Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ KLİNİĞİ IDHF4011329Senelik0+120-4
Ders Programı

Pazartesi 08:00-08:45

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Salı 08:00-08:45

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Çarşamba 08:00-08:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Perşembe 08:00-08:45

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Cuma 08:00-08:45

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. NELLİ AGBULUT
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Serap GÜLSEVER, Prof.Dr. Barış Çağrı DELİLBAŞI, Dr.Öğr.Üye. NELLİ AGBULUT, Öğr.Gör. Betül Sümeyra AKÇA, Dr.Öğr.Üye. Tuba DEVELİ, Dr.Öğr.Üye. Ceylan GÜZEL, Dr.Öğr.Üye. Emine ÖĞÜT, Dr.Öğr.Üye. Begüm ELBİR, Prof.Dr. Gökhan GÜRLER, Dr.Öğr.Üye. Sümer MÜNEVVEROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAğız, Diş ve Çene Cerrahisinin başlangıç klinik uygulamalarını gerçekleştirmek
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Hafta: Cerrahi uygulama prensipleri,2. Hafta: Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları,3. Hafta: Hasta Muayenesi ve cerrahi anamnez,4. Hafta: Anestezi teknikleri,5. Hafta: Anestezi teknikleri,6. Hafta: Diş Çekim teknikleri,7. Hafta: Diş Çekim teknikleri,8. Hafta: Diş Çekim teknikleri,9. Hafta: ARA SINAV,10. Hafta: Diş Çekim teknikleri,11. Hafta: Diş Çekim teknikleri,12. Hafta: Diş Çekim teknikleri,13. Hafta: Komplikasyonlu Diş Çekim teknikleri,14. Hafta: Komplikasyonlu Diş Çekim teknikleri,15. Hafta: Komplkasyonlu Diş Çekim teknikleri,16. Hafta: FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Hastanın muayenesini yaparak ve anamnez bilgilerini özetleyebilecektir10, 12, 16, 3, 4, 8, 9A, D, H
2. Diş çekiminde gerekli olan anestezi tekniklerini uygulayabilecektir10, 12, 16, 3, 4, 8, 9A, D, H
2.1. Lokal anestezi tekniklerini açıklar12, 16, 3, 8, 9A, D, H
2.2. Rejyonel anestezi tekniklerini açıklar12, 16, 3, 8, 9A, D, H
3. Diş çekim aletlerini tanıyabilecektir12, 3, 4, 8, 9D, H
4. Diş çekimini uygulayabilecektir12, 16, 3, 8, 9A, D, H
4.1. Normal diş çekim tekniklerini anlatır12, 16, 3, 4, 8, 9A, D, H
4.2. Komplikasyonlu diş çekim tekniklerini anlatır.12, 16, 3, 4, 8, 9A, D, H
5. Diş çekim sırasında görülen komplikasyonlarını açıklayabilecektir12, 16, 3, 4, 8, 9A, D, H
6. Diş çekim sonrası görülen komplikasyonlarını açıklayabilecektir12, 16, 3, 4, 8, 9A, D, H
7. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarını uygulayabilecektir12, 3, 4, 8, 9A, D, H
8. Post operatif hasta direktiflerini açıklayabilecektir12, 16, 3, 4, 8, 9A, D, H
9. Klinikte acil müdahale kriterlerini açıklayabilecektir12, 16, 3, 4, 8, 9A, D, H
9.1. Şok ve senkop bulgularını anlatır12, 16, 3, 4, 8, 9A, D, H
9.2. Sistemik toksisite bulgularını açıklar12, 16, 3, 4, 8, 9A, D, H
9.3. CPR yöntemlerini adlandırır12, 16, 3, 4, 8, 9A, D, H
10. Reçete yazılmasının kurallarını tanımlayabilecektir12, 16, 3, 4, 8, 9A, D, H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Hafta: Cerrahi uygulama prensipleri
22. Hafta: Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları
33. Hafta: Hasta Muayenesi ve cerrahi anamnez
44. Hafta: Anestezi teknikleri
55. Hafta: Anestezi teknikleri
66. Hafta: Diş Çekim teknikleri
77. Hafta: Diş Çekim teknikleri
88. Hafta: Diş Çekim teknikleri
99. Hafta: ARA SINAV
1010. Hafta: Diş Çekim teknikleri
1111. Hafta: Diş Çekim teknikleri
1212. Hafta: Diş Çekim teknikleri
1313. Hafta: Komplikasyonlu Diş Çekim teknikleri
1414. Hafta: Komplikasyonlu Diş Çekim teknikleri
1515. Hafta: Komplkasyonlu Diş Çekim teknikleri
1616. Hafta: FİNAL SINAVI
Kaynak
Yok
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi (Prof. Dr. Şule Yücetaş, Prof. Dr. Mustafa Türker) (Yazarlar)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati304120
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı248
Genel Sınav ve Hazırlığı155
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)133
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(133/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ KLİNİĞİ IDHF4011329Senelik0+120-4
Ders Programı

