Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUK RESİMLERİNİ TEŞHİS ARACI OLARAK KULLANMAÇGLY1257750Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Salı 17:30-18:15

Salı 18:30-19:15

Salı 19:30-20:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. İbrahim Haluk YAVUZER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencinin, erken çocukluk döneminde gelişimsel değerlendirme araçlarından biri olan çocuk resimlerinin sosyal-duygusal, bilişsel, estetik anlayışının ve yaratıcılığının gelişimi açısından öneminin kavram ve değerlendirmede temel teşkil eden bilimsel ölçütlerle ilgili bilgilerin kazanılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Çocuk resimlerinin incelenmesinin kısa bir tarihçesi, iletişim aracı olarak resim ve Psikolojik tanıda resmin rolü ,Çocuk resmine ilişkin görüşler,Çocuk resminde gelişim aşamaları: Karalama dönemi (2-4 yaş),Şema öncesi dönem (4-7 yaşlar),Şematik Dönem (7-9 yaşlar),Gerçekcilik dönemi (9-12 yaşlar),Mantık Dönemi (12-14 yaşlar),Çocuk resimlerinde en sık görülen konular ve cinsiyete göre farklılıklar,Çocuk resimlerinin özellikleri,Çocuğun resim etkinliği karşısında ana-baba ve okulun rolü ne olmalıdır,Başkalarıyla ilişkinin bir göstergesi olarak resim bozukluğu, kardeş ilişkileri, parçalanmış aile, aile baskısı vb.),Zihinsel gelişimin bir göstergesi olan resimler (zihinsel engelli, üstün yetenekli çocukların resimleri),Çocuğun bireysel özelliklerine göre resimleri (okul fobisi olan çocuk resimleri, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklar),Normal Gelişim Düzeyindeki Çocuk Resimleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Çocuk resimleri ile karşılaştığında, resim yapan çocuğun zihinsel gelişim düzeyi, duygusal durumu hakkında genel bir yorumda bulunabilir.
iç dünyası ve yakın çevresi ile ilişkileri hakkında genel bir yorumda bulunabilir.
Çocuğu değerlendirirken diğer gelişim testleri yanında çocuk resimlerinin de yansıttıklarını değerlendirebilir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çocuk resimlerinin incelenmesinin kısa bir tarihçesi, iletişim aracı olarak resim ve Psikolojik tanıda resmin rolü
2Çocuk resmine ilişkin görüşler
3Çocuk resminde gelişim aşamaları: Karalama dönemi (2-4 yaş)
4Şema öncesi dönem (4-7 yaşlar)
5Şematik Dönem (7-9 yaşlar)
6Gerçekcilik dönemi (9-12 yaşlar)
7Mantık Dönemi (12-14 yaşlar)
8Çocuk resimlerinde en sık görülen konular ve cinsiyete göre farklılıklar
9Çocuk resimlerinin özellikleri
10Çocuğun resim etkinliği karşısında ana-baba ve okulun rolü ne olmalıdır
11Başkalarıyla ilişkinin bir göstergesi olarak resim bozukluğu, kardeş ilişkileri, parçalanmış aile, aile baskısı vb.)
12Zihinsel gelişimin bir göstergesi olan resimler (zihinsel engelli, üstün yetenekli çocukların resimleri)
13Çocuğun bireysel özelliklerine göre resimleri (okul fobisi olan çocuk resimleri, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklar)
14Normal Gelişim Düzeyindeki Çocuk Resimleri
Kaynak
Cox, M.V. (1993); Children's Drawings of The Human Figure

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
0-18 yaşlarındaki tüm çocuk ve gençlerin zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal, duygusal gelişim alanları hakkında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahiptir.
X
2
Gelişim ve eğitimle ilgili 0-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik tüm kavramları bilir ve bu konuda yapılan çalışmaları takip eder.
X
3
0-18 yaş grubu çocuklara yönelik zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal-duygusal gelişim alanlarında kazandığı bilgileri, meslek alanıyla ilgili birimlerde, çocuk, aile ve topluma yönelik olarak, gelişimsel ve eğitimsel tanılama yapmak üzere kullanır.
X
4
0-18 yaş çocuklarının ve ailelerinin sağlık, gelişim, eğitim ve sosyal hizmet konularında ülkedeki sorunların saptar ve bu sorunlara ilişkin temel bilgilerini kullanarak uygun çözümler ve özgün fikirler üretir.
X
5
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi konularında sahip olduğu temel bilgileri kullanarak öneriler ortaya koyar, öğrendiği konuları uygulamalara aktarır, bilgiyi yorumlayarak uygulamalardan çıkan sonuçları yorumlar, bir bilgi kümesini eleştirel bir şekilde analiz eder.
X
6
Mesleki alana yönelik kazandığı bilgileri, başta çocuk ve aile olmak üzere, sağlık, eğitim ve sosyal hizmet kuruluşlarına yönelik olarak kullanabilir, hazırlanacak gelişimsel ve eğitimsel programlarda ve ilgili projelerde etkin şekilde çalışır araştırmalara katılır.
X
7
Bilim etiğine uygun hareket eder ve çocuklar üzerinde yapılacak deneysel araştırmalar konusunda çocuğun ve ailenin psikolojik durumlarını gözetir.
X
8
Dış görünüş tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
9
Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi23060
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer111
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)185
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(185/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUK RESİMLERİNİ TEŞHİS ARACI OLARAK KULLANMAÇGLY1257750Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Salı 17:30-18:15

