Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ VE DUYU ORGANLARIANTY1213128Bahar Dönemi3+0310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Alper ATASEVER
Dersi VerenlerProf.Dr. Alper ATASEVER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSinir sistemi anatomisini, fonksiyonlarını ve duyu organlarının anatomisini açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sinir sistemine giriş, nöronlar ve sınıflandırılması, nöroglia, reseptörler, merkezi ve periferik sinir sistemi ,Periferik sinirler, spinal sinirler, pleksuslar, motor ve duyusal innervasyon ,Medulla spinalis anatomisi, medulla spinalis laminaları, columna vertebralis, inen ve çıkan yollar, medulla spinalis kanlanması ,Beyin sapı anatomisi, cranium anatomisi, beyin sapı fonksiyonları, beyin sapındaki çekirdekler, beyin sapı kanlanması ,Cerebellum anatomisi, cerebellum çekirdekleri, cerebellum fonksiyonları, cerebellum afferent ve efferent yolları ,Cerebrum anatomisi, cerebral korteks, cerebral hemisferler, telencephalon, diencephalon, thalamus, epithalamus, subthalamus, hypothalamus, ventriculus tertius, cerebral loblar,Cerebral korteks anatomisi, cerebral korteks fonksiyonları, broadmann alanları, limbik sistem yapıları ve anatomisi, limbik sistemin bağlantı yolları, limbik sistem fonksiyonu, retiküler formasyon
,Bazal çekirdekler ve anatomisi, bazal çekirdeklerin fonksiyonları, bazal çekirdeklerin afferent ve efferent bağlantıları ,Kranial sinirler, kranial sinir duyusal ve motor çekirdekleri, kranial sinirlerin innervasyon bölgeleri ve fonksiyonları ,Thalamus ve hypothalamus anatomisi, thalamus ve hypothalamus çekirdekleri, thalamus ve hypothalamus fonksiyonları, thalamus ve hypothalamus afferent ve efferent sinir bağlantıları ,Otonom sinir sistemi, sempatik ve parasempatik bölümler ve sinirler, otonomik ganglionlar, otonom sinir sistemi fonksiyonları, enterik sinir sistemi, otonomik innervasyonlar, otonom sinir sisteminin etkilediği refleksler ,Beyin zarları (meninks), beyin zarlarının oluşturduğu bölmeler (falx cerebri, cerebelli ve tentorium cerebelli), beyin zarları innervasyonları, medulla spinalis zarları, beyin ve medulla spinalis zarları arasındaki aralıklar, klinik girişimler ,Ventriküler sistem anatomisi, ventriküller arası bağlantı yolları, choroid plexus, ventriküllerin beyin sapı ile ilişkisi, beyin omurilik sıvısı, kan-beyin bariyeri ,Beyin ve omuriliğin kanlanması, beyin arterleri, Willi's poligonu, beyin venleri, beyindeki dural sinüsler ve drenajı, medulla spinalis’in arterleri ve venleri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sinir sisteminin temel özelliklerini ve içeriğini tanımlar.11, 13, 9A, D
2. Periferik sinirleri, spinal sinirleri, pleksus oluşumlarını ve innervasyon sahalarını, dermatom sahalarını tanımlar.11, 13, 9A, D
3. Medulla spinalis'in anatomisini, inen-çıkan yollarını ve kanlanmasını tanımlar.11, 13, 9A, D
4. Beyin sapı anatomisini, çekirdeklerini, fonksiyonlarını, bağlantılarını açıklar.11, 13, 9A, D
5. Cerebellum anatomisini, bağlantılarını, fonksiyonlarını tanımlar.11, 13, 9A, D
6. Cerebrum anatomisini, içerdiği bölgelerini, lobları ve fonksiyonları tanımlar.11, 13, 9A, D
7. Cerebral korteksi, broadmann alanlarını, fonksiyonlarını, limbik sistem yapılarını ve bağlantılarını analiz eder.11, 13, 9A, D
8. Bazal çekirdekleri, anatomisini, bağlantılarını ve fonksiyonlarını açıklar.11, 13, 9A, D
9. Kranial sinirleri, çekirdeklerini, innervasyon bölgelerini ve fonksiyonlarını tanımlar.11, 13, 9A, D
10. Diencephalon yapılarını ve anatomisini, thalamus ve hypothalamus bağlantılarını ve fonksiyonlarını tanımlar.11, 13, 9A, D
11. Otonom sinir sistemini, sempatik ve parasempatik bölümleri, innervasyon bölgelerini, otonomik ganglionları ve ilişkili refleksleri belirler.11, 13, 9A, D
