Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ IIDHF5011315Senelik0+120-4
Ders Programı

Pazartesi 08:00-08:45

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Salı 08:00-08:45

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Çarşamba 08:00-08:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Perşembe 08:00-08:45

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Cuma 08:00-08:45

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Burcu GÖZETİCİ ÇİL
Dersi VerenlerProf.Dr. Mahmut KUŞDEMİR, Prof.Dr. Alev ÖZSOY KANER, Dr.Öğr.Üye. Özge GÜRBÜZ, Dr.Öğr.Üye. Burcu GÖZETİCİ ÇİL, Dr.Öğr.Üye. Safiye Selin KÖYMEN, Dr.Öğr.Üye. Ceyda SARI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Diş hekimliğinde sürekli dişlere uygulanan tedavi yöntemlerini kavramak, koruyucu ve estetik ve restoratif tedaviler gerçekleştirebilmek.
Dersin İçeriğiBu ders;

1. Restorasyonların klinik performansının değerlendirilmesi
2. Varolan restorasyonların tamamen yenilenmesi ya da tamir edilmesi açısından değerlendirilmesi
3. Direk ve indirek restorasyon seçeneklerine karar verebilme
4. Operatif ve operatif olmayan tedavi seçeneklerine karar verebilme
5. Hastaların çürük riskini değerlendirebilme
6. Radyografi ve klinik muayene yöntemlerini etkin şekilde kullanarak teşhis yapabilme
7. Hastaların restoratif tedavi ihtiyaçlarını belirleme
8. Farklı tedavi seçeneklerinin avantaj ve dezavatajlarını karşılaştırabilme
9. Farklı adeziv sistemler,restoratif materyal ve koruyucu tedavilerin uygulanması
10. Maksimum sert dokunun korunmasına yönelik kavite preparasyonlarının uygulanması
11. Gelişimsel, çürük ve çürüksüz lezyonların ayrıcı tanılarını yapabilme
12. Dentin hipersensitivitesi, pulpitis ve irreversible pulpitisin ayırıcı tanısını yapabilme
13. Periodontal ve pulpa kaynaklı hastalıkların ayırıcı tanısını yapabilme
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Hastalarda koruyucu tedavi yöntemlerini tartışabilecektir.10, 9A, D
2. Klinik ve radyografik muayene yapar, tanı koyar10, 16, 9D
3. Sürekli dişlerde restoratif tedavileri uygular.11, 6, 8, 9D
4. Süt ve sürekli dişlerde travmatik yaralanmaları sınıflandırabilecektir.9A
4.1. Klinik ve radyografik değerlendirme yaparak yaralanma şeklini belirler.9A, D
4.2. Mine, mine-dentin, kök kırıklarını tespit eder, uygun tedavi yöntemini seçer ve uygular.11, 6, 8, 9D
5. Sürekli dişlerde estetik restoratif diş tedavileri gerçekleştirebilecektir.11, 6, 8, 9A
6. Tedavide kullanılacak uygun materyali seçer.9D
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
0

1. Restorasyonların klinik performansının değerlendirilmesi
2. Varolan restorasyonların tamamen yenilenmesi ya da tamir edilmesi açısından değerlendirilmesi
3. Direk ve indirek restorasyon seçeneklerine karar verebilme
4. Operatif ve operatif olmayan tedavi seçeneklerine karar verebilme
5. Hastaların çürük riskini değerlendirebilme
6. Radyografi ve klinik muayene yöntemlerini etkin şekilde kullanarak teşhis yapabilme
7. Hastaların restoratif tedavi ihtiyaçlarını belirleme
8. Farklı tedavi seçeneklerinin avantaj ve dezavatajlarını karşılaştırabilme
9. Farklı adeziv sistemler,restoratif materyal ve koruyucu tedavilerin uygulanması
10. Maksimum sert dokunun korunmasına yönelik kavite preparasyonlarının uygulanması
11. Gelişimsel, çürük ve çürüksüz lezyonların ayrıcı tanılarını yapabilme
12. Dentin hipersensitivitesi, pulpitis ve irreversible pulpitisin ayırıcı tanısını yapabilme
13. Periodontal ve pulpa kaynaklı hastalıkların ayırıcı tanısını yapabilme
Kaynak
Ders notu öğrencilere verilecektir.
1. The art and science of Operative dentistry. Sturdevant P. Mosby Inc.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati304120
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı248
Genel Sınav ve Hazırlığı155
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)133
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(133/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ IIDHF5011315Senelik0+120-4
Ders Programı

