Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUK GEL. VE EĞİ. ARAŞ. YÖNTEM VE TEKNİK. UYG.ÇGLY1111445Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Feryal SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı araştırma yöntemleri hakkında genel bir çerçeve sunarak bir araştırmanın nasıl tasarlanacağı, ve yürütüleceği konusunda öğrencilerin bilgi beceri ve deneyimlerini arttırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Araştırmaların sınıflandırılması,Nicel araştırma yöntemleri; Tarama desenli araştırmalar,Nicel araştırma yöntemleri; Korelasyon araştırmaları,Nicel araştırma yöntemleri; Deneysel araştırmalar,Nitel araştırmalar,Araştırmalarda etik konular,Araştırma problemi oluşturma, hipotezler, sayıltılar,Örnekleme yöntemleri,Örnekleme yöntemleri,Veri toplama, güvenirlik, geçerlik,Raporlaştırma,Makale incelemesi,Makale incelemesi,Makale incelemesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bir araştırmanın hangi safhalardan oluştuğunu bilir.9A
Araştırmalarda uyulması gereken etik ilkeleri bilir.9A
Bir araştırmanın nasıl dizayn edileceğini bilir.9A
Bir araştırmanın raporlamasını yapar.9A
Öğretim Yöntemleri:9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Araştırmaların sınıflandırılmasıKaynak kitap 1. bölüm
2Nicel araştırma yöntemleri; Tarama desenli araştırmalarKaynak kitap 1. bölüm
3Nicel araştırma yöntemleri; Korelasyon araştırmalarıKaynak kitap 1. bölüm
4Nicel araştırma yöntemleri; Deneysel araştırmalarKaynak kitap 1. bölüm
5Nitel araştırmalarKaynak kitap 1. bölüm
6Araştırmalarda etik konularKaynak kitap 2. bölüm
7Araştırma problemi oluşturma, hipotezler, sayıltılarKaynak kitap 2. bölüm
8Örnekleme yöntemleriKaynak kitap 3. bölüm
9Örnekleme yöntemleriKaynak kitap 3. bölüm
10Veri toplama, güvenirlik, geçerlikKaynak kitap 3. bölüm
11RaporlaştırmaKaynak kitap 4. bölüm
12Makale incelemesiVerilen makale
13Makale incelemesiVerilen makale
14Makale incelemesiVerilen makale
Kaynak
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1-360. Verilen makalaler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
0-18 yaşlarındaki tüm çocuk ve gençlerin zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal, duygusal gelişim alanları hakkında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahiptir.
X
2
Gelişim ve eğitimle ilgili 0-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik tüm kavramları bilir ve bu konuda yapılan çalışmaları takip eder.
X
3
0-18 yaş grubu çocuklara yönelik zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal-duygusal gelişim alanlarında kazandığı bilgileri, meslek alanıyla ilgili birimlerde, çocuk, aile ve topluma yönelik olarak, gelişimsel ve eğitimsel tanılama yapmak üzere kullanır.
X
4
0-18 yaş çocuklarının ve ailelerinin sağlık, gelişim, eğitim ve sosyal hizmet konularında ülkedeki sorunların saptar ve bu sorunlara ilişkin temel bilgilerini kullanarak uygun çözümler ve özgün fikirler üretir.
X
5
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi konularında sahip olduğu temel bilgileri kullanarak öneriler ortaya koyar, öğrendiği konuları uygulamalara aktarır, bilgiyi yorumlayarak uygulamalardan çıkan sonuçları yorumlar, bir bilgi kümesini eleştirel bir şekilde analiz eder.
X
6
Mesleki alana yönelik kazandığı bilgileri, başta çocuk ve aile olmak üzere, sağlık, eğitim ve sosyal hizmet kuruluşlarına yönelik olarak kullanabilir, hazırlanacak gelişimsel ve eğitimsel programlarda ve ilgili projelerde etkin şekilde çalışır araştırmalara katılır.
X
7
Bilim etiğine uygun hareket eder ve çocuklar üzerinde yapılacak deneysel araştırmalar konusunda çocuğun ve ailenin psikolojik durumlarını gözetir.