12. Beyin ve omurilik zarlarını, zarlar arası aralıkları, beyin omurilik sıvısını ve klinik girişimleri (örn: lumbar ponksiyon) değerlendirir.11, 13, 9A, D
13. Ventriküler sistem anatomisini, konumunu, birbirleriyle olan bağlantılarını, koroid pleksusu, BOS üretimini ve dolaşımını, kan beyin bariyerini açıklar.11, 13, 9A, D
14. Beyin ve omuriliğin arteriyel ve venöz dolaşımını, Willis poligonunu, beynin dural sinüslerini ve drenajını tanımlar.11, 13, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sinir sistemine giriş, nöronlar ve sınıflandırılması, nöroglia, reseptörler, merkezi ve periferik sinir sistemi Klinik nöroanatomi, s. 1-57; Gray's anatomi 42. baskı, s. 386-397
2Periferik sinirler, spinal sinirler, pleksuslar, motor ve duyusal innervasyon Klinik nöroanatomi, s. 80-102; Anatomi 2. cilt, s. 130-182
3Medulla spinalis anatomisi, medulla spinalis laminaları, columna vertebralis, inen ve çıkan yollar, medulla spinalis kanlanması Klinik nöroanatomi, s. 131-163; Gray's anatomi 42. baskı, s. 425-441; Anatomi 2. cilt, s. 220-239
4Beyin sapı anatomisi, cranium anatomisi, beyin sapı fonksiyonları, beyin sapındaki çekirdekler, beyin sapı kanlanması Klinik nöroanatomi, s. 185-219; Gray's anatomi 42. baskı, s. 442-464
5Cerebellum anatomisi, cerebellum çekirdekleri, cerebellum fonksiyonları, cerebellum afferent ve efferent yolları Klinik nöroanatomi, s. 229-241, Gray's anatomi 42. baskı, s. 465-489
6Cerebrum anatomisi, cerebral korteks, cerebral hemisferler, telencephalon, diencephalon, thalamus, epithalamus, subthalamus, hypothalamus, ventriculus tertius, cerebral loblarKlinik nöroanatomi, s. 249-267; Gray's anatomi 42. baskı, s. 512-539
7Cerebral korteks anatomisi, cerebral korteks fonksiyonları, broadmann alanları, limbik sistem yapıları ve anatomisi, limbik sistemin bağlantı yolları, limbik sistem fonksiyonu, retiküler formasyon
Klinik nöroanatomi, s. 279-306; Gray's anatomi 42. baskı, s.512-539; Anatomi 2. cilt, s. 288-309
8Bazal çekirdekler ve anatomisi, bazal çekirdeklerin fonksiyonları, bazal çekirdeklerin afferent ve efferent bağlantıları Klinik nöroanatomi, s. 310-315; Gray's anatomi 42. baskı, s. 503-511
9Kranial sinirler, kranial sinir duyusal ve motor çekirdekleri, kranial sinirlerin innervasyon bölgeleri ve fonksiyonları Klinik nöroanatomi, s. 323-349; Anatomi 2. cilt, s. 323-342
10Thalamus ve hypothalamus anatomisi, thalamus ve hypothalamus çekirdekleri, thalamus ve hypothalamus fonksiyonları, thalamus ve hypothalamus afferent ve efferent sinir bağlantıları Klinik nöroanatomi, s. 363-382; Gray's Anatomi 42. baskı, s. 489-502
11Otonom sinir sistemi, sempatik ve parasempatik bölümler ve sinirler, otonomik ganglionlar, otonom sinir sistemi fonksiyonları, enterik sinir sistemi, otonomik innervasyonlar, otonom sinir sisteminin etkilediği refleksler Klinik nöroanatomi, s. 387-407, Anatomi 2. cilt, s. 182-209
12Beyin zarları (meninks), beyin zarlarının oluşturduğu bölmeler (falx cerebri, cerebelli ve tentorium cerebelli), beyin zarları innervasyonları, medulla spinalis zarları, beyin ve medulla spinalis zarları arasındaki aralıklar, klinik girişimler Klinik nöroanatomi, s. 418-427; Gray's anatomi 42. baskı, s. 398-414
13Ventriküler sistem anatomisi, ventriküller arası bağlantı yolları, choroid plexus, ventriküllerin beyin sapı ile ilişkisi, beyin omurilik sıvısı, kan-beyin bariyeri Klinik nöroanatomi, s. 436-455; Gray's anatomi 42. baskı, s. 415-424
14Beyin ve omuriliğin kanlanması, beyin arterleri, Willi's poligonu, beyin venleri, beyindeki dural sinüsler ve drenajı, medulla spinalis’in arterleri ve venleri Klinik nöroanatomi, s. 464-475; Anatomi 2. cilt, s. 351-352
Kaynak
Klinik Nöroanatomi, Richard S. Snell; Gray's anatomi 42. baskı; Anatomi 2. cilt, Kaplan Arıncı ve Alaittin Elhan.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
- İnsan vücudundaki dokuları, organları ve sistemleri tanımlayabilecektir
X
2
- Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir
