Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MADDELER BİLGİSİ-Senelik43+0-5
Ders Programı

Pazartesi 15:30-16:15

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Benin DİKMEN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Kader AYDIN, Prof.Dr. Mete ÜNGÖR, Dr.Öğr.Üye. Gülsüm CEYLAN, Prof.Dr. Mehmet Muzaffer ATEŞ, Dr.Öğr.Üye. Deniz ARSLAN, Dr.Öğr.Üye. Ceylan GÜZEL, Doç.Dr. Muazzez SÜZEN, Dr.Öğr.Üye. Benin DİKMEN, Dr.Öğr.Üye. Ruhan ÖNER, Dr.Öğr.Üye. Meltem ÇAKIR, Doç.Dr. Mustafa GÜNDOĞAR, Dr.Öğr.Üye. Safiye Selin KÖYMEN, Dr.Öğr.Üye. Emine ÖĞÜT, Dr.Öğr.Üye. Ceyda SARI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAdeziv restoratif materyalleri kavramak, periapikal röntgen çekmesi gerektiği zaman hangi dijital görüntüleme yöntemini tercih edebileceğini belirlemek, cerrahi ve periodontal tedavilerde kullanılan alet, materyal ve anestezik maddeleri öğrenmektir, protetik diş tedavisinde kullanılan materyallerin içeriğini, özelliklerini, kullanım alanlarını ve kullanım prensiplerini öğrenmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dişhekimliğinde adezyon ,Adeziv sistemlerin yapısı ,Adeziv sistemlerin sınıflandırılması ,Kompozit materyalinin yapısı ,Kompozit restorasyonların sınıflandırılması ,Kompozit restorasyonların özellikleri ,Işık kaynakları,Cam iyonomer restorasyonlar,Dijital görüntüleme yöntemleri,Vazokonstriktörler,lokal anestezide kullanılan malzemeler,sütur materyalleri,cerrahi aletler,Periodontal enstrumantasyon,Kaide plağı, mum duvar yapımı ve kullanılan materyaller,Hareketli protez yapımında kullanılan yapay dişler,Protez kaide akrilikleri,Polimerizasyon,Ölçü alımında kullanılan materyaller ve özellikleri I ve II,Kişisel kaşık hazırlanması ve materyaller,Artikülatörler ve yüz arkları,Doku düzenleyici materyaller,Paralelometre,Bölümlü protezlerde diş seçimi,HBP’de kullanılan ölçü maddeleri ve özellikleri,Metal iskelet yapımının laboratuvar aşamaları,HBP’de kullanılan metal alaşımları,HBP’lerde tamir, astarlama, kaide yenileme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Diş hekimliğinde adezyonu tanımlar.16, 9C
3.Periapikal röntgen görüntülemesinde kullanılan radyovizyografi ve fosfor plak sistemlerinin benzerlik farklılık ve genel özellikleri sayabilir9C
4.Diş Hekimliğinde kullanılan anestezik solüsyonları tanır9C
5.Oral Cerrahide kullanılan el aletlerini ve dikiş materyallerini tanır.9C
6.Periodontolojide muayene ve tedavide kullanılan cihaz ve aletlerin mekanik, fiziksel ve biyolojik özeliklerini sıralar.9C
7.Ultrasonik, sonik cihazlar arasındaki farkları ve bu cihazlar için uygun hasta endikasyonunu koyar.9C
8.Hareketli protez yapımında kullanılan kaide plağı, mum, yapay dişler, iskelet alt yapı metalleri, metal ana bağlayıcı tipleri, yumuşak astar maddeleri, artikülatör ve yüz arkının klinik kullanım alanlarını avantaj ve dezavantajları ile açıklar.9C
2. Adeziv materyallerin yapısını ve sınıflandırılmasını tanır16, 9C
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dişhekimliğinde adezyon
2Adeziv sistemlerin yapısı
3Adeziv sistemlerin sınıflandırılması
4Kompozit materyalinin yapısı
5Kompozit restorasyonların sınıflandırılması
6Kompozit restorasyonların özellikleri
7Işık kaynakları
8Cam iyonomer restorasyonlar
9Dijital görüntüleme yöntemleri
10Vazokonstriktörler
11lokal anestezide kullanılan malzemeler
12sütur materyalleri
13cerrahi aletler
14Periodontal enstrumantasyon
15Kaide plağı, mum duvar yapımı ve kullanılan materyaller
16Hareketli protez yapımında kullanılan yapay dişler
17Protez kaide akrilikleri
18Polimerizasyon
19Ölçü alımında kullanılan materyaller ve özellikleri I ve II
20Kişisel kaşık hazırlanması ve materyaller
21Artikülatörler ve yüz arkları
22Doku düzenleyici materyaller
23Paralelometre
24Bölümlü protezlerde diş seçimi
25HBP’de kullanılan ölçü maddeleri ve özellikleri
26Metal iskelet yapımının laboratuvar aşamaları
27HBP’de kullanılan metal alaşımları
28HBP’lerde tamir, astarlama, kaide yenileme
Kaynak
Öğretim üyesi ders notu verecektir.
