleri, venleri, lenfatikleri, sinirsel innervasyonu, dalakGray's Anatomi s. 1223-1238
11Abdomen ArterleriAnatomi Cilt: 2 s. 54-62
12Abdomen VenleriAnatomi Cilt: 2 s. 95-98
13Portal hepatik sistem, porto-cava anastomozları, cava-cava anastomozlarıGray's Anatomi s. 1211-1214
14Periton, bursa omentalis, omentum majus, omentum minus ve mezenterAnatomi Cilt: 1 s. 277-284
Kaynak
Dersin sunumu öğrenciye verilir.
Anatomi Cilt: 1-2, Prof.Dr. Kaplan ARINCI, Prof.Dr. Alaittin ELHAN Sobotta Konu Anlatım Kitabı Gray's Anatomi Anatomi Atlası ve Ders Kitabı Cilt: 1-2 Prof. Dr. Fahri Dere

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
- İnsan vücudundaki dokuları, organları ve sistemleri tanımlayabilecektir
X
2
- Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir
X
3
- Kemiklerin, kasların, damarların, sinirlerin ve organların lokalizasyon, yüzey projeksiyon ve seyirlerini bilir
X
4
- Kadavrada organları ve diğer yapıları tanımlayabilir
X
5
- Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir
X
6
- Anatomik bilgi temelinde açıklanabilen klinik problemleri sentezleyebilir
X
7
- Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrayabilir
X
8
Anatomi disiplini ile diğer temel tıbbi ve klinik disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
X
9
Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir
X
10
Kadavranın farklı bölgelerinin ne şekilde diseke edileceğini bilir
X
11
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verilerin sunumunu yapabilir
X
12
Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir
X
13
Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir
X
14
Kendi başına öğrenme yöntemlerini geliştirerek, faaliyet gösterdiği bilim alanında hayat boyu öğrenmeyi uygular
X
15
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında uluslararası yayınları takip edebilir
X
16
Bilgisayar ve interneti etkin olarak kullanır ve bilgiye erişimde bu araçlardan ne şekilde faydalanacağını bilir
X
17
Öğrencilerle güven temelli ilişki oluşturabilir
X
18
Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir
X
19
Takım içerisinde sorumluluk bilinci ile çalışabilir
X
20
Bilimsel veri tabanlarını etkili olarak kullanabilir
X
21
Bilimsel verileri eleştirel olarak okuyabilir, analiz edebilir ve değerlendirebilir.
X
22
Bilimsel araştırma, hipotez ve metodoloji için sorular geliştirebilir.
X
23
Araştırma verilerini etkili bir şekilde sunabilir, paylaşabilir ve tartışabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14456
Genel Sınav ve Hazırlığı14228
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)84
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(84/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ANATOMİSİ IANTY1111898Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGastrointestinal sistem anatomisi hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriğiBu ders; Ağız boşluğu,Dudaklar, yanak, damak, dişler, dişeti,Dil, tükürük bezleri, boğaz,Farinks, farinks'in yapısı, farinks'in bölümleri, kasları, arterleri, venleri, sinirleri, lenfatikleri,Özofagus, özofagus'un yapısı, özofagus'un bölümleri, arterleri, venleri, sinirleri, lenfatikleri,Mide, midenin bölümleri, yapısı, arterleri, venleri, lenfatikleri, sinirleri,İnce bağırsak, ince bağırsak bölümleri, komşulukları, yapısı, arterleri, venleri, lenfatikleri, sinirleri, mesenterium, Meckel divertikülü,Kalın bağırsak, kalın bağırsak bölümleri, yapısı, appendix vermiformis, rectum, canalis analis,Karaciğer, karaciğerin yüzleri, yapısı, ligamentleri, sinirleri, labbe üçgeni, portal hepatik sistem, safra kesesi, safra yolları,Pankreas, pankreasın bölümleri, yapısı, pankreatik kanallar, arterleri, venleri, lenfatikleri, sinirsel innervasyonu, dalak,Abdomen Arterleri,Abdomen Venleri,Portal hepatik sistem, porto-cava anastomozları, cava-cava anastomozları,Periton, bursa omentalis, omentum majus, omentum minus ve mezenter; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Ağız boşluğunu ve bu bölgedeki anatomik yapıları tanımlar11, 13, 16, 9A, D
2. Dudak, yanak, damak diş ve dişeti anatomisini tanımlar11, 13, 16, 9A, D
3. Dil, tükrük bezleri ve boğazdaki anatomik yapıları tanımlar11, 13, 16, 9A, D
4. Farinks'in anatomisini tanımlar11, 13, 16, 9A, D
5. Özofagus anatomisini açıklar11, 13, 16, 9A, D
6. Mide anatomisini açıklar11, 13, 16, 9A, D