3
- Kemiklerin, kasların, damarların, sinirlerin ve organların lokalizasyon, yüzey projeksiyon ve seyirlerini bilir
X
4
- Kadavrada organları ve diğer yapıları tanımlayabilir
X
5
- Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir
X
6
- Anatomik bilgi temelinde açıklanabilen klinik problemleri sentezleyebilir
X
7
- Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrayabilir
X
8
Anatomi disiplini ile diğer temel tıbbi ve klinik disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
X
9
Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir
X
10
Kadavranın farklı bölgelerinin ne şekilde diseke edileceğini bilir
X
11
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verilerin sunumunu yapabilir
12
Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir
X
13
Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir
X
14
Kendi başına öğrenme yöntemlerini geliştirerek, faaliyet gösterdiği bilim alanında hayat boyu öğrenmeyi uygular
X
15
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında uluslararası yayınları takip edebilir
X
16
Bilgisayar ve interneti etkin olarak kullanır ve bilgiye erişimde bu araçlardan ne şekilde faydalanacağını bilir
X
17
Öğrencilerle güven temelli ilişki oluşturabilir
X
18
Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir
X
19
Takım içerisinde sorumluluk bilinci ile çalışabilir
X
20
Bilimsel veri tabanlarını etkili olarak kullanabilir
X
21
Bilimsel verileri eleştirel olarak okuyabilir, analiz edebilir ve değerlendirebilir.
X
22
Bilimsel araştırma, hipotez ve metodoloji için sorular geliştirebilir.
X
23
Araştırma verilerini etkili bir şekilde sunabilir, paylaşabilir ve tartışabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14228
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14342
Proje Sunumu / Seminer14228
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı14342
Ara Sınav ve Hazırlığı7321
Genel Sınav ve Hazırlığı14342
Performans Görevi, Bakım Planı13226
Toplam İş Yükü (Saat)299
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(299/30)10
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ VE DUYU ORGANLARIANTY1213128Bahar Dönemi3+0310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Alper ATASEVER
Dersi VerenlerProf.Dr. Alper ATASEVER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSinir sistemi anatomisini, fonksiyonlarını ve duyu organlarının anatomisini açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sinir sistemine giriş, nöronlar ve sınıflandırılması, nöroglia, reseptörler, merkezi ve periferik sinir sistemi ,Periferik sinirler, spinal sinirler, pleksuslar, motor ve duyusal innervasyon ,Medulla spinalis anatomisi, medulla spinalis laminaları, columna vertebralis, inen ve çıkan yollar, medulla spinalis kanlanması ,Beyin sapı anatomisi, cranium anatomisi, beyin sapı fonksiyonları, beyin sapındaki çekirdekler, beyin sapı kanlanması ,Cerebellum anatomisi, cerebellum çekirdekleri, cerebellum fonksiyonları, cerebellum afferent ve efferent yolları ,Cerebrum anatomisi, cerebral korteks, cerebral hemisferler, telencephalon, diencephalon, thalamus, epithalamus, subthalamus, hypothalamus, ventriculus tertius, cerebral loblar,Cerebral korteks anatomisi, cerebral korteks fonksiyonları, broadmann alanları, limbik sistem yapıları ve anatomisi, limbik sistemin bağlantı yolları, limbik sistem fonksiyonu, retiküler formasyon
