Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DUYG. VE DAVR. SORUNLARÇGLY1110442Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı; davranışa ve davranış sorunlarına ilişkin temel kavramlar, sınıflandırılması, nedenleri, farklı dönemlerde görülen davranışsal sorunlar, davranış sorunlarının değerlendirilmesi, müdahale yaklaşımlarının belirlenmesi, uygulanması, davranış yönetimi ile ilgili yeterlilikler kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Gelişimsel psikopatolojiye genel bakış
,Davranım Bozuklukları
,Ayrılma anksiyetesi bozukluğu
,Tepkisel bağlanma bozukluğu
,Seçici konuşmazlık,Özgül Fobi
,Kaygı Bozukluğu
,Çocukluk çağı depresyonu
,Enürezis
,Enkoprezis
,OKB
,Sağaltımda kullanılan tekniklere genel bakış
,Sağaltımda kullanılan tekniklere genel bakış
,Değerlendirme
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Davranış sorunlarının nedenlerini tartışır.10, 9E
Davranış sorunlarına ilişkin temel kavramları açıklar. 9E
Davranış sorunlarını sınıflandırır.9E
Farklı gelişim dönemlerine özgü davranışsal sorunları açıklar.9E
Davranış sorunlarını değerlendirmede kullanılan yöntemleri sıralar.9E
Davranış yönetimine ilişkin yaklaşım ve uygulamaları tartışır10, 9E
Problem davranışın çözümü için aileye danışmanlık yapar.9E
Davranış sorunlarını içeren vakaları analiz ederek yorumlar.9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Gelişimsel psikopatolojiye genel bakış
1Davranım Bozuklukları
3Ayrılma anksiyetesi bozukluğu
4Tepkisel bağlanma bozukluğu
5Seçici konuşmazlık
6Özgül Fobi
7Kaygı Bozukluğu
8Çocukluk çağı depresyonu
9Enürezis
10Enkoprezis
11OKB
12Sağaltımda kullanılan tekniklere genel bakış
13Sağaltımda kullanılan tekniklere genel bakış
14Değerlendirme
Kaynak
Austin, V.L. & Sciarra, D.T. 2013. Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Sorunlar (Çev. Edt. M. Özekes). Nobel Yayıncılık, Ankara.  Kauffman, J.M. & Landrum, T.J. 2015. Duygusal ve Davranışsal Bozukluğu Olan Çocukların ve gençlerin özellikleri – Olgular ilaveli ( Çev. Edt. S. Kaner). Nobel Yayıncılık, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
0-18 yaşlarındaki tüm çocuk ve gençlerin zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal, duygusal gelişim alanları hakkında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahiptir.
X
2
Gelişim ve eğitimle ilgili 0-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik tüm kavramları bilir ve bu konuda yapılan çalışmaları takip eder.
X
3
0-18 yaş grubu çocuklara yönelik zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal-duygusal gelişim alanlarında kazandığı bilgileri, meslek alanıyla ilgili birimlerde, çocuk, aile ve topluma yönelik olarak, gelişimsel ve eğitimsel tanılama yapmak üzere kullanır.
X
4
0-18 yaş çocuklarının ve ailelerinin sağlık, gelişim, eğitim ve sosyal hizmet konularında ülkedeki sorunların saptar ve bu sorunlara ilişkin temel bilgilerini kullanarak uygun çözümler ve özgün fikirler üretir.
X
5
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi konularında sahip olduğu temel bilgileri kullanarak öneriler ortaya koyar, öğrendiği konuları uygulamalara aktarır, bilgiyi yorumlayarak uygulamalardan çıkan sonuçları yorumlar, bir bilgi kümesini eleştirel bir şekilde analiz eder.
X
6
Mesleki alana yönelik kazandığı bilgileri, başta çocuk ve aile olmak üzere, sağlık, eğitim ve sosyal hizmet kuruluşlarına yönelik olarak kullanabilir, hazırlanacak gelişimsel ve eğitimsel programlarda ve ilgili projelerde etkin şekilde çalışır araştırmalara katılır.
X
7
Bilim etiğine uygun hareket eder ve çocuklar üzerinde yapılacak deneysel araştırmalar konusunda çocuğun ve ailenin psikolojik durumlarını gözetir.
