Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL EĞİTİMDE AİLE DANIŞMANLIK HİZMETLERİÇGLY1257790Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı , farklı gelişen çocukların aile yapılarını tanıtmak, aile çocuk ilişkilerinde ortaya çıkabilecek problemleri ve çocuğun gelişimine etkisini anlamalarını ,çocuk merkezli aile danışmanlığı çalışmalarının esaslarını kavramalarını sağlamaktır
Dersin İçeriğiBu ders; Ders içeriğinin tanıtılması,Aile, Türk aile yapısı, Aile Eğitimi, Engelli Çocukların Aileleri, Ailenin Eğitim ve Özel Eğitimdeki Rolü ,Ailenin Engele Uyum Süreci,Aile Okul Çocuk Çevre Toplum İlişkisi,Öğretmen aile ilişkisi ve iletişimi,Öğretmen aile ilişkisi ve iletişimi,Aile Eğitiminin Amaçları,Ailelere sunulan hizmetler, Aile Katılımı, Temel kavramlar, Katılım Türleri, Okulda katılım,Aile Eğitimi Yaklaşımları, Anne-baba olarak anne babalar, Gönüllüler olarak anne babalar, Öğretici olarak anne babalar,Aile Eğitimi Programları, Ev Merkezli Programlar, Okul Merkezli Programlar, Ev/Okul Merkezli Programlar, Uzaktan Öğretim Programları,Uygulamalı davranış analizine dayalı aile eğitimi oturum süreçlerini planlama, uygulama, kaydetme.,Uygulamalı davranış analizine dayalı aile eğitimi oturum süreçlerini planlama, uygulama, kaydetme.,Çocuklarda davranış değiştirme ve beceri öğretimi uygulamalarına yönelik aile eğitimi programlarının geliştirilmesi,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Aileyi tanımlar
Aileyle ilgili temel kavramları tartışır.
Aile eğitiminin genel amaçlarını tanımlar.
Engelli çocuk ailelerine yönelik aile eğitiminin amaçlarını sıralar.
Engelli çocukların ailelerinin geçirdikleri uyum evrelerini tanımlar.
Ailelerin gereksinimleri ve karşılanma yollarını tartışır.
Engelli çocuğun sosyalleşmesine yardım etme yollarını tanımlar.
Davranışsal görüşe dayalı aile eğitim oturumlarını planlar.
Davranışsal görüşe dayalı aile eğitim oturumlarını uygular.
Davranışsal görüşe dayalı aile eğitim oturumlarını kaydeder.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders içeriğinin tanıtılması
2Aile, Türk aile yapısı, Aile Eğitimi, Engelli Çocukların Aileleri, Ailenin Eğitim ve Özel Eğitimdeki Rolü
3Ailenin Engele Uyum Süreci
4Aile Okul Çocuk Çevre Toplum İlişkisi
5Öğretmen aile ilişkisi ve iletişimi
6Öğretmen aile ilişkisi ve iletişimi
7Aile Eğitiminin Amaçları
8Ailelere sunulan hizmetler, Aile Katılımı, Temel kavramlar, Katılım Türleri, Okulda katılım
9Aile Eğitimi Yaklaşımları, Anne-baba olarak anne babalar, Gönüllüler olarak anne babalar, Öğretici olarak anne babalar
10Aile Eğitimi Programları, Ev Merkezli Programlar, Okul Merkezli Programlar, Ev/Okul Merkezli Programlar, Uzaktan Öğretim Programları
11Uygulamalı davranış analizine dayalı aile eğitimi oturum süreçlerini planlama, uygulama, kaydetme.
12Uygulamalı davranış analizine dayalı aile eğitimi oturum süreçlerini planlama, uygulama, kaydetme.
13Çocuklarda davranış değiştirme ve beceri öğretimi uygulamalarına yönelik aile eğitimi programlarının geliştirilmesi
14Değerlendirme
Kaynak
Cavkaytar, A. (2008). “Ailelerle İşbirliği” (Coorperation with Parents)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
0-18 yaşlarındaki tüm çocuk ve gençlerin zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal, duygusal gelişim alanları hakkında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahiptir.
X
2
Gelişim ve eğitimle ilgili 0-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik tüm kavramları bilir ve bu konuda yapılan çalışmaları takip eder.
X
3
0-18 yaş grubu çocuklara yönelik zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal-duygusal gelişim alanlarında kazandığı bilgileri, meslek alanıyla ilgili birimlerde, çocuk, aile ve topluma yönelik olarak, gelişimsel ve eğitimsel tanılama yapmak üzere kullanır.
X
4
0-18 yaş çocuklarının ve ailelerinin sağlık, gelişim, eğitim ve sosyal hizmet konularında ülkedeki sorunların saptar ve bu sorunlara ilişkin temel bilgilerini kullanarak uygun çözümler ve özgün fikirler üretir.
X
5
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi konularında sahip olduğu temel bilgileri kullanarak öneriler ortaya koyar, öğrendiği konuları uygulamalara aktarır, bilgiyi yorumlayarak uygulamalardan çıkan sonuçları yorumlar, bir bilgi kümesini eleştirel bir şekilde analiz eder.
X
6
Mesleki alana yönelik kazandığı bilgileri, başta çocuk ve aile olmak üzere, sağlık, eğitim ve sosyal hizmet kuruluşlarına yönelik olarak kullanabilir, hazırlanacak gelişimsel ve eğitimsel programlarda ve ilgili projelerde etkin şekilde çalışır araştırmalara katılır.
X
7
Bilim etiğine uygun hareket eder ve çocuklar üzerinde yapılacak deneysel araştırmalar konusunda çocuğun ve ailenin psikolojik durumlarını gözetir.
