Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK ANATOMİANTY1211678Bahar Dönemi2+026
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersi VerenlerProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıVücut bölümlerinin topografik anatomisini ve ilgili klinik bilgileri açıklamayı amaçlar.
Dersin İçeriğiBu ders; Karının topografik bölgeleri, karın ön duvarı, plikalar ve kanallar; karın ön duvarının fasial yapısı; karın ön duvarı ve arka duvarı; pelvik ligamentler; ölüm anastomozu;
Hasselbach ve Hessert üçgenleri; rectus kılıfı,Abdominal aorta, dalları ve beslediği bölgeler; aorta'nın dallarının anastamozları ve patolojiileri; karın ön duvarının arka yüzündeki plikalar; sezaryen insizyonu; karın duvarının derin arterleri, sinirleri ve kronik pelvik ağrı,Canalis inguinalis; kadın ve erkeklerde canalis inguinalis, duvarları ve muayenesi; descensus testis; Rosen-Müller lenf nodülü ve canalis femoralis; inguinal ve femoral herniasyonlar,Üst ekstremite kliniği; plexus brachialis; üst ekstremitenin deri innervasyonu; plexus brachialis yaralanmaları; plexus brachialis patolojileri; torakal 1 segmenti ile simpatik sistem ilişkisi; klinik olarak üst ekstremite; periosteum ve osteomyelit; suprascapular sinir sıkışması sendromu; clavicula ve kırıkları; Nn. supraclavicularis’in dalları medial, intermedian, lateral,Rotator cuff (Rotator Manşet) omuz ekleminin muskulotendinöz kılıfı; Rotator manşetin fizik muayenesi; sık kırılan humerus ve radius bölümleri; karpal tünel ve yapıları; guyon kanalı ve yapıları; karpal tünel sendromu ve cerrahi olarak serbestleştirilmesi; aponeurosis palmaris ve eldeki sinovial kılıflar,Alt ekstremite dolaşımı, sinirleri ve kliniği; a.femoralis’in projeksiyonu; Aseptik (avasküler) femur başı nekrozu; psoas apsesi; a.dorsalis pedis ve arcus plantaris ilişkisi; alt ekstremite venöz sistemi; saphen venler ve by-pass, varis ve perforan venler,Plexus lumbalis; plexus sacralis; n.ischiadicus’un projeksiyonu; alt ekstremitenin deri innervasyonu; bazı refleksler ve klinik önemleri; plexus pudendalis; piriform ve ischiadic boşluklar; plexus coccyges; alt ekstremite klinik,Gastrointestinal sistem klinik anatomisi; cavum oris; ağız lenfasının klinik önemi; Bichat’ın yağ kitlesi (corpus adiposum bucca) ve yanak kası (m. buccinator); Organum juxtaorale (Chievitz organı); damak; yumuşak damak kasları; fauces (Boğaz) ve damak kavisleri; tonsillit; Tonsillektomi ve tonsiller arterler; peritonsiller apse; lingua; foramen caecum ve thyroid bezinin gelişimi; thyroglossal kist; dilin lenfası; glandulae salivariae (Tükürük Bezleri); lateral pharyngeal boşluk; tükürük bezlerinin sinirleri,Sjögren Sendromu ve Sicca sendromu; pharynx; adenoit vejetasyon; Waldeyer’in lenfatik halkası; pharynx kasları; spatium retropharyngeum; yutma ve fazları; oesophagus ve bölümleri; oesophagus’un arter, ven ve lenfası; oesophagus’un sinirleri ve plexus paraoesophagealis; mide (Gaster); midenin kanlanması; midenin lenfası; midenin sinirleri,İnce bağırsaklar, meckel divertikülü, kalın bağırsaklar, rektum; bağırsak damarlarının anastomozları; duodenum ve komşulukları; duodenum’un kanlanması ve lenfası; jejenum ve ileum; peyer plakları (nodi lymphoidei aggregati); mesenterium anatomisi; enterik sinir sistemi; kolonlar; appendix; çekum; colon sigmoideum (pelvik kolon); kolonun lenfatik drenajı; rectum, rectumun arterleri, venleri, lenfası ve innervasyonu ; Waldeyer ve Denonvillier fasiaları; defekasyon ve kontrolü; hemorrhoidler,Pelvis'in kemik, kas, ligament ve fasyaları; pelvis'te yer alan organlar ve anatomisi; pelvik taban, pelvis ve perine; pelvik taban fonksiyonları; pelvik fasia; trigonum urogenitale ve trigonum anale; pelvik diyafram ve kasları; kadın ve erkek perineumu; perineal kaslar; perineal membrane,Perine bölgesinin klinik anatomisi; perineal kaslar; perineal membrane; erkek ve kadın perine kasları ile içindeki yapılar; erkek perinesinin kas, damar ve sinirleri; kadın perinesinin kas, damar ve sinirleri,Perineal tabakalar; perineal boşluklar; spatium perinei superficialiste bulunan yapılar; spatium perinei profundusta bulunan