Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ORAL PATOLOJİ-Senelik10+0-1
Ders Programı

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Sergülen DERVİŞOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Sergülen DERVİŞOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersi alan öğrencilerin ağız ve çevre doku malignitelerinin oluşum mekanizmasını ve patolojilerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerin ağız kanserlerinin epidemiyolojisini, etiyolojisi ve klinikopatolojik tanı yöntemlerini kavraması hedeflenmektedir. Kanserin moleküler temelleri, kanser gelişim mekanizmaları ve oral karsinogenez, tümör büyümesi ve metastatik yolları, oral kanserde evreleme ve TNM sistemi ile patolojik derecelendirme evrelemeyi izah etmek, tümörün immünolojisi tümöre karşı konak immün sistem yanıtı kavratılacaktır. oral bölgede ve çenede görülen başlıca malign tümörlerin histopatolojik özellikleri ve klinik ilişkiyi öğretmek dersin son amacı içindedir. Son ders olarak öğrenciler diş hekimi ve oral patolog arasındaki kollabere çalışmanın tanı ve hasta izlemindeki yerini ve önemini kavrar
Dersin İçeriğiBu ders; Ağız kanserlerinin epidemiyolojisi,Oral kanserlerin etiyolojisi ve tanısı,Kanser gelişiminin moleküler temeli/oral karsinogenez,Tümör büyümesi, invazyon, metastaz ve TNM evreleme,Tümöre karşı konak savunması ve tümör immünitesi,Oral malign tümörlerin patolojisi,Diş hekimi patolog ilişkisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kanser biyolojisini bilir9A
Kanser patogenezini bilir9A
Farklı ağız kanseri türlerini tanır9A
Bazı ağız kanserlerinin mikroskobik özelliklerini bilir.11, 9A
Oral kanserlerin epidemiyolojisini, etiyolojisi ve klinikopatolojik tanı yöntemlerini kavrar 11, 9A
Kanserin moleküler temelleri, kanser gelişim mekanizmaları ve oral karsinogenezi kavrar 11, 16, 9A
Tümör büyümesi ve metastatik yollarını, oral kanserde evrelemeyi kavrar11, 9A
Oral kanserde TNM sistemi ile patolojik derecelendirme evrelemeyi izah eder11, 9A
Tümörün immünolojisi ve tümöre karşı konak immün sistem yanıtını anlar 9A
Oral bölgede ve çenede görülen başlıca malign tümörlerin histopatolojik özelliklerni ve klinik ilişkiyi kavrar10, 11, 9A
Diş hekimi ve oral patolog arasındaki kollabere çalışmanın tanı ve hasta izlemindeki yerini ve önemini kavrar10, 16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ağız kanserlerinin epidemiyolojisi
2Oral kanserlerin etiyolojisi ve tanısı
3Kanser gelişiminin moleküler temeli/oral karsinogenez
4Tümör büyümesi, invazyon, metastaz ve TNM evreleme
5Tümöre karşı konak savunması ve tümör immünitesi
6Oral malign tümörlerin patolojisi
7Diş hekimi patolog ilişkisi
Kaynak
power point ders sunumları, Pathologic Basis of Disease Robbins 2019 Temel Patoloji Robbins tercüme 2019
Shafer's Textbook of Oral Pathology

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ORAL PATOLOJİ-Senelik10+0-1
Ders Programı

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Sergülen DERVİŞOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Sergülen DERVİŞOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersi alan öğrencilerin ağız ve çevre doku malignitelerinin oluşum mekanizmasını ve patolojilerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerin ağız kanserlerinin epidemiyolojisini, etiyolojisi ve klinikopatolojik tanı yöntemlerini kavraması hedeflenmektedir. Kanserin moleküler temelleri, kanser gelişim mekanizmaları ve oral karsinogenez, tümör büyümesi ve metastatik yolları, oral kanserde evreleme ve TNM sistemi ile patolojik derecelendirme evrelemeyi izah etmek, tümörün immünolojisi tümöre karşı konak immün sistem yanıtı kavratılacaktır. oral bölgede ve çenede görülen başlıca malign tümörlerin histopatolojik özellikleri ve klinik ilişkiyi öğretmek dersin son amacı içindedir. Son ders olarak öğrenciler diş hekimi ve oral patolog arasındaki kollabere çalışmanın tanı ve hasta izlemindeki yerini ve önemini kavrar
Dersin İçeriğiBu ders; Ağız kanserlerinin epidemiyolojisi,Oral kanserlerin etiyolojisi ve tanısı,Kanser gelişiminin moleküler temeli/oral karsinogenez,Tümör büyümesi, invazyon, metastaz ve TNM evreleme,Tümöre karşı konak savunması ve tümör immünitesi,Oral malign tümörlerin patolojisi,Diş hekimi patolog ilişkisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kanser biyolojisini bilir9A
Kanser patogenezini bilir9A
Farklı ağız kanseri türlerini tanır9A
Bazı ağız kanserlerinin mikroskobik özelliklerini bilir.11, 9A
Oral kanserlerin epidemiyolojisini, etiyolojisi ve klinikopatolojik tanı yöntemlerini kavrar 11, 9A
Kanserin moleküler temelleri, kanser gelişim mekanizmaları ve oral karsinogenezi kavrar 11, 16, 9A
Tümör büyümesi ve metastatik yollarını, oral kanserde evrelemeyi kavrar11, 9A
Oral kanserde TNM sistemi ile patolojik derecelendirme evrelemeyi izah eder11, 9A
Tümörün immünolojisi ve tümöre karşı konak immün sistem yanıtını anlar 9A
Oral bölgede ve çenede görülen başlıca malign tümörlerin histopatolojik özelliklerni ve klinik ilişkiyi kavrar10, 11, 9A
Diş hekimi ve oral patolog arasındaki kollabere çalışmanın tanı ve hasta izlemindeki yerini ve önemini kavrar10, 16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ağız kanserlerinin epidemiyolojisi
2Oral kanserlerin etiyolojisi ve tanısı
3Kanser gelişiminin moleküler temeli/oral karsinogenez
4Tümör büyümesi, invazyon, metastaz ve TNM evreleme
5Tümöre karşı konak savunması ve tümör immünitesi
6Oral malign tümörlerin patolojisi
7Diş hekimi patolog ilişkisi
Kaynak
power point ders sunumları, Pathologic Basis of Disease Robbins 2019 Temel Patoloji Robbins tercüme 2019
Shafer's Textbook of Oral Pathology

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14