Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE EĞİTİMSEL YAKLAŞIMLARÇGLY1257760Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDers erken çocukluk dönemi müfredatların ve yaklaşımların ruhunun sistematik olarak kavraması, ülkemiz koşullarına ne kadar uygun olup olmadığının analizinin yapılması ve ülkemiz çocuklarının yaş, gelişimsel durum, çevre koşulları gibi özellikleri dikkate alarak bu yaklaşımların pratik olarak uygulama becerilerine sahip olma tutumlarını kazandırmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Müfredatın tanımlanması, felsefesi,Müfredatın felsefesi, gelişimsel uygunluğu,Kaynaştırılmış Müfredatlar, tematik Müfredatlar,Müfredattan uygulamaya geçiş,Eğitimsel Görüşler- Maria Montessori,Eğitimsel Görüşler- Sylvia Aston Warner,Eğitimsel Görüşler- Caroline Pratt,Eğitimsel Görüşler- Costance Kamii ve Rheta Devries,Eğitimsel Yaklaşımlar-Head Start ,Bank Street odev sunumu,Eğitimsel Yaklaşımlar- High scope,Eğitimsel Yaklaşımlar- Waldorf,Müfredat Değerlendirme-Ailenin Müfredata Katılımı,Bu görüşler ve yaklaşımlarla oluşturulan müfredatları tartışma analiz yapma-uygulma.,Proje sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenci alanyazında uygulanabilirliği ortaya konmuş ve yaygınlaşmış erken çocukluk yaklaşımlarını tanımlayabilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir
Bu yaklaşımlar doğrultusunda yeni müfredat programları geliştirebilir,uygulayabilir, değerlendirebilir
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Müfredatın tanımlanması, felsefesi
2Müfredatın felsefesi, gelişimsel uygunluğu
3Kaynaştırılmış Müfredatlar, tematik Müfredatlar
4Müfredattan uygulamaya geçiş
5Eğitimsel Görüşler- Maria Montessori
6Eğitimsel Görüşler- Sylvia Aston Warner
7Eğitimsel Görüşler- Caroline Pratt
8Eğitimsel Görüşler- Costance Kamii ve Rheta Devries
9Eğitimsel Yaklaşımlar-Head Start ,Bank Street odev sunumu
10Eğitimsel Yaklaşımlar- High scope
11Eğitimsel Yaklaşımlar- Waldorf
12Müfredat Değerlendirme-Ailenin Müfredata Katılımı
13Bu görüşler ve yaklaşımlarla oluşturulan müfredatları tartışma analiz yapma-uygulma.
14Proje sunumu
Kaynak
1. Driscoll, A., Nagel, N.G.(1999); Childhood education, Birth to 8 2. Berk, E.L.(1994); Child development 3th ed. 3. Gandini,L; Hill, L; Cndwell,L& Schawall. .(Eds.). (2005). In the Spirit of the Studio. Teachers College Press,New York,USA. 4. Brower,A.J. (1998). Introduction to Early Childhood education Preschool Through Primary Grades. Allyn and Bacon Inc,Boston,USA. 5. Edwards,C.;Gandini,L.; Forman G.(Eds.).(1989). The reggio Emilia Approach-Advanced Reflections. Ablex publishing Corporation, London, England. 6. Kessler,S.; Swadener,B:B.(1992). Reconceptualizing the Early Childhood Curriculum.Teachers College Columbia University, New York,USA. 7. Hyun,U. (1998). Making Sense of Developmentally and Culturally Appropriate Practice in Early Childhood Education. Peter Lung Publishing, New York,USA. 8. Bayhan,P; Artan. İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi.Morpa yayinevi, Istanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
0-18 yaşlarındaki tüm çocuk ve gençlerin zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal, duygusal gelişim alanları hakkında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahiptir.
X
2
Gelişim ve eğitimle ilgili 0-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik tüm kavramları bilir ve bu konuda yapılan çalışmaları takip eder.
X
3
0-18 yaş grubu çocuklara yönelik zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal-duygusal gelişim alanlarında kazandığı bilgileri, meslek alanıyla ilgili birimlerde, çocuk, aile ve topluma yönelik olarak, gelişimsel ve eğitimsel tanılama yapmak üzere kullanır.
X
4
0-18 yaş çocuklarının ve ailelerinin sağlık, gelişim, eğitim ve sosyal hizmet konularında ülkedeki sorunların saptar ve bu sorunlara ilişkin temel bilgilerini kullanarak uygun çözümler ve özgün fikirler üretir.
X
5
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi konularında sahip olduğu temel bilgileri kullanarak öneriler ortaya koyar, öğrendiği konuları uygulamalara aktarır, bilgiyi yorumlayarak uygulamalardan çıkan sonuçları yorumlar, bir bilgi kümesini eleştirel bir şekilde analiz eder.
X
6
Mesleki alana yönelik kazandığı bilgileri, başta çocuk ve aile olmak üzere, sağlık, eğitim ve sosyal hizmet kuruluşlarına yönelik olarak kullanabilir, hazırlanacak gelişimsel ve eğitimsel programlarda ve ilgili projelerde etkin şekilde çalışır araştırmalara katılır.
X
7
Bilim etiğine uygun hareket eder ve çocuklar üzerinde yapılacak deneysel araştırmalar konusunda çocuğun ve ailenin psikolojik durumlarını gözetir.