Sturdevant’s Art & Science of Operative Dentistry. 7th edition. Ritter AV, Boushell LW, Walter R (2018).Textbook of Operative Dentistry. Baum L , Philips RW, Lund MR. Pickard’s Manual of Operative Dentistry. Kidd EA , Smith BG. Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi. Mustafa Türker, Şule Yücetaş, Basic Oral Surgery. Andreas Filippi / Fabio Saccardin / Sebastian Kühl (Editor).Quintessence publishing Newman, M. G., Facd, D., Klokkevold, P. R., Dds, M. S., Elangovan, S., Dmsc, B. D., & Kapila, Y. (2023). Newman and Carranza's Clinical Periodontology and Implantology E-Book. Elsevier Health Sciences. Niklaus P. Lang (Editor), Tord Berglundh (Editor), William V. Giannobile (Editor), Mariano Sanz (Editor). Lindhe's Clinical Periodontology and Implant Dentistry, 2 Volume Set, 7th Edition, John Wiley and Sons Ltd, Hoboken, United States.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati32132
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler32264
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11515
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)141
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(141/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MADDELER BİLGİSİ-Senelik43+0-5
Ders Programı

Pazartesi 15:30-16:15

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Benin DİKMEN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Kader AYDIN, Prof.Dr. Mete ÜNGÖR, Dr.Öğr.Üye. Gülsüm CEYLAN, Prof.Dr. Mehmet Muzaffer ATEŞ, Dr.Öğr.Üye. Deniz ARSLAN, Dr.Öğr.Üye. Ceylan GÜZEL, Doç.Dr. Muazzez SÜZEN, Dr.Öğr.Üye. Benin DİKMEN, Dr.Öğr.Üye. Ruhan ÖNER, Dr.Öğr.Üye. Meltem ÇAKIR, Doç.Dr. Mustafa GÜNDOĞAR, Dr.Öğr.Üye. Safiye Selin KÖYMEN, Dr.Öğr.Üye. Emine ÖĞÜT, Dr.Öğr.Üye. Ceyda SARI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAdeziv restoratif materyalleri kavramak, periapikal röntgen çekmesi gerektiği zaman hangi dijital görüntüleme yöntemini tercih edebileceğini belirlemek, cerrahi ve periodontal tedavilerde kullanılan alet, materyal ve anestezik maddeleri öğrenmektir, protetik diş tedavisinde kullanılan materyallerin içeriğini, özelliklerini, kullanım alanlarını ve kullanım prensiplerini öğrenmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dişhekimliğinde adezyon ,Adeziv sistemlerin yapısı ,Adeziv sistemlerin sınıflandırılması ,Kompozit materyalinin yapısı ,Kompozit restorasyonların sınıflandırılması ,Kompozit restorasyonların özellikleri ,Işık kaynakları,Cam iyonomer restorasyonlar,Dijital görüntüleme yöntemleri,Vazokonstriktörler,lokal anestezide kullanılan malzemeler,sütur materyalleri,cerrahi aletler,Periodontal enstrumantasyon,Kaide plağı, mum duvar yapımı ve kullanılan materyaller,Hareketli protez yapımında kullanılan yapay dişler,Protez kaide akrilikleri,Polimerizasyon,Ölçü alımında kullanılan materyaller ve özellikleri I ve II,Kişisel kaşık hazırlanması ve materyaller,Artikülatörler ve yüz arkları,Doku düzenleyici materyaller,Paralelometre,Bölümlü protezlerde diş seçimi,HBP’de kullanılan ölçü maddeleri ve özellikleri,Metal iskelet yapımının laboratuvar aşamaları,HBP’de kullanılan metal alaşımları,HBP’lerde tamir, astarlama, kaide yenileme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Diş hekimliğinde adezyonu tanımlar.16, 9C