yapılar; pelvis'in kemik, kas, ligamentleri ,Centrum tendineum perinei; fossa ischiorectalis (analis); canalis pudendalis (Alcock kanalı); perineal apseler ve yayılımları; episyotomiler; urethra ve mesane boynunu destekleyen yapılar; uriner kontinans nasıl sağlanmaktadır; inkontinans tipleri; paraüretral, transobturator, prepubik ve retropubik yaklaşımlar; pelvik organ prolapsusu; klinikte sık görülen kadın ve erkek genital organlarının hastalıkları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Karının topografik bölgeleri, karın ön duvarı, plikalar ve kanallar; karın ön duvarının fasial yapısı; karın ön duvarı ve arka duvarı; pelvik ligamentler; ölüm anastomozu; Hasselbach ve Hessert üçgenleri; rectus kılıfını açıklar.11, 13, 16, 9A, D
1.1 Abdominal aorta, dalları ve beslediği bölgeler; aorta'nın dallarının anastamozları ve patolojiileri; karın ön duvarının arka yüzündeki plikaları; sezaryen insizyonu; karın duvarının derin arterleri, sinirleri ve kronik pelvik ağrıyı açıklar.11, 13, 16, 9A, D
1.2 Canalis inguinalis; kadın ve erkeklerde canalis inguinalis, duvarları ve muayenesi; descensus testis; Rosen-Müller lenf nodülü ve canalis femoralis; inguinal ve femoral herniasyonlar açıklar.11, 13, 16, 9A, D
2. Üst ekstremite kliniği; plexus brachialis; üst ekstremitenin deri innervasyonu; plexus brachialis yaralanmaları; plexus brachialis patolojileri; torakal 1 segmenti ile simpatik sistem ilişkisi; klinik olarak üst ekstremite; periosteum ve osteomyelit; suprascapular sinir sıkışması sendromu; clavicula ve kırıkları; Nn. supraclavicularis’in dalları medial, intermedian, lateral'i tanımlar.11, 13, 16, 9A, D
2.1 Rotator cuff (Rotator Manşet) omuz ekleminin muskulotendinöz kılıfı; Rotator manşetin fizik muayenesi; sık kırılan humerus ve radius bölümleri; karpal tünel ve yapıları; guyon kanalı ve yapıları; karpal tünel sendromu ve cerrahi olarak serbestleştirilmesi; aponeurosis palmaris ve eldeki sinovial kılıfları açıklar.11, 13, 16, 9A, D
2.2 Alt ekstremite dolaşımı, sinirleri ve kliniği; a.femoralis’in projeksiyonu; Aseptik (avasküler) femur başı nekrozu; psoas apsesi; a.dorsalis pedis ve arcus plantaris ilişkisi; alt ekstremite venöz sistemi; saphen venler ve by-pass, varis ve perforan venleri analiz eder. 11, 13, 16, 9A, D
2.3. Plexus lumbalis; plexus sacralis; n.ischiadicus’un projeksiyonu; alt ekstremitenin deri innervasyonu; bazı refleksler ve klinik önemleri; plexus pudendalis; piriform ve ischiadic boşluklar; plexus coccyges; alt ekstremite kliniğini açıklar.11, 13, 16, 9A, D
3. Gastrointestinal sistem klinik anatomisi; cavum oris; ağız lenfasının klinik önemi; Bichat’ın yağ kitlesi (corpus adiposum bucca) ve yanak kası (m. buccinator); Organum juxtaorale (Chievitz organı); damak; yumuşak damak kasları; fauces (Boğaz) ve damak kavisleri; tonsillit; Tonsillektomi ve tonsiller arterler; peritonsiller apse; lingua; foramen caecum ve thyroid bezinin gelişimi; thyroglossal kist; dilin lenfası; glandulae salivariae (Tükürük Bezleri); lateral pharyngeal boşluk; tükürük bezlerinin sinirlerini açıklar.11, 13, 16, 9A, D
3.1 Sjögren Sendromu ve Sicca sendromu; pharynx; adenoit vejetasyon; Waldeyer’in lenfatik halkası; pharynx kasları; spatium retropharyngeum; yutma ve fazları; oesophagus ve bölümleri; oesophagus’un arter, ven ve lenfası; oesophagus’un sinirleri ve plexus paraoesophagealis; mide (Gaster); midenin kanlanması; midenin lenfası; midenin sinirleri açıklar. 11, 13, 16, 9A, D
3.2 İnce bağırsaklar, meckel divertikülü, kalın bağırsaklar, rektum; bağırsak damarlarının anastomozları; duodenum ve komşulukları; duodenum’un kanlanması ve lenfası; jejenum ve ileum; peyer plakları (nodi lymphoidei aggregati); mesenterium anatomisi; enterik sinir sistemi; kolonlar; appendix; çekum; colon sigmoideum (pelvik kolon); kolonun lenfatik drenajı; rectum, rectumun arterleri, venleri, lenfası ve innervasyonu ; Waldeyer ve Denonvillier fasiaları; defekasyon ve kontrolünü; hemoroidleri açıklar11, 13, 16, 9A, D
