Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KORUYUCU HEKİMLİKDHF1130150Güz Dönemi16+0-1
Ders Programı

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Duygu İLHAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Duygu İLHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağlığı tanımlamak, sağlığın bileşenlerini açıklamak,sağlığın korunmasında etkili olan faktörleri belirleyecek yöntemleri öğretmek
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlığın tanımı, sağlığın dengesi ,Yaşam Kalitesi ve Sağlığı Oluşturan Kavramlar,Çağdaş sağlık anlayışı- Ottawa Bildirgesi,DSÖ- 21. yy Hedefleri,Koruyucu sağlık hizmetleri ve önemi ,Sağlığın Bileşenleri ,Çok sektörlü sağlığı koruma alanları,Epidemiyoloji tanımı ve koruyucu sağlık hizmetleri arasındaki ilişki ,Epidemiyolojik araştırma sonuçlarının analizi,Pandemi tanımı ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü,COVİD_19 Durum Değerlendirmesi,Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü,Ortak risk faktörleri ve ağız-diş sağlığı,Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sağlığa bütüncül yaklaşım’ tutumu geliştirir10, 14, 16, 4, 9A
Sağlığın oluşturulmasında bireyin dışındaki tarafları tanımlar10, 14, 16, 4, 9A
Koruma- geliştirme program ve hedefleri bilir10, 14, 16, 9A
Sağlığı oluşturan taraflarla kendi alanının etkileşimini tanımlar10, 14, 16, 9A
Sağlığın sosyoekonomik boyutunu bilir10, 14, 16, 9A
Sağlığına ilişkin kendi yaşam biçimi hakkında bilgisi vardır ve bunu koruma geliştirme yönünde sorumluluk alabilir10, 14, 16, 9A
Epidemiyoloji disiplininin tanımı, kullanım alanlarını, sağlık hizmetleri açısından önemini bilir10, 14, 16, 9A
Epidemiyolojik çalışma yöntemlerini bilir ve yöntemleri birbirleriyle karşılaştırabilir.10, 14, 16, 9A
Epidemiyolojik araştırmalarını değerlendirir10, 14, 16, 9A
Epidemiyolojide neden-sonuç ilişkisini araştıran çalışma sonuçlarını yorumlar10, 14, 16, 9A
Ulusal ve uluslararası düzeyde epidemiyolojik araştırma sonuçlarını analiz edebilir10, 14, 16, 9A
Epidemi, endemi ve pandemi tanımlarını bilir10, 14, 16, 9A
Sağlığın geliştirilmesinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin rolünü bilir10, 14, 16, 9A
Pandemi ile ilişkin korunma yöntemlerini değerlendirebilir10, 14, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Sağlığın tanımı, sağlığın dengesi
2Yaşam Kalitesi ve Sağlığı Oluşturan Kavramlar
3Çağdaş sağlık anlayışı- Ottawa Bildirgesi
4DSÖ- 21. yy Hedefleri
5Koruyucu sağlık hizmetleri ve önemi
6Sağlığın Bileşenleri
7Çok sektörlü sağlığı koruma alanları
8Epidemiyoloji tanımı ve koruyucu sağlık hizmetleri arasındaki ilişki
9Epidemiyolojik araştırma sonuçlarının analizi
10Pandemi tanımı ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü
11COVİD_19 Durum Değerlendirmesi
12Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü
13Ortak risk faktörleri ve ağız-diş sağlığı
14Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Kaynak
-Beaglehole R., Bonita R., Kjellström, Temel Epidemiyoloji,Dünya Sağlık Örgütü Cenevre 1993, Nobel-Güneş Tıp Kitapevi 1997, ISBN 975-95174-3-4 -Gordis L., Epidemiology, 4.Ed.,Saunders,2009,ISBN 978-1-4160-4002-6
Ann Aschengrau, ScD_ George R. Seage, ScD - Essentials of Epidemiology in Public Health-Jones & Bartlett Learning 2020

