Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Ağız ve diş sağlığının genel sağlığın önemli bir parçası olduğunu anlayan, bağımsız çalışabilen, eleştirel düşünme yeterliliği ve problem çözme becerisi kazanmış ve ağız ve diş sağlığının korunması için gerekli becerilere sahip diş hekimleri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Bütünleşik Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Sayısal puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 300 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Sınıf Yıllık Dersler
01. DERS KURULU HEKİMLİĞE GİRİŞ DHF Türkçe 68+4 - 5
Kodu Ders Dil
DHF1056090 TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ Türkçe
DHF1013916 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Türkçe
DHF1013918 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Türkçe
DHF1012596 ORGANİK KİMYA İngilizce
DHF1011577 DEONTOLOJİ VE TIP TARİHİ Türkçe
DHF1056110 BİLİM FELSEFESİ VE TIP Türkçe
02. DERS KURULU MOLEKÜLDEN HÜCREYE DHF Türkçe 106+10 - 8
Kodu Ders Dil
DHF1056210 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE BİLGİYE ERİŞİM Türkçe
DHF1013916 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Türkçe
DHF1012596 ORGANİK KİMYA İngilizce
DHF1011577 DEONTOLOJİ VE TIP TARİHİ Türkçe
DHF1013913 BİYOFİZİK Türkçe
DHF1013914 FİZYOLOJİ Türkçe
DHF1013917 BİYOKİMYA Türkçe
03. DERS KURULU HÜCRE YAPISI DHF Türkçe 76+4 - 6
Kodu Ders Dil
DHF1056080 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe
DHF1013916 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Türkçe
DHF1013918 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Türkçe
DHF1013917 BİYOKİMYA Türkçe
DHF1056230 TIP VE İNSAN BİLİMLERİ Türkçe
04. DERS KURULU BİYOLOJİK DÜZENLEME DHF Türkçe 79+22 - 7
Kodu Ders Dil
DHF1011581 TEMEL İSTATİSTİK Türkçe
DHF1013916 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Türkçe
DHF1013918 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Türkçe
DHF1013917 BİYOKİMYA Türkçe
DHF1011579 ANATOMİ Türkçe
05. DERS KURULU HÜCREDEN İNSANA DHF Türkçe 90+24 - 7
Kodu Ders Dil
DHF1013916 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Türkçe
DHF1013918 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Türkçe
DHF1013917 BİYOKİMYA Türkçe
DHF1011579 ANATOMİ Türkçe
DHF1056240 İLKYARDIM VE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Türkçe
06. DERS KURULU KAS-İSKELET SİSTEMİ DHF Türkçe 82+18 - 7
Kodu Ders Dil
DHF1013918 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Türkçe
DHF1013913 BİYOFİZİK Türkçe
DHF1013914 FİZYOLOJİ Türkçe
DHF1011579 ANATOMİ Türkçe
DHF1011585 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ İngilizce
DHF1013915 FİZYOPATOLOJİ Türkçe
DHF1091800 TIBBİ İNGİLİZCE I İngilizce 64 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DHF1130150 KORUYUCU HEKİMLİK İngilizce 16 - 1
DHF1119230 DENTAL ANATOMİ VE MORFOLOJİ Türkçe 16+64 - 3
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DHF1244100 FONKSİYONEL OKLÜZYON VE GNATOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 16+64 - 3
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
2. Sınıf Yıllık Dersler
01. DERS KURULU DENTAL DOKULAR, KARİYOLOJİ VE KORU. DİŞ HEKİM. DHF Türkçe 49 - 3
Kodu Ders Dil
DEN2083820 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ İngilizce
DHF2083330 MADDELER VE ALETLER BİLİMİ Türkçe
DHF2083340 PEDODONTİ Türkçe
02. DERS KURULU SİNİR SİSTEMİ DHF Türkçe 70+14 - 5
Kodu Ders Dil
DHF2019730 PATOLOJİ Türkçe
DHF2012592 ANATOMİ Türkçe
DHF2013908 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Türkçe
DHF2013911 FİZYOLOJİ Türkçe
