Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Ağız ve diş sağlığının genel sağlığın önemli bir parçası olduğunu anlayan, bağımsız çalışabilen, eleştirel düşünme yeterliliği ve problem çözme becerisi kazanmış ve ağız ve diş sağlığının korunması için gerekli becerilere sahip diş hekimleri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Bütünleşik Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Sayısal puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 300 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Sınıf Yıllık Dersler
01. DERS KURULU HEKİMLİĞE GİRİŞ Türkçe 68+4 - 5
Kodu Ders Dil
DHF1011578 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK İngilizce
DEN1011303 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
DEN1011304 ORGANİK KİMYA İngilizce
DHF1011577 DEONTOLOJİ VE TIP TARİHİ Türkçe
DHF1056110 BİLİM FELSEFESİ VE TIP Türkçe
DHF1056090 TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ Türkçe
02. DERS KURULU MOLEKÜLDEN HÜCREYE Türkçe 106+10 - 8
Kodu Ders Dil
DHF1011578 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK İngilizce
DEN1011304 ORGANİK KİMYA İngilizce
DHF1011577 DEONTOLOJİ VE TIP TARİHİ Türkçe
DEN1011307 BİYOFİZİK İngilizce
DEN1011306 FİZYOLOJİ İngilizce
DHF1056210 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE BİLGİYE ERİŞİM Türkçe
DEN1011305 BİYOKİMYA İngilizce
03. DERS KURULU HÜCRE YAPISI Türkçe 100+16 - 8
Kodu Ders Dil
DHF1011578 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK İngilizce
DEN1011303 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
DEN1011305 BİYOKİMYA İngilizce
DHF1011585 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ İngilizce
DHF1056080 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe
DHF1056230 TIP VE İNSAN BİLİMLERİ Türkçe
04. DERS KURULU BİYOLOJİK DÜZENLEME Türkçe 82+16 - 7
Kodu Ders Dil
DHF1011578 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK İngilizce
DEN1011303 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
DEN1011305 BİYOKİMYA İngilizce
DHF1011579 ANATOMİ Türkçe
DHF1011581 TEMEL İSTATİSTİK Türkçe
05. DERS KURULU HÜCREDEN İNSANA Türkçe 88+14 - 7
Kodu Ders Dil
DHF1011578 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK İngilizce
DEN1011303 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
DEN1011305 BİYOKİMYA İngilizce
DHF1011579 ANATOMİ Türkçe
DHF1056240 İLKYARDIM VE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Türkçe
06. DERS KURULU KAS-İSKELET SİSTEMİ Türkçe 57+6 - 5
Kodu Ders Dil
DEN1011303 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
DEN1011307 BİYOFİZİK İngilizce
DEN1011306 FİZYOLOJİ İngilizce
DHF1011579 ANATOMİ Türkçe
DEN1011309 FİZYOPATOLOJİ İngilizce
DHF1065790 AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ I İngilizce 64 - 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DHF1130280 KORUYUCU HEKİMLİK Türkçe 16 - 1
DHF1119230 DENTAL ANATOMİ VE MORFOLOJİ Türkçe 16+64 - 3
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DHF1244100 FONKSİYONEL OKLÜZYON VE GNATOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 16+64 - 3
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
2. Sınıf Yıllık Dersler
01. DERS KURULU DENTAL DOKULAR, KARİYOLOJİ VE KORU. DİŞ HEKİM. Türkçe 49 - 3
Kodu Ders Dil
