Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE SOLUNUM ANATOMİSİANTY1113127Güz Dönemi3+0312
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersi VerenlerProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKalbin anatomisi ve kardiyovasküler sistemin temel çalışma prensibini değerlendirmek, vücuttaki büyük damarların dağılımını tanımlamak, solunum sistemini oluşturan organların anatomisini saymak ve kardiyovasküler sistem hastalıklarının yapısal bozukluklarını açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Primordial kardiovasküler sistem, dolaşım sistemi, damarların histolojik yapısı, endotel hücresi, mediastinum,Pericardium, perikarditis, kalp tamponatı, perikardiyosentez,Kalp anatomisi,Kalbin projeksiyon, sistol, diyastol, nabız, tansiyon, kalp kapakları dinleme odakları,Koroner arterler, haemostasis, atherogenesis, trombozis ve emboli, atherosclerosis kavramları,Periferik vasküler hastalık, koroner arter hastalığı, angina pectoris, myokard enfarktüsü; koroner anjiyografi, by-pass; koroner venler; kalbin ileti sistemi,Fötal dolaşım,Burun ve burun boşluğu anatomisi,Paranasal sinüsler,Larynx,Trachea, pleura ve akciğerler, Mediastinum ve diaphragma,Trachea, özofagus, mediastinum, kalp ve akciğer lenfası,Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH), bronşit, amfizem, astım ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Primordial kardiyovasküler sistem, dolaşım sistemi, damarların histolojik yapısını, endotel hücresini, mediastinumu tanımlar.11, 13, 16, 9A, D
2. Pericardium, perikarditis, kalp tamponatı, perikardiyosentezi açıklar.11, 13, 16, 9A, D
3. Kalp anatomisini üç boyutlu olarak açıklar.11, 13, 16, 9A, D
4. Kalbin projeksiyonunu, sistol, diyastol, nabız ve tansiyon kavramlarını, kalp kapakları dinleme odaklarını açıklar.11, 13, 16, 9A, D
5. Koroner arterlerin orijinini ve dallarını, homeostasis, atherogenesis, trombozis, emboli, atherosclerosis kavramlarını açıklar.11, 13, 16, 9A, D
6. Periferik vasküler hastalık, koroner arter hastalığı, angina pectoris, myokard enfarktüsü; koroner anjiyografi, by-pass; koroner venler; kalbin ileti sistemini tanımlar.11, 13, 16, 9A, D
7. Fötal dolaşımı açıklar.11, 13, 16, 9A, D
8. Burun ve burun boşluğundaki yapıları tanımlar.11, 13, 16, 9A, D
9. Paranasal sinüslerin yerini, beslenmesini ve innervasyonunu açıklar.11, 13, 16, 9A, D
10. Larynx kaslarının innervasyon ve fonksiyonlarını tanımlar. 11, 13, 16, 9A, D
11. Trachea, pleura ve akciğerlerin yapısını ve lokalizasyonunu açıklar.11, 13, 16, 9A, D
12. Mediastinum ve diyafragmanın yapısını analiz eder.11, 13, 16, 9A, D
13. Trachea, özofagus, mediastinum, kalp ve akciğer lenfasını açıklar.11, 13, 16, 9A, D
14. Temel akciğer hastalıklarını ve mekanizmalarını analiz eder. 11, 13, 16, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Primordial kardiovasküler sistem, dolaşım sistemi, damarların histolojik yapısı, endotel hücresi, mediastinumKalp ve Damar Cerrahisi S. 237-243, Handbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices S. 35-61, Clinically Oriented Anatomy 8th Edition S. 164-167
2Pericardium, perikarditis, kalp tamponatı, perikardiyosentezHandbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices S. 35-61
3Kalp anatomisiGray's Anatomy 42nd Edition S. 1071-1087
4Kalbin projeksiyon, sistol, diyastol, nabız, tansiyon, kalp kapakları dinleme odaklarıTemel Fizyoloji S. 133-138
5Koroner arterler, haemostasis, atherogenesis, trombozis ve emboli, atherosclerosis kavramlarıGray's Anatomy 42nd Edition S. 1088-1102 Kalp ve Damar Cerrahisi S. 197-217
6Periferik vasküler hastalık, koroner arter hastalığı, angina pectoris, myokard enfarktüsü; koroner anjiyografi, by-pass; koroner venler; kalbin ileti sistemiHandbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices S. 215-235, Clinically Oriented Anatomy 8th Edition S. 898-919
7Fötal dolaşımHandbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices S. 77-81
8Burun ve burun boşluğu anatomisiSobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt 2 S.500-508
9Paranasal sinüslerSobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt 2 S. 508-510
10LarynxSobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt 2 S. 572-583, Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th Edition S. 851-854
11Trachea, pleura ve akciğerlerGray's Anatomy 42nd Edition S. 1020-1037, Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th Edition S. 848-860
12 Mediastinum ve diaphragmaSobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt 2 S. 292-298, Clinically Oriented Anatomy 8th Edition S. 1252-1260
13Trachea, özofagus, mediastinum, kalp ve akciğer lenfasıClinically Oriented Anatomy 8th Edition S. 177-182
14Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH), bronşit, amfizem, astım Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th Edition S. 881-885
Kaynak