4. Pelvis'in kemik, kas, ligament ve fasyaları; pelvis'te yer alan organlar ve anatomisi; pelvik taban, pelvis ve perine; pelvik taban fonksiyonları; pelvik fasia; trigonum urogenitale ve trigonum anale; pelvik diyafram ve kasları; kadın ve erkek perineumu; perineal kasları; membranea perineale'yi tanımlar. 11, 13, 16, 9A, D
4.1 Perine bölgesinin klinik anatomisi; perineal kaslar; perineal membrane; erkek ve kadın perine kasları ile içindeki yapılar; erkek perinesinin kas, damar ve sinirleri; kadın perinesinin kas, damar ve sinirlerini analiz eder. 11, 13, 16, 9A, D
4.2. Perineal tabakalar; perineal boşluklar; spatium perinei superficialiste bulunan yapılar; spatium perinei profundusta bulunan yapılar; pelvis'in kemik, kas, ligamentleri açıklar. 11, 13, 16, 9A, D
4.3 Centrum tendineum perinei; fossa ischiorectalis (analis); canalis pudendalis (Alcock kanalı); perineal apseler ve yayılımları; episyotomiler; urethra ve mesane boynunu destekleyen yapılar; uriner kontinans; inkontinans tipleri; paraüretral, transobturator, prepubik ve retropubik yaklaşımlar; pelvik organ prolapsusu; klinikte sık görülen kadın ve erkek genital organlarının hastalıklarını açıklar.11, 13, 16, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Karının topografik bölgeleri, karın ön duvarı, plikalar ve kanallar; karın ön duvarının fasial yapısı; karın ön duvarı ve arka duvarı; pelvik ligamentler; ölüm anastomozu;
Hasselbach ve Hessert üçgenleri; rectus kılıfı
Kliniğe Yönelik Anatomi S.1-66; Kliniğe Yönelik Anatomi S.181-210; Kliniğe Yönelik Anatomi S.217-321
2Abdominal aorta, dalları ve beslediği bölgeler; aorta'nın dallarının anastamozları ve patolojiileri; karın ön duvarının arka yüzündeki plikalar; sezaryen insizyonu; karın duvarının derin arterleri, sinirleri ve kronik pelvik ağrıAnatomi cilt 2, S. 18-21; Ozan anatomi S. 201-224; Kliniğe Yönelik Anatomi S.181-210
3Canalis inguinalis; kadın ve erkeklerde canalis inguinalis, duvarları ve muayenesi; descensus testis; Rosen-Müller lenf nodülü ve canalis femoralis; inguinal ve femoral herniasyonlarKliniğe Yönelik Anatomi S.181-210; Kliniğe Yönelik Anatomi S.217-321
4Üst ekstremite kliniği; plexus brachialis; üst ekstremitenin deri innervasyonu; plexus brachialis yaralanmaları; plexus brachialis patolojileri; torakal 1 segmenti ile simpatik sistem ilişkisi; klinik olarak üst ekstremite; periosteum ve osteomyelit; suprascapular sinir sıkışması sendromu; clavicula ve kırıkları; Nn. supraclavicularis’in dalları medial, intermedian, lateralKliniğe Yönelik Anatomi S.670-812
5Rotator cuff (Rotator Manşet) omuz ekleminin muskulotendinöz kılıfı; Rotator manşetin fizik muayenesi; sık kırılan humerus ve radius bölümleri; karpal tünel ve yapıları; guyon kanalı ve yapıları; karpal tünel sendromu ve cerrahi olarak serbestleştirilmesi; aponeurosis palmaris ve eldeki sinovial kılıflarKliniğe Yönelik Anatomi S.670-812
6Alt ekstremite dolaşımı, sinirleri ve kliniği; a.femoralis’in projeksiyonu; Aseptik (avasküler) femur başı nekrozu; psoas apsesi; a.dorsalis pedis ve arcus plantaris ilişkisi; alt ekstremite venöz sistemi; saphen venler ve by-pass, varis ve perforan venlerKliniğe Yönelik Anatomi S.508-656
7Plexus lumbalis; plexus sacralis; n.ischiadicus’un projeksiyonu; alt ekstremitenin deri innervasyonu; bazı refleksler ve klinik önemleri; plexus pudendalis; piriform ve ischiadic boşluklar; plexus coccyges; alt ekstremite klinikKliniğe Yönelik Anatomi S.508-656
8Gastrointestinal sistem klinik anatomisi; cavum oris; ağız lenfasının klinik önemi; Bichat’ın yağ kitlesi (corpus adiposum bucca) ve yanak kası (m. buccinator); Organum juxtaorale (Chievitz organı); damak; yumuşak damak kasları; fauces (Boğaz) ve damak kavisleri; tonsillit; Tonsillektomi ve tonsiller arterler; peritonsiller apse; lingua; foramen caecum ve thyroid bezinin gelişimi; thyroglossal kist; dilin lenfası; glandulae salivariae (Tükürük Bezleri); lateral pharyngeal boşluk; tükürük bezlerinin sinirleriAnatomi cilt 1, S. 223-273
9Sjögren Sendromu ve Sicca sendromu; pharynx; adenoit vejetasyon; Waldeyer’in lenfatik halkası; pharynx kasları; spatium retropharyngeum; yutma ve fazları; oesophagus ve bölümleri; oesophagus’un arter, ven ve lenfası; oesophagus’un sinirleri ve plexus paraoesophagealis; mide (Gaster); midenin kanlanması; midenin lenfası; midenin sinirleriAnatomi cilt 1, S. 223-273