Pazartesi 08:00-08:45

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Salı 08:00-08:45

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Çarşamba 08:00-08:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Perşembe 08:00-08:45

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Cuma 08:00-08:45

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. NELLİ AGBULUT
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Serap GÜLSEVER, Prof.Dr. Barış Çağrı DELİLBAŞI, Dr.Öğr.Üye. NELLİ AGBULUT, Öğr.Gör. Betül Sümeyra AKÇA, Dr.Öğr.Üye. Tuba DEVELİ, Dr.Öğr.Üye. Ceylan GÜZEL, Dr.Öğr.Üye. Emine ÖĞÜT, Dr.Öğr.Üye. Begüm ELBİR, Prof.Dr. Gökhan GÜRLER, Dr.Öğr.Üye. Sümer MÜNEVVEROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAğız, Diş ve Çene Cerrahisinin başlangıç klinik uygulamalarını gerçekleştirmek
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Hafta: Cerrahi uygulama prensipleri,2. Hafta: Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları,3. Hafta: Hasta Muayenesi ve cerrahi anamnez,4. Hafta: Anestezi teknikleri,5. Hafta: Anestezi teknikleri,6. Hafta: Diş Çekim teknikleri,7. Hafta: Diş Çekim teknikleri,8. Hafta: Diş Çekim teknikleri,9. Hafta: ARA SINAV,10. Hafta: Diş Çekim teknikleri,11. Hafta: Diş Çekim teknikleri,12. Hafta: Diş Çekim teknikleri,13. Hafta: Komplikasyonlu Diş Çekim teknikleri,14. Hafta: Komplikasyonlu Diş Çekim teknikleri,15. Hafta: Komplkasyonlu Diş Çekim teknikleri,16. Hafta: FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Hastanın muayenesini yaparak ve anamnez bilgilerini özetleyebilecektir10, 12, 16, 3, 4, 8, 9A, D, H
2. Diş çekiminde gerekli olan anestezi tekniklerini uygulayabilecektir10, 12, 16, 3, 4, 8, 9A, D, H
2.1. Lokal anestezi tekniklerini açıklar12, 16, 3, 8, 9A, D, H
2.2. Rejyonel anestezi tekniklerini açıklar12, 16, 3, 8, 9A, D, H
3. Diş çekim aletlerini tanıyabilecektir12, 3, 4, 8, 9D, H
4. Diş çekimini uygulayabilecektir12, 16, 3, 8, 9A, D, H
4.1. Normal diş çekim tekniklerini anlatır12, 16, 3, 4, 8, 9A, D, H
4.2. Komplikasyonlu diş çekim tekniklerini anlatır.12, 16, 3, 4, 8, 9A, D, H
5. Diş çekim sırasında görülen komplikasyonlarını açıklayabilecektir12, 16, 3, 4, 8, 9A, D, H
6. Diş çekim sonrası görülen komplikasyonlarını açıklayabilecektir12, 16, 3, 4, 8, 9A, D, H
7. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarını uygulayabilecektir12, 3, 4, 8, 9A, D, H
8. Post operatif hasta direktiflerini açıklayabilecektir12, 16, 3, 4, 8, 9A, D, H
9. Klinikte acil müdahale kriterlerini açıklayabilecektir12, 16, 3, 4, 8, 9A, D, H
9.1. Şok ve senkop bulgularını anlatır12, 16, 3, 4, 8, 9A, D, H
9.2. Sistemik toksisite bulgularını açıklar12, 16, 3, 4, 8, 9A, D, H
9.3. CPR yöntemlerini adlandırır12, 16, 3, 4, 8, 9A, D, H
10. Reçete yazılmasının kurallarını tanımlayabilecektir12, 16, 3, 4, 8, 9A, D, H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Hafta: Cerrahi uygulama prensipleri
22. Hafta: Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları
33. Hafta: Hasta Muayenesi ve cerrahi anamnez
44. Hafta: Anestezi teknikleri
55. Hafta: Anestezi teknikleri
66. Hafta: Diş Çekim teknikleri
77. Hafta: Diş Çekim teknikleri
88. Hafta: Diş Çekim teknikleri
99. Hafta: ARA SINAV
1010. Hafta: Diş Çekim teknikleri
1111. Hafta: Diş Çekim teknikleri
1212. Hafta: Diş Çekim teknikleri
1313. Hafta: Komplikasyonlu Diş Çekim teknikleri
1414. Hafta: Komplikasyonlu Diş Çekim teknikleri
1515. Hafta: Komplkasyonlu Diş Çekim teknikleri
1616. Hafta: FİNAL SINAVI
Kaynak
Yok
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi (Prof. Dr. Şule Yücetaş, Prof. Dr. Mustafa Türker) (Yazarlar)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14