- Anatomi Cilt: 1-2, Prof. Dr. Kaplan Arıncı, Prof. Dr. Alaittin Elhan. - Fonksiyonel Anatomi ekstremiteler ve sırt bölgesi, Prof. Dr. Doğan Taner - Gray’s Anatomy, Susan Standring et. al. - Atlas of Human Anatomy, FH Netter - Fonksiyonel Nöroanatomi, Prof. Dr. Doğan Taner - Handbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices - Clinically Oriented Anatomy 8th Edition -Ozan Anatomi, Prof. Dr. Hasan Ozan -Sobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt 2 -Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th Edition
Dersin sunumu öğrenciye verilir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
- İnsan vücudundaki dokuları, organları ve sistemleri tanımlayabilecektir
X
2
- Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir
3
- Kemiklerin, kasların, damarların, sinirlerin ve organların lokalizasyon, yüzey projeksiyon ve seyirlerini bilir
X
4
- Kadavrada organları ve diğer yapıları tanımlayabilir
5
- Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir
X
6
- Anatomik bilgi temelinde açıklanabilen klinik problemleri sentezleyebilir
7
- Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrayabilir
X
8
Anatomi disiplini ile diğer temel tıbbi ve klinik disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
9
Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir
X
10
Kadavranın farklı bölgelerinin ne şekilde diseke edileceğini bilir
11
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verilerin sunumunu yapabilir
X
12
Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir
X
13
Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir
14
Kendi başına öğrenme yöntemlerini geliştirerek, faaliyet gösterdiği bilim alanında hayat boyu öğrenmeyi uygular
X
15
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında uluslararası yayınları takip edebilir
X
16
Bilgisayar ve interneti etkin olarak kullanır ve bilgiye erişimde bu araçlardan ne şekilde faydalanacağını bilir
X
17
Öğrencilerle güven temelli ilişki oluşturabilir
X
18
Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir
X
19
Takım içerisinde sorumluluk bilinci ile çalışabilir
20
Bilimsel veri tabanlarını etkili olarak kullanabilir
X
21
Bilimsel verileri eleştirel olarak okuyabilir, analiz edebilir ve değerlendirebilir.
22
Bilimsel araştırma, hipotez ve metodoloji için sorular geliştirebilir.
23
Araştırma verilerini etkili bir şekilde sunabilir, paylaşabilir ve tartışabilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme5420
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14456
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı31236
Ara Sınav ve Hazırlığı14798
Genel Sınav ve Hazırlığı14798
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)350
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(350/30)12
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE SOLUNUM ANATOMİSİANTY1113127Güz Dönemi3+0312
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersi VerenlerProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKalbin anatomisi ve kardiyovasküler sistemin temel çalışma prensibini değerlendirmek, vücuttaki büyük damarların dağılımını tanımlamak, solunum sistemini oluşturan organların anatomisini saymak ve kardiyovasküler sistem hastalıklarının yapısal bozukluklarını açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Primordial kardiovasküler sistem, dolaşım sistemi, damarların histolojik yapısı, endotel hücresi, mediastinum,Pericardium, perikarditis, kalp tamponatı, perikardiyosentez,Kalp anatomisi,Kalbin projeksiyon, sistol, diyastol, nabız, tansiyon, kalp kapakları dinleme odakları,Koroner arterler, haemostasis, atherogenesis, trombozis ve emboli, atherosclerosis kavramları,Periferik vasküler hastalık, koroner arter hastalığı, angina pectoris, myokard enfarktüsü; koroner anjiyografi, by-pass; koroner venler; kalbin ileti sistemi,Fötal dolaşım,Burun ve burun boşluğu anatomisi,Paranasal sinüsler,Larynx,Trachea, pleura ve akciğerler, Mediastinum ve diaphragma,Trachea, özofagus, mediastinum, kalp ve akciğer lenfası,Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH), bronşit, amfizem, astım ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Primordial kardiyovasküler sistem, dolaşım sistemi, damarların histolojik yapısını, endotel hücresini, mediastinumu tanımlar.11, 13, 16, 9A, D
2. Pericardium, perikarditis, kalp tamponatı, perikardiyosentezi açıklar.11, 13, 16, 9A, D
3. Kalp anatomisini üç boyutlu olarak açıklar.11, 13, 16, 9A, D
4. Kalbin projeksiyonunu, sistol, diyastol, nabız ve tansiyon kavramlarını, kalp kapakları dinleme odaklarını açıklar.11, 13, 16, 9A, D
5. Koroner arterlerin orijinini ve dallarını, homeostasis, atherogenesis, trombozis, emboli, atherosclerosis kavramlarını açıklar.11, 13, 16, 9A, D
6. Periferik vasküler hastalık, koroner arter hastalığı, angina pectoris, myokard enfarktüsü; koroner anjiyografi, by-pass; koroner venler; kalbin ileti sistemini tanımlar.11, 13, 16, 9A, D
7. Fötal dolaşımı açıklar.11, 13, 16, 9A, D
8. Burun ve burun boşluğundaki yapıları tanımlar.11, 13, 16, 9A, D
9. Paranasal sinüslerin yerini, beslenmesini ve innervasyonunu açıklar.11, 13, 16, 9A, D
