Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ-Senelik14+10-3
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Aslıhan AKBULUT
Dersi VerenlerDoç.Dr. Kader AYDIN, Doç.Dr. Aslıhan AKBULUT, Dr.Öğr.Üye. Ayşe TAŞ, Dr.Öğr.Üye. Kübra GÜNDÜZ BALTACI, Dr.Öğr.Üye. Tarık Ali UĞUR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıX ışınlarının özellikleri, tıbbi radyasyonun meydana gelişi ile radyasyonun biyolojik yapılarda meydana getirdiği etkiler ve radyasyon dozu ölçümlerinin vurgulanmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Radyolojinin tarihçesi ve diş hekimliğinde önemi,Atom yapısı, Radyasyon fiziği,Coolidge tüpü ve X ışınının elde edilme yöntemi,Diş hekimliğinde kullanılan röntgen apareyleri,Filtrasyon ve Dozimetri,Radyasyon ölçü birimleri,Radyobiyoloji,Radyasyonun sellüler düzey etkileri, Radyasyonun oral kavite ve vücuttaki geç somatik etkileri,Radyasyondan korunma.,Osteoradyonekroz ve radyoterapi öncesi- sonrası ağız bakımı,Röntgen Filmlerinin Yapısı,Karanlık oda ve banyo solüsyonları,Radyografik kalite,İntraoral radyografi teknikleri 1,İntraoral radyografi teknikleri 2,Paralel ve açıortay tekniği, SLOB kuralı ,Bite-wing, Okluzal, Donowan, Le Master teknikleri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Radyoloji kavramını tanımlayabilecektir.11, 37, 6, 9A, G
1.1. X ışınlarının özelliklerini tanımlar.16, 37, 6, 8, 9A, G
1.3. Radyolojinin tarihsel gelişimini ifade eder.16, 37, 6, 9A, G
2. Tıbbi amaçlı kullanılan radyasyonun fiziksel oluşumunu tanıyabilecektir.11, 16, 37, 6, 9A, G
2.1. X ışınlarının elde edilme yöntemini tasvir eder.16, 37, 9A, G
2.2. Dişhekimliğinde kullanılan radyasyon kaynağı cihazları tanımlar.11, 37, 6, 9A, G
2.3. Radyasyonun biyolojik özelliklerini değerlendirir.11, 16, 37, 9A, G
3. Radyasyona bağlı olarak vücutta oluşabilecek etkileri ve komplikasyonları değerlendirir ve tedavi planlamasını oluşturabilir.11, 37, 6, 9A, G
4. Röntgen filmleri ve film banyolarının temel özelliklerini yorumlayabilir ve röntgen banyosunu uygulayabilir.11, 37, 9A, G
5. Ağız içi radyografi tekniklerinin ana öğelerini analiz edebilir.11, 16, 37, 6, 9A, G
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Radyolojinin tarihçesi ve diş hekimliğinde önemi
2Atom yapısı, Radyasyon fiziği
3Coolidge tüpü ve X ışınının elde edilme yöntemi
4Diş hekimliğinde kullanılan röntgen apareyleri
5Filtrasyon ve Dozimetri
6Radyasyon ölçü birimleri
7Radyobiyoloji
8Radyasyonun sellüler düzey etkileri, Radyasyonun oral kavite ve vücuttaki geç somatik etkileri
9Radyasyondan korunma.
10Osteoradyonekroz ve radyoterapi öncesi- sonrası ağız bakımı
11Röntgen Filmlerinin Yapısı
12Karanlık oda ve banyo solüsyonları
13Radyografik kalite
14İntraoral radyografi teknikleri 1
15İntraoral radyografi teknikleri 2
16Paralel ve açıortay tekniği, SLOB kuralı
17Bite-wing, Okluzal, Donowan, Le Master teknikleri
Kaynak
Ders notu, PPS sunumu, web kaynakları, kitap kaynakları öğrencilere verilecektir.