Pazartesi 08:00-08:45

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Salı 08:00-08:45

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Çarşamba 08:00-08:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Perşembe 08:00-08:45

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Cuma 08:00-08:45

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Burcu GÖZETİCİ ÇİL
Dersi VerenlerProf.Dr. Mahmut KUŞDEMİR, Prof.Dr. Alev ÖZSOY KANER, Dr.Öğr.Üye. Özge GÜRBÜZ, Dr.Öğr.Üye. Burcu GÖZETİCİ ÇİL, Dr.Öğr.Üye. Safiye Selin KÖYMEN, Dr.Öğr.Üye. Ceyda SARI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Diş hekimliğinde sürekli dişlere uygulanan tedavi yöntemlerini kavramak, koruyucu ve estetik ve restoratif tedaviler gerçekleştirebilmek.
Dersin İçeriğiBu ders;

1. Restorasyonların klinik performansının değerlendirilmesi
2. Varolan restorasyonların tamamen yenilenmesi ya da tamir edilmesi açısından değerlendirilmesi
3. Direk ve indirek restorasyon seçeneklerine karar verebilme
4. Operatif ve operatif olmayan tedavi seçeneklerine karar verebilme
5. Hastaların çürük riskini değerlendirebilme
6. Radyografi ve klinik muayene yöntemlerini etkin şekilde kullanarak teşhis yapabilme
7. Hastaların restoratif tedavi ihtiyaçlarını belirleme
8. Farklı tedavi seçeneklerinin avantaj ve dezavatajlarını karşılaştırabilme
9. Farklı adeziv sistemler,restoratif materyal ve koruyucu tedavilerin uygulanması
10. Maksimum sert dokunun korunmasına yönelik kavite preparasyonlarının uygulanması
11. Gelişimsel, çürük ve çürüksüz lezyonların ayrıcı tanılarını yapabilme
12. Dentin hipersensitivitesi, pulpitis ve irreversible pulpitisin ayırıcı tanısını yapabilme
13. Periodontal ve pulpa kaynaklı hastalıkların ayırıcı tanısını yapabilme
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Hastalarda koruyucu tedavi yöntemlerini tartışabilecektir.10, 9A, D
2. Klinik ve radyografik muayene yapar, tanı koyar10, 16, 9D
3. Sürekli dişlerde restoratif tedavileri uygular.11, 6, 8, 9D
4. Süt ve sürekli dişlerde travmatik yaralanmaları sınıflandırabilecektir.9A
4.1. Klinik ve radyografik değerlendirme yaparak yaralanma şeklini belirler.9A, D
4.2. Mine, mine-dentin, kök kırıklarını tespit eder, uygun tedavi yöntemini seçer ve uygular.11, 6, 8, 9D
5. Sürekli dişlerde estetik restoratif diş tedavileri gerçekleştirebilecektir.11, 6, 8, 9A
6. Tedavide kullanılacak uygun materyali seçer.9D
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
0

1. Restorasyonların klinik performansının değerlendirilmesi
2. Varolan restorasyonların tamamen yenilenmesi ya da tamir edilmesi açısından değerlendirilmesi
3. Direk ve indirek restorasyon seçeneklerine karar verebilme
4. Operatif ve operatif olmayan tedavi seçeneklerine karar verebilme
5. Hastaların çürük riskini değerlendirebilme
6. Radyografi ve klinik muayene yöntemlerini etkin şekilde kullanarak teşhis yapabilme
7. Hastaların restoratif tedavi ihtiyaçlarını belirleme
8. Farklı tedavi seçeneklerinin avantaj ve dezavatajlarını karşılaştırabilme
9. Farklı adeziv sistemler,restoratif materyal ve koruyucu tedavilerin uygulanması
10. Maksimum sert dokunun korunmasına yönelik kavite preparasyonlarının uygulanması
11. Gelişimsel, çürük ve çürüksüz lezyonların ayrıcı tanılarını yapabilme
12. Dentin hipersensitivitesi, pulpitis ve irreversible pulpitisin ayırıcı tanısını yapabilme
13. Periodontal ve pulpa kaynaklı hastalıkların ayırıcı tanısını yapabilme
Kaynak
Ders notu öğrencilere verilecektir.
1. The art and science of Operative dentistry. Sturdevant P. Mosby Inc.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14