X
8
Dış görünüş tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
9
Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi23060
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer111
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)185
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(185/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE EĞİTİMSEL YAKLAŞIMLARÇGLY1257760Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDers erken çocukluk dönemi müfredatların ve yaklaşımların ruhunun sistematik olarak kavraması, ülkemiz koşullarına ne kadar uygun olup olmadığının analizinin yapılması ve ülkemiz çocuklarının yaş, gelişimsel durum, çevre koşulları gibi özellikleri dikkate alarak bu yaklaşımların pratik olarak uygulama becerilerine sahip olma tutumlarını kazandırmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Müfredatın tanımlanması, felsefesi,Müfredatın felsefesi, gelişimsel uygunluğu,Kaynaştırılmış Müfredatlar, tematik Müfredatlar,Müfredattan uygulamaya geçiş,Eğitimsel Görüşler- Maria Montessori,Eğitimsel Görüşler- Sylvia Aston Warner,Eğitimsel Görüşler- Caroline Pratt,Eğitimsel Görüşler- Costance Kamii ve Rheta Devries,Eğitimsel Yaklaşımlar-Head Start ,Bank Street odev sunumu,Eğitimsel Yaklaşımlar- High scope,Eğitimsel Yaklaşımlar- Waldorf,Müfredat Değerlendirme-Ailenin Müfredata Katılımı,Bu görüşler ve yaklaşımlarla oluşturulan müfredatları tartışma analiz yapma-uygulma.,Proje sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenci alanyazında uygulanabilirliği ortaya konmuş ve yaygınlaşmış erken çocukluk yaklaşımlarını tanımlayabilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir
Bu yaklaşımlar doğrultusunda yeni müfredat programları geliştirebilir,uygulayabilir, değerlendirebilir
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Müfredatın tanımlanması, felsefesi
2Müfredatın felsefesi, gelişimsel uygunluğu
3Kaynaştırılmış Müfredatlar, tematik Müfredatlar
4Müfredattan uygulamaya geçiş
5Eğitimsel Görüşler- Maria Montessori
6Eğitimsel Görüşler- Sylvia Aston Warner
7Eğitimsel Görüşler- Caroline Pratt
8Eğitimsel Görüşler- Costance Kamii ve Rheta Devries
9Eğitimsel Yaklaşımlar-Head Start ,Bank Street odev sunumu
10Eğitimsel Yaklaşımlar- High scope
11Eğitimsel Yaklaşımlar- Waldorf
12Müfredat Değerlendirme-Ailenin Müfredata Katılımı
13Bu görüşler ve yaklaşımlarla oluşturulan müfredatları tartışma analiz yapma-uygulma.
14Proje sunumu
Kaynak
1. Driscoll, A., Nagel, N.G.(1999); Childhood education, Birth to 8 2. Berk, E.L.(1994); Child development 3th ed. 3. Gandini,L; Hill, L; Cndwell,L& Schawall. .(Eds.). (2005). In the Spirit of the Studio. Teachers College Press,New York,USA. 4. Brower,A.J. (1998). Introduction to Early Childhood education Preschool Through Primary Grades. Allyn and Bacon Inc,Boston,USA. 5. Edwards,C.;Gandini,L.; Forman G.(Eds.).(1989). The reggio Emilia Approach-Advanced Reflections. Ablex publishing Corporation, London, England. 6. Kessler,S.; Swadener,B:B.(1992). Reconceptualizing the Early Childhood Curriculum.Teachers College Columbia University, New York,USA. 7. Hyun,U. (1998). Making Sense of Developmentally and Culturally Appropriate Practice in Early Childhood Education. Peter Lung Publishing, New York,USA. 8. Bayhan,P; Artan. İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi.Morpa yayinevi, Istanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
0-18 yaşlarındaki tüm çocuk ve gençlerin zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal, duygusal gelişim alanları hakkında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahiptir.
X
2
Gelişim ve eğitimle ilgili 0-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik tüm kavramları bilir ve bu konuda yapılan çalışmaları takip eder.
X
3
0-18 yaş grubu çocuklara yönelik zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal-duygusal gelişim alanlarında kazandığı bilgileri, meslek alanıyla ilgili birimlerde, çocuk, aile ve topluma yönelik olarak, gelişimsel ve eğitimsel tanılama yapmak üzere kullanır.
X
4
0-18 yaş çocuklarının ve ailelerinin sağlık, gelişim, eğitim ve sosyal hizmet konularında ülkedeki sorunların saptar ve bu sorunlara ilişkin temel bilgilerini kullanarak uygun çözümler ve özgün fikirler üretir.
X
5
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi konularında sahip olduğu temel bilgileri kullanarak öneriler ortaya koyar, öğrendiği konuları uygulamalara aktarır, bilgiyi yorumlayarak uygulamalardan çıkan sonuçları yorumlar, bir bilgi kümesini eleştirel bir şekilde analiz eder.
X
6
Mesleki alana yönelik kazandığı bilgileri, başta çocuk ve aile olmak üzere, sağlık, eğitim ve sosyal hizmet kuruluşlarına yönelik olarak kullanabilir, hazırlanacak gelişimsel ve eğitimsel programlarda ve ilgili projelerde etkin şekilde çalışır araştırmalara katılır.
X
7
Bilim etiğine uygun hareket eder ve çocuklar üzerinde yapılacak deneysel araştırmalar konusunda çocuğun ve ailenin psikolojik durumlarını gözetir.
X
8
Dış görünüş tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
9
Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:27Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:28