1. Oral Radiology Principles And Interpretation. White- Pharoah. Mosby Elsevier, 2009. 2. Robb RA. Biomedical Imaging, Visualisation And Analysis. Wiley- Liss. 2000, Canada. 3. Bayırlı G. Röntgen Işınları Ve Dişhekimliğinde Uygulamalar. İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi . 1994, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati12828
Rehberli Problem Çözme11515
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı11010
Ara Sınav ve Hazırlığı11515
Genel Sınav ve Hazırlığı11515
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)83
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(83/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ-Senelik14+10-3
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Aslıhan AKBULUT
Dersi VerenlerDoç.Dr. Kader AYDIN, Doç.Dr. Aslıhan AKBULUT, Dr.Öğr.Üye. Ayşe TAŞ, Dr.Öğr.Üye. Kübra GÜNDÜZ BALTACI, Dr.Öğr.Üye. Tarık Ali UĞUR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıX ışınlarının özellikleri, tıbbi radyasyonun meydana gelişi ile radyasyonun biyolojik yapılarda meydana getirdiği etkiler ve radyasyon dozu ölçümlerinin vurgulanmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Radyolojinin tarihçesi ve diş hekimliğinde önemi,Atom yapısı, Radyasyon fiziği,Coolidge tüpü ve X ışınının elde edilme yöntemi,Diş hekimliğinde kullanılan röntgen apareyleri,Filtrasyon ve Dozimetri,Radyasyon ölçü birimleri,Radyobiyoloji,Radyasyonun sellüler düzey etkileri, Radyasyonun oral kavite ve vücuttaki geç somatik etkileri,Radyasyondan korunma.,Osteoradyonekroz ve radyoterapi öncesi- sonrası ağız bakımı,Röntgen Filmlerinin Yapısı,Karanlık oda ve banyo solüsyonları,Radyografik kalite,İntraoral radyografi teknikleri 1,İntraoral radyografi teknikleri 2,Paralel ve açıortay tekniği, SLOB kuralı ,Bite-wing, Okluzal, Donowan, Le Master teknikleri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Radyoloji kavramını tanımlayabilecektir.11, 37, 6, 9A, G
1.1. X ışınlarının özelliklerini tanımlar.16, 37, 6, 8, 9A, G
1.3. Radyolojinin tarihsel gelişimini ifade eder.16, 37, 6, 9A, G
2. Tıbbi amaçlı kullanılan radyasyonun fiziksel oluşumunu tanıyabilecektir.11, 16, 37, 6, 9A, G
2.1. X ışınlarının elde edilme yöntemini tasvir eder.16, 37, 9A, G
2.2. Dişhekimliğinde kullanılan radyasyon kaynağı cihazları tanımlar.11, 37, 6, 9A, G
2.3. Radyasyonun biyolojik özelliklerini değerlendirir.11, 16, 37, 9A, G
3. Radyasyona bağlı olarak vücutta oluşabilecek etkileri ve komplikasyonları değerlendirir ve tedavi planlamasını oluşturabilir.11, 37, 6, 9A, G
4. Röntgen filmleri ve film banyolarının temel özelliklerini yorumlayabilir ve röntgen banyosunu uygulayabilir.11, 37, 9A, G
5. Ağız içi radyografi tekniklerinin ana öğelerini analiz edebilir.11, 16, 37, 6, 9A, G
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Radyolojinin tarihçesi ve diş hekimliğinde önemi
2Atom yapısı, Radyasyon fiziği
3Coolidge tüpü ve X ışınının elde edilme yöntemi
4Diş hekimliğinde kullanılan röntgen apareyleri
5Filtrasyon ve Dozimetri
6Radyasyon ölçü birimleri
7Radyobiyoloji
8Radyasyonun sellüler düzey etkileri, Radyasyonun oral kavite ve vücuttaki geç somatik etkileri
9Radyasyondan korunma.
10Osteoradyonekroz ve radyoterapi öncesi- sonrası ağız bakımı
11Röntgen Filmlerinin Yapısı
12Karanlık oda ve banyo solüsyonları
13Radyografik kalite
14İntraoral radyografi teknikleri 1
15İntraoral radyografi teknikleri 2
16Paralel ve açıortay tekniği, SLOB kuralı
17Bite-wing, Okluzal, Donowan, Le Master teknikleri
Kaynak
Ders notu, PPS sunumu, web kaynakları, kitap kaynakları öğrencilere verilecektir.
1. Oral Radiology Principles And Interpretation. White- Pharoah. Mosby Elsevier, 2009. 2. Robb RA. Biomedical Imaging, Visualisation And Analysis. Wiley- Liss. 2000, Canada. 3. Bayırlı G. Röntgen Işınları Ve Dişhekimliğinde Uygulamalar. İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi . 1994, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14