10İnce bağırsaklar, meckel divertikülü, kalın bağırsaklar, rektum; bağırsak damarlarının anastomozları; duodenum ve komşulukları; duodenum’un kanlanması ve lenfası; jejenum ve ileum; peyer plakları (nodi lymphoidei aggregati); mesenterium anatomisi; enterik sinir sistemi; kolonlar; appendix; çekum; colon sigmoideum (pelvik kolon); kolonun lenfatik drenajı; rectum, rectumun arterleri, venleri, lenfası ve innervasyonu ; Waldeyer ve Denonvillier fasiaları; defekasyon ve kontrolü; hemorrhoidlerAnatomi cilt 1, S. 223-273
11Pelvis'in kemik, kas, ligament ve fasyaları; pelvis'te yer alan organlar ve anatomisi; pelvik taban, pelvis ve perine; pelvik taban fonksiyonları; pelvik fasia; trigonum urogenitale ve trigonum anale; pelvik diyafram ve kasları; kadın ve erkek perineumu; perineal kaslar; perineal membraneAnatomi cilt 1, S. 17-21, S. 174-181; Anatomi cilt 1, S. 322-349
12Perine bölgesinin klinik anatomisi; perineal kaslar; perineal membrane; erkek ve kadın perine kasları ile içindeki yapılar; erkek perinesinin kas, damar ve sinirleri; kadın perinesinin kas, damar ve sinirleriKliniğe Yönelik Anatomi, S. 326-434
13Perineal tabakalar; perineal boşluklar; spatium perinei superficialiste bulunan yapılar; spatium perinei profundusta bulunan yapılar; pelvis'in kemik, kas, ligamentleri Kliniğe Yönelik Anatomi , S. 326-434; Anatomi cilt 1, S. 17-21, S. 174-181,
14Centrum tendineum perinei; fossa ischiorectalis (analis); canalis pudendalis (Alcock kanalı); perineal apseler ve yayılımları; episyotomiler; urethra ve mesane boynunu destekleyen yapılar; uriner kontinans nasıl sağlanmaktadır; inkontinans tipleri; paraüretral, transobturator, prepubik ve retropubik yaklaşımlar; pelvik organ prolapsusu; klinikte sık görülen kadın ve erkek genital organlarının hastalıklarıThe Netter Collection of Medical Illustrations Üreme Sistemi, S. 32-232
Kaynak
Temel Klinik Anatomi, Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Güneş Tıp Kitabevi - Gray’s Anatomy, Susan Standring et. al. - Atlas of Human Anatomy, FH Netter - Fonksiyonel Anatomi ekstremiteler ve sırt bölgesi, Prof. Dr. Doğan Taner - Anatomi Cilt: 1-2, Prof. Dr. Kaplan Arıncı, Prof. Dr. Alaittin Elhan -The Netter Collection of Medical Illustrations Üreme Sistemi
Ders notları öğrenciye verilir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
- İnsan vücudundaki dokuları, organları ve sistemleri tanımlayabilecektir
X
2
- Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir
X
3
- Kemiklerin, kasların, damarların, sinirlerin ve organların lokalizasyon, yüzey projeksiyon ve seyirlerini bilir
X
4
- Kadavrada organları ve diğer yapıları tanımlayabilir
X
5
- Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir
X
6
- Anatomik bilgi temelinde açıklanabilen klinik problemleri sentezleyebilir
X
7
- Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrayabilir
X
8
Anatomi disiplini ile diğer temel tıbbi ve klinik disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
X
9
Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir
X
10
Kadavranın farklı bölgelerinin ne şekilde diseke edileceğini bilir
X
11
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verilerin sunumunu yapabilir
X
12
Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir
X
13
Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir
X
14
Kendi başına öğrenme yöntemlerini geliştirerek, faaliyet gösterdiği bilim alanında hayat boyu öğrenmeyi uygular
X
15
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında uluslararası yayınları takip edebilir
X
16
Bilgisayar ve interneti etkin olarak kullanır ve bilgiye erişimde bu araçlardan ne şekilde faydalanacağını bilir
X
17
Öğrencilerle güven temelli ilişki oluşturabilir
X
18
Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir
X
19
Takım içerisinde sorumluluk bilinci ile çalışabilir
20
Bilimsel veri tabanlarını etkili olarak kullanabilir
21
Bilimsel verileri eleştirel olarak okuyabilir, analiz edebilir ve değerlendirebilir.
X
22
Bilimsel araştırma, hipotez ve metodoloji için sorular geliştirebilir.