X
8
Dış görünüş tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
9
Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUK GEL. VE EĞİ. ARAŞ. YÖNTEM VE TEKNİK. UYG.ÇGLY1111445Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Feryal SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı araştırma yöntemleri hakkında genel bir çerçeve sunarak bir araştırmanın nasıl tasarlanacağı, ve yürütüleceği konusunda öğrencilerin bilgi beceri ve deneyimlerini arttırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Araştırmaların sınıflandırılması,Nicel araştırma yöntemleri; Tarama desenli araştırmalar,Nicel araştırma yöntemleri; Korelasyon araştırmaları,Nicel araştırma yöntemleri; Deneysel araştırmalar,Nitel araştırmalar,Araştırmalarda etik konular,Araştırma problemi oluşturma, hipotezler, sayıltılar,Örnekleme yöntemleri,Örnekleme yöntemleri,Veri toplama, güvenirlik, geçerlik,Raporlaştırma,Makale incelemesi,Makale incelemesi,Makale incelemesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bir araştırmanın hangi safhalardan oluştuğunu bilir.9A
Araştırmalarda uyulması gereken etik ilkeleri bilir.9A
Bir araştırmanın nasıl dizayn edileceğini bilir.9A
Bir araştırmanın raporlamasını yapar.9A
Öğretim Yöntemleri:9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Araştırmaların sınıflandırılmasıKaynak kitap 1. bölüm
2Nicel araştırma yöntemleri; Tarama desenli araştırmalarKaynak kitap 1. bölüm
3Nicel araştırma yöntemleri; Korelasyon araştırmalarıKaynak kitap 1. bölüm
4Nicel araştırma yöntemleri; Deneysel araştırmalarKaynak kitap 1. bölüm
5Nitel araştırmalarKaynak kitap 1. bölüm
6Araştırmalarda etik konularKaynak kitap 2. bölüm
7Araştırma problemi oluşturma, hipotezler, sayıltılarKaynak kitap 2. bölüm
8Örnekleme yöntemleriKaynak kitap 3. bölüm
9Örnekleme yöntemleriKaynak kitap 3. bölüm
10Veri toplama, güvenirlik, geçerlikKaynak kitap 3. bölüm
11RaporlaştırmaKaynak kitap 4. bölüm
12Makale incelemesiVerilen makale
13Makale incelemesiVerilen makale
14Makale incelemesiVerilen makale
Kaynak
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1-360. Verilen makalaler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
0-18 yaşlarındaki tüm çocuk ve gençlerin zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal, duygusal gelişim alanları hakkında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahiptir.
X
2
Gelişim ve eğitimle ilgili 0-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik tüm kavramları bilir ve bu konuda yapılan çalışmaları takip eder.
X
3
0-18 yaş grubu çocuklara yönelik zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal-duygusal gelişim alanlarında kazandığı bilgileri, meslek alanıyla ilgili birimlerde, çocuk, aile ve topluma yönelik olarak, gelişimsel ve eğitimsel tanılama yapmak üzere kullanır.
X
4
0-18 yaş çocuklarının ve ailelerinin sağlık, gelişim, eğitim ve sosyal hizmet konularında ülkedeki sorunların saptar ve bu sorunlara ilişkin temel bilgilerini kullanarak uygun çözümler ve özgün fikirler üretir.
X
5
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi konularında sahip olduğu temel bilgileri kullanarak öneriler ortaya koyar, öğrendiği konuları uygulamalara aktarır, bilgiyi yorumlayarak uygulamalardan çıkan sonuçları yorumlar, bir bilgi kümesini eleştirel bir şekilde analiz eder.
X
6
Mesleki alana yönelik kazandığı bilgileri, başta çocuk ve aile olmak üzere, sağlık, eğitim ve sosyal hizmet kuruluşlarına yönelik olarak kullanabilir, hazırlanacak gelişimsel ve eğitimsel programlarda ve ilgili projelerde etkin şekilde çalışır araştırmalara katılır.
X
7
Bilim etiğine uygun hareket eder ve çocuklar üzerinde yapılacak deneysel araştırmalar konusunda çocuğun ve ailenin psikolojik durumlarını gözetir.
X
8
Dış görünüş tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
9
Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:27Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:28