DHF2083310 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
DHF2083330 MADDELER VE ALETLER BİLİMİ Türkçe
DHF2083340 PEDODONTİ Türkçe
02. DERS KURULU KAS-İSKELET SİSTEMİ Türkçe 37+4 - 3
Kodu Ders Dil
DHF2011349 ANATOMİ Türkçe
DEN2011298 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
DEN2011299 FİZYOLOJİ İngilizce
03. DERS KURULU SİNİR SİSTEMİ Türkçe 71+14 - 5
Kodu Ders Dil
DHF2011349 ANATOMİ Türkçe
DEN2011298 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
DEN2011299 FİZYOLOJİ İngilizce
DHF2019730 PATOLOJİ Türkçe
04. DERS KURULU DENTAL DOKU. PATOLO. VE RESTORATİF DİŞ TED. GİR. Türkçe 18+64 - 5
Kodu Ders Dil
DHF2083310 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
DHF2083330 MADDELER VE ALETLER BİLİMİ Türkçe
05. DERS KURULU KALP, DAMAR VE SOLUNUM SİSTEMİ Türkçe 69+10 - 4
Kodu Ders Dil
DHF2011349 ANATOMİ Türkçe
DEN2011298 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
DEN2011299 FİZYOLOJİ İngilizce
DHF2035000 BİYOFİZİK Türkçe
06. DERS KURULU PROSTODONTİYE GİRİŞ VE KRON-KÖPRÜ PROTEZ.-I Türkçe 28+60 - 5
Kodu Ders Dil
DHF2083330 MADDELER VE ALETLER BİLİMİ Türkçe
DHF2011351 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
07. DERS KURULU PROSTODONTİYE GİRİŞ VE KRON-KÖPRÜ PROTEZ.-II Türkçe 28+56 - 5
Kodu Ders Dil
DHF2083330 MADDELER VE ALETLER BİLİMİ Türkçe
DHF2011351 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
08. DERS KURULU ENDODONTİYE GİRİŞ VE RADYOBİYOLOJİ Türkçe 60+70 - 10
Kodu Ders Dil
DHF2083330 MADDELER VE ALETLER BİLİMİ Türkçe
DHF2061180 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ Türkçe
DHF2083320 ENDODONTİ İngilizce
09. DERS KURULU BESLENME VE METABOLİZMA Türkçe 94+14 - 9
Kodu Ders Dil
DHF2011349 ANATOMİ Türkçe
DEN2011298 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
DEN2011299 FİZYOLOJİ İngilizce
DHF2061240 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Türkçe
DHF2029040 BİYOKİMYA Türkçe
10. DERS KURULU ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM Türkçe 58+4 - 4
Kodu Ders Dil
DHF2011349 ANATOMİ Türkçe
DEN2011298 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
DEN2011299 FİZYOLOJİ İngilizce
DHF2061240 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Türkçe
DHF2065830 AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ II İngilizce 64 - 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DHF2244260 SAĞLIK EĞİTİMİ VE İLETİŞİMİ Türkçe 16 - 1
3. Sınıf Yıllık Dersler
01. DERS KURULU HASTA MUAYENESİ VE TEDAVİ PLANLANMASI Türkçe 139+8 - 14
Kodu Ders Dil
DHF3011519 PEDODONTİ Türkçe
DEN3011287 ORAL DİAGNOZ İngilizce
DHF3011342 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ Türkçe
DHF3011343 ORTODONTİ Türkçe
DHF3011344 MADDELER BİLGİSİ Türkçe
DHF3083410 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
DHF3034300 DİŞ HEKİMLİĞİNDE SİSTEMİK HASTALIKLAR Türkçe
DHF3083450 FARMAKOLOJİ Türkçe
DHF3083470 PATOLOJİ Türkçe
DHF3083500 DİŞ HEKİMLİĞİNDE KLİNİK UYGULAMALARA GİRİŞ Türkçe
02. DERS KURULU PROSTODONTİ-BÖLÜMLÜ PROTEZLER Türkçe 45+64 - 8
Kodu Ders Dil
DHF3011344 MADDELER BİLGİSİ Türkçe
DHF3083500 DİŞ HEKİMLİĞİNDE KLİNİK UYGULAMALARA GİRİŞ Türkçe
DEN3011292 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ İngilizce
DHF3083480 OKLÜZYON VE ÇENE HAREKETLERİ Türkçe
03. DERS KURULU İLERİ ENDODONTİ Türkçe 31+68 - 7
Kodu Ders Dil
