Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ORAL DİAGNOZ-Senelik26+0-3
Ders Programı

Pazartesi 16:30-17:15

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Kader AYDIN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Kader AYDIN, Doç.Dr. Aslıhan AKBULUT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDişhekimliğinde anamnez değerlendirmesi, oral mukozaların lezyonları, Sistemik hastalıkların değerlendirilmesi, hasta muayene yöntemleri gösterilecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Oral diagnoz ve oral medicine tanımı, tanıya varmada izlenecek yollar
,Hasta şikayetinin alınması, özgeçmiş,Temel muayene teknikleri ve uygulama yöntemleri,Anamnez formu ve anamnezin değerlendirilmesi ,Vital bulgular: kan basıncı, nabız sayısı, ateş,Ekstraoral muayene bulguları; yürüme, konuşma, göz, deri, el- tırnak, burun,kulak,baş-boyun, simetri, yüz, sinüsler, lenf bezi, trakea, tiroid muayeneleri,İntraoral muayene 1: dudaklar, ağız mukozası, orofarinks, tonsiller ve halitosis,Ağız içi yumuşak ve sert doku değerlendirmesi,Yardımcı muayene yöntemleri ,Diabet ve hipertansiyonda alınacak dental önlemler,Romatizmal hastalıklarda alınacak dental önlemler,Kardiyovasküler hastalıklarda alınacak dental önlemler,Kan hastalıkları ve kanama diatezi,Nörolojik Hastalıklarda alınacak dental önlemler,Endokrin hastalıklarda yapılması gerekli dental değerlendirmeler ,Akciğer hastalıklarında alınacak dental önlemler ,Karaciğer ve gasterointestinal sistem hastalıkları için alınacak dental önlemler,Böbrek hastalıklarında dental değerlendirmeler,Zührevi hastalıklarda oral bulgular,Fokal enfeksiyon kavramı, antibiotik profilaksisi,İdeal Tedavi planı ve etkileyen faktörler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
ORAL DİAGNOZ KAVRAMINI TANIMLAYABİLİR10, 12, 13, 9C
HASTA ANAMNEZİ İÇİN GEREKLİ SORULARI SIRALAYABİLİR12, 13, 15, 9C
VİTAL BULGULARI DEĞERLENDİREBİLİR13, 15, 9C
KİŞİSEL BİLGİLERİ VE AİLE ANAMNEZİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLİR12, 13, 16, 9C
SİSTEMİK HASTALIĞI BULUNAN BİREYLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİ PLANLAYABİLİR.16, 38, 4, 9C
MUAYENE YÖNTEMLERİNİ GÖSTEREBİLİR.12, 16, 19, 9C
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 38: Bakım Planı, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Oral diagnoz ve oral medicine tanımı, tanıya varmada izlenecek yollar
2Hasta şikayetinin alınması, özgeçmiş
3Temel muayene teknikleri ve uygulama yöntemleri
4Anamnez formu ve anamnezin değerlendirilmesi
5Vital bulgular: kan basıncı, nabız sayısı, ateş
6Ekstraoral muayene bulguları; yürüme, konuşma, göz, deri, el- tırnak, burun,kulak,baş-boyun, simetri, yüz, sinüsler, lenf bezi, trakea, tiroid muayeneleri
7İntraoral muayene 1: dudaklar, ağız mukozası, orofarinks, tonsiller ve halitosis
8Ağız içi yumuşak ve sert doku değerlendirmesi
9Yardımcı muayene yöntemleri
10Diabet ve hipertansiyonda alınacak dental önlemler
11Romatizmal hastalıklarda alınacak dental önlemler
12Kardiyovasküler hastalıklarda alınacak dental önlemler
13Kan hastalıkları ve kanama diatezi
14Nörolojik Hastalıklarda alınacak dental önlemler
15Endokrin hastalıklarda yapılması gerekli dental değerlendirmeler
16Akciğer hastalıklarında alınacak dental önlemler
17Karaciğer ve gasterointestinal sistem hastalıkları için alınacak dental önlemler
18Böbrek hastalıklarında dental değerlendirmeler
19Zührevi hastalıklarda oral bulgular
20Fokal enfeksiyon kavramı, antibiotik profilaksisi
21İdeal Tedavi planı ve etkileyen faktörler
Kaynak
Ders notu, PPS sunumu, web kaynakları, kitap kaynakları öğrencilere verilecektir.
1. Textbook Of Oral Medicine, Ghom. Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi,2005. 2. Oral mukoza hastalıkları. Ozbayrak S. Marmara üniversitesi yayın no: 527. 3. Sistemik Yaklaşımlarla Oral Diagnoz, Ozcan I. Nobel Tıp Kitapevleri, 2007. 4. Oral Radiology Principles And Interpretation. White- Pharoah. Mosby Elsevier, 2009. 5. Oral and maxillofacial radiology: a diagnostic approach. Mac Donald. Wiley- Blackwell, 2011. 6. Bayırlı G. Röntgen Işınları Ve Dişhekimliğinde Uygulamalar. İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi . 1994, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati26126
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler26126
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı20120
Genel Sınav ve Hazırlığı20120
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)92
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(92/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ORAL DİAGNOZ-Senelik26+0-3
Ders Programı