03. DERS KURULU DENTAL DOKU. PATOLO. VE RESTORATİF DİŞ TED. GİR. DHF Türkçe 18+64 - 5
Kodu Ders Dil
DEN2083820 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ İngilizce
DHF2083330 MADDELER VE ALETLER BİLİMİ Türkçe
04. DERS KURULU PROSTODONTİYE GİRİŞ VE KRON-KÖPRÜ PROTEZ.-I DHF Türkçe 28+56 - 5
Kodu Ders Dil
DHF2083330 MADDELER VE ALETLER BİLİMİ Türkçe
DHF2013909 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
05. DERS KURULU KALP, DAMAR VE SOLUNUM SİSTEMİ DHF Türkçe 71+10 - 4
Kodu Ders Dil
DHF2035000 BİYOFİZİK Türkçe
DHF2012592 ANATOMİ Türkçe
DHF2013908 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Türkçe
DHF2013911 FİZYOLOJİ Türkçe
06. DERS KURULU PROSTODONTİYE GİRİŞ VE KRON-KÖPRÜ PROTEZ.-II DHF Türkçe 28+56 - 5
Kodu Ders Dil
DHF2083330 MADDELER VE ALETLER BİLİMİ Türkçe
DHF2013909 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
07. DERS KURULU ENDODONTİYE GİRİŞ VE RADYOBİYOLOJİ DHF Türkçe 58+70 - 10
Kodu Ders Dil
DHF2083330 MADDELER VE ALETLER BİLİMİ Türkçe
DHF2013906 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ Türkçe
DHF2013907 ENDODONTİ Türkçe
08. DERS KURULU BESLENME VE METABOLİZMA DHF Türkçe 77+14 - 9
Kodu Ders Dil
DHF2029040 BİYOKİMYA Türkçe
DHF2012592 ANATOMİ Türkçe
DHF2013908 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Türkçe
DHF2013911 FİZYOLOJİ Türkçe
DHF2012628 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Türkçe
09. DERS KURULU ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM DHF Türkçe 69+4 - 5
Kodu Ders Dil
DHF2012592 ANATOMİ Türkçe
DHF2013908 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Türkçe
DHF2013911 FİZYOLOJİ Türkçe
DHF2012628 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Türkçe
DHF2094000 TIBBİ İNGİLİZCE II İngilizce 64 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DHF2244260 SAĞLIK EĞİTİMİ VE İLETİŞİMİ Türkçe 16 - 1
3. Sınıf Yıllık Dersler
01. DERS KURULU HASTA MUAYENESİ VE TEDAVİ PLANLANMASI DHF Türkçe 138+8 - 14
Kodu Ders Dil
DHF3034300 DİŞ HEKİMLİĞİNDE SİSTEMİK HASTALIKLAR Türkçe
DHF3003062 PATOLOJİ Türkçe
DHF3013896 PEDODONTİ Türkçe
DHF3013897 ORAL DİAGNOZ İngilizce
DHF3013898 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ Türkçe
DEN3012622 ORTODONTİ İngilizce
DHF3013903 MADDELER BİLGİSİ Türkçe
DHF3083450 FARMAKOLOJİ Türkçe
DHF3083500 DİŞ HEKİMLİĞİNDE KLİNİK UYGULAMALARA GİRİŞ Türkçe
02. DERS KURULU İLERİ ENDODONTİ DHF Türkçe 34+72 - 7
Kodu Ders Dil
DHF3013898 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ Türkçe
DHF3013903 MADDELER BİLGİSİ Türkçe
DHF3083500 DİŞ HEKİMLİĞİNDE KLİNİK UYGULAMALARA GİRİŞ Türkçe
DHF3013901 ENDODONTİ Türkçe
03. DERS KURULU PROSTODONTİ-BÖLÜMLÜ PROTEZLER DHF Türkçe 40+64 - 8
Kodu Ders Dil
DHF3013903 MADDELER BİLGİSİ Türkçe
DHF3083500 DİŞ HEKİMLİĞİNDE KLİNİK UYGULAMALARA GİRİŞ Türkçe
DHF3012625 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
DHF3013904 OKLÜZYON VE ÇENE HAREKETLERİ Türkçe
04. DERS KURULU PERİODONTOLOJİ DHF Türkçe 65+28 - 6
Kodu Ders Dil
DHF3013898 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ Türkçe
DHF3013903 MADDELER BİLGİSİ Türkçe
DHF3083450 FARMAKOLOJİ Türkçe
DHF3083500 DİŞ HEKİMLİĞİNDE KLİNİK UYGULAMALARA GİRİŞ Türkçe
DEN3012624 PERİODONTOLOJİ İngilizce
05. DERS KURULU MİNÖR ORAL CERRAHİ VE DENTAL ANESTEZİYOLOJİ DHF Türkçe 66+16 - 7
Kodu Ders Dil
DHF3013903 MADDELER BİLGİSİ Türkçe
DHF3083500 DİŞ HEKİMLİĞİNDE KLİNİK UYGULAMALARA GİRİŞ Türkçe
DHF3011347 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ Türkçe
DHF3013902 DENTAL ANESTEZİ Türkçe
06. DERS KURULU PROSTODONTİ-TAM PROTEZLER DHF Türkçe 40+68 - 8
Kodu Ders Dil
DHF3013903 MADDELER BİLGİSİ Türkçe
DHF3083500 DİŞ HEKİMLİĞİNDE KLİNİK UYGULAMALARA GİRİŞ Türkçe