DHF3011342 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ Türkçe
DHF3011344 MADDELER BİLGİSİ Türkçe
DHF3083500 DİŞ HEKİMLİĞİNDE KLİNİK UYGULAMALARA GİRİŞ Türkçe
DHF3011346 ENDODONTİ Türkçe
04. DERS KURULU PERİODONTOLOJİ Türkçe 55+38 - 6
Kodu Ders Dil
DHF3011342 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ Türkçe
DHF3011344 MADDELER BİLGİSİ Türkçe
DHF3083450 FARMAKOLOJİ Türkçe
DHF3083500 DİŞ HEKİMLİĞİNDE KLİNİK UYGULAMALARA GİRİŞ Türkçe
DHF3011345 PERİODONTOLOJİ Türkçe
05. DERS KURULU PROSTODONTİ-TAM PROTEZLER Türkçe 45+68 - 8
Kodu Ders Dil
DHF3011344 MADDELER BİLGİSİ Türkçe
DHF3083500 DİŞ HEKİMLİĞİNDE KLİNİK UYGULAMALARA GİRİŞ Türkçe
DEN3011292 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ İngilizce
DHF3083480 OKLÜZYON VE ÇENE HAREKETLERİ Türkçe
06. DERS KURULU MİNÖR ORAL CERRAHİ VE DENTAL ANESTEZİYOLOJİ Türkçe 64+16 - 7
Kodu Ders Dil
DHF3011344 MADDELER BİLGİSİ Türkçe
DHF3083500 DİŞ HEKİMLİĞİNDE KLİNİK UYGULAMALARA GİRİŞ Türkçe
DHF3011347 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ Türkçe
DHF3083460 DENTAL ANESTEZİ Türkçe
07. DERS KURULU DENTOFASİYEL ORTOPEDİ VE PEDİATRİK DİŞ HEK.-I Türkçe 61+8 - 6
Kodu Ders Dil
DHF3011519 PEDODONTİ Türkçe
DHF3011343 ORTODONTİ Türkçe
DHF3011344 MADDELER BİLGİSİ Türkçe
DHF3083500 DİŞ HEKİMLİĞİNDE KLİNİK UYGULAMALARA GİRİŞ Türkçe
08. DERS KURULU İLERİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİLERİ Türkçe 18+72 - 5
Kodu Ders Dil
DHF3011344 MADDELER BİLGİSİ Türkçe
DHF3083410 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
DHF3083500 DİŞ HEKİMLİĞİNDE KLİNİK UYGULAMALARA GİRİŞ Türkçe
4. Sınıf Yıllık Dersler
01. DERS KURULU DENTOFASİYAL ORTOPEDİ VE PEDİATRİK DİŞ HEK.-II Türkçe 34 - 3
Kodu Ders Dil
DHF4020030 PEDODONTİ Türkçe
DHF4020050 ORTODONTİ Türkçe
DHF4011338 KANITA DAYALI DİŞ HEKİMLİĞİ Türkçe
02. DERS KURULU MAJOR ORAL VE REJENE. PERİODONTAL CERRAHİ Türkçe 92 - 9
Kodu Ders Dil
DHF4020050 ORTODONTİ Türkçe
DHF4011338 KANITA DAYALI DİŞ HEKİMLİĞİ Türkçe
DHF4011517 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ Türkçe
DHF4020080 PERİODONTOLOJİ Türkçe
DHF4011339 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ Türkçe
DHF4020090 TOPOGRAFİK ANATOMİ Türkçe
DHF4011880 GENEL ANESTEZİ Türkçe
DHF4011518 ORAL PATOLOJİ Türkçe
03. DERS KURULU TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞ. VE GERİATRİK DİŞ HEKİM. Türkçe 60+64 - 5
Kodu Ders Dil
DHF4020030 PEDODONTİ Türkçe
DHF4011338 KANITA DAYALI DİŞ HEKİMLİĞİ Türkçe
DHF4011517 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ Türkçe
DHF4020080 PERİODONTOLOJİ Türkçe
DHF4011339 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ Türkçe
DHF4079800 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
DHF4083520 ENDODONTİ Türkçe
DHF4020060 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
DHF4030440 PSİKİYATRİ-NÖROLOJİ Türkçe
DHF4044250 TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Türkçe
04. DERS KURULU DENTAL VE MAKSİLLOFASİYAL TRAVMA Türkçe 43 - 3
Kodu Ders Dil
DHF4020030 PEDODONTİ Türkçe
DHF4011338 KANITA DAYALI DİŞ HEKİMLİĞİ Türkçe
DHF4011517 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ Türkçe
DHF4020080 PERİODONTOLOJİ Türkçe
DHF4079800 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
DHF4083520 ENDODONTİ Türkçe
