Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİYOFİZİK-Senelik8+0-1
Ders Programı

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Bahar GÜNTEKİN
Dersi VerenlerProf.Dr. Bahar GÜNTEKİN, Öğr.Gör. Cemil ÖZGÜL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin temel amacı öğrencilere biyofiziğin temel içeriğini ve metotlarını açık ve anlaşılır bir şekilde sunmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Sinir Hücrelerinin Genel yapısı,2. Sinir hücresinin zar yapısı ve özellikleri,3. Nöronlarda bulunan iyon kanalları ve çeşitleri,4. Nöronlarda Aksiyon Potansiyeli,5. Nörotransmiter maddeler,6. Nörotransmiter maddelerin doğrudan ve dolaylı olarak nöronlar üzerindeki etkileri,7. İyon kanalları araştırmalarında kullanılan teknikler: Voltaj Clamp tekniği,8. Patch – Clamp (Yama-Menteşe) Tekniği,9. Kas Biyofiziği ve dinamiği,10. İskelet kas hücrelerinin yapısı,11. Kayan Flament Teorisinde rol oynayan moleküller,12. İskelet kas hücrelerinde aksiyon potansiyeli,,13. Nöromusküler Kavşak ve kas hücrelerinin uyarılması,14. Akışkanlar Biyofiziği,15. Düz ve girdaplı akım eğilimleri,16. Kalp auto ritmik hücrelerinde ve ventrikül kaslarında aksiyon potansiyeli; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci:10, 14, 16, 9A
1. Sinir hücrelerinin genel yapısını, sinir hücresinin zar yapısı ve özelliklerini, nöronlarda bulunan iyon kanallarını ve çeşitlerini, bu iyon kanalları üzerinden oluşan aksiyon potansiyelinin nasıl oluştuğunu öğrenebilecektir. Ayrıca, presinaptik nörondan, sinaptik boşluğa dökülen nörotransmiter maddelerin, postsinaptik nöron üzerindeki etkilerini ve farklı etki mekanizmalarını öğrenebilecektir.10, 14, 16, 9A
2. İyon kanalları araştırmalarında kullanılan voltaj kenetleme ve patch – clamp tekniklerini öğrenerek, nöronlarda meydana gelen moleküler mekanizmaların nasıl araştırıldığına dair bilgi sahibi olacaktır.10, 14, 16, 9A
3. Kas Biyofiziği ve dinamiği, iskelet kas hücrelerinin yapısını, kayan flament teorisinde rol oynayan molekülleri, iskelet kas hücrelerinde meydana gelen aksiyon potansiyellerini, nöromusküler kavşak üzerinden kas hücrelerinin uyarılmasını anlayarak, sinir ve kas hücreleri arasındaki haberleşmenin nasıl oluştuğuna dair bilgi sahibi olacaktır.10, 14, 16, 9A
4. Akışkanlar Biyofiziğini, düz ve girdaplı akım eğilimlerini, kalp auto ritmik hücrelerinde ve ventrikül kaslarında aksiyon potansiyelinin gerçekleşmesini ve bu durumun hayat için ne kadar önemli olduğunu anlayacaklardır.10, 14, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Sinir Hücrelerinin Genel yapısıDersten önce verilen ders notlarını okuma
22. Sinir hücresinin zar yapısı ve özellikleriDersten önce verilen ders notlarını okuma
33. Nöronlarda bulunan iyon kanalları ve çeşitleriDersten önce verilen ders notlarını okuma
44. Nöronlarda Aksiyon PotansiyeliDersten önce verilen ders notlarını okuma
55. Nörotransmiter maddelerDersten önce verilen ders notlarını okuma
66. Nörotransmiter maddelerin doğrudan ve dolaylı olarak nöronlar üzerindeki etkileriDersten önce verilen ders notlarını okuma
77. İyon kanalları araştırmalarında kullanılan teknikler: Voltaj Clamp tekniğiDersten önce verilen ders notlarını okuma
88. Patch – Clamp (Yama-Menteşe) TekniğiDersten önce verilen ders notlarını okuma
99. Kas Biyofiziği ve dinamiğiDersten önce verilen ders notlarını okuma
1010. İskelet kas hücrelerinin yapısıDersten önce verilen ders notlarını okuma
1111. Kayan Flament Teorisinde rol oynayan moleküllerDersten önce verilen ders notlarını okuma
1212. İskelet kas hücrelerinde aksiyon potansiyeli,Dersten önce verilen ders notlarını okuma
1313. Nöromusküler Kavşak ve kas hücrelerinin uyarılmasıDersten önce verilen ders notlarını okuma
1414. Akışkanlar BiyofiziğiDersten önce verilen ders notlarını okuma
1515. Düz ve girdaplı akım eğilimleriDersten önce verilen ders notlarını okuma
1616. Kalp auto ritmik hücrelerinde ve ventrikül kaslarında aksiyon potansiyeliDersten önce verilen ders notlarını okuma
Kaynak
Ders notu öğrencilere verilecektir