7. İnce bağırsak anatomisini tanımlar11, 13, 16, 9A, D
8. Kalın bağırsak, appendix vermiformis, rectum, canalis analis anatomisini tanımlar11, 13, 16, 9A, D
9. Karaciğer, safra kesesi ve safra yollarının anatomisini tanımlar11, 13, 16, 9A, D
10. Pankreas ve dalağın anatomik özelliklerini tanımlar11, 13, 16, 9A, D
11. Abdomenin arterlerini tanımlar11, 13, 16, 9A, D
12. Abdomenin venlerini tanımlar11, 13, 16, 9A, D
13. Portal hepatik sistem, porto-cava anastomozları ve cava-cava anastomozlarını tanımlar11, 13, 16, 9A, D
14. Periton, bursa omentalis, omentum majus, omentum minus ve mezenteri tanımlar11, 13, 16, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ağız boşluğuSobotta Konu Anlatım Kitabı s. 512-514
2Dudaklar, yanak, damak, dişler, dişetiSobotta Konu Anlatım Kitabı s. 514-522
3Dil, tükürük bezleri, boğazSobotta Konu Anlatım Kitabı s. 526-540
4Farinks, farinks'in yapısı, farinks'in bölümleri, kasları, arterleri, venleri, sinirleri, lenfatikleriGray's Anatomi s. 701-716
5Özofagus, özofagus'un yapısı, özofagus'un bölümleri, arterleri, venleri, sinirleri, lenfatikleriAnatomi Cilt: 1 s. 239-241
6Mide, midenin bölümleri, yapısı, arterleri, venleri, lenfatikleri, sinirleriAnatomi Atlası ve Ders Kitabı Cilt: 2 s. 881-895
7İnce bağırsak, ince bağırsak bölümleri, komşulukları, yapısı, arterleri, venleri, lenfatikleri, sinirleri, mesenterium, Meckel divertikülüAnatomi Atlası ve Ders Kitabı Cilt: 2 s. 897-908
8Kalın bağırsak, kalın bağırsak bölümleri, yapısı, appendix vermiformis, rectum, canalis analisAnatomi Atlası ve Ders Kitabı Cilt: 2 s. 908-920
9Karaciğer, karaciğerin yüzleri, yapısı, ligamentleri, sinirleri, labbe üçgeni, portal hepatik sistem, safra kesesi, safra yollarıGray's Anatomi s. 1205-1221
10Pankreas, pankreasın bölümleri, yapısı, pankreatik kanallar, arterleri, venleri, lenfatikleri, sinirsel innervasyonu, dalakGray's Anatomi s. 1223-1238
11Abdomen ArterleriAnatomi Cilt: 2 s. 54-62
12Abdomen VenleriAnatomi Cilt: 2 s. 95-98
13Portal hepatik sistem, porto-cava anastomozları, cava-cava anastomozlarıGray's Anatomi s. 1211-1214
14Periton, bursa omentalis, omentum majus, omentum minus ve mezenterAnatomi Cilt: 1 s. 277-284
Kaynak
Dersin sunumu öğrenciye verilir.
Anatomi Cilt: 1-2, Prof.Dr. Kaplan ARINCI, Prof.Dr. Alaittin ELHAN Sobotta Konu Anlatım Kitabı Gray's Anatomi Anatomi Atlası ve Ders Kitabı Cilt: 1-2 Prof. Dr. Fahri Dere

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
- İnsan vücudundaki dokuları, organları ve sistemleri tanımlayabilecektir
X
2
- Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir
X
3
- Kemiklerin, kasların, damarların, sinirlerin ve organların lokalizasyon, yüzey projeksiyon ve seyirlerini bilir
X
4
- Kadavrada organları ve diğer yapıları tanımlayabilir
X
5
- Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir
X
6
- Anatomik bilgi temelinde açıklanabilen klinik problemleri sentezleyebilir
X
7
- Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrayabilir
X
8
Anatomi disiplini ile diğer temel tıbbi ve klinik disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
X
9
Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir
X
10
Kadavranın farklı bölgelerinin ne şekilde diseke edileceğini bilir
X
11
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verilerin sunumunu yapabilir
X
12
Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir
X
13
Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir
X
14
Kendi başına öğrenme yöntemlerini geliştirerek, faaliyet gösterdiği bilim alanında hayat boyu öğrenmeyi uygular
X
15
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında uluslararası yayınları takip edebilir
X
16
Bilgisayar ve interneti etkin olarak kullanır ve bilgiye erişimde bu araçlardan ne şekilde faydalanacağını bilir
X
17
Öğrencilerle güven temelli ilişki oluşturabilir
X
18
Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir
X
19
Takım içerisinde sorumluluk bilinci ile çalışabilir
X
20
Bilimsel veri tabanlarını etkili olarak kullanabilir
X
21
Bilimsel verileri eleştirel olarak okuyabilir, analiz edebilir ve değerlendirebilir.
X
22
Bilimsel araştırma, hipotez ve metodoloji için sorular geliştirebilir.
X
23
Araştırma verilerini etkili bir şekilde sunabilir, paylaşabilir ve tartışabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 30/12/2022 - 09:31Son Güncelleme Tarihi: 30/12/2022 - 09:33