Salı 18:30-19:15

Salı 19:30-20:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. İbrahim Haluk YAVUZER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencinin, erken çocukluk döneminde gelişimsel değerlendirme araçlarından biri olan çocuk resimlerinin sosyal-duygusal, bilişsel, estetik anlayışının ve yaratıcılığının gelişimi açısından öneminin kavram ve değerlendirmede temel teşkil eden bilimsel ölçütlerle ilgili bilgilerin kazanılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Çocuk resimlerinin incelenmesinin kısa bir tarihçesi, iletişim aracı olarak resim ve Psikolojik tanıda resmin rolü ,Çocuk resmine ilişkin görüşler,Çocuk resminde gelişim aşamaları: Karalama dönemi (2-4 yaş),Şema öncesi dönem (4-7 yaşlar),Şematik Dönem (7-9 yaşlar),Gerçekcilik dönemi (9-12 yaşlar),Mantık Dönemi (12-14 yaşlar),Çocuk resimlerinde en sık görülen konular ve cinsiyete göre farklılıklar,Çocuk resimlerinin özellikleri,Çocuğun resim etkinliği karşısında ana-baba ve okulun rolü ne olmalıdır,Başkalarıyla ilişkinin bir göstergesi olarak resim bozukluğu, kardeş ilişkileri, parçalanmış aile, aile baskısı vb.),Zihinsel gelişimin bir göstergesi olan resimler (zihinsel engelli, üstün yetenekli çocukların resimleri),Çocuğun bireysel özelliklerine göre resimleri (okul fobisi olan çocuk resimleri, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklar),Normal Gelişim Düzeyindeki Çocuk Resimleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Çocuk resimleri ile karşılaştığında, resim yapan çocuğun zihinsel gelişim düzeyi, duygusal durumu hakkında genel bir yorumda bulunabilir.
iç dünyası ve yakın çevresi ile ilişkileri hakkında genel bir yorumda bulunabilir.
Çocuğu değerlendirirken diğer gelişim testleri yanında çocuk resimlerinin de yansıttıklarını değerlendirebilir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çocuk resimlerinin incelenmesinin kısa bir tarihçesi, iletişim aracı olarak resim ve Psikolojik tanıda resmin rolü
2Çocuk resmine ilişkin görüşler
3Çocuk resminde gelişim aşamaları: Karalama dönemi (2-4 yaş)
4Şema öncesi dönem (4-7 yaşlar)
5Şematik Dönem (7-9 yaşlar)
6Gerçekcilik dönemi (9-12 yaşlar)
7Mantık Dönemi (12-14 yaşlar)
8Çocuk resimlerinde en sık görülen konular ve cinsiyete göre farklılıklar
9Çocuk resimlerinin özellikleri
10Çocuğun resim etkinliği karşısında ana-baba ve okulun rolü ne olmalıdır
11Başkalarıyla ilişkinin bir göstergesi olarak resim bozukluğu, kardeş ilişkileri, parçalanmış aile, aile baskısı vb.)
12Zihinsel gelişimin bir göstergesi olan resimler (zihinsel engelli, üstün yetenekli çocukların resimleri)
13Çocuğun bireysel özelliklerine göre resimleri (okul fobisi olan çocuk resimleri, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklar)
14Normal Gelişim Düzeyindeki Çocuk Resimleri
Kaynak
Cox, M.V. (1993); Children's Drawings of The Human Figure

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
0-18 yaşlarındaki tüm çocuk ve gençlerin zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal, duygusal gelişim alanları hakkında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahiptir.
X
2
Gelişim ve eğitimle ilgili 0-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik tüm kavramları bilir ve bu konuda yapılan çalışmaları takip eder.
X
3
0-18 yaş grubu çocuklara yönelik zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal-duygusal gelişim alanlarında kazandığı bilgileri, meslek alanıyla ilgili birimlerde, çocuk, aile ve topluma yönelik olarak, gelişimsel ve eğitimsel tanılama yapmak üzere kullanır.
X
4
0-18 yaş çocuklarının ve ailelerinin sağlık, gelişim, eğitim ve sosyal hizmet konularında ülkedeki sorunların saptar ve bu sorunlara ilişkin temel bilgilerini kullanarak uygun çözümler ve özgün fikirler üretir.
X
5
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi konularında sahip olduğu temel bilgileri kullanarak öneriler ortaya koyar, öğrendiği konuları uygulamalara aktarır, bilgiyi yorumlayarak uygulamalardan çıkan sonuçları yorumlar, bir bilgi kümesini eleştirel bir şekilde analiz eder.
X
6
Mesleki alana yönelik kazandığı bilgileri, başta çocuk ve aile olmak üzere, sağlık, eğitim ve sosyal hizmet kuruluşlarına yönelik olarak kullanabilir, hazırlanacak gelişimsel ve eğitimsel programlarda ve ilgili projelerde etkin şekilde çalışır araştırmalara katılır.
X
7
Bilim etiğine uygun hareket eder ve çocuklar üzerinde yapılacak deneysel araştırmalar konusunda çocuğun ve ailenin psikolojik durumlarını gözetir.
X
8
Dış görünüş tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
9
Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:27Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:28