X
23
Araştırma verilerini etkili bir şekilde sunabilir, paylaşabilir ve tartışabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Ders Saati000
Ders Saati000
Ders Saati000
Ders Saati000
Ders Saati10110
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı10550
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı10550
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı10550
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)202
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(202/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK ANATOMİANTY1211678Bahar Dönemi2+026
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersi VerenlerProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıVücut bölümlerinin topografik anatomisini ve ilgili klinik bilgileri açıklamayı amaçlar.
Dersin İçeriğiBu ders; Karının topografik bölgeleri, karın ön duvarı, plikalar ve kanallar; karın ön duvarının fasial yapısı; karın ön duvarı ve arka duvarı; pelvik ligamentler; ölüm anastomozu;
Hasselbach ve Hessert üçgenleri; rectus kılıfı,Abdominal aorta, dalları ve beslediği bölgeler; aorta'nın dallarının anastamozları ve patolojiileri; karın ön duvarının arka yüzündeki plikalar; sezaryen insizyonu; karın duvarının derin arterleri, sinirleri ve kronik pelvik ağrı,Canalis inguinalis; kadın ve erkeklerde canalis inguinalis, duvarları ve muayenesi; descensus testis; Rosen-Müller lenf nodülü ve canalis femoralis; inguinal ve femoral herniasyonlar,Üst ekstremite kliniği; plexus brachialis; üst ekstremitenin deri innervasyonu; plexus brachialis yaralanmaları; plexus brachialis patolojileri; torakal 1 segmenti ile simpatik sistem ilişkisi; klinik olarak üst ekstremite; periosteum ve osteomyelit; suprascapular sinir sıkışması sendromu; clavicula ve kırıkları; Nn. supraclavicularis’in dalları medial, intermedian, lateral,Rotator cuff (Rotator Manşet) omuz ekleminin muskulotendinöz kılıfı; Rotator manşetin fizik muayenesi; sık kırılan humerus ve radius bölümleri; karpal tünel ve yapıları; guyon kanalı ve yapıları; karpal tünel sendromu ve cerrahi olarak serbestleştirilmesi; aponeurosis palmaris ve eldeki sinovial kılıflar,Alt ekstremite dolaşımı, sinirleri ve kliniği; a.femoralis’in projeksiyonu; Aseptik (avasküler) femur başı nekrozu; psoas apsesi; a.dorsalis pedis ve arcus plantaris ilişkisi; alt ekstremite venöz sistemi; saphen venler ve by-pass, varis ve perforan venler,Plexus lumbalis; plexus sacralis; n.ischiadicus’un projeksiyonu; alt ekstremitenin deri innervasyonu; bazı refleksler ve klinik önemleri; plexus pudendalis; piriform ve ischiadic boşluklar; plexus coccyges; alt ekstremite klinik,Gastrointestinal sistem klinik anatomisi; cavum oris; ağız lenfasının klinik önemi; Bichat’ın yağ kitlesi (corpus adiposum bucca) ve yanak kası (m. buccinator); Organum juxtaorale (Chievitz organı); damak; yumuşak damak kasları; fauces (Boğaz) ve damak kavisleri; tonsillit; Tonsillektomi ve tonsiller arterler; peritonsiller apse; lingua; foramen caecum ve thyroid bezinin gelişimi; thyroglossal kist; dilin lenfası; glandulae salivariae (Tükürük Bezleri); lateral pharyngeal boşluk; tükürük bezlerinin sinirleri,Sjögren Sendromu ve Sicca sendromu; pharynx; adenoit vejetasyon; Waldeyer’in lenfatik halkası; pharynx kasları; spatium retropharyngeum; yutma ve fazları; oesophagus ve bölümleri; oesophagus’un arter, ven ve lenfası; oesophagus’un sinirleri ve plexus paraoesophagealis; mide (Gaster); midenin kanlanması; midenin lenfası; midenin sinirleri,İnce bağırsaklar, meckel divertikülü, kalın bağırsaklar, rektum; bağırsak damarlarının anastomozları; duodenum ve komşulukları; duodenum’un kanlanması ve lenfası; jejenum ve ileum; peyer plakları (nodi lymphoidei aggregati); mesenterium anatomisi; enterik sinir sistemi; kolonlar; appendix; çekum; colon sigmoideum (pelvik kolon); kolonun lenfatik drenajı; rectum, rectumun arterleri, venleri, lenfası ve innervasyonu ; Waldeyer ve Denonvillier fasiaları; defekasyon ve kontrolü; hemorrhoidler,Pelvis'in kemik, kas, ligament ve fasyaları; pelvis'te yer alan organlar ve anatomisi; pelvik taban, pelvis ve perine; pelvik taban fonksiyonları; pelvik fasia; trigonum urogenitale ve trigonum anale; pelvik diyafram ve kasları; kadın ve erkek perineumu; perineal kaslar; perineal membrane,Perine bölgesinin