X
8
Dış görünüş tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
9
Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DUYG. VE DAVR. SORUNLARÇGLY1110442Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı; davranışa ve davranış sorunlarına ilişkin temel kavramlar, sınıflandırılması, nedenleri, farklı dönemlerde görülen davranışsal sorunlar, davranış sorunlarının değerlendirilmesi, müdahale yaklaşımlarının belirlenmesi, uygulanması, davranış yönetimi ile ilgili yeterlilikler kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Gelişimsel psikopatolojiye genel bakış
,Davranım Bozuklukları
,Ayrılma anksiyetesi bozukluğu
,Tepkisel bağlanma bozukluğu
,Seçici konuşmazlık,Özgül Fobi
,Kaygı Bozukluğu
,Çocukluk çağı depresyonu
,Enürezis
,Enkoprezis
,OKB
,Sağaltımda kullanılan tekniklere genel bakış
,Sağaltımda kullanılan tekniklere genel bakış
,Değerlendirme
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Davranış sorunlarının nedenlerini tartışır.10, 9E
Davranış sorunlarına ilişkin temel kavramları açıklar. 9E
Davranış sorunlarını sınıflandırır.9E
Farklı gelişim dönemlerine özgü davranışsal sorunları açıklar.9E
Davranış sorunlarını değerlendirmede kullanılan yöntemleri sıralar.9E
Davranış yönetimine ilişkin yaklaşım ve uygulamaları tartışır10, 9E
Problem davranışın çözümü için aileye danışmanlık yapar.9E
Davranış sorunlarını içeren vakaları analiz ederek yorumlar.9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Gelişimsel psikopatolojiye genel bakış
1Davranım Bozuklukları
3Ayrılma anksiyetesi bozukluğu
4Tepkisel bağlanma bozukluğu
5Seçici konuşmazlık
6Özgül Fobi
7Kaygı Bozukluğu
8Çocukluk çağı depresyonu
9Enürezis
10Enkoprezis
11OKB
12Sağaltımda kullanılan tekniklere genel bakış
13Sağaltımda kullanılan tekniklere genel bakış
14Değerlendirme
Kaynak
Austin, V.L. & Sciarra, D.T. 2013. Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Sorunlar (Çev. Edt. M. Özekes). Nobel Yayıncılık, Ankara.  Kauffman, J.M. & Landrum, T.J. 2015. Duygusal ve Davranışsal Bozukluğu Olan Çocukların ve gençlerin özellikleri – Olgular ilaveli ( Çev. Edt. S. Kaner). Nobel Yayıncılık, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
0-18 yaşlarındaki tüm çocuk ve gençlerin zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal, duygusal gelişim alanları hakkında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahiptir.
X
2
Gelişim ve eğitimle ilgili 0-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik tüm kavramları bilir ve bu konuda yapılan çalışmaları takip eder.
X
3
0-18 yaş grubu çocuklara yönelik zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal-duygusal gelişim alanlarında kazandığı bilgileri, meslek alanıyla ilgili birimlerde, çocuk, aile ve topluma yönelik olarak, gelişimsel ve eğitimsel tanılama yapmak üzere kullanır.
X
4
0-18 yaş çocuklarının ve ailelerinin sağlık, gelişim, eğitim ve sosyal hizmet konularında ülkedeki sorunların saptar ve bu sorunlara ilişkin temel bilgilerini kullanarak uygun çözümler ve özgün fikirler üretir.
X
5
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi konularında sahip olduğu temel bilgileri kullanarak öneriler ortaya koyar, öğrendiği konuları uygulamalara aktarır, bilgiyi yorumlayarak uygulamalardan çıkan sonuçları yorumlar, bir bilgi kümesini eleştirel bir şekilde analiz eder.
X
6
Mesleki alana yönelik kazandığı bilgileri, başta çocuk ve aile olmak üzere, sağlık, eğitim ve sosyal hizmet kuruluşlarına yönelik olarak kullanabilir, hazırlanacak gelişimsel ve eğitimsel programlarda ve ilgili projelerde etkin şekilde çalışır araştırmalara katılır.
X
7
Bilim etiğine uygun hareket eder ve çocuklar üzerinde yapılacak deneysel araştırmalar konusunda çocuğun ve ailenin psikolojik durumlarını gözetir.
X
8
Dış görünüş tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
9
Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:27Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:28