Pazartesi 16:30-17:15

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Kader AYDIN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Kader AYDIN, Doç.Dr. Aslıhan AKBULUT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDişhekimliğinde anamnez değerlendirmesi, oral mukozaların lezyonları, Sistemik hastalıkların değerlendirilmesi, hasta muayene yöntemleri gösterilecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Oral diagnoz ve oral medicine tanımı, tanıya varmada izlenecek yollar
,Hasta şikayetinin alınması, özgeçmiş,Temel muayene teknikleri ve uygulama yöntemleri,Anamnez formu ve anamnezin değerlendirilmesi ,Vital bulgular: kan basıncı, nabız sayısı, ateş,Ekstraoral muayene bulguları; yürüme, konuşma, göz, deri, el- tırnak, burun,kulak,baş-boyun, simetri, yüz, sinüsler, lenf bezi, trakea, tiroid muayeneleri,İntraoral muayene 1: dudaklar, ağız mukozası, orofarinks, tonsiller ve halitosis,Ağız içi yumuşak ve sert doku değerlendirmesi,Yardımcı muayene yöntemleri ,Diabet ve hipertansiyonda alınacak dental önlemler,Romatizmal hastalıklarda alınacak dental önlemler,Kardiyovasküler hastalıklarda alınacak dental önlemler,Kan hastalıkları ve kanama diatezi,Nörolojik Hastalıklarda alınacak dental önlemler,Endokrin hastalıklarda yapılması gerekli dental değerlendirmeler ,Akciğer hastalıklarında alınacak dental önlemler ,Karaciğer ve gasterointestinal sistem hastalıkları için alınacak dental önlemler,Böbrek hastalıklarında dental değerlendirmeler,Zührevi hastalıklarda oral bulgular,Fokal enfeksiyon kavramı, antibiotik profilaksisi,İdeal Tedavi planı ve etkileyen faktörler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
ORAL DİAGNOZ KAVRAMINI TANIMLAYABİLİR10, 12, 13, 9C
HASTA ANAMNEZİ İÇİN GEREKLİ SORULARI SIRALAYABİLİR12, 13, 15, 9C
VİTAL BULGULARI DEĞERLENDİREBİLİR13, 15, 9C
KİŞİSEL BİLGİLERİ VE AİLE ANAMNEZİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLİR12, 13, 16, 9C
SİSTEMİK HASTALIĞI BULUNAN BİREYLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİ PLANLAYABİLİR.16, 38, 4, 9C
MUAYENE YÖNTEMLERİNİ GÖSTEREBİLİR.12, 16, 19, 9C
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 38: Bakım Planı, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Oral diagnoz ve oral medicine tanımı, tanıya varmada izlenecek yollar
2Hasta şikayetinin alınması, özgeçmiş
3Temel muayene teknikleri ve uygulama yöntemleri
4Anamnez formu ve anamnezin değerlendirilmesi
5Vital bulgular: kan basıncı, nabız sayısı, ateş
6Ekstraoral muayene bulguları; yürüme, konuşma, göz, deri, el- tırnak, burun,kulak,baş-boyun, simetri, yüz, sinüsler, lenf bezi, trakea, tiroid muayeneleri
7İntraoral muayene 1: dudaklar, ağız mukozası, orofarinks, tonsiller ve halitosis
8Ağız içi yumuşak ve sert doku değerlendirmesi
9Yardımcı muayene yöntemleri
10Diabet ve hipertansiyonda alınacak dental önlemler
11Romatizmal hastalıklarda alınacak dental önlemler
12Kardiyovasküler hastalıklarda alınacak dental önlemler
13Kan hastalıkları ve kanama diatezi
14Nörolojik Hastalıklarda alınacak dental önlemler
15Endokrin hastalıklarda yapılması gerekli dental değerlendirmeler
16Akciğer hastalıklarında alınacak dental önlemler
17Karaciğer ve gasterointestinal sistem hastalıkları için alınacak dental önlemler
18Böbrek hastalıklarında dental değerlendirmeler
19Zührevi hastalıklarda oral bulgular
20Fokal enfeksiyon kavramı, antibiotik profilaksisi
21İdeal Tedavi planı ve etkileyen faktörler
Kaynak
Ders notu, PPS sunumu, web kaynakları, kitap kaynakları öğrencilere verilecektir.
1. Textbook Of Oral Medicine, Ghom. Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi,2005. 2. Oral mukoza hastalıkları. Ozbayrak S. Marmara üniversitesi yayın no: 527. 3. Sistemik Yaklaşımlarla Oral Diagnoz, Ozcan I. Nobel Tıp Kitapevleri, 2007. 4. Oral Radiology Principles And Interpretation. White- Pharoah. Mosby Elsevier, 2009. 5. Oral and maxillofacial radiology: a diagnostic approach. Mac Donald. Wiley- Blackwell, 2011. 6. Bayırlı G. Röntgen Işınları Ve Dişhekimliğinde Uygulamalar. İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi . 1994, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14