klinik anatomisi; perineal kaslar; perineal membrane; erkek ve kadın perine kasları ile içindeki yapılar; erkek perinesinin kas, damar ve sinirleri; kadın perinesinin kas, damar ve sinirleri,Perineal tabakalar; perineal boşluklar; spatium perinei superficialiste bulunan yapılar; spatium perinei profundusta bulunan yapılar; pelvis'in kemik, kas, ligamentleri ,Centrum tendineum perinei; fossa ischiorectalis (analis); canalis pudendalis (Alcock kanalı); perineal apseler ve yayılımları; episyotomiler; urethra ve mesane boynunu destekleyen yapılar; uriner kontinans nasıl sağlanmaktadır; inkontinans tipleri; paraüretral, transobturator, prepubik ve retropubik yaklaşımlar; pelvik organ prolapsusu; klinikte sık görülen kadın ve erkek genital organlarının hastalıkları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Karının topografik bölgeleri, karın ön duvarı, plikalar ve kanallar; karın ön duvarının fasial yapısı; karın ön duvarı ve arka duvarı; pelvik ligamentler; ölüm anastomozu; Hasselbach ve Hessert üçgenleri; rectus kılıfını açıklar.11, 13, 16, 9A, D
1.1 Abdominal aorta, dalları ve beslediği bölgeler; aorta'nın dallarının anastamozları ve patolojiileri; karın ön duvarının arka yüzündeki plikaları; sezaryen insizyonu; karın duvarının derin arterleri, sinirleri ve kronik pelvik ağrıyı açıklar.11, 13, 16, 9A, D
1.2 Canalis inguinalis; kadın ve erkeklerde canalis inguinalis, duvarları ve muayenesi; descensus testis; Rosen-Müller lenf nodülü ve canalis femoralis; inguinal ve femoral herniasyonlar açıklar.11, 13, 16, 9A, D
2. Üst ekstremite kliniği; plexus brachialis; üst ekstremitenin deri innervasyonu; plexus brachialis yaralanmaları; plexus brachialis patolojileri; torakal 1 segmenti ile simpatik sistem ilişkisi; klinik olarak üst ekstremite; periosteum ve osteomyelit; suprascapular sinir sıkışması sendromu; clavicula ve kırıkları; Nn. supraclavicularis’in dalları medial, intermedian, lateral'i tanımlar.11, 13, 16, 9A, D
2.1 Rotator cuff (Rotator Manşet) omuz ekleminin muskulotendinöz kılıfı; Rotator manşetin fizik muayenesi; sık kırılan humerus ve radius bölümleri; karpal tünel ve yapıları; guyon kanalı ve yapıları; karpal tünel sendromu ve cerrahi olarak serbestleştirilmesi; aponeurosis palmaris ve eldeki sinovial kılıfları açıklar.11, 13, 16, 9A, D
2.2 Alt ekstremite dolaşımı, sinirleri ve kliniği; a.femoralis’in projeksiyonu; Aseptik (avasküler) femur başı nekrozu; psoas apsesi; a.dorsalis pedis ve arcus plantaris ilişkisi; alt ekstremite venöz sistemi; saphen venler ve by-pass, varis ve perforan venleri analiz eder. 11, 13, 16, 9A, D
2.3. Plexus lumbalis; plexus sacralis; n.ischiadicus’un projeksiyonu; alt ekstremitenin deri innervasyonu; bazı refleksler ve klinik önemleri; plexus pudendalis; piriform ve ischiadic boşluklar; plexus coccyges; alt ekstremite kliniğini açıklar.11, 13, 16, 9A, D
3. Gastrointestinal sistem klinik anatomisi; cavum oris; ağız lenfasının klinik önemi; Bichat’ın yağ kitlesi (corpus adiposum bucca) ve yanak kası (m. buccinator); Organum juxtaorale (Chievitz organı); damak; yumuşak damak kasları; fauces (Boğaz) ve damak kavisleri; tonsillit; Tonsillektomi ve tonsiller arterler; peritonsiller apse; lingua; foramen caecum ve thyroid bezinin gelişimi; thyroglossal kist; dilin lenfası; glandulae salivariae (Tükürük Bezleri); lateral pharyngeal boşluk; tükürük bezlerinin sinirlerini açıklar.11, 13, 16, 9A, D
3.1 Sjögren Sendromu ve Sicca sendromu; pharynx; adenoit vejetasyon; Waldeyer’in lenfatik halkası; pharynx kasları; spatium retropharyngeum; yutma ve fazları; oesophagus ve bölümleri; oesophagus’un arter, ven ve lenfası; oesophagus’un sinirleri ve plexus paraoesophagealis; mide (Gaster); midenin kanlanması; midenin lenfası; midenin sinirleri açıklar. 11, 13, 16, 9A, D
3.2 İnce bağırsaklar, meckel divertikülü, kalın bağırsaklar, rektum; bağırsak damarlarının anastomozları; duodenum ve komşulukları; duodenum’un kanlanması ve lenfası; jejenum ve ileum; peyer plakları (nodi lymphoidei aggregati); mesenterium anatomisi; enterik sinir sistemi; kolonlar; appendix; çekum; colon sigmoideum (pelvik kolon); kolonun lenfatik drenajı; rectum, rectumun arterleri, venleri, lenfası ve innervasyonu ; Waldeyer ve Denonvillier fasiaları; defekasyon ve kontrolünü; hemoroidleri açıklar11, 13, 16, 9A, D