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati16116
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı155
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)31
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(31/30)1
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KORUYUCU HEKİMLİKDHF1130150Güz Dönemi16+0-1
Ders Programı

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Duygu İLHAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Duygu İLHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağlığı tanımlamak, sağlığın bileşenlerini açıklamak,sağlığın korunmasında etkili olan faktörleri belirleyecek yöntemleri öğretmek
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlığın tanımı, sağlığın dengesi ,Yaşam Kalitesi ve Sağlığı Oluşturan Kavramlar,Çağdaş sağlık anlayışı- Ottawa Bildirgesi,DSÖ- 21. yy Hedefleri,Koruyucu sağlık hizmetleri ve önemi ,Sağlığın Bileşenleri ,Çok sektörlü sağlığı koruma alanları,Epidemiyoloji tanımı ve koruyucu sağlık hizmetleri arasındaki ilişki ,Epidemiyolojik araştırma sonuçlarının analizi,Pandemi tanımı ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü,COVİD_19 Durum Değerlendirmesi,Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü,Ortak risk faktörleri ve ağız-diş sağlığı,Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sağlığa bütüncül yaklaşım’ tutumu geliştirir10, 14, 16, 4, 9A
Sağlığın oluşturulmasında bireyin dışındaki tarafları tanımlar10, 14, 16, 4, 9A
Koruma- geliştirme program ve hedefleri bilir10, 14, 16, 9A
Sağlığı oluşturan taraflarla kendi alanının etkileşimini tanımlar10, 14, 16, 9A
Sağlığın sosyoekonomik boyutunu bilir10, 14, 16, 9A
Sağlığına ilişkin kendi yaşam biçimi hakkında bilgisi vardır ve bunu koruma geliştirme yönünde sorumluluk alabilir10, 14, 16, 9A
Epidemiyoloji disiplininin tanımı, kullanım alanlarını, sağlık hizmetleri açısından önemini bilir10, 14, 16, 9A
Epidemiyolojik çalışma yöntemlerini bilir ve yöntemleri birbirleriyle karşılaştırabilir.10, 14, 16, 9A
Epidemiyolojik araştırmalarını değerlendirir10, 14, 16, 9A
Epidemiyolojide neden-sonuç ilişkisini araştıran çalışma sonuçlarını yorumlar10, 14, 16, 9A
Ulusal ve uluslararası düzeyde epidemiyolojik araştırma sonuçlarını analiz edebilir10, 14, 16, 9A
Epidemi, endemi ve pandemi tanımlarını bilir10, 14, 16, 9A
Sağlığın geliştirilmesinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin rolünü bilir10, 14, 16, 9A
Pandemi ile ilişkin korunma yöntemlerini değerlendirebilir10, 14, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Sağlığın tanımı, sağlığın dengesi
2Yaşam Kalitesi ve Sağlığı Oluşturan Kavramlar
3Çağdaş sağlık anlayışı- Ottawa Bildirgesi
4DSÖ- 21. yy Hedefleri
5Koruyucu sağlık hizmetleri ve önemi
6Sağlığın Bileşenleri
7Çok sektörlü sağlığı koruma alanları
8Epidemiyoloji tanımı ve koruyucu sağlık hizmetleri arasındaki ilişki
9Epidemiyolojik araştırma sonuçlarının analizi
10Pandemi tanımı ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü
11COVİD_19 Durum Değerlendirmesi
12Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü
13Ortak risk faktörleri ve ağız-diş sağlığı
14Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Kaynak
-Beaglehole R., Bonita R., Kjellström, Temel Epidemiyoloji,Dünya Sağlık Örgütü Cenevre 1993, Nobel-Güneş Tıp Kitapevi 1997, ISBN 975-95174-3-4 -Gordis L., Epidemiology, 4.Ed.,Saunders,2009,ISBN 978-1-4160-4002-6
Ann Aschengrau, ScD_ George R. Seage, ScD - Essentials of Epidemiology in Public Health-Jones & Bartlett Learning 2020

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14