,Bazal çekirdekler ve anatomisi, bazal çekirdeklerin fonksiyonları, bazal çekirdeklerin afferent ve efferent bağlantıları ,Kranial sinirler, kranial sinir duyusal ve motor çekirdekleri, kranial sinirlerin innervasyon bölgeleri ve fonksiyonları ,Thalamus ve hypothalamus anatomisi, thalamus ve hypothalamus çekirdekleri, thalamus ve hypothalamus fonksiyonları, thalamus ve hypothalamus afferent ve efferent sinir bağlantıları ,Otonom sinir sistemi, sempatik ve parasempatik bölümler ve sinirler, otonomik ganglionlar, otonom sinir sistemi fonksiyonları, enterik sinir sistemi, otonomik innervasyonlar, otonom sinir sisteminin etkilediği refleksler ,Beyin zarları (meninks), beyin zarlarının oluşturduğu bölmeler (falx cerebri, cerebelli ve tentorium cerebelli), beyin zarları innervasyonları, medulla spinalis zarları, beyin ve medulla spinalis zarları arasındaki aralıklar, klinik girişimler ,Ventriküler sistem anatomisi, ventriküller arası bağlantı yolları, choroid plexus, ventriküllerin beyin sapı ile ilişkisi, beyin omurilik sıvısı, kan-beyin bariyeri ,Beyin ve omuriliğin kanlanması, beyin arterleri, Willi's poligonu, beyin venleri, beyindeki dural sinüsler ve drenajı, medulla spinalis’in arterleri ve venleri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sinir sisteminin temel özelliklerini ve içeriğini tanımlar.11, 13, 9A, D
2. Periferik sinirleri, spinal sinirleri, pleksus oluşumlarını ve innervasyon sahalarını, dermatom sahalarını tanımlar.11, 13, 9A, D
3. Medulla spinalis'in anatomisini, inen-çıkan yollarını ve kanlanmasını tanımlar.11, 13, 9A, D
4. Beyin sapı anatomisini, çekirdeklerini, fonksiyonlarını, bağlantılarını açıklar.11, 13, 9A, D
5. Cerebellum anatomisini, bağlantılarını, fonksiyonlarını tanımlar.11, 13, 9A, D
6. Cerebrum anatomisini, içerdiği bölgelerini, lobları ve fonksiyonları tanımlar.11, 13, 9A, D
7. Cerebral korteksi, broadmann alanlarını, fonksiyonlarını, limbik sistem yapılarını ve bağlantılarını analiz eder.11, 13, 9A, D
8. Bazal çekirdekleri, anatomisini, bağlantılarını ve fonksiyonlarını açıklar.11, 13, 9A, D
9. Kranial sinirleri, çekirdeklerini, innervasyon bölgelerini ve fonksiyonlarını tanımlar.11, 13, 9A, D
10. Diencephalon yapılarını ve anatomisini, thalamus ve hypothalamus bağlantılarını ve fonksiyonlarını tanımlar.11, 13, 9A, D
11. Otonom sinir sistemini, sempatik ve parasempatik bölümleri, innervasyon bölgelerini, otonomik ganglionları ve ilişkili refleksleri belirler.11, 13, 9A, D
12. Beyin ve omurilik zarlarını, zarlar arası aralıkları, beyin omurilik sıvısını ve klinik girişimleri (örn: lumbar ponksiyon) değerlendirir.11, 13, 9A, D
13. Ventriküler sistem anatomisini, konumunu, birbirleriyle olan bağlantılarını, koroid pleksusu, BOS üretimini ve dolaşımını, kan beyin bariyerini açıklar.11, 13, 9A, D
14. Beyin ve omuriliğin arteriyel ve venöz dolaşımını, Willis poligonunu, beynin dural sinüslerini ve drenajını tanımlar.11, 13, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sinir sistemine giriş, nöronlar ve sınıflandırılması, nöroglia, reseptörler, merkezi ve periferik sinir sistemi Klinik nöroanatomi, s. 1-57; Gray's anatomi 42. baskı, s. 386-397
2Periferik sinirler, spinal sinirler, pleksuslar, motor ve duyusal innervasyon Klinik nöroanatomi, s. 80-102; Anatomi 2. cilt, s. 130-182
3Medulla spinalis anatomisi, medulla spinalis laminaları, columna vertebralis, inen ve çıkan yollar, medulla spinalis kanlanması Klinik nöroanatomi, s. 131-163; Gray's anatomi 42. baskı, s. 425-441; Anatomi 2. cilt, s. 220-239
4Beyin sapı anatomisi, cranium anatomisi, beyin sapı fonksiyonları, beyin sapındaki çekirdekler, beyin sapı kanlanması Klinik nöroanatomi, s. 185-219; Gray's anatomi 42. baskı, s. 442-464
5Cerebellum anatomisi, cerebellum çekirdekleri, cerebellum fonksiyonları, cerebellum afferent ve efferent yolları Klinik nöroanatomi, s. 229-241, Gray's anatomi 42. baskı, s. 465-489
6Cerebrum anatomisi, cerebral korteks, cerebral hemisferler, telencephalon, diencephalon, thalamus, epithalamus, subthalamus, hypothalamus, ventriculus tertius, cerebral loblarKlinik nöroanatomi, s. 249-267; Gray's anatomi 42. baskı, s. 512-539
7Cerebral korteks anatomisi, cerebral korteks fonksiyonları, broadmann alanları, limbik sistem yapıları ve anatomisi, limbik sistemin bağlantı yolları, limbik sistem fonksiyonu, retiküler formasyon