4. Pelvis'in kemik, kas, ligament ve fasyaları; pelvis'te yer alan organlar ve anatomisi; pelvik taban, pelvis ve perine; pelvik taban fonksiyonları; pelvik fasia; trigonum urogenitale ve trigonum anale; pelvik diyafram ve kasları; kadın ve erkek perineumu; perineal kasları; membranea perineale'yi tanımlar. 11, 13, 16, 9A, D
4.1 Perine bölgesinin klinik anatomisi; perineal kaslar; perineal membrane; erkek ve kadın perine kasları ile içindeki yapılar; erkek perinesinin kas, damar ve sinirleri; kadın perinesinin kas, damar ve sinirlerini analiz eder. 11, 13, 16, 9A, D
4.2. Perineal tabakalar; perineal boşluklar; spatium perinei superficialiste bulunan yapılar; spatium perinei profundusta bulunan yapılar; pelvis'in kemik, kas, ligamentleri açıklar. 11, 13, 16, 9A, D
4.3 Centrum tendineum perinei; fossa ischiorectalis (analis); canalis pudendalis (Alcock kanalı); perineal apseler ve yayılımları; episyotomiler; urethra ve mesane boynunu destekleyen yapılar; uriner kontinans; inkontinans tipleri; paraüretral, transobturator, prepubik ve retropubik yaklaşımlar; pelvik organ prolapsusu; klinikte sık görülen kadın ve erkek genital organlarının hastalıklarını açıklar.11, 13, 16, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Karının topografik bölgeleri, karın ön duvarı, plikalar ve kanallar; karın ön duvarının fasial yapısı; karın ön duvarı ve arka duvarı; pelvik ligamentler; ölüm anastomozu;
Hasselbach ve Hessert üçgenleri; rectus kılıfı
Kliniğe Yönelik Anatomi S.1-66; Kliniğe Yönelik Anatomi S.181-210; Kliniğe Yönelik Anatomi S.217-321
2Abdominal aorta, dalları ve beslediği bölgeler; aorta'nın dallarının anastamozları ve patolojiileri; karın ön duvarının arka yüzündeki plikalar; sezaryen insizyonu; karın duvarının derin arterleri, sinirleri ve kronik pelvik ağrıAnatomi cilt 2, S. 18-21; Ozan anatomi S. 201-224; Kliniğe Yönelik Anatomi S.181-210
3Canalis inguinalis; kadın ve erkeklerde canalis inguinalis, duvarları ve muayenesi; descensus testis; Rosen-Müller lenf nodülü ve canalis femoralis; inguinal ve femoral herniasyonlarKliniğe Yönelik Anatomi S.181-210; Kliniğe Yönelik Anatomi S.217-321
4Üst ekstremite kliniği; plexus brachialis; üst ekstremitenin deri innervasyonu; plexus brachialis yaralanmaları; plexus brachialis patolojileri; torakal 1 segmenti ile simpatik sistem ilişkisi; klinik olarak üst ekstremite; periosteum ve osteomyelit; suprascapular sinir sıkışması sendromu; clavicula ve kırıkları; Nn. supraclavicularis’in dalları medial, intermedian, lateralKliniğe Yönelik Anatomi S.670-812
5Rotator cuff (Rotator Manşet) omuz ekleminin muskulotendinöz kılıfı; Rotator manşetin fizik muayenesi; sık kırılan humerus ve radius bölümleri; karpal tünel ve yapıları; guyon kanalı ve yapıları; karpal tünel sendromu ve cerrahi olarak serbestleştirilmesi; aponeurosis palmaris ve eldeki sinovial kılıflarKliniğe Yönelik Anatomi S.670-812
6Alt ekstremite dolaşımı, sinirleri ve kliniği; a.femoralis’in projeksiyonu; Aseptik (avasküler) femur başı nekrozu; psoas apsesi; a.dorsalis pedis ve arcus plantaris ilişkisi; alt ekstremite venöz sistemi; saphen venler ve by-pass, varis ve perforan venlerKliniğe Yönelik Anatomi S.508-656
7Plexus lumbalis; plexus sacralis; n.ischiadicus’un projeksiyonu; alt ekstremitenin deri innervasyonu; bazı refleksler ve klinik önemleri; plexus pudendalis; piriform ve ischiadic boşluklar; plexus coccyges; alt ekstremite klinikKliniğe Yönelik Anatomi S.508-656
8Gastrointestinal sistem klinik anatomisi; cavum oris; ağız lenfasının klinik önemi; Bichat’ın yağ kitlesi (corpus adiposum bucca) ve yanak kası (m. buccinator); Organum juxtaorale (Chievitz organı); damak; yumuşak damak kasları; fauces (Boğaz) ve damak kavisleri; tonsillit; Tonsillektomi ve tonsiller arterler; peritonsiller apse; lingua; foramen caecum ve thyroid bezinin gelişimi; thyroglossal kist; dilin lenfası; glandulae salivariae (Tükürük Bezleri); lateral pharyngeal boşluk; tükürük bezlerinin sinirleriAnatomi cilt 1, S. 223-273
9Sjögren Sendromu ve Sicca sendromu; pharynx; adenoit vejetasyon; Waldeyer’in lenfatik halkası; pharynx kasları; spatium retropharyngeum; yutma ve fazları; oesophagus ve bölümleri; oesophagus’un arter, ven ve lenfası; oesophagus’un sinirleri ve plexus paraoesophagealis; mide (Gaster); midenin kanlanması; midenin lenfası; midenin sinirleriAnatomi cilt 1, S. 223-273