DHF4020060 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
05. DERS KURULU ORAFASİYAL DOKULARIN PATOLOJİLERİ Türkçe 62 - 6
Kodu Ders Dil
DHF4020030 PEDODONTİ Türkçe
DHF4011338 KANITA DAYALI DİŞ HEKİMLİĞİ Türkçe
DHF4011517 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ Türkçe
DHF4011339 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ Türkçe
DHF4011518 ORAL PATOLOJİ Türkçe
DHF4020120 DERMATOLOJİ Türkçe
DHF4011329 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ KLİNİĞİ I Türkçe - 4
DHF4011331 PERİODONTOLOJİ KLİNİĞİ I Türkçe - 4
DHF4011332 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ I Türkçe - 4
DHF4011333 ENDODONTİ KLİNİĞİ I Türkçe - 4
DHF4011334 PEDODONTİ KLİNİĞİ I Türkçe - 4
DHF4011335 ORAL DİAGNOZ VE AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RAD. KLİNİĞİ I Türkçe - 4
DHF4011336 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ I Türkçe - 8
DHF4011337 ORTODONTİ KLİNİĞİ I Türkçe - 3
5. Sınıf Yıllık Dersler
01. DERS KURULU MAKSİLLOFASİYAL ONKOLOJİ Türkçe 34 - 5
Kodu Ders Dil
DHF5011322 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ Türkçe
DHF5083810 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ Türkçe
DHF5011323 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
DHF5011515 ORAL PATOLOJİ Türkçe
02. DERS KURULU ORAL İMPLANTOLOJİ Türkçe 49 - 6
Kodu Ders Dil
DHF5011322 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ Türkçe
DHF5083810 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ Türkçe
DHF5011323 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
DHF5011324 PERİODONTOLOJİ Türkçe
03. DERS KURULU KRANİOMANDİBULAR HASTALIKLAR VE TEDAVİLERİ Türkçe 31 - 3
Kodu Ders Dil
DHF5011322 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ Türkçe
DHF5011323 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
DHF5011325 PSİKİYATRİ-NÖROLOJİ Türkçe
04. DERS KURULU DİŞ HEKİM. GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE HASTA TAKİBİ Türkçe 61+14 - 9
Kodu Ders Dil
DHF5011322 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ Türkçe
DHF5083810 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ Türkçe
DHF5011323 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
DHF5011324 PERİODONTOLOJİ Türkçe
DHF5011516 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
DHF5011326 DİŞ HEK. DOKÜMANTASYON VE HASTA TAKİBİ Türkçe
05. DERS KURULU İLERİ PROTETİK TEDA. VE CAD/CAM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 30 - 2
Kodu Ders Dil
DHF5011323 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
DHF5011327 MADDELER BİLGİSİ Türkçe
06. DERS KURULU HEKİM-HASTA HAKLARI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Türkçe 65 - 3
Kodu Ders Dil
DHF5010628 HEKİM-HASTA HAKLARI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Türkçe
DHF5011313 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ KLİNİĞİ II Türkçe - 4
DHF5011314 PERİODONTOLOJİ KLİNİĞİ II Türkçe - 4
DHF5011315 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ II Türkçe - 4
DHF5011316 ENDODONTİ KLİNİĞİ II Türkçe - 4
DHF5011317 PEDODONTİ KLİNİĞİ II Türkçe - 4
DHF5011318 ORAL DİAGNOZ VE AĞIZ,DİŞ VE ÇENE RADY. KLİNİĞİ II Türkçe - 4
DHF5011319 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ II Türkçe - 8
DHF5011321 ORTODONTİ KLİNİĞİ II Türkçe - 3