10. Larynx kaslarının innervasyon ve fonksiyonlarını tanımlar. 11, 13, 16, 9A, D
11. Trachea, pleura ve akciğerlerin yapısını ve lokalizasyonunu açıklar.11, 13, 16, 9A, D
12. Mediastinum ve diyafragmanın yapısını analiz eder.11, 13, 16, 9A, D
13. Trachea, özofagus, mediastinum, kalp ve akciğer lenfasını açıklar.11, 13, 16, 9A, D
14. Temel akciğer hastalıklarını ve mekanizmalarını analiz eder. 11, 13, 16, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Primordial kardiovasküler sistem, dolaşım sistemi, damarların histolojik yapısı, endotel hücresi, mediastinumKalp ve Damar Cerrahisi S. 237-243, Handbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices S. 35-61, Clinically Oriented Anatomy 8th Edition S. 164-167
2Pericardium, perikarditis, kalp tamponatı, perikardiyosentezHandbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices S. 35-61
3Kalp anatomisiGray's Anatomy 42nd Edition S. 1071-1087
4Kalbin projeksiyon, sistol, diyastol, nabız, tansiyon, kalp kapakları dinleme odaklarıTemel Fizyoloji S. 133-138
5Koroner arterler, haemostasis, atherogenesis, trombozis ve emboli, atherosclerosis kavramlarıGray's Anatomy 42nd Edition S. 1088-1102 Kalp ve Damar Cerrahisi S. 197-217
6Periferik vasküler hastalık, koroner arter hastalığı, angina pectoris, myokard enfarktüsü; koroner anjiyografi, by-pass; koroner venler; kalbin ileti sistemiHandbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices S. 215-235, Clinically Oriented Anatomy 8th Edition S. 898-919
7Fötal dolaşımHandbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices S. 77-81
8Burun ve burun boşluğu anatomisiSobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt 2 S.500-508
9Paranasal sinüslerSobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt 2 S. 508-510
10LarynxSobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt 2 S. 572-583, Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th Edition S. 851-854
11Trachea, pleura ve akciğerlerGray's Anatomy 42nd Edition S. 1020-1037, Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th Edition S. 848-860
12 Mediastinum ve diaphragmaSobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt 2 S. 292-298, Clinically Oriented Anatomy 8th Edition S. 1252-1260
13Trachea, özofagus, mediastinum, kalp ve akciğer lenfasıClinically Oriented Anatomy 8th Edition S. 177-182
14Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH), bronşit, amfizem, astım Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th Edition S. 881-885
Kaynak
- Anatomi Cilt: 1-2, Prof. Dr. Kaplan Arıncı, Prof. Dr. Alaittin Elhan. - Fonksiyonel Anatomi ekstremiteler ve sırt bölgesi, Prof. Dr. Doğan Taner - Gray’s Anatomy, Susan Standring et. al. - Atlas of Human Anatomy, FH Netter - Fonksiyonel Nöroanatomi, Prof. Dr. Doğan Taner - Handbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices - Clinically Oriented Anatomy 8th Edition -Ozan Anatomi, Prof. Dr. Hasan Ozan -Sobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt 2 -Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th Edition
Dersin sunumu öğrenciye verilir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
- İnsan vücudundaki dokuları, organları ve sistemleri tanımlayabilecektir
X
2
- Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir
3
- Kemiklerin, kasların, damarların, sinirlerin ve organların lokalizasyon, yüzey projeksiyon ve seyirlerini bilir
X
4
- Kadavrada organları ve diğer yapıları tanımlayabilir
5
- Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir
X
6
- Anatomik bilgi temelinde açıklanabilen klinik problemleri sentezleyebilir
7
- Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrayabilir
X
8
Anatomi disiplini ile diğer temel tıbbi ve klinik disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
9
Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir
X
10
Kadavranın farklı bölgelerinin ne şekilde diseke edileceğini bilir
11
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verilerin sunumunu yapabilir
X
12
Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir
X
13
Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir
14
Kendi başına öğrenme yöntemlerini geliştirerek, faaliyet gösterdiği bilim alanında hayat boyu öğrenmeyi uygular
X
15
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında uluslararası yayınları takip edebilir
X
16
Bilgisayar ve interneti etkin olarak kullanır ve bilgiye erişimde bu araçlardan ne şekilde faydalanacağını bilir
X
17
Öğrencilerle güven temelli ilişki oluşturabilir
X
18
Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir
X
19
Takım içerisinde sorumluluk bilinci ile çalışabilir
20
Bilimsel veri tabanlarını etkili olarak kullanabilir
X
21
Bilimsel verileri eleştirel olarak okuyabilir, analiz edebilir ve değerlendirebilir.
22
Bilimsel araştırma, hipotez ve metodoloji için sorular geliştirebilir.
23
Araştırma verilerini etkili bir şekilde sunabilir, paylaşabilir ve tartışabilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 30/12/2022 - 09:31Son Güncelleme Tarihi: 30/12/2022 - 09:33