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14114
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı166
Genel Sınav ve Hazırlığı11212
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)32
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(32/30)1
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİYOFİZİK-Senelik8+0-1
Ders Programı

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Bahar GÜNTEKİN
Dersi VerenlerProf.Dr. Bahar GÜNTEKİN, Öğr.Gör. Cemil ÖZGÜL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin temel amacı öğrencilere biyofiziğin temel içeriğini ve metotlarını açık ve anlaşılır bir şekilde sunmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Sinir Hücrelerinin Genel yapısı,2. Sinir hücresinin zar yapısı ve özellikleri,3. Nöronlarda bulunan iyon kanalları ve çeşitleri,4. Nöronlarda Aksiyon Potansiyeli,5. Nörotransmiter maddeler,6. Nörotransmiter maddelerin doğrudan ve dolaylı olarak nöronlar üzerindeki etkileri,7. İyon kanalları araştırmalarında kullanılan teknikler: Voltaj Clamp tekniği,8. Patch – Clamp (Yama-Menteşe) Tekniği,9. Kas Biyofiziği ve dinamiği,10. İskelet kas hücrelerinin yapısı,11. Kayan Flament Teorisinde rol oynayan moleküller,12. İskelet kas hücrelerinde aksiyon potansiyeli,,13. Nöromusküler Kavşak ve kas hücrelerinin uyarılması,14. Akışkanlar Biyofiziği,15. Düz ve girdaplı akım eğilimleri,16. Kalp auto ritmik hücrelerinde ve ventrikül kaslarında aksiyon potansiyeli; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci:10, 14, 16, 9A
1. Sinir hücrelerinin genel yapısını, sinir hücresinin zar yapısı ve özelliklerini, nöronlarda bulunan iyon kanallarını ve çeşitlerini, bu iyon kanalları üzerinden oluşan aksiyon potansiyelinin nasıl oluştuğunu öğrenebilecektir. Ayrıca, presinaptik nörondan, sinaptik boşluğa dökülen nörotransmiter maddelerin, postsinaptik nöron üzerindeki etkilerini ve farklı etki mekanizmalarını öğrenebilecektir.10, 14, 16, 9A
2. İyon kanalları araştırmalarında kullanılan voltaj kenetleme ve patch – clamp tekniklerini öğrenerek, nöronlarda meydana gelen moleküler mekanizmaların nasıl araştırıldığına dair bilgi sahibi olacaktır.10, 14, 16, 9A
3. Kas Biyofiziği ve dinamiği, iskelet kas hücrelerinin yapısını, kayan flament teorisinde rol oynayan molekülleri, iskelet kas hücrelerinde meydana gelen aksiyon potansiyellerini, nöromusküler kavşak üzerinden kas hücrelerinin uyarılmasını anlayarak, sinir ve kas hücreleri arasındaki haberleşmenin nasıl oluştuğuna dair bilgi sahibi olacaktır.10, 14, 16, 9A
4. Akışkanlar Biyofiziğini, düz ve girdaplı akım eğilimlerini, kalp auto ritmik hücrelerinde ve ventrikül kaslarında aksiyon potansiyelinin gerçekleşmesini ve bu durumun hayat için ne kadar önemli olduğunu anlayacaklardır.10, 14, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Sinir Hücrelerinin Genel yapısıDersten önce verilen ders notlarını okuma
22. Sinir hücresinin zar yapısı ve özellikleriDersten önce verilen ders notlarını okuma
33. Nöronlarda bulunan iyon kanalları ve çeşitleriDersten önce verilen ders notlarını okuma
44. Nöronlarda Aksiyon PotansiyeliDersten önce verilen ders notlarını okuma
55. Nörotransmiter maddelerDersten önce verilen ders notlarını okuma
66. Nörotransmiter maddelerin doğrudan ve dolaylı olarak nöronlar üzerindeki etkileriDersten önce verilen ders notlarını okuma
77. İyon kanalları araştırmalarında kullanılan teknikler: Voltaj Clamp tekniğiDersten önce verilen ders notlarını okuma
88. Patch – Clamp (Yama-Menteşe) TekniğiDersten önce verilen ders notlarını okuma
99. Kas Biyofiziği ve dinamiğiDersten önce verilen ders notlarını okuma
1010. İskelet kas hücrelerinin yapısıDersten önce verilen ders notlarını okuma
1111. Kayan Flament Teorisinde rol oynayan moleküllerDersten önce verilen ders notlarını okuma
1212. İskelet kas hücrelerinde aksiyon potansiyeli,Dersten önce verilen ders notlarını okuma
1313. Nöromusküler Kavşak ve kas hücrelerinin uyarılmasıDersten önce verilen ders notlarını okuma
1414. Akışkanlar BiyofiziğiDersten önce verilen ders notlarını okuma
1515. Düz ve girdaplı akım eğilimleriDersten önce verilen ders notlarını okuma
1616. Kalp auto ritmik hücrelerinde ve ventrikül kaslarında aksiyon potansiyeliDersten önce verilen ders notlarını okuma
Kaynak
Ders notu öğrencilere verilecektir

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14