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

İleri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir ve uygulama araç-gereçlerini, diş hekimliği alanındaki en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir.
PY-3. Diş hekimliği mesleği ile ilgili etik kurallar ve yasal sorumluluklar konusunda bilgi sahibidir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

PY-4. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki manipülasyon becerilerini kullanarak hastalara en ideal tedavi imkanını sağlar.
PY-6. Ağız ve diş sağlığı konularında birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PY-7. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
PY-8. Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.

Öğrenme Yetkinliği

PY-9. Diş hekimliği alanındaki bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular, edindiği bu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
PY-10. Öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşır ve öğrenmesini yönlendirir.
PY-11. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
PY-12. Sürekli eğitim, iletişim, sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş teknolojileri kavrayabilir ve bunları mesleki uygulamalarının gereklilikleri doğrultusunda kullanabilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PY-13. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
PY-14. Yaşadığı sosyal çevre için bireysel olarak ya da diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve uygular.
PY-15. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PY-16. Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving License”, Advanced Level).
PY-17. Diş hekimliği alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve değerlendirir.
PY-18. Kültürler arasında etkili iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.
PY-19. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.

Alana Özgü Yetkinlik

PY-20. Öğrenim hayatı ve mezuniyet sonrasında kazandığı bilgi birikimi ve manipülasyon becerisini kullanır, elde ettiği bilgi ve becerileri yorumlar ve sonuçlarını meslektaşlarıyla paylaşır.
PY-21. Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği etik kurallar ve yasal sorumluluk bilinci ile hareket eder.
PY-22. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir
PY-23. Klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri konularında gerekli uygulamaları yapar.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler. Kendi bağımsız işini kurabilir

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. İbrahim Sina UÇKAN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ KLİNİĞİ I 34433323344433343334444
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ KLİNİĞİ II 34434324344443343334444
AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ I 00000000000000500000000
AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ II 00000000000000500000000
BİYOLOJİK DÜZENLEME 24432233444434224344444
DENTAL ANATOMİ VE MORFOLOJİ 30105020000000000000000
DENTAL DOKU. PATOLO. VE RESTORATİF DİŞ TED. GİR. 54145541332202003035203
DENTAL DOKULAR, KARİYOLOJİ VE KORU. DİŞ HEKİM. 54145541332202003035203
DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİNE GİRİŞ 00000000000000000000101
ENDODONTİ KLİNİĞİ I 22234001112323132002311
ENDODONTİ KLİNİĞİ II 33434003223222101003411
ENDODONTİYE GİRİŞ VE RADYOBİYOLOJİ 55545344444544334444555
FONKSİYONEL OKLÜZYON VE GNATOLOJİYE GİRİŞ 00000000000000000040000
HEKİMLİĞE GİRİŞ 12421212224432233223433
HÜCRE YAPISI 22423124234423124234444
HÜCREDEN İNSANA 24443334554444224243444
İLERİ ENDODONTİ 55545344444544334444555
İLERİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİLERİ 53455333335534115035434
KALP, DAMAR VE SOLUNUM SİSTEMİ 21022010010000000000000
KAS-İSKELET SİSTEMİ 24443334554444224243444
KLİNİK 53455333335534115035434
KORUYUCU HEKİMLİK 01310511113323001000105
MOLEKÜLDEN HÜCREYE 22341223244443222123444
ORAL DİAGNOZ VE AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RAD. KLİNİĞİ I 55345053410240332553223
ORAL DİAGNOZ VE AĞIZ,DİŞ VE ÇENE RADY. KLİNİĞİ II 41353035433440043044404
ORTODONTİ KLİNİĞİ I 10002110000010000011100
ORTODONTİ KLİNİĞİ II 53444134333444544552335
PEDODONTİ KLİNİĞİ I 45355444434545445544555
PEDODONTİ KLİNİĞİ II 55555555555555555555555
PERİODONTOLOJİ 44045532455102003000100
PERİODONTOLOJİ KLİNİĞİ I 22435433345222221001213
PERİODONTOLOJİ KLİNİĞİ II 23425411224212001024424
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ I 12444143224221001045515
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ II 44434233443341113144444
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ I 15245554344433004035105
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ II 55555555555555555555555
SAĞLIK EĞİTİMİ VE İLETİŞİMİ 34550524000505035550543
İlişkili ders sayısı / 37/5710310510711312288919493971071088689626397579610411081114
İlişki ağırlığı33333323333333223333333

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Online GörüşmeBilgi Talep FormuWebinar