3.Periapikal röntgen görüntülemesinde kullanılan radyovizyografi ve fosfor plak sistemlerinin benzerlik farklılık ve genel özellikleri sayabilir9C
4.Diş Hekimliğinde kullanılan anestezik solüsyonları tanır9C
5.Oral Cerrahide kullanılan el aletlerini ve dikiş materyallerini tanır.9C
6.Periodontolojide muayene ve tedavide kullanılan cihaz ve aletlerin mekanik, fiziksel ve biyolojik özeliklerini sıralar.9C
7.Ultrasonik, sonik cihazlar arasındaki farkları ve bu cihazlar için uygun hasta endikasyonunu koyar.9C
8.Hareketli protez yapımında kullanılan kaide plağı, mum, yapay dişler, iskelet alt yapı metalleri, metal ana bağlayıcı tipleri, yumuşak astar maddeleri, artikülatör ve yüz arkının klinik kullanım alanlarını avantaj ve dezavantajları ile açıklar.9C
2. Adeziv materyallerin yapısını ve sınıflandırılmasını tanır16, 9C
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dişhekimliğinde adezyon
2Adeziv sistemlerin yapısı
3Adeziv sistemlerin sınıflandırılması
4Kompozit materyalinin yapısı
5Kompozit restorasyonların sınıflandırılması
6Kompozit restorasyonların özellikleri
7Işık kaynakları
8Cam iyonomer restorasyonlar
9Dijital görüntüleme yöntemleri
10Vazokonstriktörler
11lokal anestezide kullanılan malzemeler
12sütur materyalleri
13cerrahi aletler
14Periodontal enstrumantasyon
15Kaide plağı, mum duvar yapımı ve kullanılan materyaller
16Hareketli protez yapımında kullanılan yapay dişler
17Protez kaide akrilikleri
18Polimerizasyon
19Ölçü alımında kullanılan materyaller ve özellikleri I ve II
20Kişisel kaşık hazırlanması ve materyaller
21Artikülatörler ve yüz arkları
22Doku düzenleyici materyaller
23Paralelometre
24Bölümlü protezlerde diş seçimi
25HBP’de kullanılan ölçü maddeleri ve özellikleri
26Metal iskelet yapımının laboratuvar aşamaları
27HBP’de kullanılan metal alaşımları
28HBP’lerde tamir, astarlama, kaide yenileme
Kaynak
Öğretim üyesi ders notu verecektir.
Sturdevant’s Art & Science of Operative Dentistry. 7th edition. Ritter AV, Boushell LW, Walter R (2018).Textbook of Operative Dentistry. Baum L , Philips RW, Lund MR. Pickard’s Manual of Operative Dentistry. Kidd EA , Smith BG. Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi. Mustafa Türker, Şule Yücetaş, Basic Oral Surgery. Andreas Filippi / Fabio Saccardin / Sebastian Kühl (Editor).Quintessence publishing Newman, M. G., Facd, D., Klokkevold, P. R., Dds, M. S., Elangovan, S., Dmsc, B. D., & Kapila, Y. (2023). Newman and Carranza's Clinical Periodontology and Implantology E-Book. Elsevier Health Sciences. Niklaus P. Lang (Editor), Tord Berglundh (Editor), William V. Giannobile (Editor), Mariano Sanz (Editor). Lindhe's Clinical Periodontology and Implant Dentistry, 2 Volume Set, 7th Edition, John Wiley and Sons Ltd, Hoboken, United States.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14