DHF3012625 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
DHF3013904 OKLÜZYON VE ÇENE HAREKETLERİ Türkçe
07. DERS KURULU İLERİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİLERİ DHF Türkçe 18+72 - 5
Kodu Ders Dil
DHF3013903 MADDELER BİLGİSİ Türkçe
DHF3083500 DİŞ HEKİMLİĞİNDE KLİNİK UYGULAMALARA GİRİŞ Türkçe
DHF3013899 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
08. DERS KURULU DENTOFASİYEL ORTOPEDİ VE PEDİATRİK DİŞ HEK.-I DHF Türkçe 53+8 - 6
Kodu Ders Dil
DHF3013896 PEDODONTİ Türkçe
DEN3012622 ORTODONTİ İngilizce
DHF3013903 MADDELER BİLGİSİ Türkçe
DHF3083500 DİŞ HEKİMLİĞİNDE KLİNİK UYGULAMALARA GİRİŞ Türkçe
4. Sınıf Yıllık Dersler
01. DERS KURULU DENTOFASİYAL ORTOPEDİ VE PEDİATRİK DİŞ HEK.-II DHF Türkçe 40 - 4
Kodu Ders Dil
DHF4020030 PEDODONTİ Türkçe
DHF4020050 ORTODONTİ Türkçe
DHF4011338 KANITA DAYALI DİŞ HEKİMLİĞİ Türkçe
DHF4013895 DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ Türkçe
02. DERS KURULU MAJOR ORAL VE REJENE. PERİODONTAL CERRAHİ DHF Türkçe 99 - 9
Kodu Ders Dil
DHF4020050 ORTODONTİ Türkçe
DHF4011338 KANITA DAYALI DİŞ HEKİMLİĞİ Türkçe
DHF4013249 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ Türkçe
DHF4013247 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ Türkçe
DHF4013248 PERİODONTOLOJİ Türkçe
DHF4020090 TOPOGRAFİK ANATOMİ Türkçe
DHF4011880 GENEL ANESTEZİ Türkçe
DHF4013251 ORAL PATOLOJİ Türkçe
03. DERS KURULU ÖZEL BAKIM GEREKTİREN BİREYLERDE DİŞ HEKİMLİĞİ DHF Türkçe 44 - 4
Kodu Ders Dil
DHF4020030 PEDODONTİ Türkçe
DHF4011338 KANITA DAYALI DİŞ HEKİMLİĞİ Türkçe
DHF4013249 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ Türkçe
DHF4013247 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ Türkçe
DHF4013248 PERİODONTOLOJİ Türkçe
DHF4079800 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
DHF4083520 ENDODONTİ Türkçe
DHF4020060 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
DHF4030440 PSİKİYATRİ-NÖROLOJİ Türkçe
04. DERS KURULU DENTAL VE MAKSİLLOFASİYAL TRAVMA DHF Türkçe 42 - 3
Kodu Ders Dil
DHF4020030 PEDODONTİ Türkçe
DHF4011338 KANITA DAYALI DİŞ HEKİMLİĞİ Türkçe
DHF4013249 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ Türkçe
DHF4079800 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
DHF4083520 ENDODONTİ Türkçe
DHF4020060 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
05. DERS KURULU ORAFASİYAL DOKULARIN PATOLOJİLERİ DHF Türkçe 62 - 6
Kodu Ders Dil
DHF4020030 PEDODONTİ Türkçe
DHF4011338 KANITA DAYALI DİŞ HEKİMLİĞİ Türkçe
DHF4013249 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ Türkçe
DHF4013247 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ Türkçe
DHF4013251 ORAL PATOLOJİ Türkçe
DHF4020120 DERMATOLOJİ Türkçe
DHF4011329 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ KLİNİĞİ I Türkçe - 4
DHF4011331 PERİODONTOLOJİ KLİNİĞİ I Türkçe - 4
DHF4011332 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ I Türkçe - 4
DHF4011333 ENDODONTİ KLİNİĞİ I Türkçe - 4
DHF4011334 PEDODONTİ KLİNİĞİ I Türkçe - 4
DHF4011335 ORAL DİAGNOZ VE AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RAD. KLİNİĞİ I Türkçe - 4
DHF4011336 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ I Türkçe - 8
DHF4011337 ORTODONTİ KLİNİĞİ I Türkçe - 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DHF4213252 TOPLUM, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İngilizce 15+64 - 3
5. Sınıf Yıllık Dersler
01. DERS KURULU MAKSİLLOFASİYAL ONKOLOJİ DHF Türkçe 34 - 5
Kodu Ders Dil
DHF5013262 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ Türkçe
DHF5013263 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ Türkçe