Klinik nöroanatomi, s. 279-306; Gray's anatomi 42. baskı, s.512-539; Anatomi 2. cilt, s. 288-309
8Bazal çekirdekler ve anatomisi, bazal çekirdeklerin fonksiyonları, bazal çekirdeklerin afferent ve efferent bağlantıları Klinik nöroanatomi, s. 310-315; Gray's anatomi 42. baskı, s. 503-511
9Kranial sinirler, kranial sinir duyusal ve motor çekirdekleri, kranial sinirlerin innervasyon bölgeleri ve fonksiyonları Klinik nöroanatomi, s. 323-349; Anatomi 2. cilt, s. 323-342
10Thalamus ve hypothalamus anatomisi, thalamus ve hypothalamus çekirdekleri, thalamus ve hypothalamus fonksiyonları, thalamus ve hypothalamus afferent ve efferent sinir bağlantıları Klinik nöroanatomi, s. 363-382; Gray's Anatomi 42. baskı, s. 489-502
11Otonom sinir sistemi, sempatik ve parasempatik bölümler ve sinirler, otonomik ganglionlar, otonom sinir sistemi fonksiyonları, enterik sinir sistemi, otonomik innervasyonlar, otonom sinir sisteminin etkilediği refleksler Klinik nöroanatomi, s. 387-407, Anatomi 2. cilt, s. 182-209
12Beyin zarları (meninks), beyin zarlarının oluşturduğu bölmeler (falx cerebri, cerebelli ve tentorium cerebelli), beyin zarları innervasyonları, medulla spinalis zarları, beyin ve medulla spinalis zarları arasındaki aralıklar, klinik girişimler Klinik nöroanatomi, s. 418-427; Gray's anatomi 42. baskı, s. 398-414
13Ventriküler sistem anatomisi, ventriküller arası bağlantı yolları, choroid plexus, ventriküllerin beyin sapı ile ilişkisi, beyin omurilik sıvısı, kan-beyin bariyeri Klinik nöroanatomi, s. 436-455; Gray's anatomi 42. baskı, s. 415-424
14Beyin ve omuriliğin kanlanması, beyin arterleri, Willi's poligonu, beyin venleri, beyindeki dural sinüsler ve drenajı, medulla spinalis’in arterleri ve venleri Klinik nöroanatomi, s. 464-475; Anatomi 2. cilt, s. 351-352
Kaynak
Klinik Nöroanatomi, Richard S. Snell; Gray's anatomi 42. baskı; Anatomi 2. cilt, Kaplan Arıncı ve Alaittin Elhan.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
- İnsan vücudundaki dokuları, organları ve sistemleri tanımlayabilecektir
X
2
- Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir
3
- Kemiklerin, kasların, damarların, sinirlerin ve organların lokalizasyon, yüzey projeksiyon ve seyirlerini bilir
X
4
- Kadavrada organları ve diğer yapıları tanımlayabilir
X
5
- Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir
X
6
- Anatomik bilgi temelinde açıklanabilen klinik problemleri sentezleyebilir
X
7
- Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrayabilir
X
8
Anatomi disiplini ile diğer temel tıbbi ve klinik disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
X
9
Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir
X
10
Kadavranın farklı bölgelerinin ne şekilde diseke edileceğini bilir
X
11
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verilerin sunumunu yapabilir
12
Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir
X
13
Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir
X
14
Kendi başına öğrenme yöntemlerini geliştirerek, faaliyet gösterdiği bilim alanında hayat boyu öğrenmeyi uygular
X
15
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında uluslararası yayınları takip edebilir
X
16
Bilgisayar ve interneti etkin olarak kullanır ve bilgiye erişimde bu araçlardan ne şekilde faydalanacağını bilir
X
17
Öğrencilerle güven temelli ilişki oluşturabilir
X
18
Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir
X
19
Takım içerisinde sorumluluk bilinci ile çalışabilir
X
20
Bilimsel veri tabanlarını etkili olarak kullanabilir
X
21
Bilimsel verileri eleştirel olarak okuyabilir, analiz edebilir ve değerlendirebilir.
X
22
Bilimsel araştırma, hipotez ve metodoloji için sorular geliştirebilir.
X
23
Araştırma verilerini etkili bir şekilde sunabilir, paylaşabilir ve tartışabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 30/12/2022 - 09:31Son Güncelleme Tarihi: 30/12/2022 - 09:33