10İnce bağırsaklar, meckel divertikülü, kalın bağırsaklar, rektum; bağırsak damarlarının anastomozları; duodenum ve komşulukları; duodenum’un kanlanması ve lenfası; jejenum ve ileum; peyer plakları (nodi lymphoidei aggregati); mesenterium anatomisi; enterik sinir sistemi; kolonlar; appendix; çekum; colon sigmoideum (pelvik kolon); kolonun lenfatik drenajı; rectum, rectumun arterleri, venleri, lenfası ve innervasyonu ; Waldeyer ve Denonvillier fasiaları; defekasyon ve kontrolü; hemorrhoidlerAnatomi cilt 1, S. 223-273
11Pelvis'in kemik, kas, ligament ve fasyaları; pelvis'te yer alan organlar ve anatomisi; pelvik taban, pelvis ve perine; pelvik taban fonksiyonları; pelvik fasia; trigonum urogenitale ve trigonum anale; pelvik diyafram ve kasları; kadın ve erkek perineumu; perineal kaslar; perineal membraneAnatomi cilt 1, S. 17-21, S. 174-181; Anatomi cilt 1, S. 322-349
12Perine bölgesinin klinik anatomisi; perineal kaslar; perineal membrane; erkek ve kadın perine kasları ile içindeki yapılar; erkek perinesinin kas, damar ve sinirleri; kadın perinesinin kas, damar ve sinirleriKliniğe Yönelik Anatomi, S. 326-434
13Perineal tabakalar; perineal boşluklar; spatium perinei superficialiste bulunan yapılar; spatium perinei profundusta bulunan yapılar; pelvis'in kemik, kas, ligamentleri Kliniğe Yönelik Anatomi , S. 326-434; Anatomi cilt 1, S. 17-21, S. 174-181,
14Centrum tendineum perinei; fossa ischiorectalis (analis); canalis pudendalis (Alcock kanalı); perineal apseler ve yayılımları; episyotomiler; urethra ve mesane boynunu destekleyen yapılar; uriner kontinans nasıl sağlanmaktadır; inkontinans tipleri; paraüretral, transobturator, prepubik ve retropubik yaklaşımlar; pelvik organ prolapsusu; klinikte sık görülen kadın ve erkek genital organlarının hastalıklarıThe Netter Collection of Medical Illustrations Üreme Sistemi, S. 32-232
Kaynak
Temel Klinik Anatomi, Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Güneş Tıp Kitabevi - Gray’s Anatomy, Susan Standring et. al. - Atlas of Human Anatomy, FH Netter - Fonksiyonel Anatomi ekstremiteler ve sırt bölgesi, Prof. Dr. Doğan Taner - Anatomi Cilt: 1-2, Prof. Dr. Kaplan Arıncı, Prof. Dr. Alaittin Elhan -The Netter Collection of Medical Illustrations Üreme Sistemi
Ders notları öğrenciye verilir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
- İnsan vücudundaki dokuları, organları ve sistemleri tanımlayabilecektir
X
2
- Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir
X
3
- Kemiklerin, kasların, damarların, sinirlerin ve organların lokalizasyon, yüzey projeksiyon ve seyirlerini bilir
X
4
- Kadavrada organları ve diğer yapıları tanımlayabilir
X
5
- Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir
X
6
- Anatomik bilgi temelinde açıklanabilen klinik problemleri sentezleyebilir
X
7
- Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrayabilir
X
8
Anatomi disiplini ile diğer temel tıbbi ve klinik disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
X
9
Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir
X
10
Kadavranın farklı bölgelerinin ne şekilde diseke edileceğini bilir
X
11
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verilerin sunumunu yapabilir
X
12
Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir
X
13
Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir
X
14
Kendi başına öğrenme yöntemlerini geliştirerek, faaliyet gösterdiği bilim alanında hayat boyu öğrenmeyi uygular
X
15
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında uluslararası yayınları takip edebilir
X
16
Bilgisayar ve interneti etkin olarak kullanır ve bilgiye erişimde bu araçlardan ne şekilde faydalanacağını bilir
X
17
Öğrencilerle güven temelli ilişki oluşturabilir
X
18
Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir
X
19
Takım içerisinde sorumluluk bilinci ile çalışabilir
20
Bilimsel veri tabanlarını etkili olarak kullanabilir
21
Bilimsel verileri eleştirel olarak okuyabilir, analiz edebilir ve değerlendirebilir.
X
22
Bilimsel araştırma, hipotez ve metodoloji için sorular geliştirebilir.
X
23
Araştırma verilerini etkili bir şekilde sunabilir, paylaşabilir ve tartışabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 30/12/2022 - 09:31Son Güncelleme Tarihi: 30/12/2022 - 09:33