DHF5011323 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
DHF5011515 ORAL PATOLOJİ Türkçe
02. DERS KURULU ORAL İMPLANTOLOJİ DHF Türkçe 63 - 8
Kodu Ders Dil
DHF5013262 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ Türkçe
DHF5013263 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ Türkçe
DHF5011323 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
DHF5012584 PERİODONTOLOJİ Türkçe
DHF5013266 KLİNİK FARMAKOLOJİ Türkçe
03. DERS KURULU KRANİOMANDİBULAR HASTALIKLAR VE TEDAVİLERİ DHF Türkçe 30 - 3
Kodu Ders Dil
DHF5013262 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ Türkçe
DHF5011323 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
DHF5011325 PSİKİYATRİ-NÖROLOJİ Türkçe
04. DERS KURULU DİŞ HEKİM. GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE HASTA TAKİBİ DHF Türkçe 57+14 - 9
Kodu Ders Dil
DHF5013262 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ Türkçe
DHF5013263 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ Türkçe
DHF5011323 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
DHF5012584 PERİODONTOLOJİ Türkçe
DHF5013264 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
DHF5013265 DİŞ HEK. DOKÜMANTASYON VE HASTA TAKİBİ Türkçe
05. DERS KURULU İLERİ PROTETİK TEDA. VE CAD/CAM TEKNOLOJİLERİ DHF Türkçe 30 - 2
Kodu Ders Dil
DHF5011323 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Türkçe
DHF5011327 MADDELER BİLGİSİ Türkçe
06. DERS KURULU HEKİM-HASTA HAKLARI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER DHF Türkçe 59 - 2
Kodu Ders Dil
DHF5013894 HEKİM-HASTA HAKLARI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Türkçe
DHF5011313 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ KLİNİĞİ II Türkçe - 4
DHF5011314 PERİODONTOLOJİ KLİNİĞİ II Türkçe - 4
DHF5011315 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ II Türkçe - 4
DHF5011316 ENDODONTİ KLİNİĞİ II Türkçe - 4
DHF5011317 PEDODONTİ KLİNİĞİ II Türkçe - 4
DHF5011318 ORAL DİAGNOZ VE AĞIZ,DİŞ VE ÇENE RADY. KLİNİĞİ II Türkçe - 4
DHF5011319 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ II Türkçe - 8
DHF5011321 ORTODONTİ KLİNİĞİ II Türkçe - 3

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.

Öğrenme Yetkinliği

PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler. Kendi bağımsız işini kurabilir

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. İbrahim Sina UÇKAN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ KLİNİĞİ I 3433323344433343
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ KLİNİĞİ II 3434324344443343
DENTAL ANATOMİ VE MORFOLOJİ 3005020000000000
ENDODONTİ KLİNİĞİ I 2234001112323132
ENDODONTİ KLİNİĞİ II 3334003223222101
ORAL DİAGNOZ VE AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RAD. KLİNİĞİ I 5545053410240332
ORAL DİAGNOZ VE AĞIZ,DİŞ VE ÇENE RADY. KLİNİĞİ II 4153035433440043
ORTODONTİ KLİNİĞİ I 1002110000010000
ORTODONTİ KLİNİĞİ II 5344134333444544
PEDODONTİ KLİNİĞİ I 4555444434545445
PEDODONTİ KLİNİĞİ II 5555555555555555
PERİODONTOLOJİ KLİNİĞİ I 2235433345222221
PERİODONTOLOJİ KLİNİĞİ II 2325411224212001
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ I 1244143224221001
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ II 4434233443341113
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ I 1545554344433004
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ II 5555555555555555
SAĞLIK EĞİTİMİ VE İLETİŞİMİ 3450524000505035
TIBBİ İNGİLİZCE I 0000000012100500
TIBBİ İNGİLİZCE II 0000000133200500
İlişkili ders sayısı / 20/5756576172435055495158595044434248
İlişki ağırlığı3334333333333333

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu