Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE SEÇME KONULARÇGLY1157670Güz Dönemi2+026
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. İbrahim Haluk YAVUZER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGelişim Psikolojisi alanında yer alan ve yaşam boyu gelişim kapsamında öne çıkan konuların ve kavramların ele alınması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Yaşam boyu Gelişim ve Gelişim Kuramlarına Genel Bakış,Bağlanma Kuramı,Ebeveyn Tutumları ve Boşanmış Ebeveynler, Çalışan Ebeveynler,Okul Öncesi Çocuk ve Oyun,Ergenlik Kuramları ve Ergenle Yaşamak,Çocuk ve Ergenlerle İletişim ve Empati,Genel Değerlendirme,Bağımlılık: Madde, İnternet, Teknoloji,Okul Korkusu ve Okul Başarısı, Sınav Stresi, Meslek Seçimi,Zorbalık: Akran Zorbalığı, Okul Zorbalığı, Siber Zorbalık,Üstün Zekalı Çocuklar ve Atipik Çocuklar,Fiziksel, Duygusal, Cinsel İstismar ve İhmal,Ödev / Vaka Sunumu,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Yaşam boyu gelişim anlayışı çerçevesinde gelişim psikolojisinde güncel konuların incelenmesi.
Gelişim psikolojisinin temel kavram ve konularını tanımlamak.
Gelişim evrelerini örnekler üzerinde tanımlayabilmek.
Gelişim psikolojisinin temel dinamiklerini kavramak ve yorumlayabilmek.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yaşam boyu Gelişim ve Gelişim Kuramlarına Genel Bakış
2Bağlanma Kuramı
3Ebeveyn Tutumları ve Boşanmış Ebeveynler, Çalışan Ebeveynler
4Okul Öncesi Çocuk ve Oyun
5Ergenlik Kuramları ve Ergenle Yaşamak
6Çocuk ve Ergenlerle İletişim ve Empati
7Genel Değerlendirme
8Bağımlılık: Madde, İnternet, Teknoloji
9Okul Korkusu ve Okul Başarısı, Sınav Stresi, Meslek Seçimi
10Zorbalık: Akran Zorbalığı, Okul Zorbalığı, Siber Zorbalık
11Üstün Zekalı Çocuklar ve Atipik Çocuklar
12Fiziksel, Duygusal, Cinsel İstismar ve İhmal
13Ödev / Vaka Sunumu
14Genel Değerlendirme
Kaynak
Gelişim Psikolojisi Kuramları Patricia H. Miller, Yayına Hazırlayan: Bekir Onur Çeviren: Zeynep Gültekin. Yaşam Boyu Gelişim (2012), J.W. Santrock, Ankara: Nobel Yayın İnsan ve Davranışı (1999). D. Cüceloğlu. İstanbul: Remzi Kitabevi Çocuk ve Ergen Gelişimi (1998) B. Onur. Ankara: İmge Kitabevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
0-18 yaşlarındaki tüm çocuk ve gençlerin zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal, duygusal gelişim alanları hakkında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahiptir.
X
2
Gelişim ve eğitimle ilgili 0-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik tüm kavramları bilir ve bu konuda yapılan çalışmaları takip eder.
X
3
0-18 yaş grubu çocuklara yönelik zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal-duygusal gelişim alanlarında kazandığı bilgileri, meslek alanıyla ilgili birimlerde, çocuk, aile ve topluma yönelik olarak, gelişimsel ve eğitimsel tanılama yapmak üzere kullanır.
X
4
0-18 yaş çocuklarının ve ailelerinin sağlık, gelişim, eğitim ve sosyal hizmet konularında ülkedeki sorunların saptar ve bu sorunlara ilişkin temel bilgilerini kullanarak uygun çözümler ve özgün fikirler üretir.
X
5
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi konularında sahip olduğu temel bilgileri kullanarak öneriler ortaya koyar, öğrendiği konuları uygulamalara aktarır, bilgiyi yorumlayarak uygulamalardan çıkan sonuçları yorumlar, bir bilgi kümesini eleştirel bir şekilde analiz eder.
X
6
Mesleki alana yönelik kazandığı bilgileri, başta çocuk ve aile olmak üzere, sağlık, eğitim ve sosyal hizmet kuruluşlarına yönelik olarak kullanabilir, hazırlanacak gelişimsel ve eğitimsel programlarda ve ilgili projelerde etkin şekilde çalışır araştırmalara katılır.
X
7
Bilim etiğine uygun hareket eder ve çocuklar üzerinde yapılacak deneysel araştırmalar konusunda çocuğun ve ailenin psikolojik durumlarını gözetir.