X
8
Dış görünüş tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
9
Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi23060
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer111
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)185
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(185/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL EĞİTİMDE AİLE DANIŞMANLIK HİZMETLERİÇGLY1257790Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı , farklı gelişen çocukların aile yapılarını tanıtmak, aile çocuk ilişkilerinde ortaya çıkabilecek problemleri ve çocuğun gelişimine etkisini anlamalarını ,çocuk merkezli aile danışmanlığı çalışmalarının esaslarını kavramalarını sağlamaktır
Dersin İçeriğiBu ders; Ders içeriğinin tanıtılması,Aile, Türk aile yapısı, Aile Eğitimi, Engelli Çocukların Aileleri, Ailenin Eğitim ve Özel Eğitimdeki Rolü ,Ailenin Engele Uyum Süreci,Aile Okul Çocuk Çevre Toplum İlişkisi,Öğretmen aile ilişkisi ve iletişimi,Öğretmen aile ilişkisi ve iletişimi,Aile Eğitiminin Amaçları,Ailelere sunulan hizmetler, Aile Katılımı, Temel kavramlar, Katılım Türleri, Okulda katılım,Aile Eğitimi Yaklaşımları, Anne-baba olarak anne babalar, Gönüllüler olarak anne babalar, Öğretici olarak anne babalar,Aile Eğitimi Programları, Ev Merkezli Programlar, Okul Merkezli Programlar, Ev/Okul Merkezli Programlar, Uzaktan Öğretim Programları,Uygulamalı davranış analizine dayalı aile eğitimi oturum süreçlerini planlama, uygulama, kaydetme.,Uygulamalı davranış analizine dayalı aile eğitimi oturum süreçlerini planlama, uygulama, kaydetme.,Çocuklarda davranış değiştirme ve beceri öğretimi uygulamalarına yönelik aile eğitimi programlarının geliştirilmesi,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Aileyi tanımlar
Aileyle ilgili temel kavramları tartışır.
Aile eğitiminin genel amaçlarını tanımlar.
Engelli çocuk ailelerine yönelik aile eğitiminin amaçlarını sıralar.
Engelli çocukların ailelerinin geçirdikleri uyum evrelerini tanımlar.
Ailelerin gereksinimleri ve karşılanma yollarını tartışır.
Engelli çocuğun sosyalleşmesine yardım etme yollarını tanımlar.
Davranışsal görüşe dayalı aile eğitim oturumlarını planlar.
Davranışsal görüşe dayalı aile eğitim oturumlarını uygular.
Davranışsal görüşe dayalı aile eğitim oturumlarını kaydeder.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders içeriğinin tanıtılması
2Aile, Türk aile yapısı, Aile Eğitimi, Engelli Çocukların Aileleri, Ailenin Eğitim ve Özel Eğitimdeki Rolü
3Ailenin Engele Uyum Süreci
4Aile Okul Çocuk Çevre Toplum İlişkisi
5Öğretmen aile ilişkisi ve iletişimi
6Öğretmen aile ilişkisi ve iletişimi
7Aile Eğitiminin Amaçları
8Ailelere sunulan hizmetler, Aile Katılımı, Temel kavramlar, Katılım Türleri, Okulda katılım
9Aile Eğitimi Yaklaşımları, Anne-baba olarak anne babalar, Gönüllüler olarak anne babalar, Öğretici olarak anne babalar
10Aile Eğitimi Programları, Ev Merkezli Programlar, Okul Merkezli Programlar, Ev/Okul Merkezli Programlar, Uzaktan Öğretim Programları
11Uygulamalı davranış analizine dayalı aile eğitimi oturum süreçlerini planlama, uygulama, kaydetme.
12Uygulamalı davranış analizine dayalı aile eğitimi oturum süreçlerini planlama, uygulama, kaydetme.
13Çocuklarda davranış değiştirme ve beceri öğretimi uygulamalarına yönelik aile eğitimi programlarının geliştirilmesi
14Değerlendirme
Kaynak
Cavkaytar, A. (2008). “Ailelerle İşbirliği” (Coorperation with Parents)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
0-18 yaşlarındaki tüm çocuk ve gençlerin zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal, duygusal gelişim alanları hakkında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahiptir.
X
2
Gelişim ve eğitimle ilgili 0-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik tüm kavramları bilir ve bu konuda yapılan çalışmaları takip eder.
X
3
0-18 yaş grubu çocuklara yönelik zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal-duygusal gelişim alanlarında kazandığı bilgileri, meslek alanıyla ilgili birimlerde, çocuk, aile ve topluma yönelik olarak, gelişimsel ve eğitimsel tanılama yapmak üzere kullanır.
X
4
0-18 yaş çocuklarının ve ailelerinin sağlık, gelişim, eğitim ve sosyal hizmet konularında ülkedeki sorunların saptar ve bu sorunlara ilişkin temel bilgilerini kullanarak uygun çözümler ve özgün fikirler üretir.
X
5
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi konularında sahip olduğu temel bilgileri kullanarak öneriler ortaya koyar, öğrendiği konuları uygulamalara aktarır, bilgiyi yorumlayarak uygulamalardan çıkan sonuçları yorumlar, bir bilgi kümesini eleştirel bir şekilde analiz eder.
X
6
Mesleki alana yönelik kazandığı bilgileri, başta çocuk ve aile olmak üzere, sağlık, eğitim ve sosyal hizmet kuruluşlarına yönelik olarak kullanabilir, hazırlanacak gelişimsel ve eğitimsel programlarda ve ilgili projelerde etkin şekilde çalışır araştırmalara katılır.
X
7
Bilim etiğine uygun hareket eder ve çocuklar üzerinde yapılacak deneysel araştırmalar konusunda çocuğun ve ailenin psikolojik durumlarını gözetir.
X
8
Dış görünüş tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
9
Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:27Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:28