X
8
Dış görünüş tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
9
Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi24080
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer224
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11515
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)175
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(175/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE SEÇME KONULARÇGLY1157670Güz Dönemi2+026
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. İbrahim Haluk YAVUZER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGelişim Psikolojisi alanında yer alan ve yaşam boyu gelişim kapsamında öne çıkan konuların ve kavramların ele alınması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Yaşam boyu Gelişim ve Gelişim Kuramlarına Genel Bakış,Bağlanma Kuramı,Ebeveyn Tutumları ve Boşanmış Ebeveynler, Çalışan Ebeveynler,Okul Öncesi Çocuk ve Oyun,Ergenlik Kuramları ve Ergenle Yaşamak,Çocuk ve Ergenlerle İletişim ve Empati,Genel Değerlendirme,Bağımlılık: Madde, İnternet, Teknoloji,Okul Korkusu ve Okul Başarısı, Sınav Stresi, Meslek Seçimi,Zorbalık: Akran Zorbalığı, Okul Zorbalığı, Siber Zorbalık,Üstün Zekalı Çocuklar ve Atipik Çocuklar,Fiziksel, Duygusal, Cinsel İstismar ve İhmal,Ödev / Vaka Sunumu,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Yaşam boyu gelişim anlayışı çerçevesinde gelişim psikolojisinde güncel konuların incelenmesi.
Gelişim psikolojisinin temel kavram ve konularını tanımlamak.
Gelişim evrelerini örnekler üzerinde tanımlayabilmek.
Gelişim psikolojisinin temel dinamiklerini kavramak ve yorumlayabilmek.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yaşam boyu Gelişim ve Gelişim Kuramlarına Genel Bakış
2Bağlanma Kuramı
3Ebeveyn Tutumları ve Boşanmış Ebeveynler, Çalışan Ebeveynler
4Okul Öncesi Çocuk ve Oyun
5Ergenlik Kuramları ve Ergenle Yaşamak
6Çocuk ve Ergenlerle İletişim ve Empati
7Genel Değerlendirme
8Bağımlılık: Madde, İnternet, Teknoloji
9Okul Korkusu ve Okul Başarısı, Sınav Stresi, Meslek Seçimi
10Zorbalık: Akran Zorbalığı, Okul Zorbalığı, Siber Zorbalık
11Üstün Zekalı Çocuklar ve Atipik Çocuklar
12Fiziksel, Duygusal, Cinsel İstismar ve İhmal
13Ödev / Vaka Sunumu
14Genel Değerlendirme
Kaynak
Gelişim Psikolojisi Kuramları Patricia H. Miller, Yayına Hazırlayan: Bekir Onur Çeviren: Zeynep Gültekin. Yaşam Boyu Gelişim (2012), J.W. Santrock, Ankara: Nobel Yayın İnsan ve Davranışı (1999). D. Cüceloğlu. İstanbul: Remzi Kitabevi Çocuk ve Ergen Gelişimi (1998) B. Onur. Ankara: İmge Kitabevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
0-18 yaşlarındaki tüm çocuk ve gençlerin zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal, duygusal gelişim alanları hakkında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahiptir.
X
2
Gelişim ve eğitimle ilgili 0-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik tüm kavramları bilir ve bu konuda yapılan çalışmaları takip eder.
X
3
0-18 yaş grubu çocuklara yönelik zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal-duygusal gelişim alanlarında kazandığı bilgileri, meslek alanıyla ilgili birimlerde, çocuk, aile ve topluma yönelik olarak, gelişimsel ve eğitimsel tanılama yapmak üzere kullanır.
X
4
0-18 yaş çocuklarının ve ailelerinin sağlık, gelişim, eğitim ve sosyal hizmet konularında ülkedeki sorunların saptar ve bu sorunlara ilişkin temel bilgilerini kullanarak uygun çözümler ve özgün fikirler üretir.
X
5
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi konularında sahip olduğu temel bilgileri kullanarak öneriler ortaya koyar, öğrendiği konuları uygulamalara aktarır, bilgiyi yorumlayarak uygulamalardan çıkan sonuçları yorumlar, bir bilgi kümesini eleştirel bir şekilde analiz eder.
X
6
Mesleki alana yönelik kazandığı bilgileri, başta çocuk ve aile olmak üzere, sağlık, eğitim ve sosyal hizmet kuruluşlarına yönelik olarak kullanabilir, hazırlanacak gelişimsel ve eğitimsel programlarda ve ilgili projelerde etkin şekilde çalışır araştırmalara katılır.
X
7
Bilim etiğine uygun hareket eder ve çocuklar üzerinde yapılacak deneysel araştırmalar konusunda çocuğun ve ailenin psikolojik durumlarını gözetir.
X
8
Dış görünüş tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
9
Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:27Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:28